Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδριάσεις Δ.Σ. Δήμου Σπετσών

Το Δ.Σ του Δήμου Σπετσών θα συνεδριάσει αύριο, την 20η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.    Διάθεση των εσόδων από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ).
2.    Αποδοχή ποσού 497,02 € για πρόγραμμα ανακύκλωσης.
3.    Διάθεση  πίστωσης για προμήθεια τροφίμων για τους άπορους δημότες του νησιού στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εορτών.
4.    Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπετσών έτους 2017.
5.    Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών έτους 2017.
6.    Έγκριση Προϋπολογισμού Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπετσών έτους 2017.
7.    Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών Δήμου Σπετσών έτους 2017 (αρ. 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 & αρ. 65 του Ν. 3852/2010).
8.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Δήμου Σπετσών έτους 2017 (αρ. 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 & αρ. 65 του Ν. 3852/2010).
                                                     

  Επίσης την 20η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα  Τρίτη και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σπετσών έτους 2017.
·         Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2017.
·         Έγκριση πινάκων στοχοθεσίας Δήμου Σπετσών και ΝΠΔΔ Δήμου Σπετσών έτους 2017.

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών.

Θα συνεδριάσει  το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών , σε τακτική συνεδρίαση,την 30η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή σε εταιρικό κοινωνικό σχήμα (σύμπραξη) και την υποβολή πρότασης για την υλοποίηση του έργου (πράξης) με τίτλο: «Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό παντοπωλείο και κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Σπετσών».
 2. Ανανέωση προγραμματικής σύμβασης ΟΑΕΔ για την λειτουργία του γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ.
 3. Ανανέωση ή μη άδειας μουσικών οργάνων και χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ της «Ιορδάνης Ρούσσος & Σία ΟΕ».
4. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών.
5. Αποδοχή ποσού 2.000,00 € για Γραφείο Ανταποκριτή ΟΑΕΔ
 6. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σπετσών 2017. 

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Αύριο το μεσημέρι τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπετσών.

Αύριο, την 19η του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα  Σάββατο και ώρα 12.00, θα συνεδριάσει σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών,  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος ημερήσιας διάταξης:

1.    Λήψη απόφασης άσκησης  αιτήσεως αναιρέσεως κατά της με αριθμό 397/2016 αποφάσεως του τριμελούς Εφετείου Πειραιώς (Τακτική Διαδικασία) και  παροχή ειδικής εντολής και  πληρεξουσιότητας προς του Δικηγόρους, α)  Παναγιώτη Γεωργίου Πρωτοπαππά και β) Ηλία Νικολάου Αρβανιτόπουλο,  να προβούν ως εντολοδόχοι του ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ, σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά της εν λόγω αποφάσεως,  ιδία δε να την προσβάλουν δι’ αιτήσεως αναιρέσεως, να καταθέσουν αίτηση αναιρέσεως για τον προσδιορισμό της συζήτησης και να χειρισθούν την υπόθεση ενώπιον του Αρείου Πάγου.
2.    Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Κουρείο στον κ. Στρατάκο Ευστάθιο.
3.    Οριστική αφαίρεση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ της «Summer Breeze E.E.» με νομ. Εκπρ. τον κ. Τριανταφύλλου Κων/νο Ερμή.
4.    Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη Σπετσών.
5.    Διάθεση πίστωσης για την παροχή γεύματος (catering) στα πλαίσια των εγκαινίων του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου του Δήμου Σπετσών.
6.    Παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση – τσιμεντόστρωση οδού από περιοχή Δεξαμενή – Ανάληψη Ν. Σπετσών».
7.    Έγκριση & αποδοχή της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση – τσιμεντόστρωση οδού από περιοχή Δεξαμενή – Ανάληψη Ν. Σπετσών».
8.    Παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δήμου Σπετσών» της αναδόχου βάσει συμβάσεως μελετήτριας κ. Μαλιώκα Μαριάνθης πολιτικού μηχανικού.
9.    Μεταφορά αγωγού ύδρευσης από εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ανάργυρου Τσάνα σε εντός σχεδίου πόλεως περιοχή, στο όριο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σπετσών.
10. Αποδοχή προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές σε κοινόχρηστο χώρο με φερόμενους κατασκευαστές κ.κ. Σύρμα Ευγενία περιοχή Ντάπια – Αγ. Αντώνιος και Βατικιώτη Νικόλαο περιοχή Κοκκινάρια.
11. Διαγραφή λογαριασμού νερού από τον χρηματικό κατάλογο ύδρευσης Δήμου Σπετσών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016, λόγω εσφαλμένης καταχώρησης.
12. Περί διαγραφής ή μείωσης των κυβικών μέτρων νερού & του αντίστοιχου ποσού, για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2016, κατόπιν των υπ’ αρ. 1792/30-05-2016 & 2999/09-09-2016 αιτήσεων της κ. Χιλιαρχοπούλου Έλλης του Χαραλ.
13. Διαγραφή (εν μέρει) οφειλής του κ. Σταναθιώτη Γεώργιου από χρηματικούς καταλόγους του τέλους επί των ακαθαρίστων και αντιστοίχου προστίμου έτους 2010.
14. Αποδοχή ποσού 250.000,00 € από επιχορήγηση για την υδροδότηση της νήσου με υδροφόρα πλοία (2016).
15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2016, κατόπιν της υπ’ αρ. 67/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

16. Παράταση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ανακύκλωσης στο Δήμο Σπετσών.

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών

Θα συνεδριάσει τακτικά το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών,αύριο,την 25η του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος ημερήσιας διάταξης:


1.    Διάθεση πίστωσης 3.000,00 € για δαπάνες εκδηλώσεων 28η Οκτωβρίου 2016.
2.    Αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σπετσών για το έτος 2017.
3.    Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Σπετσών για το έτος 2017.
4.    Αναπροσαρμογή η μη του τέλους ύδρευσης του Δήμου Σπετσών για το έτος 2017.
5.    Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, Δήμου Σπετσών για το έτος 2017.
6.    Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σπετσών για το έτος 2017.
7.    Οριστική αφαίρεση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ της «Summer Breeze E.E.» με νομ. Εκπρ. τον κ. Τριανταφύλλου Κων/νο Ερμή.
8.    Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης ΚΥΕ – Επιχείρηση αναψυχής & επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος» στην «Παυλόπουλος & Σία Ο.Ε.».
9.    Αποδοχή παραίτησης της Δημοτικού Συμβούλου κ. Ευσταθίου Μεταξίας από μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Σπετσών, αντικατάστασή της από αναπληρωματικό μέλος και εκλογή νέου αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.
10. Έγκριση της απόφασης υπ’ αρ. 3/2016 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής παιδείας του Δήμου Σπετσών για απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπετσών της Γ’ κατανομής έτους 2016, ποσού 8.127,79 €, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
11. Περί διαγραφής ή μη οφειλής που αφορά λογαριασμούς ύδρευσης των υπ’ αρ. 9406145 και 63514 υδρομετρητών.
12. Αποδοχή της επικαιροποιημένης μελέτης «Ιδιωτικές συνδέσεις αποχέτευσης Δήμου Σπετσών (τμήμα Ανάληψη – Δεξαμενή), λόγω αλλαγής νομοθεσίας.
13. Αποδοχή και έγκριση του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ««Ανακαίνιση και συντήρηση του 1ου δημοτικού σχολείου Σπετσών».Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Η υπόθεση της Αρμάτας, και τα ένδικα μέσα.

