Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών

Αύριο Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015 θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών , σε τακτική συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Απόφαση έγκρισης του πρακτικού προσδιορισμού αξίας καταργηθέντος κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Σπετσών έξωθεν ιδιοκτησίας Γεωργ. Νικολάου και λοιπών κληρονόμων στο Ο.Τ. 427 επί ανωνύμου εγκεκριμένης δημοτικής οδού.
2. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Σπετσών στο Ο.Τ. 96 κατόπιν αιτήσεως της εταιρίας ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2015 κατόπιν των υπ’ αρ. 48/2015, 51/2015 & 52/2015 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Έκθεση 2ου τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σπετσών έτους 2015.
5. Διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 65.265,63 € για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις «ΑΡΜΑΤΑ 2015».
 6. Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Κλείσα Νεκτάριου.
7. Χορήγηση ανανέωσης άδειας μουσικών οργάνων και παράτασης ωραρίου στην “Dynamic Discovery S.A”.
 8. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα της «Ιορδάνης Ρούσσος & Σία Ο.Ε.».
 9. Χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και χορήγηση ή μη της άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Εστιατόριο» της «Πρωτοβουλία Α.Ε.» εντός του ξενοδοχείου Ποσειδώνιο.
 10.Χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και χορήγηση ή μη της άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Μπαρ» της «Πρωτοβουλία Α.Ε.» εντός του ξενοδοχείου Ποσειδώνιο.

Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία...Πολλοί συμπολίτες μας, κάτοικοι των Σπετσών ,μας ρωτούν και ζητούν εξηγήσεις γιατί το έργο του δρόμου που "ξεκίνησε" ,όπως λένε , έμεινε στη μέση καλοκαιριάτικα, με τους δρόμους σκαμμένους και τα χώματα έξω από τις πόρτες τους. Άλλοι πάλι νομίζουν πως  το έργο αυτό είναι ο βιολογικός που ξεκίνησε και σταμάτησε γιατί "η κυβέρνηση πήρε τα λεφτά και δε μπορεί να συνεχιστεί", όπως λένε.
Για να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους και στη θέση τους ένα- έναΤο έργο του βιολογικού δεν ξεκίνησε και καμιά κυβέρνηση  δεν πήρε τα λεφτά κανενός έργου. Ο βιολογικός χρηματοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά (με ελάχιστη συμμετοχή από ιδίους πόρους) από ΕΣΠΑ, δηλαδή  από Ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεν ξεκίνησε διότι δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αδειοδότησης, οι διακηρύξεις ότι ξεκινάει άμεσα που έγιναν πριν από τις εκλογές, ήταν προεκλογικό πυροτέχνημα του τότε αντιπεριφερειάρχη και του δημάρχου, αυτό έχει επιβεβαιωθεί επισήμως και κανείς δεν το έχει αντικρούσει. Οι διαδικασίες αδειοδότησης κλπ θα ολοκληρωθούν και ελπίζουμε σύντομα να ξεκινήσει.
Τα χρήματα  των πιστώσεων για έργα, εισάγονται στο Δήμο, ως έκτακτα ειδικευμένα. Αυτό σημαίνει πως δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο λόγο εκτός  του έργου για το οποίο έγινε η χρηματοδότηση.
Το έργο για το οποίο έγιναν τα σκαψίματα είναι το έργο του δρόμου Δεξαμενή-Ανάληψη, ένα έργο καθώς θα εξηγήσουμε παρακάτω, με πολλές αμαρτίες.
Πριν αναλύσουμε τα επιμέρους που δικαιολογούν αυτή τη θέση μας, συνοπτικά  λέμε ότι:
Ο δήμαρχος Π. Λυράκης παρέλαβε  από τον προκάτοχό του Ευ. Κονταξάκη  ώριμο το έργο αυτό, με ανάδοχο και  με 488.600 € για το έργο στο ταμείο του Δήμου.
Από το 2011 μέχρι το 2014 , το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με άλλα  486.212,4€  από πιστώσεις ΣΑΤΑ και από την Περιφέρεια κι έχουν πληρωθεί για το έργο  248.218,69€.
Επειδή ακριβώς  έχουν πληρωθεί τα χρήματα αυτά των 248.218,69€, που δεν δικαιολογούν τις εργασίες που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο έργο, ζητήσαμε  το φάκελο του έργου, τον οποίο δε μας έδωσαν από το Δήμο Σπετσών κι αναγκαστήκαμε να τον ζητήσουμε και να τον πάρουμε από την αρμόδια Υπηρεσία της Αντιπεριφέρειας.
Τα στοιχεία είναι αδιάσειστα και αποδεικνύουν ότι οι εργασίες  που πληρώθηκαν  δεν έχουν γίνει στο συγκεκριμένο έργο της  σύμβασης, είναι εργασίες που έγιναν σε διάφορα σημεία του νησιού  έξω από το έργο, που έχουν πληρωθεί από τους αντίστοιχους κωδικούς της Πολιτικής προστασίας και από επιχορηγήσεις  του Υπουργείου Εσωτερικών .Το δικό μας φωτογραφικό αρχείο σε σύγκριση με αυτό του φακέλου επιβεβαιώνει πλήρως αυτό .Δηλαδή πρόκειται για διπλοπληρωμένες εργασίες.
Κάποιες από αυτές τις εργασίες είναι σε ιδιοκτησίες ιδιωτών.
Πιο αναλυτικά:
Το έργο έχει τίτλο «Αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης από περιοχή Δεξαμενής έως Ανάληψη Σπετσών» κι εκτελείται  στις Σπέτσες βάσει της υπ’ αριθ. 139/2009 μελέτης της ΤΥΔΚ που εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.200/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπετσών.
Ο διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου έγινε στις 9/12/2009 και ανάδοχος αναδείχθηκε  η εταιρεία «Γκιόκας Τεχνική Ε.Ε.», με έκπτωση 5,24%. Η ανάδοχος εταιρεία αργότερα μετονομάστηκε σε «Αττική Τεχνική Ε.Π.Ε».
Η αρχική σύμβαση του έργου ήταν 944.445€ με Φ.Π.Α. και υπεγράφη στις 5/5/2010 μεταξύ του Δημάρχου Σπετσών Ευαγγ. Κονταξάκη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας.
Στις 25/2/2013 υπεγράφη και η συμπληρωματική σύμβαση ποσού 134.555,47€ με Φ.Π.Α.
Η συμβατική προθεσμία του έργου , σύμφωνα με τη σύμβαση, ήταν 5 μήνες ( έληγε στις 5/10/2010). Επειδή όμως καθυστέρησαν οι εγκρίσεις από την αρχαιολογία και οι πληρωμές  από τις χρηματοδοτούσες αρχές, χορηγήθηκαν παρατάσεις με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σπετσών.
Στην τεχνική έκθεση που συνέταξε ο κ. Βεϊόγλου, πολιτικός μηχανικός της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Αττικής-περιφερειακής Ενότητας Νήσων ,αναφέρεται ότι οι πιστοποιηθείσες εργασίες συμπεριλήφθηκαν στους τρεις εγκεκριμένους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες  , που εγκρίθηκαν  με τις 109/2011, 225/2012 και 136/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Να εξηγήσουμε ότι οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενός έργου συντάσσονται όταν  περιλαμβάνονται σ’ αυτό νέες εργασίες. Στο συγκεκριμένο έργο:
Ο πρώτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας  περιέλαβε τρεις νέες εργασίες  που κρίθηκαν απαραίτητες ( τοιχία από λιθοδομές παραδοσιακού τύπου για την ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων κλπ, κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων, διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου και διαμόρφωση τρέχουσας ακμής). Αυτός ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας , με τις τρεις νέες εργασίες, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 109/2012 απόφασή του.
Ο δεύτερος ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει εργασίες της πρώτης  συμπληρωματικής σύμβασης, όπως βλάβες στα υπόγεια δίκτυα σωληνώσεων ύδρευσης ,( σε μεγάλο μήκος του δρόμου δεν είχε συνδεθεί ο υφιστάμενος αγωγός με τους αγωγούς που είχαν κατασκευαστεί παλιότερα κλπ).
Στην τεχνική έκθεση του κ. Βεϊόγλου αναφέρεται ότι οι εργασίες αυτές προέκυψαν από  απρόβλεπτες καταστάσεις  που δεν ήταν δυνατόν να  περιληφθούν στην αρχική μελέτη , το δε ύψος της δαπάνης είναι , όπως αναφέρεται στην 1η συμπληρωματική σύμβαση 134.555,47€ με Φ.Π.Α.
Οι εργασίες αυτές αποτέλεσαν αντικείμενο σύνταξης του δεύτερου ανακεφαλαιωτικού πίνακα που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 225/2012 απόφασή του.
