Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών.

Θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών, σήμερα, την 22η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σπετσών για το έτος 2018.
  2. Αναπροσαρμογή η μη του τέλους ύδρευσης του Δήμου Σπετσών για το έτος 2018.
  3. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2018.
  4. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή ΤΑΠ για το έτος 2018
  5. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σπετσών για το έτος 2018.
  6. Καθορισμός τρόπου καταβολής τέλους κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018.
  7. Περί μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγής από αυτούς σε ευπαθείες κοινωνικές ομάδες.
  8. Έγκριση Προυπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών για το έτος 2018.
  9. Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών οικ. έτους 2018.
  10. Έγκριση της 5/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σπετσών.

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών.

Θα συνεδριάσει, σε τακτική συνεδρίαση, το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών, σήμερα, την 1η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      5η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2017.
2.     Έγκριση της 4/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σπετσών.
3.     Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου για μεταφορά ασθενούς δημότη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας και κατάθεση ιατρικών φακέλων δημοτών στα ΚΕΠΑ Πειραιά.
4.     Περί αποδοχής ποσού από δωρεά για εκδηλώσεις ΑΡΜΑΤΑ 2017.
5.     Απόφαση έγκρισης του 5ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση – τσιμεντόστρωση οδού από περιοχή Δεξαμενή έως Ανάληψη Ν. Σπετσών.
6.     Απόφαση έγκρισης διαμόρφωσης κοινοχρήστου χώρου έξωθεν οικίας Κοκκινάκη Κων/νου στην περιοχή Π. Λιμάνι Σπετσών με δαπάνες του και κατόπιν αιτήσεώς του.
7.     Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σπετσών έτους 2018.
8.     Έγκριση παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Νηπιαγωγείου Σπετσών για εκδήλωσή του στις 16-17/12/2017.
9.     Έγκριση παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για το Χριστουγεννιάτικο παζάρι της Γ’ Γυμνασίου στις 06/12/2017.
10.  Ανανέωση προγραμματικής σύμβασης με ΟΑΕΔ για την λειτουργία του γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ.
11.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνες από τους ΚΑΠ έτους 2017.
12.     Έγκριση της 5ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών.
13.     Διάθεση πίστωσης για προμήθεια χριστουγεννιάτικου διακόσμου για τις εορτές των Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς.
14.     Διάθεση πίστωσης για προμήθεια τροφίμων για τις άπορες οικογένειες της νήσου στα πλαίσια των εορτών των Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς.
15.     Διάθεση πίστωσης για έξοδα Δήμου Σπετσών για τον εορτασμό των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς & των Θεοφανείων.
16.     Λήψη απόφασης για έγκριση δωρεάν παραχώρησης χώρου για την υλοποίηση του προγράμματος: «Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σπετσών» στο δικαιούχο φορέα «Ε.Π.Ε.Κ.Α.».
17.     Περί της υπ’ αρ. 4350/24-11-2017 αιτήσεως της κ. Παρασκευά Ιωάννας για διαγραφή κυβικών λογαριασμού ύδρευσης.
18.     Περί του υπ’ αρ. 3903/27-10-2017 αιτήματος της κ. Μπεζάτη Αργυρώς σχετικά με θέματα ανακύκλωσης.
19.     Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε δημότη Σπετσών για έξοδα νοσηλείας.
20.     Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε δημότη Σπετσών για έξοδα νοσηλείας.
21.     Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε δημότη Σπετσών για έξοδα νοσηλείας.
22.     Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη Σπετσών.Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπετσών.

Εκδόθηκε πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπετσών για την 30η του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.        4η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2017.
2.        Απευθείας ανάθεση προμήθειας βενζίνης Δήμου Σπετσών κατόπιν άγονου διαγωνισμού.
3.        Περί παροχής κινήτρων σε εργαζόμενους από το Δήμο Σπετσών σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4483/2017.
4.        Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντος.
5.        Έγκριση της 3/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σπετσών.
6.        Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών έτους 2017.
7.        Διαγραφή τελών  ύδρευσης και επαναβεβαίωσή τους.
8.        Παροχή χρηματικού βοηθήματος σε ασθενή δημότη Σπετσών.
9.        Διόρθωση λογαριασμού ύδρευσης κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας.
10.     Περί της υπ’ αρ. 2547/04-08-2017  αίτησης της κ. ΚατσώρηΕλισσάβετΕυαγ. για διαγραφή ποσού λογαριασμού ύδρευσης.
11.     Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στην «Θυμαράς Ανάργυρος & Σία Ο.Ε».
12.     Οριστική ή μη διακοπή λειτουργίας ΚΥΕ της «SUMMERBREEZEE.E.» με νομ. εκπρ. τον κ. Τριανταφύλλου Κων/νο – Ερμή.
13.     Αποδοχή ποσού 6.400,00 € από 1η και 2η εντολή για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
14.     Αποδοχή ποσού 321,90 € για πρόγραμμα ανακύκλωσης.
15.     Αποδοχή ποσού 7.700,00 € από δωρεές για εκδηλώσεις ΑΡΜΑΤΑ 2017.
16.     Περί του αιτήματος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπετσών για παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Ποσειδωνίου για τη διεξαγωγή του Χριστουγεννιάτικου Παζαριού στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2017.
17.     Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου σε δικαστήριο για υπόθεση του δήμου.
18.     Περί μεταφοράς διαθεσίμων δήμου Σπετσών στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250- Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2469/97 και Νο 260- Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
19.     Συμμετοχή ή μη του δήμου Σπετσών στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
20.     Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Σπετσών και της Περιφέρειας Αττικής για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη υπογειοποίησης αντλιοστασίων αποχετευτικού δικτύου δήμου Σπετσών και γεωτεχνική μελέτη περιοχών έδρασης υπογειοποιημένων αντλιοστασίων δικτύου βιολογικού καθαρισμού Σπετσών.
21.     Λήψη απόφασης για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων έτους 2018.
22.     Προσδιορισμός αμοιβής δικηγόρων κατόπιν της υπ’ αρ. 63/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

την 4η του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών  επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση Ταμιακού Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2012.
2.    Έγκριση Ταμιακού Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2013.
3.    Έγκριση Ταμιακού Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2014.
4.    Έγκριση Ταμιακού Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2015.
5.    Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών έτους 2017.  
6.    Αποδοχή ποσού από δωρεές για εκδηλώσεις «ΑΡΜΑΤΑ 2017».
7.    Διάθεση πίστωσης για έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΑΡΜΑΤΑ 2017».
8.    Διαγραφή οφειλής της κ. Καρπαθίου Μαριέττας του Νικολάου.
9.    Επιστροφή ποσού λόγω αφαίρεσης ειδικής κάρτας εισόδου – εξόδου.
10. Διαγραφή κυβικών νερού σε λογαριασμό ύδρευσης που χρεώθηκαν εκ παραδρομής.
11. Διαγραφή οφειλών τέλους ύδρευσης και επαναβεβαίωση.
12. Επιχορήγηση Ναυτικού Ομίλου Σπετσών για την οργάνωση ναυταθλητικών αγώνων στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΑΡΜΑΤΑ 2017».
13. Περί της αιτήσεως αυτοκινητιστών της νήσου για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για στάθμευση των οχημάτων τους.Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα,την 31η του μηνός Ιουλίου  ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, θα συνεδριάσει δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Λήψη απόφασης για την μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπετσών.
2.    Χορήγηση ή μη παράτασης χρήσης μουσικής στον κ. Ντάλκο Ιάσονα για την επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών που λειτουργεί στην περιοχή Π. Λιμάνι Σπετσών.
3.    Ανάκληση ή μη της παραχώρησης τμημάτων κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματος «ΘΡΟΥΜΠΙ» στην τοποθεσία Π. Λιμάνι Σπετσών.
4.    Διάθεση πιστώσεων για έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σπετσών «ΑΡΜΑΤΑ 2017».
5.    Αποδοχή παραίτησης του κ. Φαρδέλλου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπετσών»,  ορισμός νέου μέλους του διοικητικού συμβουλίου και εκλογή νέου Προέδρου.
6.    Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών.
7.    Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπετσών.
8.    Περί του αιτήματος του δημοτικού συμβούλου κ. Τζιάμου Κων/νου για συγκρότηση επιτροπής σχετικής με το έργο «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Δ. Σπετσών».
9.    Μετατόπιση περιπτέρου της δικαιούχου κ. Θυμαρά Αικατερίνης κατόπιν αιτήσεώς της.
10. Μετατόπιση περιπτέρου της δικαιούχου κ. Λίλλου Κων/νας κατόπιν αιτήσεώς της.
11. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παροχή νομικών υπηρεσιών – νομικής υποστήριξης για την τακτοποίηση τίτλων ακινήτων του Δήμου Σπετσών.
12. Οριστική διακοπή ή μη της λειτουργίας κυε της “Summer Breeze Ε.Ε.” με νομ. εκπρόσωπο τον κ. Τριανταφύλλου Κων/νο – Ερμή.
13. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων – ποδηλάτων στον κ. Κόκκορη Κωνσταντίνο στην περιοχή Κουνουπίτσα.
14.  Περί της ένστασης της κ. Ζωής Ταρή κατά της παρ. 1 της 73/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
15.  Περί του αιτήματος της Gallery Floraki για την παροχή της αιγίδας του δήμου Σπετσών στην έκθεση θαλασσογραφίας που θα πραγματοποιηθεί στην Α.Κ.Σ.Σ από τις 3/8/2017 έως 18/8/2017.
16.  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Κονταράτο Φίλιππο.
17.  Αναγόρευση του κ. Νανόπουλου Δημήτριου σε επίτιμο δημότη Σπετσών.