Καθ'όλη τη διάρκεια της θητείας του δημάρχου Παναγιώτη Λυράκη και στην πρώτη τετραετία και στην επόμενη, κατά διαστήματα, στα δημοτικά Συμβούλια ,η αντιπολίτευση ζητούσε ενημέρωση για τη δικαστική πορεία της υπόθεσης της Αρμάτας.
Το θέμα μας ενδιέφερε και μας ενδιαφέρει άμεσα   ως Σπετσιώτες,  επιπλέον  δε και  ιδιαίτερα καθόσον ο εκλιπών πατέρας ενός  Δημοτικού Συμβούλου της παράταξής μας, του Θανάση του Θυμαρά, ήταν από τα "πρωτοπαλλήκαρα" των κινητοποιήσεων υπέρ της Αρμάτας.
Ποτέ, μα ποτέ δεν λάβαμε την ενημέρωση που ζητούσαμε  , πάντοτε δε ο δήμαρχος μας καθησύχαζε πως η υπόθεση δεν πρόκειται να χαθεί.
Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε πως η υπόθεση "χάθηκε", στη δε γιορτή της Αρμάτας, ο δήμαρχος απαντώντας κατά κάποιον τρόπο στα όσα είπε ο εφημέριος της Ανάληψης στο τέλος της Θείας Λειτουργίας  , είπε πως περιμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση  για να τη δούμε και πως ο Δήμος με τα αρμόδια όργανά του, στη συνέχεια θα αποφασίσει για την περαιτέρω  πορεία των ενδίκων μέσων.
Προχθές, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής , ήλθε το θέμα της ανάθεσης σε δικηγόρο της άσκησης αίτησης αναίρεσης κατά της απόφασης. Το θέμα ήλθε προ ημερήσιας διάταξης και χωρίς να υπάρχει εισήγηση από το δικηγόρο, ούτε καν η απόφαση του δικαστηρίου. Κληθήκαμε δηλαδή, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, να αποφασίσουμε  "στα τυφλά" κι έξω από κάθε νομιμότητα. Ο νόμος(καλλικράτης ,3852)  προβλέπει στο άρθρο 72, παράγραφος 1 και 2 , σ'αυτές τις περιπτώσεις  ότι η Οικονομική Επιτροπή "αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων" και ότι "η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης".
Εμείς, η αντιπολίτευση,( στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου , από την αντιπολίτευση μετέχουμε δύο . Αργυρίου-Κουμπή και Μέξης), διαμαρτυρηθήκαμε για τον τρόπο που ήλθε  αυτό το τόσο σοβαρό θέμα και δεν το ψηφίσαμε ζητώντας εισήγηση-γνωμοδότηση του δικηγόρου και την ίδια την απόφαση του δικαστηρίου.Τονίσαμε δε και ζητήσαμε να γραφεί στα πρακτικά πως δε διαφωνούμε επί της ουσίας με την άσκηση των μέσων αυτών, αλλά ζητάμε να τηρηθούν τα δέοντα. Όταν έχεις να κάνεις με ένα τέτοιο θέμα, που υπάρχουν αντίδικοι, δεν παίζεις. Δεν παίρνεις μια απόφαση "στο πόδι", με τρόπο που να κινδυνεύεις να στην προσβάλλουν οι αντίδικοι επειδή δεν τήρησες όσα προβλέπονται.Επιτέλους πρέπει οι αρμόδιοι της συμπολίτευσης  να σοβαρευτούν και να μην παίζουν  "εν ου παικτοίς".
Στη συνέχεια , με τη γνωστή τακτική της ανευθυνότητας και της φαυλότητας, διαδίδουν πως εξ αιτίας της αντιπολίτευσης που δεν ψήφισε προχθές, θα χαθεί η υπόθεση.Προσπαθούμε να είμαστε καλόπιστοι και να σκεπτόμαστε πως αυτό δεν έχει βάθος και δεν μαρτυρεί την αναζήτηση κάποιου"άλλοθι".

Καλομοίρα Αργυρίου-Κουμπή.


Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Δρόμοι-παγίδες.

Παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες μας για την απαράδεκτη κατάσταση στους δρόμους που σκάφτηκαν για το αποχετευτικό έργο, η κατάσταση παραμένει ίδια. Οι αυθαιρεσίες συνεχίζονται, η ταλαιπωρία του κόσμου δεν έχει τέλος. Έχουμε ξαναπεί πως τα μεγάλα έργα είναι λογικό να δημιουργούν κάποια αναστάτωση, αλλά εδώ δεν πρόκειται περί αυτού, αφού η κατάσταση "έχει ξεφύγει" τελείως. Δρόμοι σκαμμένοι εδώ και πάρα πολύ καιρό, με την πρώτη βροχή έγινα παγίδες επικίνδυνες για πεζούς και οχήματα.Αυτή η κατάσταση δεν έχει καμιά λογική και δεν προβλέπεται σε καμιά σύμβαση.

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Η απάντηση της Αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την πρόσβαση των Δημοτικών Συμβούλων στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου


Εδώ και χρόνια , τα μέλη της παράταξής μας ,προσπαθούμε να επιτελέσουμε τα καθήκοντά μας όσο πιο καλά μπορούμε και προσκρούουμε στην άρνηση της συμπολίτευσης (Δημάρχου-αντιδημάρχων κλπ) να μας χορηγούν τα αιτούμενα στοιχεία και κυρίως την κίνηση των  Τραπεζικών Λογαριασμών του Δήμου, με την αιτιολογία πως περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
Έχουμε γράψει κι έχουμε πει πάρα πολλές φορές την άποψή μας σχετικά με το θέμα αυτό, δηλαδή πως δεν περιέχουν κανένα προσωπικό δεδομένο και πως αυτό είναι μια πρόφαση για να μη μπορέσουμε να αποκτήσουμε πρόσβαση σ'αυτούς τους λογαριασμούς και στα λοιπά στοιχεία. 
Τελικά, τον περασμένο μήνα, ο Δημοτικός Σύμβουλος της αντιπολίτευσης και αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπετσών κ. Νίκος Μέξης, κατήγγειλε την τακτική αυτή στην Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία απάντησε και κοινοποίησε στο Δήμο την απάντησή της.
Είπε  πως η πρόσβαση σ'αυτά αποτελεί νόμιμο δικαίωμά μας  και πως  ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να δίδει αυτά τα στοιχεία.
Αυτό το νόμιμο δικαίωμά μας είμαστε αποφασισμένοι να το διεκδικήσουμε,με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι είναι απαραίτητο για την επιτέλεση του έργου μας για την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