Ο τρίτος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών  συντάχθηκε  για να συμπεριλάβει την τροποποίηση της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης  κι όχι την αύξηση εργασιών ή συμπλήρωμα εργασιών , όπως αναφέρει στην τεχνική περιγραφή του.
Η αξία των εργασιών  που εκτελέστηκαν στο συμβατικό έργο και αναφέρονται στους 3 Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες  δεν υπερβαίνει τις 70.000€.
Οι υπόλοιπες εργασίες που πιστοποιήθηκαν και  φαίνεται πως πληρώθηκαν, ύψους 180.000€ περίπου, είναι εργασίες που έγιναν σε άλλα σημεία του νησιού και δεν έχουν σχέση με το έργο και οι περισσότερες έχουν πληρωθεί ξανά, όπως αναφέραμε παραπάνω , από άλλους κωδικούς.
Αυτό φαίνεται καθαρά, αφενός από το φωτογραφικό υλικό του φακέλου του έργου  που το συγκρίνουμε με το δικό μας  φωτογραφικό υλικό  από τα  αντίστοιχα έργα κι  αφετέρου από τις παρακάτω αποφάσεις:
  • Από την απόφαση 57/2012 του Δημάρχου Π. Λυράκη  για απευθείας ανάθεση από τον κωδικό της πολιτικής προστασίας , για ποσόν 29.520€.
  • Από την απόφαση 32/2012 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπετσών  με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό διαγωνισμού διεξαγωγής ανοικτής δημοπρασίας -πρόχειρου διαγωνισμού για την  ανάδειξη αναδόχου του έργου "κατασκευή ανοικτού δικτύου-αποκατάσταση από θεομηνίες Ν. Σπετσών". Ανάδοχος αναδείχθηκε ο Αλεξανδρόπουλος Βασίλειος.
  • Από το  παραστατικό αριθμό  και ημερομηνία 28/11/2012  για ποσόν 7.088 στον Αλεξανδρόπουλο Βασίλειο ( ΠΟΕ).
  • Από την απόφαση 376Α/2013 του Δημάρχου Π. Λυράκη  για απευθείας ανάθεση για παροχή εργασίας με τίτλο "αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας , ύψους δαπάνης 122.516€, ποσού που καλύφθηκε από το υπόλοιπο   που υπήρχε στον προϋπολογισμό στον κωδικό της πολιτικής προστασίας 36.520€+50.000€ από δωρεά Νιάρχου+35.000€ από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν πως αυτά που καταδεικνύονται και φωτογραφίζονται ως έργα  που δικαιολογούν αντίστοιχες δαπάνες του έργου τσιμεντόστρωσης Δεξαμενής -Ανάληψης, είναι ήδη πληρωμένα από άλλες πηγές χρηματοδότησης.
Εκτός από το γεγονός της διπλοπληρωμής  των εργασιών αυτών, οι εργασίες που συμπεριελήφθησαν στο συμβατικό έργο με τίτλο" Αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης  από Δεξαμενή έως Ανάληψη", ήταν εργασίες συμπληρωματικές με αύξηση ποσοτήτων κλπ.
Οι εργασίες αυτές δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο συμβατικό αντικείμενο, διότι αποτελούσαν νέες εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονταν στη μελέτη, την Τεχνική έκθεση και το αρχικώς ανατεθέν συμβατικό αντικείμενο, αφού εκτελέστηκαν σε οδούς  οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική εργολαβία και τις οποίες ο Δήμος όφειλε, αν ήθελε να τις εκτελέσει , να τις αναθέσει με νέα σύμβαση, κατόπιν διαγωνισμού.
Δεν πρόκειται επίσης για εργασίες που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων , αλλά για αύξηση ποσοτήτων των  εργασιών  της αρχικής σύμβασης .
 Πέραν όμως και αυτού, ένα άλλο στοιχείο είναι ότι , καθώς φαίνεται κι από το φωτογραφικό υλικό του φακέλου, ότι στο έργο περιλαβάνονται  κάποιες εργασίες για έργα ιδιωτών , δηλαδή σε ιδιωτικούς χώρους κάποιων.