            

Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Η απάντηση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στο αίτημά μας για σύγκληση Δ.Σ.και η συνέντευξη του δημάρχου στην τηλεόραση για το θέμα αυτό.

Λάβαμε πριν λίγες μέρες με email την παρακάτω απάντηση στο αίτημά μας για έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. προκειμένου να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για το πολύ σοβαρό θέμα του αιτήματος διάλυσης της σύμβασης του έργου του βιολογικού- αποχετευτικού από πλευράς του αναδόχου.Την παραθέτουμε:

" Προς

Τους δημοτικούς συμβούλους της

αντιπολίτευσης του δήμου Σπετσών,

δια της επικεφαλής της αντιπολίτευσης

κ. Αργυρίου – Κουμπή Καλομοίρας

Κοιν:
1. δήμαρχο Σπετσών
2. λοιπούς δημοτικούς σύμβουλοςδήμου Σπετσών
ΘΕΜΑ : Σύγκληση έκτακτου δημοτικού συμβουλίου

Σχετ.: Το υπ’ αρ. 2214/04-07-2017 αίτημά σας


Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού αιτήματός σας, σχετικά με την έκτακτη σύγκληση

δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με το αρ. 67, παρ. 2,3 του Ν. 3852/2010, με θέμα την
ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με την αίτηση διάλυσης της σύμβασης του αναδόχου του έργου
«Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Δ. Σπετσών» σας
γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του Δ.Σ.

αλλά και τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προέδρου του και των συμβούλων (άρθρα 65,
67, 68 και 69 Ν 3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 14 και 15 του κώδικα διοικητικής
διαδικασίας, δηλαδή του ν 2690/1999) δεν προβλέπεται σύγκληση δημοτικού συμβουλίου σε
συνεδρίαση με θέμα την ενημέρωση και μόνον των μελών του συμβουλίου.

Συμβούλιο με μοναδικό θέμα την «ενημέρωση …» σχετικώς με οιοδήποτε ζήτημα, δεν

προβλέπεται στο νόμο να συγκληθεί και να λάβει χώρα, γιατί το δημοτικό συμβούλιο έχει
αρμοδιότητα να συζητά και να λαμβάνει αποφάσεις μόνον επί θεμάτων για τα οποία έχει
αρμοδιότητα το συμβούλιο να εκδίδει ατομική ή κανονιστική διοικητική πράξη ή να παρέχει απλή
ή σύμφωνη γνώμη.

Πέραν των ανωτέρω αναφορικά με το αίτημά σας, σχετικά με το ομολογουμένως σοβαρό θέμα

της πορείας του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων καθαρισμού
λυμάτων Δ. Σπετσών» σας ενημερώνουμε ότι ο δήμος Σπετσών δρομολογεί συνάντηση με τις
εποπτεύουσες υπηρεσίες του έργου, δηλαδή την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων
και την Αντιπεριφέρεια Νήσων, προς ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων αλλά και όλων των
πολιτών των Σπετσών για τις εξελίξεις που αφορούν σ’ αυτό.

Συμπληρωματικά σας αναφέρω, ότι στα πλαίσια της ενημέρωσή σας για το έργο πρόσφατα σας

χορηγήθηκαν από τον κ. δήμαρχο και όλα τα σχετικά έγγραφα." 


Ούτε λίγο ούτε πολύ με το πρόσχημα πως η ενημέρωση δεν προβλέπεται να αποτελεί αντικείμενο σύγκλησης Δ.Σ. αρνούνται να συζητήσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα και να χαραχθεί μια από κοινού απόφαση αντιμετώπισης. Γιατί όταν ζητήσαμε ως θέμα Δ.Σ. την ενημέρωση, εννοούσαμε αυτό ακριβώς. Ας μην παίζουμε με τις λέξεις.


Δυστυχώς δε βλέπουμε καμιά σοβαρότητα με  ένα ζήτημα που απειλεί να τινάξει στον αέρα όχι μόνο το έργο αλλά και την ίδια τη λειτουργία του Δήμου για τα επόμενα χρόνια, αν αναγκαστεί ο Δήμος να καταβάλλει τα απαιτούμενα ως αποζημιώσεις και τόκους υπερημερίας, μυθικά  ποσά .
Για το θέμα έδωσε συνέντευξη στη  τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο δήμαρχος  και διαβάζουμε στη σχετική σελίδα :


"Για ένα έργο βιολογικού καθαρισμού στις Σπέτσες που θυμίζει... Γιοφύρι της Άρτας μίλησε ο Δήμαρχος Σπετσών Παναγιώτης Λυράκης στο ''Ακραίως''  του ΣΚΑΪ και στους Τάκη Χατζή και Γιώργο Παπαχρήστο.
Σύμφωνα με τον ίδιο ''To έργο αυτό του βιολογικού καθαρισμού δημοπρατήθηκε τον Απρίλιο του 2012, ενώ είχε υπογραφεί τον Μάρτιο του 2011. Οι Δημότες πλήρωσαν για τη μελέτη. Στην πορεία βρέθηκαν πολλά λάθη. Ήδη, έχουν πάρει 1.740.000 εκατ. ευρώ οι εργολάβοι.''
Όπως τόνισε ''Το έργο είναι σε εξέλιξη. Εντάχθηκε στο καινούριο πρόγραμμα τώρα και λείπουν κάποια τιμολόγια. Ωστόσο, θα επαναδημοπρατηθεί''. 
Ο κ. Λυράκης υπογράμμισε σχετικά με το έργο αυτό ''Δεν είμαι θεατής και δεν είμαι αρμόδιος. Αρμόδια είναι η Περιφέρεια και σύντομα θα βρεθεί λύση. Είναι ένα έργο που το περιμέναμε επί σειρά δεκαετιών''. Αυτά φαίνεται πως είπε ο δήμαρχος. Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι ούτε έτσι, ούτε τόσο απλά.
Θα κατανοούσαμε την επιθυμία του δημάρχου να σιωπήσει όσο είναι σε εξέλιξη το θέμα( για το λόγο αυτό μέχρι σήμερα δε δημοσιεύσαμε την απάντηση για το αίτημά μας για Δ.Σ.) , αλλά το να δίνει συνεντεύξεις στις οποίες  λέει ανακρίβειες και παραπληροφορεί είναι πέρα από κάθε κατανόηση.
Το πράγμα δεν έφτασε ως εδώ αυτομάτως. Έφτασε βήμα- βήμα επειδή οι έχοντες την ευθύνη το άφησαν να φτάσει.

Το θέμα είναι απλό:
Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε από το Δήμο Σπετσών και την Περιφέρεια Αττικής 14 Απριλίου 2014 (παραμονές εκλογών). Υπογράφηκε εν όψει των εκλογών χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες  αδειοδοτήσεις και κάποιες μελέτες.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε και έπρεπε να είχε τελειώσει σε 2 χρόνια, δηλαδή τον Απρίλιο του 2016.
Ο Δήμος Σπετσών είναι ο κύριος  του έργου, του οποίου φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Αττικής.
Υπάρχει Επιτροπή παρακολούθησης του έργου στην οποία μετέχει ο Δήμαρχος Σπετσών.
Στο διάστημα που πέρασε δεν εξασφαλίστηκαν οι απαιτούμενες άδειες, έφτασε ο Απρίλιος του 2016 και το έργο δεν είχε τελειώσει οπότε και για να συνεχιστεί έπρεπε να επανενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ.
Αποτέλεσμα όλης αυτής της καθυστέρησης είναι η σημερινή κατάσταση με το αίτημα διάλυσης της σύμβασης από την πλευρά του εργολάβου και την απαίτηση τόκων υπερημερίας και αποζημίωσης τα οποία καλείται να καταβάλει ο Δήμος.

Το ερώτημα είναι ένα:
Γιατί άφησαν να φτάσει εδώ που έφτασε το πράγμα; Με τα θέματα αυτά δεν μπορεί κανείς να παίζει ούτε να αποποιείται τις ευθύνες του.
 Τα ερωτηματικά πολλά.
Στην καλύτερη περίπτωση, οι πιο καλόπιστοι δέχονται την ανικανότητα ως αιτία . Οι πιο υποψιασμένοι, από την αρχή είχαν προβλέψει το σενάριο αυτής της εξέλιξης , το οποίο θα ζημιώσει θανάσιμα το Δήμο,( η αποζημίωση μαζί  με τους τόκους υπερημερίας μπορεί να φτάσουν και το ποσόν των 5.000.000 Ευρώ),  σε κάποιους  όμως θα αποφέρει κέρδη πολλά.


Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

σε συνέχεια...

Σε συνέχεια των όσων γράψαμε, παραθέτουμε κάποιες φωτογραφίες.
Οι πρώτες είναι από το έργο στην Πυτιούσα.


Οι άλλες είναι από την αγία Παρασκευή, όπου έχουν κορυφωθεί οι ετοιμασίες για το γάμο, ο οποίος φαίνεται πως θα είναι πολύ χλιδάτος , με παραμυθένιο ντεκόρ και θα κοστίσει πανάκριβα.
Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν μώλο, εξέδρες και πολλά άλλα. Όλος ο κόλπος της αγίας Παρασκευής είναι γεμάτος φορτηγά αυτοκίνητα , τα οποία είναι τόσα πολλά που μερικά έχουν παρκάρει έξω από τον κόλπο ψηλά.
Καμία αντίρρηση και για τους γάμους και για τα έργα. Αλλά θέλουμε να ξέρουμε και να  έχουμε λόγο για τους όρους που παραχωρεί ο Δήμος αυτά και να έχουμε διασφαλίσει πως αυτό είναι εις όφελος του Δήμου.( Όπως ήδη είπαμε κάτι τέτοιο δεν έγινε).Πέρα από όλα τα άλλα όλα αυτά θέλουν μεγάλη κατανάλωση ρεύματος. Ο Σπετσιώτης θα την πληρώσει;Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς. Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης για αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, ώστε ο Δήμος να έχει κάποιο έσοδο ή να λύσει το ζήτημα της στέγασης των Υπηρεσιών του, ή να δημιουργήσει εστίες πολιτισμού, εντούτοις η κατάσταση παραμένει ίδια. Άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο  εξυπηρετούνται συγγενείς και φίλοι.Κι αυτό από την αρχή της ανάληψης του Δήμου από τον κ. Λυράκη μέχρι σήμερα.
Οι φωτογραφίες είναι πολύ πρόσφατες, από το παλιό Λιμεναρχείο.
Στην ψαραγορά επίσης, υπάρχει ένα κατάστημα που για το Δήμο εμφανίζεται κενό, ενώ είναι κατειλημμένο, πάλι χωρίς έσοδο για το Δήμο.
Στην Αγία Παρασκευή εν όψει ενός " μεγάλου" γάμου όλη η παραλία καταλήφθηκε και γίνονται εγκαταστάσεις. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ρωτήσαμε τί συμβαίνει και γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ξέρει τίποτα; Ο αντιδήμαρχος απάντησε πως οι διοργανωτές του γάμου δώρισαν πέρσι 6.500 Ευρώ για την παιδική χαρά ,της οποίας σημειωτέον η επισκευή έγινε από άλλα κονδύλια και μεις απορήσαμε πότε έγινε  αποδοχή του ποσού αυτού;
Κι άλλη φορά είχαν γίνει εγκαταστάσεις για γάμο εκεί, αλλά τότε η περιοχή ήταν νοικιασμένη σε ιδιώτη και αυτός είχε την ευθύνη, τώρα δεν υπάρχει καν ενοικιαστής.
 Στην Πυτιούσα  σκάβουν, άγνωστο για ποιο έργο. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει ιδέαν.Χωρίς απόφαση και χωρίς εγκρίσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ενώ για το παραμικρό παραπέμπουμε τους ιδιώτες στους οποίους δίνουμε την όποια άδεια διαμόρφωσης, να πάρουν τις σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Δεν είμαστε αντίθετοι ούτε με τους γάμους ούτε με τίποτα. Είμαστε αντίθετοι με την αυθαιρεσία.
Η περιουσία του Δήμου δεν είναι αμπέλι ξέφραγο να το εκμεταλλεύεται με αδιαφάνεια ο κάθε εκλεγμένος.

Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

Αίτημα της αντιπολίτευσης για έκτακτη σύγκληση Δ.Σ. με θέμα την ενημέρωση για τις εξελίξεις στο θέμα έργου του βιολογικού.

Σήμερα, 4/7/2017 η αντιπολίτευση του Δήμου Σπετσών κατέθεσε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αίτηση για έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου,με σκοπό την ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου για τις εξελίξεις στο θέμα του έργου του βιολογικού μετά από το αίτημα λύσης της σύμβασης που έχει καταθέσει ο ανάδοχος του έργου.Την αίτηση υπογράφουν και τα 6 μέλη και κατά το Νόμο 3853, άρθρο 67, παρ.2,3, είναι υποχρεωμένος ο πρόεδρος να συγκαλέσει το Δ.Σ.

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Θα συνεδριάσει σήμερα την 30η του μηνός Ιουνίου  ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών σε τακτική συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σπετσών Γ’ τριμήνου του έτους 2016.
2.    Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σπετσών Δ’ τριμήνου του έτους 2016.
3.    1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2017.
4.    Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER Π.Ε. Νήσων Αττικής.
5.    Έγκριση της υπ’ αρ. 2/2017 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής παιδείας του Δήμου Σπετσών για απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπετσών της Β’ κατανομής έτους 2017, ποσού 8.127,79 €, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
6.    Αποδοχή από τον Δήμο Σπετσών της εισφοράς γης επί εκτάσεως ιδιοκτησίας Φριντζάλα Παναγιώτη μεταξύ των Ο.Τ. 129 και 130 στην ενορία Αγίου Αντωνίου Σπετσών κατόπιν αιτήσεώς του.
7.    Παραχώρηση χώρου επί της πλατείας Ποσειδωνίου στον Σύλλογο Γυναικών Σπετσών, για την πραγματοποίηση έκθεσης βιβλίου από 15 Ιουλίου έως τέλη Αυγούστου.


Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών

Θα συνεδριάσει σήμερα, την 13η του μηνός Ιουνίου  ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών με θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση παραχώρησης τμήματος Πλατείας Ποσειδωνίου για τις ανάγκες διεξαγωγής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley στις 16-18 Ιουνίου 2017 με συνδιοργανωτή τον Δήμο Σπετσών και διάθεση πιστώσεων για τις ανάγκες της συνδιοργάνωσης.
2.    Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος.
3.    Διάθεση πίστωσης για την παραχώρηση δείπνου στην Πανελλήνια Ένωση Εισαγγελέων στις 23/06/2017.
4.    Παραχώρηση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σχολείου Σπετσών για την φιλοξενία ναυτοπροσκόπων κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης των αγώνων «Spetses Classic Yacht Race 2017».
5.    Διάθεση πίστωσης 1.500,00 € για ηχητική κάλυψη και μεταφορικά έξοδα στα πλαίσια της διοργάνωσης των αγώνων «Spetses Classic Yacht Race 2017».


                      

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών θα συνεδριάσει αύριο την 30η του μηνός Μαΐου  ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 σε τακτική Συνεδρίαση  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Χορήγηση ή μη παράτασης χρήσης μουσικής στην Ι. Τοσουνίδης & Σία Ε.Ε. με νομ. Εκπρόσωπο τον κ. Ι. Τοσουνίδη για την «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος και Επιχείρησης Αναψυχής» που λειτουργεί στην περιοχή Κουνουπίτσα Σπετσών.
2.    Χορήγηση ή μη παράτασης χρήσης μουσικής στον κ. Μιχαλάκη Σπυρίδωνα για το ΚΥΕ «Σνακ Μπαρ» που λειτουργεί στην περιοχή Κουνουπίτσα Σπετσών.
3.    Περί του αιτήματος του κ. Χιούζ Λουκά για έγκριση οργάνωσης αγώνων ποδηλατικής ορειβασίας.
4.    Περί καθορισμού χώρου για την τοποθέτηση κουβουκλίου και περιβάλλοντος χώρου περιπτέρου στην θέση Αγ. Μάμμας.
5.    Περί διατήρησης ή απομάκρυνσης του κενωθέντος περιπτέρου της δικαιούχου Μώρου Ζαχαρούλας στην περιοχή Ντάπια.
6.    Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή Κουνουπίτσα για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
7.    Περί χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων – ποδηλάτων στον κ. Τόρβα Παναγιώτη στην περιοχή Αγ. Μαρίνα.
8.    Περί του υπ’ αρ. 1658/19-05-2017 αιτήματος του κ. Θυμαρά Γρηγόριου – Ιωάννη για ανανέωση της υπ’ αρ. 1049/13-05-2016 άδειας κυκλοφορίας αγοραίων επιβατηγών ζώων.
9.    Περί ανάκλησης της υπ’ αρ. 62/2017 απόφασης του ΔΣ: «Επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στον κ. Χριστόπουλο Βασίλειο για αντικατάσταση του υπ’ αρ. 0196 υδρομετρητή», κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας.
10. Αποδοχή ποσού 17.800,00 € από «Δαπάνες πυροπροστασίας 2017».
11. Διαγραφή οφειλής που αφορά χρηματικό κατάλογο για Δ.Τ., Δ.Φ. και ΤΑΠ και επαναβεβαίωσή της σε νέο χρηματικό κατάλογο στον οφειλέτη: Βώκο Νικόλαο του Φιλίππου.
12. Περί του υπ’ αρ. 1471/08-05-2017 αιτήματος της Ένωσης Δημάρχων Αττικής για στήριξη της διοργάνωσης του 9ου Φόρουμ Αυτοδιοίκησης που θα πραγματοποιηθεί στο Πόρτο Χέλι και τις Σπέτσες στις 17 & 18 Ιουνίου 2017.
13. Περί του από 10/05/2017 εγγράφου του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος για παροχή διευκολύνσεων για την πραγματοποίηση του «Spetses Classic Yacht Regatta 2017» στις 21-22 Ιουνίου 2107 υπό την αιγίδα του Δήμου Σπετσών.
14. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη Σπετσών.
15. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη Σπετσών.
16. Επιχορήγηση Ναυτικού Ομίλου Σπετσών για την διοργάνωση ιστιοπλοϊκών αγώνων.
17.  Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης με αριθμό 43/2014 για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Σπετσών» του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων. (Χρηματοδότηση κατασκευής του έργου πιστώσεις Περιφέρειας Αττικής).
18. Απόφαση για την σκοπιμότητα εκπόνησης της μελέτης : «Μελέτη υπογειοποίησης αντλιοστασίων αποχετευτικού δικτύου Δήμου Σπετσών και γεωτεχνική μελέτη περιοχών έδρασης υπογειοποιημένων αντλιοστασίων δικτύου βιολογικού καθαρισμού Σπετσών" και έγκριση των τευχών δημοπράτησής της, του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων. (Χρηματοδότηση εκπόνησης της μελέτης πιστώσεις Περιφέρειας Αττικής).
19. Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2017 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής παιδείας του Δήμου Σπετσών για απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπετσών της Α’ κατανομής έτους 2017, ποσού 8.127,79 €, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
20. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπετσών και εκλογή νέου Προέδρου.
21. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπετσών και εκλογή νέου Προέδρου.


Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών.


Θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών την 27η του μηνός Απριλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 με θέματα  ημερήσιας διάταξης


1.    Περί διάθεσης πίστωσης για την αθλητική διοργάνωση Spetsathlon 2017 που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Σπετσών.
2.    Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε δημότη Σπετσών για έξοδα νοσηλείας.
3.    Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε δημότη Σπετσών για έξοδα νοσηλείας.
4.    Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε δημότη Σπετσών για έξοδα νοσηλείας.
5.    Διάθεση πίστωσης για διαφημιστική καταχώρηση της νήσου σε εβδομαδιαίο περιοδικό.
6.    Αποδοχή ποσού 100.000,00 € από επιχορήγηση για την υδροδότηση της νήσου με υδροφόρα πλοία (2017).
7.    Περί του αιτήματος του Poseidonion Grand Hotel για συμμετοχή του Δήμου Σπετσών στην διοργάνωση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley στις Σπέτσες στις 16-18/6/2017.
8.    Περί του από 13/04/2017 αιτήματος της NIKE Ελλάς ΕΠΕ για διεξαγωγή αγώνα δρόμου και ποδηλατικού γύρου Σπετσών στις 16/05/2017.
9.    Περί του από 29/03/2017 αιτήματος της “ΑU9 Events”.
10. Περί διαγραφής από τους χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης Δήμου Σπετσών Ιουλίου – Αυγούστου & Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2016 δικαιωμάτων ύδρευσης της παροχής με αρ. υδρομετρητή 9433795 του κ. Λεκάκου Γεώργ. Παναγ. λόγω εσφαλμένης καταχώρησης.
11. Περί αιτήσεων καταναλωτών ύδρευσης Δήμου Σπετσών.
12. Διαγραφή οφειλών τέλους ύδρευσης και επαναβεβαίωσή τους (υπόθεση κ. Δαμδημοπούλου Πέτρου του Ανδρέα).
13. Διαγραφή οφειλών τέλους ύδρευσης και επαναβεβαίωσή τους (υπόθεση κ. Μπαρδάκου Ευσταθίας του Ευαγγέλου).
14. Παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση – τσιμεντόστρωση οδού από περιοχή Δεξαμενή – Ανάληψη Ν. Σπετσώ
15. Χορήγηση ή μη προέγκρισης στην «Κ. Παυλόπουλος & Σία Ο.Ε.» για ίδρυση και λειτουργία  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή Σχολές Σπετσών.
16. Χορήγηση ή μη παράτασης χρήσης μουσικής στην «Κιούσης Γεώργιος & Σία Ε.Ε.», για το ΚΥΕ «Εστιατόριο» που λειτουργεί στην περιοχή Π. Λιμάνι Σπετσών.
17. Χορήγηση ή μη παράτασης χρήσης μουσικής στον κ. Κιώφο Μιχαήλ για την «Επιχείρηση  αναψυχής προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» που λειτουργεί στην περιοχή Δώδεκα Μαγαζιά Σπετσών.

18. Περί λήψης απόφασης σχετική με την βεβαίωση παλαιότητας βόθρου μεταξύ Ο.Τ. 306 & 297 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σπετσών, σε κοινόχρηστο χώρο και την διατήρηση ή μη αυτού μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του βιολογικού καθαρισμού και κοινόχρηστου δικτύου αποχέτευσης.