Παραθέτουμε τα κείμενα τόσο της καταγγελίας, όσο και της απάντησης:


Νικόλαος Μέξης
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σπετσών
Τηλ.: 697 7334829
Fax: 2298074479
 Διευθυνση:nicosmexis10@gmail.com

Προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Fax: 210 6475628


                                                                                Σπέτσες, 20.8.2016
Κυρίες και Κύριοι,
Με την παρούσα αναφορά καταγγέλλω τα εξής:
Είμαι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής στο Δήμο Σπετσών. Προκειμένου να ασκήσω τα καθήκοντά μου ως δημοτικός σύμβουλος και ως Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, στα οποία συγκαταλέγονται ο έλεγχος της τηρήσεως των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, ζήτησα πρόσβαση σε όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στο δήμο, μεταξύ άλλων και σε αναλυτικές καταστάσεις τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο δήμος.
Δεδομένης της ιδιότητας μου ως δημοτικού συμβούλου του δήμου, λογίζομαι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 90/2009 Απόφαση της Αρχής ως υπεύθυνος επεξεργασίας και όχι ως τρίτος και συνεπώς έχω δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με το δήμο προκειμένου να ασκήσω τις αρμοδιότητές μου και να εκτελέσω τα καθήκοντά μου, όπως αυτά προκύπτουν από τη θεσμική μου ιδιότητα, ως μέλους του συλλογικού οργάνου του δημοτικού συμβουλίου. Συγκεκριμένα, ως δημοτικός σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έχω καθήκον να ελέγξω εάν οι πληρωμές από τον τραπεζικό λογαριασμό του δήμου διενεργούνται κατά τρόπο νόμιμο.
Με την υπ’αριθ. πρωτ. 1587/17.5.2016 αίτησή μου προς το δήμο Σπετσών (σχετ. 1) αιτήθηκα, από κοινού με την επικεφαλής της αντιπολίτευσης Καλομοίρα Αργυρίου-Κουμπή, α) την κατάσταση των γραμματίων είσπραξης από 1.1.2016 έως 17.5.2016, β) την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του δήμου από 1.1.2013 έως 17.5.2016, γ) τη βεβαίωση του χρηματικού υπολοίπου 31.12.2012 και 31.12.2015, δ) την κατάσταση εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων από 1.1.2016 έως 17.5.2016 και ε) αντίγραφο του βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών και πληρωμών από 1.1.2016 έως 17.5.2016.
Με την υπ’αριθ. πρωτ. 2653/8.8.2016 αίτησή μου προς το δήμο Σπετσών (σχετ. 2) αιτήθηκα εκ νέου α) την κατάσταση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για το χρονικό διάστημα από 15.5.2016 έως 31.7.2016, β) κατάσταση των γραμματίων είσπραξης για το χρονικό διάστημα από 15.5.2016 έως 31.7.2016, γ) αντίγραφο του βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών και πληρωμών για το χρονικό διάστημα από 15.5.2016 έως 31.7.2016, δ) ταμειακό απολογισμό εσόδων και εξόδων από 1η έως 30η.6.2016 και ε) κίνηση όλων των τραπεζικών λογαριασμών από 1.1.2013 έως 31.7.2016.
Ωστόσο, ο δήμος, καίτοι ικανοποίησε προγενέστερη συναφή μου αίτηση για τη χορήγηση οικονομικών πληροφοριών που αφορούν στο δήμο για προγενέστερο χρονικό διάστημα δεν ικανοποίησε αυθαιρέτως τις μεταγενέστερες αιτήσεις μου, παραβιάζοντας το κατ’ άρθρο 12 του ν. 2472/1997 δικαίωμα πρόσβασης. Δεδομένου ότι η σχετική παράβαση συνεπάγεται τις κατ’ άρθρο 21 επ. του ν. 2472/1997 σχετικές κυρώσεις, απευθύνομαι στην Αρχή προκειμένου να λάβει τις νόμιμες ενέργειες.

Με τιμή,


Nικόλαος Μέξης

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΠΡΟΣ


Δ/νση Γραμματείας                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Τμήμα            :Ελεγκτών
Ταχ.  Δ/νση    :Κηφισίας 1-3, Αθήνα                                                                               
Ταχ.  Κώδ.      :115 23
Πληροφ.         :Κ.Καρβέλη
Τηλ.               :210-6475682
Fax                 :210-6475628
Email             :kalli-k@dpa.gr
Ιστοσελίδα     : www.dpa.grΝικόλαο Μέξη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμος Σπετσών
ΣΠΕΤΣΕΣ 180 50


    

     Αθήνα, 21-09-2016

     Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5245-1/21-09-2016
     
ΠΡΟΣ
Νικόλαο Μέξη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμος Σπετσών
ΣΠΕΤΣΕΣ 180 50


ΘΕΜΑ: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/5245/23.08.2016 καταγγελία του Νικόλαου Μέξη στην Αρχή.

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας καταγγέλλετε στην Αρχή ότι ενώ ζητήσατε με την ιδιότητά σας ως δημοτικού συμβούλου και Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Σπετσών με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 1587/17.05.2016 και 2653/08.08.2016 αιτήσεις σας τη χορήγηση οικονομικών πληροφοριών που αφορούν στο δήμο, (καταστάσεις γραμματίων είσπραξης και χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, κίνηση τραπεζικού λογαριασμού του δήμου, καταστάσεις εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων, αντίγραφο του βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών και πληρωμών και ταμειακό απολογισμό εσόδων και εξόδων), ο δήμος δεν σας χορήγησε τα αιτούμενα στοιχεία.
Σε απάντηση της καταγγελίας σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Mε την με αριθμ. 90/2009 απόφαση της Αρχής (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Αρχής: www.dpa.gr), οι δημοτικοί σύμβουλοι, ως μέλη της διοίκησης και εκφραστές της βούλησης του νομικού προσώπου του πρωτοβάθμιου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, εντάσσονται στην οργανωτική δομή (επέχουν θέση) υπευθύνου επεξεργασίας κατά το άρθρο 2 στοιχ. ζ’ του ν. 2472/1997 και δεν είναι τρίτοι, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης άμεσης συνάφειας μεταξύ της σκοπούμενης επεξεργασίας των δεδομένων και της εκπλήρωσης των κατά νόμο καθηκόντων τους.
Άλλωστε, ο δημοτικός σύμβουλος θεωρείται εκ της ιδιότητός του ως «ενδιαφερόμενος» κατά την έννοια του άρθρ. 5 παρ. 1 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔιαδ.) για την πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων του δήμου και των οργάνων αυτού, όπως έκρινε το ΣτΕ στην με αριθμ. 94/2013 απόφαση του (διαθέσιμη στην ΝΟΜΟΣ). 
Συνεπώς, η χορήγηση στοιχείων σε δημοτικούς συμβούλους δεν αποτελεί διαβίβαση σε τρίτους, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. θ΄ του  ν. 2472/1997, αλλά χρήση των προσωπικών δεδομένων από τον ίδιο τον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή τον δήμο, υπό την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι ενεργούν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και όχι για ιδιωτικό σκοπό ή/και χρήση.
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, έχετε εκ του νόμου δικαίωμα πρόσβασης στα αιτούμενα στοιχεία και ο δήμος υπέχει υποχρέωση για την χορήγησή τους.Το μέλος της Αρχής

Με εντολή του Προέδρου
Η εισηγήτρια – ελέγκτρια

Σπυρίδων Βλαχόπουλος
Καθηγητής  Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Κάλλη Καρβέλη
Ε.Ε.Π.-ΔικηγόροςΤακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών

Εκδόθηκε πρόσκληση για  τακτική  συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών  για "την 28η του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

1.    Άρση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 105 του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Σπετσών, σε ιδιοκτησία κ. Σωκράτη Αργείτη.
2.    Έγκριση του πρακτικού καθορισμού αξίας προσκυρούμενου χώρου λόγω ρυμοτομίας στο Δήμο Σπετσών, Ο.Τ. 461 & 463 επί οδών ανωνύμων εγκεκριμένων στην περιοχή Παλιό Λιμάνι, στην ιδιοκτησία κ. Άννας συζ. Λεονάρδου Ρήγα.
3.    Έγκριση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Δήμου Σπετσών».
4.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ – ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ».
5.    Επίλυση διαφοράς που αφορά στην άρνηση του μέλους της επιτροπής παραλαβής  μεταφορών και υπηρεσιών, κ.  Αθανασίου Θυμαρά να υπογράψει το πρωτόκολλο παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Συμβούλου για την Εξεύρεση Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» που παρείχε η αντισυμβαλλόμενη του δήμου εταιρεία «ΕΝCON – Δ. Μπάμπος & Συνεργάτες Ε.Ε.» και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί της ένστασης της εν λόγω εταιρείας κατά της άρνησης υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής.
6.    Διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € για δαπάνες εκδήλωσης «Spetses Mini Marathon 2016»
7.    Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κ. Μπεζάτη Αργυρώ."


Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Το φως της μέρας δείχνει το μέγεθος της καταστροφής.


Με το φως της μέρας , όχι απλώς επιβεβαιώνονται τα όσα γράψαμε χθες τη νύχτα, ( κάποιοι τα αμφισβήτησαν), αλλά αποδεικνύουν :

  1. Ότι η καταστροφή του δρόμου είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι φανταζόμασταν και περιγράψαμε.
  2. Ότι καμιά ευαισθησία για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και του οδοστρώματος δεν υπάρχει, αφού , αντί να απομακρύνουν άμεσα τα βράχια και να αποκαταστήσουν τη ζημιά του δρόμου,άφησαν να περάσουν 12 ώρες , αλλά και και τα σπάζουν "με το πάσο τους"σε κομμάτια επί του δρόμου, καταστρέφοντάς τον ακόμα περισσότερο, προκειμένου στη συνέχεια να τα εκμεταλλευτούν και να τα σπάσουν σε αμμοχάλικο . 
  3. Προστίθενται σχόλια αναγνωστών στη δική μας ανακοίνωση,
    που  φέρνουν στο φως άγνωστες πτυχές του θέματος, όπως το ότι ένας βράχος έπεσε στο σπιτάκι της ανακύκλωσης κι ευτυχώς που ο Άγγελος που μένει, είχε γενέθλια κι απουσίαζε.

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Έχει κλείσει ο περιφερειακός προς Αγίους Αναργύρους.

Συμπολίτες μας , μας παραπονέθηκαν απόψε πως δεν μπορούσαν να πάνε στα σπίτια τους και τις δουλειές τους γιατί διαπίστωσαν πως στο σημείο του Νταμαριού, εκεί που θα γίνει η εγκατάσταση του βιολογικού, από τα φουρνέλα έχουν πέσει βράχια κι έχει κλείσει ο δρόμος. Μπροστά έχουν τοποθετηθεί δυο μπουλντόζες για να κλείνουν εντελώς τη διάβαση.
Σύμβουλος της αντιπολίτευσης που πήγε εκεί, διαπίστωσε πράγματι την κατάσταση αυτή κι ενημέρωσε τον αντιπεριφερειάρχη Νήσων και την Αστυνομία.
Σίγουρα η δημιουργία έργων σαν τον βιολογικό,απαιτεί κάποιες θυσίες, αλλά δε δικαιολογείται σε καμιά περίπτωση ανευθυνότητα και  έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών .Το πιο ανησυχητικό στην περίπτωση αυτή είναι το γεγονός ότι η εξόρυξη δεν είναι ελεγχόμενη και είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια των πολιτών.Χρήζει έρευνας δε, το κατά πόσον υπάρχουν οι σχετικές αδειοδοτήσεις για τον τρόπο αυτό με τον οποίο γίνεται.
Κανονικά πρέπει ο εργολάβος να κόψει το λαιμό του να αποκαταστήσει άμεσα την κυκλοφορία στο νησί, απόψε κιόλας, αφού ακόμα ούτε νεκρή περίοδος είναι, ούτε υπήρχε κατάλληλη προετοιμασία κι εναλλακτικές για την κυκλοφορία εκεί.

Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

Ντροπή!