Στην έκθεση αναφέρεται ότι "...εκτελέστηκαν διάφορες εργασίες εντός του οικισμού Σπετσών κατόπιν επιθυμίας του Δήμου" . Προφανώς εννοεί κατόπιν επιθυμίας του Δημάρχου, διότι ήταν εν αγνοία του Δημοτικού συμβουλίου, το οποίο με τις αποφάσεις του ( 109/2011, 225/2012 και 136/2014) δεν ψήφισε εργασίες σε άλλες οδούς , ούτε  για αύξηση ποσοτήτων κλπ.
Όσον αφορά δε τη δαπάνη του έργου ,που στην αρχική σύμβαση είναι 944.445,19€ ,η χρηματοδότησή της έχει γίνει ως εξής:
Ποσόν 488.600€ υπήρχε στο ταμείο του Δήμου (χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ) από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή  του Δημάρχου Ευ. Κονταξάκη.
Ήδη έχουμε αποδείξει ότι από το 2011 έως και σήμερα τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν στο ταμείο του Δήμου.( Έχουμε καταθέσει σχετικά αναφορά ενώπιον της δικαστικής Αρχής).
Εκτός από αυτά, έχουν εισπραχθεί ακόμα:
Ποσόν 236.212,4 €  για το έργο από τη ΣΑΤΑ  συνολικά για τα  έτη 2011,2012,2013,2014.
Ποσόν 150.000€ , από την Περιφέρεια Αττικής  στις 27/12/2013 , με υπόλογο διαχειριστή το περιφερειακό ταμείο Ανάπτυξης .( Κωδικός έργου 2013ΕΠ08500036 και κωδ. Τραπέζης 2213608500036, τίτλος Αποκατάσταση τσιμεντόστρωση οδού από περιοχή δεξαμενής έως Ανάληψη Ν. Σπετσών).
Ποσόν 100.000€ στις 12/1/2015 με τα ίδια με τα παραπάνω στοιχεία.
( Αυτές οι 250.000€ δεν έχουν συμπεριληφθεί κι εγγραφεί στους αντίστοιχους κωδικούς εσόδων και εξόδων του  προϋπολογισμού του Δήμου, ούτε στο Τεχνικό πρόγραμμα, γεγονός που έχουμε επανειλημμένα επισημάνει).
Το συνολικό ποσόν  που έχει εισπράξει ως τώρα ο Δήμος , μαζι μ' αυτά που βρήκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή  για το έργο αυτό είναι  974.812,43€.
Δηλαδή έχει καλυφθεί όλη η προβλεπόμενη δαπάνη και δεν υπάρχει θέμα χρηματοδότησης του έργου αφού έχει ήδη χρηματοδοτηθεί όλο.
Η δικαιολογία πως δεν γίνεται το έργο γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα , επιβεβαιώνει αυτό που λέμε κι εμείς , που αποδεικνύεται  μελετώντας έναν - έναν  τους κωδικούς  του προϋπολογισμού.

Το τελικό συμπέρασμα :
Τα χρήματα για το έργο έχουν εισπραχθεί όλα.
Μέχρι σήμερα ,ενώ οι πραγματικές εργασίες που έχουν γίνει στο έργο δεν ξεπερνούν με τίποτα τις 70.000€, φαίνεται να έχουν πληρωθεί 248.218,69 ,οι δε εργασίες που αντιστοιχούν  στο ποσόν αυτό αφορούν επί το πλείστον εργασίες ενταγμένες σε άλλα έργα και διπλοπληρωμένες.

Στο  Δημοτικό Συμβούλιο της 15ης Ιουλίου, απαντώντας σε σχετική ερώτησή μας  ο αντιδήμαρχος μας είπε πως «από Δευτέρα» θα ξεκινήσει η αποκατάσταση στη Μεταμόρφωση και θα ρίξει 3α στους άλλους δρόμους.
Αυτό που είδαμε τώρα, μέσα στο δεκαπενταύγουστο, είναι κάποια μπαλώματα  εδώ κι εκεί.
Όσο για τους κάδους, ακόμα άπλυτοι παραμένουν.
Καλομοίρα Αργυρίου- Κουμπή.

Η φρεγάτα ΣΠΕΤΣΑΙ στο "νέο" Σουέζ - Φωτογραφίες.


Για μας τους Σπετσιώτες,αποτελεί ιδιαίτερη χαρά το γεγονός πως στα εγκαίνια της νέας διευρυμένης διώρυγας του Σουέζ ,  τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιούνται από τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, παρουσία ηγετών από όλο τον κόσμο μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, πέρασε τιμητικά η φρεγάτα του Π.Ν. που φέρει το όνομα "Σπέτσαι".