Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών θα συνεδριάσει αύριο την 30η του μηνός Μαΐου  ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 σε τακτική Συνεδρίαση  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Χορήγηση ή μη παράτασης χρήσης μουσικής στην Ι. Τοσουνίδης & Σία Ε.Ε. με νομ. Εκπρόσωπο τον κ. Ι. Τοσουνίδη για την «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος και Επιχείρησης Αναψυχής» που λειτουργεί στην περιοχή Κουνουπίτσα Σπετσών.
2.    Χορήγηση ή μη παράτασης χρήσης μουσικής στον κ. Μιχαλάκη Σπυρίδωνα για το ΚΥΕ «Σνακ Μπαρ» που λειτουργεί στην περιοχή Κουνουπίτσα Σπετσών.
3.    Περί του αιτήματος του κ. Χιούζ Λουκά για έγκριση οργάνωσης αγώνων ποδηλατικής ορειβασίας.
4.    Περί καθορισμού χώρου για την τοποθέτηση κουβουκλίου και περιβάλλοντος χώρου περιπτέρου στην θέση Αγ. Μάμμας.
5.    Περί διατήρησης ή απομάκρυνσης του κενωθέντος περιπτέρου της δικαιούχου Μώρου Ζαχαρούλας στην περιοχή Ντάπια.
6.    Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή Κουνουπίτσα για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
7.    Περί χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων – ποδηλάτων στον κ. Τόρβα Παναγιώτη στην περιοχή Αγ. Μαρίνα.
8.    Περί του υπ’ αρ. 1658/19-05-2017 αιτήματος του κ. Θυμαρά Γρηγόριου – Ιωάννη για ανανέωση της υπ’ αρ. 1049/13-05-2016 άδειας κυκλοφορίας αγοραίων επιβατηγών ζώων.
9.    Περί ανάκλησης της υπ’ αρ. 62/2017 απόφασης του ΔΣ: «Επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στον κ. Χριστόπουλο Βασίλειο για αντικατάσταση του υπ’ αρ. 0196 υδρομετρητή», κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας.
10. Αποδοχή ποσού 17.800,00 € από «Δαπάνες πυροπροστασίας 2017».
11. Διαγραφή οφειλής που αφορά χρηματικό κατάλογο για Δ.Τ., Δ.Φ. και ΤΑΠ και επαναβεβαίωσή της σε νέο χρηματικό κατάλογο στον οφειλέτη: Βώκο Νικόλαο του Φιλίππου.
12. Περί του υπ’ αρ. 1471/08-05-2017 αιτήματος της Ένωσης Δημάρχων Αττικής για στήριξη της διοργάνωσης του 9ου Φόρουμ Αυτοδιοίκησης που θα πραγματοποιηθεί στο Πόρτο Χέλι και τις Σπέτσες στις 17 & 18 Ιουνίου 2017.
13. Περί του από 10/05/2017 εγγράφου του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος για παροχή διευκολύνσεων για την πραγματοποίηση του «Spetses Classic Yacht Regatta 2017» στις 21-22 Ιουνίου 2107 υπό την αιγίδα του Δήμου Σπετσών.
14. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη Σπετσών.
15. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη Σπετσών.
16. Επιχορήγηση Ναυτικού Ομίλου Σπετσών για την διοργάνωση ιστιοπλοϊκών αγώνων.
17.  Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης με αριθμό 43/2014 για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Σπετσών» του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων. (Χρηματοδότηση κατασκευής του έργου πιστώσεις Περιφέρειας Αττικής).
18. Απόφαση για την σκοπιμότητα εκπόνησης της μελέτης : «Μελέτη υπογειοποίησης αντλιοστασίων αποχετευτικού δικτύου Δήμου Σπετσών και γεωτεχνική μελέτη περιοχών έδρασης υπογειοποιημένων αντλιοστασίων δικτύου βιολογικού καθαρισμού Σπετσών" και έγκριση των τευχών δημοπράτησής της, του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων. (Χρηματοδότηση εκπόνησης της μελέτης πιστώσεις Περιφέρειας Αττικής).
19. Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2017 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής παιδείας του Δήμου Σπετσών για απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπετσών της Α’ κατανομής έτους 2017, ποσού 8.127,79 €, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
20. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπετσών και εκλογή νέου Προέδρου.
21. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπετσών και εκλογή νέου Προέδρου.