 Κατά  συνεδρίαση της 29ης Ιουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων ( των προ ημερησίας  και των κανονικών)πήραμε το λόγο και θέσαμε το ζήτημα που προέκυψε με την προμήθεια του νερού.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ.Αθανάσιος  Θυμαράς , με την ιδιότητα του μέλους της επιτροπής παραλαβής προμηθειών κι εργασιών,είχε αρνηθεί  να υπογράψει την παραλαβή προμήθειας του νερού, διότι σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τη σύμβαση  με τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου της πηγής που ισχύουν , δεν πρόκειται για προμήθεια νερού όπως έγραφε το πρακτικό   αλλά για παροχή Υπηρεσίας.
Με απλά λόγια ,με τα νέα δεδομένα πλέον δεν αγοράζουμε νερό, αλλά πληρώνουμε  την υπηρεσία της άντλησης κλπ.διότι σύμφωνα με τη σύμβαση η χρήση της πηγής μας ανήκει.
Αυτό στην πράξη μεταφράζεται σε μικρότερο κόστος , που τελικά θα έφτανε στον καταναλωτή, αφού η παροχή εργασίας δεν πληρώνεται ανεξέλεγκτα κι είναι λιγότερα τα ποσά που τελικά προκύπτουν.
Ο κ. Θυμαράς έπραξε το καθήκον του , δέχτηκε όμως πιέσεις και ψυχολογική βία προκειμένου να υπογράψει προμήθεια με τα ανάλογα ποσά.
Τους είπαμε λοιπόν, αντί να εκβιάζουν συνειδήσεις και καταστάσεις να φροντίσουν να πράξουν τα σωστά  ώστε και ο ιδιοκτήτης να πληρωθεί και να είναι σύννομες οι ενέργειες.
Στο άκουσμα αυτών, στήθηκε ένα σκηνικό προσπάθειας φίμωσης της αντιπολίτευσης, πέρα από κάθε έννοια δημοκρατίας .
Οι λεπτομέρειες είναι όντως ανατριχιαστικές.
Από αίσθημα αυτοσεβασμού και ευθύνης αποχωρήσαμε από τη συνεδρίαση, καταγγέλλοντας στο Δημοτικό Συμβούλιο την απαράδεκτη αυτή κατάσταση και ζητώντας να καταγραφεί στα πρακτικά η διαμαρτυρία μας.
 Τελικά η ντροπή έχει χαθεί.
Αυτοί που είναι ανύπαρκτοι, που ελαφρά τη καρδία άνοιξαν πληγές  που δεν  μπορούν να κλείσουν, χωρίς σχεδιασμό κι αίσθημα ευθύνης, τολμούν να φιμώνουν κάθε φωνή που τολμά να πει τα αυτονόητα.  Κάθε φωνή που τολμά να τους καλέσει να πράξουν το καθήκον τους.
Δημοτικός  Σύμβουλος που αναπτύσσει δοσοληψίες  επαγγελματικές με το Δήμο,( Λιμενικό ταμείο κλπ) επετέθη φραστικά σε συναδέλφους του της αντιπολίτευσης ενώ ταυτόχρονα  προσπαθούσε   να καλύψει με τη φωνή τους κάθε άλλη φωνή.
Άλλος επαναλάμβανε στον κ. Θυμαρά: "Δε θα μιλήσεις γιατί δε θα σ'αφήσω εγώ να μιλήσεις".και πολλά άλλα.....

Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες παραπόνων από αγανακτισμένους συμπολίτες μας για την κατάσταση. "Μα κάντε κάτι, δεν πάει άλλο", μας λένε. Κι αναφέρονται στο κυκλοφοριακό, την καθαριότητα, τους ρυθμούς και τον τρόπο που γίνεται το έργο της αποχέτευσης  και στην όλη την κατάσταση.

Δεν είναι δυνατόν να μην τα ακούνε κι αυτοί που πρέπει να τ'ακούσουν , οι υπεύθυνοι της κατάστασης. Δεν είναι δυνατόν αυτοί να μην εισπράττουν την αγανάκτηση του κόσμου.
Εμείς πράττουμε το καθήκον μας, είμαστε παρόντες και κάνουμε ό,τι μπορούμε για το συμφέρον των δημοτών.

Σε κανένα μας δεν αρέσει να γίνεται κακός με κανέναν, κάτι τέτοιο θα ήταν διαστροφικό άλλωστε. Όμως ο θεσμικός μας ρόλος μας επιβάλλει να προασπίζουμε το κοινό συμφέρον.
Όταν κάποιες ενέργειες μειώνουν το κόστος της ύδρευσης, ή της καθαριότητας για το δημότη, δε δικαιούται κανείς να πράττει διαφορετικά.
Και μια που είπαμε για καθαριότητα, τα ανακυκλώσιμα , σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει κάνει ο Δήμος με τον ιδιώτη στον οποίο έχει αναθέσει την ανακύκλωση, οφείλει να τα αποκομίζει ο ιδιώτης με δικά του μέσα κι έξοδα κι όχι να επιβαρύνει το Δήμο.
Αντί γι αυτό όμως  τα συγκεντρώνει ο Δήμος με τ'απορριμματοφόρα του και με τους υπαλλήλους του, ενώ δεν του περισσεύουν για κάτι τέτοιο. Δεν είναι μόνο  ότι κοστίζουν στο Δήμο και τους δημότες ενώ δεν πρέπει, αλλά με το να απασχολούνται τα απορριμματοφόρα με τη συλλογή των απορριμμάτων της ανακύκλωσης συγκεντρώνονται σκουπίδια  και μένουν περισσότερο χρόνο  και μάλιστα εν μέσω θέρους.Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους

Εδώ και μέρες είναι αραγμένο το απορριμματοφόρο του Δήμου μπροστά από το Ξενοδοχείο lefka palace. Προφανώς έπαθε κάποια βλάβη ενώ ήταν γεμάτο. Παραμένει εκεί ως εστία βρωμιάς που αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.Τα ζουμιά από τα σκουπίδια διασχίζουν το δρόμο.
Σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο η αντιπολίτευση του Δήμου επεσήμανε προβλήματα στον τομέα της καθαριότητας,ιδιαίτερα στην περιοχή αυτή.
Επειδή όμως με επισημάνσεις τελικά δεν λύνονται τα προβλήματα καλούμε τους αρμόδιους να πράξουν το καθήκον τους και να μην εκθέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία  και μάλιστα εν μέσω τουριστικής σεζόν.
Ήδη ενημερώθηκε για το ζήτημα τόσο ο προϊστάμενος των Υπηρεσιών του Δήμου, όσο και ο Διοικητής του Αστυνομικού τμήματος

Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016

Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών.

 Tην 23η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 θα συνεδριάσει σε τακτική συνεδριαση το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:


1.     Περί συγκρότησης επιτροπής επίβλεψης χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σπετσών.
2.     Διαθέσεις πιστώσεων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις «Αρμάτα 2016».
3.     Περί του από 18-08-2016 αιτήματος του ΝΟΠ Σπετσών.
4.     Περί παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου στον κ. Ρούσσο Ιορδάνη για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
5.     Ανανέωση ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής εντός του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» της «Dynamic Discovery SA» που λειτουργεί εντός του ξενοδοχείου «ΝΗΣΙΑ».
6.     Διαγραφή ή μη οφειλής του κ. Μαρκαντωνάτου Γερ. από χρηματικούς καταλόγους τέλους παρεπιδημούντων και προστίμου έτους 2010.

7.    Διαγραφή ή μη οφειλής της  κ. Μπεζάτη Αργυρούς από χρηματικούς καταλόγους τέλους επί των ακαθαρίστων και προστίμου έτους  2010.

