Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Θα συνεδριάσει σήμερα την 30η του μηνός Ιουνίου  ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών σε τακτική συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σπετσών Γ’ τριμήνου του έτους 2016.
2.    Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σπετσών Δ’ τριμήνου του έτους 2016.
3.    1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2017.
4.    Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER Π.Ε. Νήσων Αττικής.
5.    Έγκριση της υπ’ αρ. 2/2017 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής παιδείας του Δήμου Σπετσών για απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπετσών της Β’ κατανομής έτους 2017, ποσού 8.127,79 €, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
6.    Αποδοχή από τον Δήμο Σπετσών της εισφοράς γης επί εκτάσεως ιδιοκτησίας Φριντζάλα Παναγιώτη μεταξύ των Ο.Τ. 129 και 130 στην ενορία Αγίου Αντωνίου Σπετσών κατόπιν αιτήσεώς του.
7.    Παραχώρηση χώρου επί της πλατείας Ποσειδωνίου στον Σύλλογο Γυναικών Σπετσών, για την πραγματοποίηση έκθεσης βιβλίου από 15 Ιουλίου έως τέλη Αυγούστου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου