Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Απόφαση: Ανοίγει ο δρόμος για ενίσχυση της ελληνικής σημαίας σε ποντοπόρα

Με την κατάργηση των περιορισμών για τους συνταξιούχους πλοιάρχους

Απόφαση: Ανοίγει ο δρόμος για ενίσχυση της ελληνικής σημαίας σε ποντοπόρα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011 

Ο περιορισμένος αριθμός πλοιάρχων για τα ποντοπόρα πλοία «οδηγούσε» μεγάλο αριθμό ελληνόκτητων ποντοπόρων πλοίων στην «έξοδο» από τη σημαία.

Ανοίγει το δρόμο για την ενίσχυση της ελληνικής σημαίας με ελληνόκτητα ποντοπόρα πλοία ο υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, Γιάννης Διαμαντίδης. Ο υπουργός με υπουργική απόφαση που υπέγραψε, επιτρέπει στους συνταξιούχους Ελληνες πλοίαρχους και 'α μηχανικούς να εργάζονται ελεύθερα στα υπό ελληνική σημαία ποντοπόρα πλοία, καταργώντας τις προϋποθέσεις έκδοσης πιστοποιητικού από το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας μη ύπαρξης άνεργου εν ενεργεία πλοιάρχου η α΄ μηχανικού.
Η ύπαρξη Ελληνα πλοιάρχου (ελληνομαθής) αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ύψωση ελληνικής σημαία σε πλοίο, και ο περιορισμένος, αν όχι μηδενικός, διαθέσιμος αριθμός πλοιάρχων για τα ποντοπόρα πλοία «οδηγούσε» μεγάλο αριθμό ελληνόκτητων ποντοπόρων πλοίων, εκ των πραγμάτων, στην «έξοδο» από τη σημαία.
Η κίνηση αυτή, αποτελεί στην ουσία το πρώτο, και ανέξοδο, μέχρι στιγμής βήμα, του υπουργού ΘΥΝΑΛ, Γιάννη Διαμαντίδη, για την ενίσχυση του ελληνικού ποντοπόρου στόλου. Στην ουσία αποτελεί το ενδιάμεσο βήμα της κυβέρνησης για να μπορέσει να κρατήσει τα πλοία στην ελληνική σημαία, έως ότου βρεθούν τα κονδύλια, αλλάξει η νομοθεσία για τη ναυτική εκπαίδευση και μεγαλώσει ο αριθμός των μελλοντικών πλοιάρχων και α΄ μηχανικών.
Η απόφαση
Η απόφαση του ΥΘΥΝΑΛ, Γιάννη Διαμαντίδη τροποποιεί τον προηγούμενου νόμο του 2004. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 4 αναφέρει:
«Υπό την επιφύλαξη των πιο κάτω σημείων ιι και ιιι, προκειμένου συνταξιούχος λόγω γήρατος ναυτικός που επανέρχεται στην ενέργεια να ναυτολογηθεί σε οποιαδήποτε κατηγορία πλοίου με ελληνική σημαία ή ξένη σημαία συμβεβλημένου με το ΝΑΤ πρέπει να λάβει ειδική έγγραφη άδεια που εκδίδεται από το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας εφόσον διαπιστωθεί με βάση τους καταλόγους του ΓΕΝΕ ότι δεν προσφέρεται προς ναυτολόγηση εν ενεργεία ναυτικός της ειδικότητας ναυτολόγησης του συνταξιούχου. Η ισχύς αυτής της άδειας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των οκτώ μηνών και ανανεώνεται εφόσον συντρέχουν λόγοι.
ιι)Συνταξιούχος λόγω γήρατος ναυτικός μπορεί επανερχόμενος σε ενέργεια να ναυτολογηθεί σε φορτηγά πλοία με ελληνική σημαία ή ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ κάθε κατηγορίας, διεθνών πλόων και ολικής χωρητικότητας άνω των 3.000 κόρων προς άσκηση καθηκόντων διακυβέρνησης (πλοιάρχου) η διεύθυνσης μηχανοστασίου πλοίου (ά μηχανικού)».
Το επόμενο βήμα
Το επόμενο βήμα για το υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας είναι η κατάρτιση νέου σχεδίου νόμου για την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης.
Από πλευράς Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών έχει υποβληθεί στο υπουργείο ολοκληρωμένη μελέτη για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, η μελέτη, προτείνει τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας, προσδιορίζει την απαιτούμενη διδακτέα και εξεταστέα ύλη, την επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού και τη μετεκπαίδευσή του.
Επίσης προτείνει τη διάθεση κονδυλίων για τον εξοπλισμό των σχολών του ναυτικού εκπαιδευτικού συστήματος, την παραμονή του στο διοικητικό φορέα που ασχολείται ειδικώς με τη ναυτιλία και υποδεικνύει την ανάγκη να θεωρείται το δίπλωμα Α΄ πλοιάρχου και μηχανικού ισότιμο με αυτό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Ακόμη, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιτάχυνση και ολοκλήρωση των θεσμικών εκείνων διαδικασιών που θα ανοίξουν το δρόμο στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου δικτύου ιδιωτικών ναυτικών σχολών και θα δώσουν νέα δυναμική, τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική, στην εν γένει ναυτική εκπαίδευση.
Ο στόλος
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στο τέλος του 2010 σημειώθηκε μία μείωση του αριθμού των φορτηγών πλοίων και δεξαμενόπλοιων και μία αύξηση του αριθμού των επιβατηγών και λοιπών πλοίων.
Ειδικότερα, τα φορτηγά πλοία μειώθηκαν στα 589 το 2010, σε σύγκριση με τα 606 το 2009, ενώ τα δεξαμενόπλοια μειώθηκαν στα 546, έναντι 555 στο τέλος του 2009.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ - atsimp@naftemporiki.gr