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Σήμερα, συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Σπετσών

Σήμερα την 30η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Σαββάτο και ώρα 12.00 θα συνεδριάσει σετακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του δήμου Σπετσών με θέματα ημερήσιας  διάταξης:


1.     Διάθεση πίστωσης για προμήθεια βιβλίων για αναμνηστικά δώρα.
2.     Διάθεση πίστωσης για έξοδα τουριστικής προβολής της νήσου Σπετσών.
3.     Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2016.
4.     Τροποποίηση της υπ’ αρ. 26/2009 και 31/2010 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου για διάθεση εσόδων από ΣΑΤΑ.
5.     Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη Σπετσών που χρήζει νοσοκομειακής περίθαλψης.
6.     Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη Σπετσών.
7.     Παραχώρηση ή μη κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της κ. Αδαμοπούλου Νεφέλης.


Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Ποιος χορηγός, ποιος;;

Το παρακάτω έγγραφο γεννά εύλογες απορίες και επιδέχεται πολλών σχολίων πολύπλευρα.
Εμείς θ' αρκεστούμε σ'ένα ερώτημα προς τον αντιδήμαρχο: Ποιος είναι χορηγός, με ποια χορηγία που δεν πήραμε χαμπάρι;Πότε την αποδεχθήκαμε;
Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών.
Καλομοίρα Αργυρίου-Κουμπή


Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών

Βγήκε πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπετσών για "την 29η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:


1.    Αποδοχή ποσού από δαπάνες πυροπροστασίας 2016.
2.    Διάθεση πίστωσης 1.500,00 € για ηχητική κάλυψη και μεταφορικά έξοδα στα πλαίσια της διοργάνωσης των αγώνων «Spetses Classic Yacht Race 2016».
3.    Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών έτους 2016.
4.    Άδεια τομών – εκσκαφών και κατάληψης οδοστρώματος για το έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Δήμου Σπετσών.
5.    Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σπετσών (αρ. 7 του Ν. 4368/2016).
6.    Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «Παντοπωλείο  - Κάβα εμφιαλωμένων ποτών – Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών κ.λ.π» στην κ. Μάλλιαρη Κλυταιμήστρα.
7.    Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης  αναψυχής – μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος, στην «ΜΕΔΟΥΣΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ» με νομ. εκπρόσωπο τον κ. Σύρμα Εμμανουήλ.
8.    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν.3852/2010) κατόπιν της 18/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής."


Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

...και τί δεν ειπώθηκε

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, περιμέναμε  να  συζητηθεί το θέμα που θέσαμε για τον αντιδήμαρχο, να τοποθετηθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και να δοθούν οι εξηγήσεις που ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος είχαν πει πως θα έδιναν "στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο". Τίποτα από αυτά δεν έγινε, ο δε αντιδήμαρχος απάντησε "όταν θέλω εγώ, όταν αποφασίσω εγώ, όταν θα είμαι έτοιμος εγώ θα απαντήσω".
Εμείς, όπως αναφέραμε στην επιστολή, το καθήκον μας το πράξαμε. Η συμπολίτευση έχει την ευθύνη αποκλειστικά πλέον.

Με αφορμή συζήτηση για το σχολείο που θα λειτουργήσει το καλοκαίρι στην Αναργύρειο και θα προωθεί την ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης και θα επικεντρωθεί στη σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος και των απορριμμάτων κλπ, είπα πως ελπίζω στο διάστημα αυτό οι μαθητές να μη δουν να καίμε σκουπίδια στη χωματερή. Ο δήμαρχος είπε πως δεν καίνε σκουπίδια αλλά κλαδιά διότι τί να τα κάνει; Του απάντησα πως λύσεις υπάρχουν και του ανέφερα ενδεικτικά μηχάνημα που τα συνθλίβει και τα μετατρέπει σε  υλικό για καύση προς  θέρμανση, που μπορεί να αποδώσει στο Δήμο και κέρδος.

Το θέμα είναι πως ο κόσμος  τους ψήφισε για να βρουν λύση στα διάφορα προβλήματα , όπως αυτό της διαχείρισης των αδρανών και των κλαδεμάτων κι όχι να θεωρούν μονόδρομο τη συνέχιση απαράδεκτων και επικίνδυνων επιλογών που βάζουν και σε δικαστικές περιπέτειες και έξοδα το Δήμο, αφού ο Δήμος καλύπτει τα δικαστικά έξοδα για τις μηνύσεις που κάνουν οι αρμόδιοι φορείς της πολιτείας εις βάρος των εκάστοτε αντιδημάρχων

Τους είπα στη συνέχεια , πως η τακτική αυτή να καίνε ενώ η χωματερή έχει αποκατασταθεί,πέρα από το ότι  βλάπτει κι ενοχλεί το σύνολο για  τις όποιες επιπτώσεις και συγκεκριμένους συμπολίτες μας  κι ανέφερα το παράδειγμα συμπολίτη μας που πρόσφατα ίδρυσε μια επιχείρηση  κι έχει τα άλογά του, προσπαθώντας να ορθοποδήσει επαγγελματικά κι η τακτική αυτή τον ενοχλεί και τον καταστρέφει κι έχει επανειλημμένα διαμαρτυθεί.. Ο δήμαρχος είπε πως"έτσι  μας βρήκε και  το ήξερε όταν ήλθε εκεί πως έτσι γίνεται. Να μην ερχότανε.". ( Φοβερό επιχείρημα).
Ο δε αντιδήμαρχος εξαπέλυσε μια επίθεση προσωπική εναντίον μου λέγοντας μάλιστα πως "τις φωτογραφίες τις τραβάει ο ...-ο συμπολίτης μας που έχει την επιχείρηση με τα άλογα-και τις φωτιές βάζει ο ίδιος με υπόδειξή σου".
Δε σκέφτηκε καν πως μόλις πριν ο δήμαρχος είχε παραδεχθεί πως  καίνε και πως ο ίδιος, λίγες μέρες πριν, ενώπιον συμπολιτών μας ,του Δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης κ. Μέξη  είπε στον αστυνομικό πως θα κάνει ελεγχόμενη καύση μια φορά το μήνα με την άδεια και παρουσία  της πυροσβεστικής.
Ας μας πει, ποια άδεια πήρε  και πότε ; Και κλαδιά καίνε και σκουπίδια που δε χωράει το απορριμματοφόρο  για τη μεταφορά καίνε κάτω από τα κλαδιά και με εντολή του αντιδημάρχου γίνεται αυτό από εργάτη της καθαριότητας.

