Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Tακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα 24/2/2016

Σήμερα στις 18.00 το απόγευμα θα συνεδριάσει τακτικά το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων Σπετσών.
 2. Αποδοχή παραίτησης  της δημοτικής Συμβούλου κ. Παπαγεωργίου Αγγελικής  από μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  Σπετσών και αντικάτάστασή της.
 3. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού παιδικού σταθμού.
 4. Περί αιτήματος  του Poseidonion Grand hotel.
 5. Περί αιτήματος  του Poseidonion Grand hotel.
 6. Επανεξέταση του αιτήματος του κ.Σπυρίδωνος Χριστοδούλου για διαμόρφωση χώρου έξωθεν της οικίας του στο Ο.Τ.101.
 7. Χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης καταστήματος Λιανικής τροφίμων και ποτών στην κ. Παπαδέα Αικατερίνη στο Ο.Τ.216.
 8. Χορήγηση προέγκρισης άδειας  ΚΥΕ  ( αναψυκτήριο-καφετέρια) στην  Αφοί Καραγιάννη Ο.Ε. στην περιοχή αγίου Μάμμα.
 9. Αίτηση τομής οδοστρώματος σε κοινόχρηστο χώρο ,μεταξύ Ο.Τ.77 και εκτός σχεδίου περιοχής , κατόπιν αιτήσεως του κ. Φακίνου Αποστόλου με δαπάνες του.
 10. Αίτηση για έγκριση χρήσης γης ιδιωτικού υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην περιοχή αγία Μαρίνα , κατόπιν αιτήσεως του κ. Αποστόλου φακίνου.
 11. Τροποποίηση των υπ'αριθ.26/2009 και 34/2010 αποφάσεων Δ.Σ. για διάθεση εσόδων από ΣΑΤΑ.
 12. Περί λήψης απόφασης επί του εγγράφου του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σπετσών.