Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

50.000 θέσεις εργασίας από προγράμματα ΟΑΕΔ για τους Δήμους όλης της χώρας.

www.briefingnews.gr

Ξεκινά μέσα στους επόμενους μήνες, η προκήρυξη των τεσσάρων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), για 49.761 άτομα.
Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν για πέντε μήνες σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να καταρτιστεί ο κατάλογος με τις ειδικότητες που θα ζητηθούν από τους Δήμους για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες.

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σήμερα 3η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών με θέματα ημερήσιας διάταξης:
  •  1    Απόφαση επί των κατατεθειμένων ενστάσεων στο Δήμο μας, κατά της «Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δ. Σπετσών σε ιδιοκτησία που περιβάλλεται από τα Ο.Τ.: 362-363-364-365-366-370, με άρση απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης», σύμφωνα με το υπ’ αρ. 7356/12-02-2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, τμήμα παραδοσιακών οικισμών.


  • 2Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Δ. Σπετσών».


  • 3.     Διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών για την διεξαγωγή των εκδήλωσης «Spetses Classic Yacht Race 2014».


  • 4.     Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2014.


  • 5.     Περί απόφασης επί του υπ’ αρ. 1675/05-05-2014 αιτήματος του κ. Γκιάκου Νικόλαου.

  • 6.     Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και χορήγηση παράτασης ωραρίου στην κ. Κάραλη Ευαγγελία.

  • 7.     Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και χορήγηση παράτασης ωραρίου στον κ. Βελούδη Βασίλειο.

  • 8.     Πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό ή μη νέων θέσεων περιπτέρων στον Δήμο Σπετσών.