Μεταξύ αλαζονείας και απειλών, είπε "εγώ είμαι ο πιο νόμιμος και ο πιο εντάξει από όλους ".
Μας προκαλεί να του θυμίσουμε πως δεν είναι καθόλου νόμιμος κι εντάξει. Τον ρωτάμε να μας απαντήσει , με ποια απόφαση, με ποια σύμβαση, με ποια ασφάλεια από τον παρελθόντα Αύγουστο και για ένα επτάμηνο, συγγενής του οδηγούσε το απορριμματοφόρο που έκανε τη μεταφορά στη Φυλή ;;Και πώς τον πλήρωσε; Ακόμα και στην περίπτωση  "δωρητών"και "χορηγών" ,οι δωρεές πρέπει να περνούν μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες αποδοχής κλπ. Μαύρο χρήμα δε μπορεί να κυκλοφορεί στο Δήμο. Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση εργαζομένων  με τέτοιο τρόπο στον τομέα της καθαριότητας. Για κάποιες έκτακτες περιπτώσεις θα μπορούσε κανείς   να δείξει ανοχή. Υπάρχουν όμως όρια και κυρίως όποιος επιλέγει αυτές τις τακτικές οφείλει να μιλάει σεμνά ,ή ακόμα καλύτερα, να σιωπά εντελώς.

Δεν είναι όμως τα παραπάνω οι μοναδικοί λόγοι για τους οποίους δεν είναι εντάξει και νόμιμος.
Με τον εργολάβο του έργου της τσιμεντόστρωσης από Δεξαμενή έως Ανάληψη έχει υπογραφεί η 1η συμπληρωματική σύμβαση  με την οποία υποχρεούται ο εργολάβος έναντι 134.000 Ευρώ να αποκαταστήσει τις ελλείψεις  και τις συνδέσεις στο δίκτυο ύδρευσης που υπήρχαν από παλιές εργολαβίες σε αντικατάσταση κάποιων αμιαντοσωλήνων. Μέρος του έργου αυτού γίνεται τώρα, πλην όμως το κάνουν οι υπάλληλοι του Δήμου κι όχι εργάτες του αναδόχου με την ανοχή και την επίβλεψη του Δημάρχου και του αντιδημάρχου.Αυτό προς όφελος ποιού; Με ποιο δικαίωμα  τους υπαλλήλους που τους πληρώνει ο φορολογούμενος σπετσιώτης για να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες του (βλάβες στο δίκτυο κλπ), τους απασχολούν σ'ένα έργο που είναι υποχρεωμένος ο εργολάβος να κάνει;;
Πέραν αυτού, πολλές φορές έχουμε θίξει το θέμα της επικινδυνότητας του δρόμου με τα έργα του βιολογικού και της έλλειψης μέτρων προστασίας. Ρωτάμε: Πώς θα επιβάλλει στον εργολάβο και τον ανάδοχο  ο αντιδήμαρχος την τήρηση των υποχρεώσεών του, όταν  ο ίδιος ο  αντιδήμαρχος είναι υπάλληλός τους ως εργαζόμενος στο έργο;
 Καλομοίρα Αργυρίου-Κουμπή

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών

Αύριο, την 7η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 , θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών  με θέματα  ημερήσιας διάταξης:


1.    3η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σπετσών έτους 2016.
2.    Έκθεση 1ου  τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σπετσών έτους 2016.
3.    1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2016.
4.    Παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση – τσιμεντόστρωση οδού από περιοχή Δεξαμενή έως Ανάληψη Ν. Σπετσών».
5.    Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση – τσιμεντόστρωση οδού από περιοχή Δεξαμενή έως Ανάληψη Ν. Σπετσών».
6.    Καταβολή χρηματικού βοηθήματος 1.500,00 € σε δημότη μας.
7.    Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στο Σύλλογο Γυναικών για την διοργάνωση έκθεσης βιβλίου 2016.
8.    Διαγραφή εν μέρει οφειλής της κ. Βλαμίδη Μαρίας.
9.    Ανανέωση ή μη της άδειας μουσικών οργάνων και χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Μπουλαμάτση Χρήστου.
10. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν.3852/2010) κατόπιν της 18/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
11. Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Σπετσών για την διοργάνωση συναυλίας.
12.  Α)Περί συμμετοχής του Δήμου Σπετσών στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής.
Β)Περί συμμετοχής σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» με διακριτικό τίτλο «Ο.Τ.Δ. ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ»Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Η επιστολή μας για το θέμα του αντιδημάρχου.

Χθες πριν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου καταθέσαμε στον πρόεδρο του Δ. Σ. επιστολή η οποία απευθύνεται προς το Δήμαρχο, με το αίτημα να αναγνωσθεί,  και καλεί να μέλη του Δ.Σ. να τοποθετηθούν.
Ο πρόεδρος τη διάβασε  και μας είπε πως στο επόμενο Δ.Σ. θα γίνει η τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του θέματος.
Παραθέτουμε την επιστολή μας :

"Κύριε Δήμαρχε
Σας ζητούμε να ανακαλέσετε από τα καθήκοντά του τον αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Πάνου, επειδή   τα ασκεί πλημμελώς.
 Ενδεικτικά αναφέρουμε  τις παρακάτω περιπτώσεις  στις οποίες είναι εμφανής  η πλημμελής άσκηση των καθηκόντων του ως υπευθύνου αντιδημάρχου για τα οικονομικά και προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπετσών, και η εξ αυτής ζημία του Δήμου:
  • Καθυστέρησαν οι τριμηνιαίες εκθέσεις για την καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού  του 3ου τριμήνου του 2015, πράγμα σημαντικό για την άντληση οικονομικών στοιχείων για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού.Δεν κατατέθηκε ο προϋπολογισμς του 2016 μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.
·         Άργησαν να γίνουν οι ανατροπές των ανειλημμένων υποχρεώσεων του 2015, χάθηκαν οι προθεσμίες όχι μόνο για την απόφασή τους , αλλά κυρίως για την ανάρτησή τους στη διαύγεια, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει  δημοσιονομική εγκριση νομιμότητας  και να μη μπορούν να πληρωθούν οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις του 2015  προς ελέυθερους επαγγελματίες και προμηθευτές..
·         Δε βεβαιώθηκαν έσοδα του Δήμου , κυρίως από ύδρευση, με αποτέλεσμα  να μην έχει εισπράξει ο Δήμος ποσά που μπορούσε να εισπράξει.
  • Δεν εισπράχθηκαν έσοδα του Δήμου από οφειλές  παρελθόντων ετών(μισθώματα Αγίας Παρασκευής, παλιό Λιμεναρχείο).
  • ·         Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα  η η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αποτέλεσμα δυσλειτουργία στις πληρωμές και τα έσοδα. Και κυρίως εξ αιτίας αυτής της αργοπορίας έχει καθυστερήσει το έργο της τσιμεντόστρωσης από Δεξαμενή έως Ανάληψη, επειδή στην αναμόρφωση  περιμένουμε να συμπεριληφθεί η δαπάνη για τις ιδιωτικές συνδέσεις , ώστε να προχωρήσει ο πρόχειρος διαγωνισμός.

Θεωρούμε μείζον  θέμα, που αφορά τόσο στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, όσο και στην «έξωθεν καλή μαρτυρία» των παραγόντων της Τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου μας, το θέμα της εργασίας του αντιδημάρχου κ. Π. Πάνου στο έργο .. με τα μηχανήματά του.
Γινόμαστε καθημερινά, αποδέκτες παραπόνων οργισμένων συμπολιτών μας, οι οποίοι  περίμεναν την έναρξη του έργου για να εργαστούν και να πάρουν μια ανάσα στις δύσκολες εποχές που ζούμε, όπως εσείς προεκλογικά τους είχατε υποσχεθεί και αντ’ αυτού βλέπουν πως σχεδόν ο μόνος που εργάζεται στο έργο ως επαγγελματίας είναι ο αντιδήμαρχος.
Δε γνωρίζουμε  με ποια σύμβαση εργάζεται, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει, διότι το μείζον είναι ότι μαρτυρείται από όλους , οι οποίοι και μας προσκομίζουν φωτογραφικό υλικό, ότι απασχολείται με τα  σκαπτικά μηχανήματά του καθημερινά, από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, προκαλώντας την κοινή γνώμη.
Πέρα όμως από τις δικαιολογημένες  αντιδράσεις και διαμαρτυρίες των συμπολιτών μας, κι εμείς ως θεσμικά όργανα του Δήμου Σπετσών παρατηρούμε πως ο εν λόγω αντιδήμαρχος ασκεί πλημμελώς τα καθήκοντά του και παραβιάζει τα προβλεπόμενα από το Νόμο ασυμβίβαστα.
Διότι δε μπορεί , ως εκ της θέσεώς του, να είναι διατάκτης  πληρωμής ενταλμάτων προς την εταιρεία (ανάδοχος)της οποίας είναι εργαζόμενος, (ουσιαστικά).
Εκτός αυτού όμως, η πολύωρη καθημερινή του εργασία στο έργο δεν του επιτρέπει , διότι δεν του αφήνει χρόνο, την άσκηση των καθηκόντων του αντιδημάρχου, με αποτέλεσμα  όλα όσα εκθέσαμε ανωτέρω.
Για όλα τα παραπάνω, σας καλούμε να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και να προτιμήσετε το συμφέρον του Δήμου.
Επίσης καλούμε τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να πράξει τα δέοντα  σχετικά με τα  ασυμβίβαστα της εργασίας του κ. Πάνου με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου.
Δείξαμε ανοχή για τον κύριο Πάνου ως προς τα ασυμβίβαστα που είχε για να συμμετάσχει στις εκλογές ενώ είχε συναλλαγή μεγάλου ποσού με το Δήμου  από τη θεομηνία,  δεν διαμαρτυρηθήκαμε ποτέ για το έργο της μεταφοράς των μαθητών από το γιο του αντιδημάρχου, αλλά τώρα αυτό ξεπερνάει κάθε όριο ανοχής μας.
Θεωρούμε ιδιαίτερη προκλητική την απάντησή του «εγώ θα δουλεύω και ο μόνος αρμόδιος να  με εμποδίσει είναι ο Δήμαρχος. Εγώ θα δουλεύω ……..».
Καλούμε και τους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας να τοποθετηθούν επί του θέματος και δηλώνουμε με την παρούσα μας πως εμείς το καθήκον μας το πράξαμε και η ευθύνη πλέον βαρύνει αποκλειστικά αυτούς.
Ζητούμε δε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιώργο Λυράκη, να τεθεί θέμα Δημοτικού Συμβουλίου, να αναγνωσθεί η παρούσα κατά τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να τοποθετηθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι .
Για την παράταξη της μειοψηφίας
Η επικεφαλής
Καλομοίρα Αργυρίου –Κουμπή"


Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών σήμερα Δευτέρα 30 Μαϊου.

Εκδόθηκε πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών, για σήμερα, "την 30η του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση υποβολής πρότασης για Ένταξη και Χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της Β’ Φάσης, της Πράξης : «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Σπετσών», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλοντος & Αειφόρος Ανάπτυξη»/ Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία Περιβάλλοντος  - Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης Πόρων (ΤΣ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ.: οικ. 2572/07-03-2016 Πρόσκληση (κωδικός 14.29.14.1) του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού.
2.    Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2016 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής παιδείας του Δήμου Σπετσών για απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπετσών της Α’ κατανομής έτους 2016, ποσού 8.127,79 €, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
3.    Έγκριση της υπ’ αρ. 2/2016 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής παιδείας του Δήμου Σπετσών για απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπετσών της Β’ κατανομής έτους 2016, ποσού 8.127,79 €, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
4.    Περί της υπ’ αρ. 221/21-01-2016 αίτησης της κ. Κατσώρη Ελισσάβετ, για διαγραφή ποσού λογαριασμού ύδρευσης.
5.    Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών για τις ανάγκες του φεστιβάλ «Αρμάτα 2016»».
6.    Επιχορήγηση Μουσικού Συλλόγου Σπετσών για τη διεξαγωγή του 9ου Χορωδιακού φεστιβάλ στις 29/05/2016 στο νησί των Σπετσών.
7.    Σύσταση επιτροπής καθορισμού τιμής μονάδος προσκυρούμενων  κοινόχρηστων χώρων.
8.    Απευθείας ανάθεση προμήθειας βενζίνης Δήμου Σπετσών για το έτος 2016 λόγω ματαίωσης του σχετικού διαγωνισμού.
9.    Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις υφιστάμενες εντός αιγιαλού κατασκευές στους χώρους που εξομοιώνονται με Χερσαία Ζώνη Λιμένα (ΧΖΛ) στο Παλιό Λιμάνι Σπετσών.
10. Διόρθωση οφειλής της κ. Ρούσσου Παναγιώτας που αφορά τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων και του προστίμου για το έτος 2010.
11. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην Επιχείρηση αναψυχής – προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών και Επιχείηρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προδφοράς πλήρους γεύματος, της «TOLE CAFÉ’ – Ι. Μωράκης & Σία Ε.Ε.», στην περιοχή Παλιό Λιμάνι Σπετσών.
12.  Ανανέωση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και χορήγηση ή μη της άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων  στο κατάστημα «Καφετέρια – Μπαρ» της «Γαβ. Κούρκουλας & Σία Ε.Ε.», στην περιοχή Παλιό Λιμάνι Σπετσών.
13. Παραχώρηση ή μη κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο υπό ίδρυση κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Μόσχοβου Απόστολου."


.