Το γεφύρι,τα βότσαλα και η λίμνη.Το γεφύρι του Αγίου Μάμα , ήταν μπαζωμένο από τις σοροκάδες με βότσαλα που εμπόδιζαν το νερό να φύγει , με αποτέλεσμα  να δημιουργείται μια λίμνη ανάμεσα σ'αυτό και στο γεφύρι του Μαθιού.
Πριν δυο εβδομάδες ο δήμαρχος έβαλε εκσκαφέα και το ξεμπάζωσε.
Δυστυχώς όμως, φαίνεται πως απαιτείται πιο δραστικό μέτρο για να θεραπευτεί η κατάσταση, γιατί με την πρώτη σοροκάδα ξανάγινε η κατάσταση όπως ήταν.
Οι φωτογραφίες είναι πρόσφατες. Ήδη έχει καθαριστεί η εκβολή και ήδη το ένα σκέλος της έχει κλεισει εντελώς από τα βότσαλα.

Εφημερίδες και ...ΑρκάςΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ…

ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ…

troktiko  egypt dees 300x266 ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ...Για να καταργήσεις την εξουσία της ηγεσίας ενός κράτους και να εγκαταστήσεις μια μέθοδο ελεγχόμενης εξουσίας, δηλαδή κοινοβουλευτισμό, στον οποίο μπορείς σε χρόνο μηδέν να προωθήσεις πρόσωπα που τα ελέγχεις, μέσα από τα ΜΜΕ, που εκ των προτέρων έχεις εξαγοράσει, ακολουθείς τα εξής απλά βήματα.
1. Αγοράζεις το πλειοψηφικό πακέτο… των μεγάλων τηλεοπτικών καναλιών μιάς χώρας, χρηματοδοτόντας κάποιους «πλούσιους» της χώρας αυτής…
2. Ωθείς τους «πλούσιους» της χώρας αυτής σε διάφορες παράνομες μεθόδους πλουτισμού, ώστε μετά να μπορείς να τους ελέγχεις ακόμη παραπάνω, έχοντας όλα τα στοιχεία στα χέρια σου. Έτσι έχεις εξασφαλίσει τον απόλυτο έλεγχο των δελτίων ειδήσεων και των ενημερωτικών εκπομπών από ένα και μόνο κέντρο ελέγχου, από όπου προωθείς την προπαγάνδα.
3. Εξασφαλίζεις το πλειοψηφικό πακέτο στις εταιρείες ιδιωτικής τηλεφωνίας, ώστε να ελέγχεις τις παρακολουθήσεις μέσω του δικτύου κεραιών.
4. Γεμίζεις τη χώρα με απόλυτα ελεγχόμενους επαγγελματίες πεμπτοφαλαγγίτες, δήθεν λαθρομετανάστες, καθώς και με ανεξέλεγκτο αριθμό εξαθλιωμένων πραγματικών λαθρομεταναστών αυξάνοντας έτσι την μάζα των μη εχόντων στον ήλιο μοίρα. Ηκρίσιμη μάζα των εξαθλιωμένων που απαιτούνται για να υπάρξει πραγματκή λαϊκή έκρηξη οργής είναι το 20% του πληθυσμού των ανδρών σε ηλικίες 15 έως 45 ετών.
5. Βγάζεις στο δρόμο τους πεμπτοφαλαγγίτες, και βάζεις τα κανάλια των ΜΜΕ να κουρντίζουν την λαϊκή μάζα και να την αγχώνουν μέχρι να την βγάλουν στο δρόμο.
6. Με μαζικά SMS καθοδηγείς αυτούς που είναι έξω στους δρόμους εκεί που θέλεις, δίνοντάς τους τις ψεύτικες πληροφορίες που θέλεις, αφού ξέρεις ποιοί είναι στους δρόμους «αυθορμήτως εξεγερμένοι», από την ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ της θέσης των κινητών τους από τις κεραίες της τηλεφωνίας.
7. Διαλύονται τα πάντα και ο έχων την εξουσία του κράτους χρησιμοποιεί τους μηχανισμούς αμύνης, αστυνομία, ίσως και στρατό για να ελέγξει την κατάσταση.
8. Βάζεις τους πεμπτοφαλαγγίτες, που είναι επαγγελματίες μισθοφόροι να σκοτώσουν όσους πολίτες χρειαστεί για να κριθεί από την «διεθνή κοινότητα», την κοινότητα δηλαδή που ήδη ελέγχεται από τα λαμόγια, ο έχων την εξουσία του κράτους εγκληματίας πολέμου.
9. Τον ωθείς για να «γλυτώσει» να προχωρήσει σε «δημοκρατικές παραχωρήσεις», λέγοντάς του ότι έτσι θα σώσει το τομάρι του.
10. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που θα έχουν στις τάξεις τους όλα τα απιτούμενα άτομα με όλα τα απαιτούμενα προσόντα παίρνουν τον έλεγχο και εγκαθιδρύουν τον «ΥΓΙΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ».
11. Αμέσως η «διεθνής κοινότης», αναγνωρίζει ότι επιτέλους κυβερνούν κάποιοι με «κύρος» και αυτό προβάλλεται από τα ΜΜΕ.
12. Τα απαιτούμενα προσόντα των πολιτικών που θα χρησιμοποιήσεις είναι:
α. Να μην έχουν δουλέψει ποτέ, ή οι δουλειές που κάνανε να είναι συστηματικές απάτες και λαμογιές.
β. Να μη τους ξέρει ούτε η μάνα τους και να έχουν γίνει γνωστοί μέσω των ΜΜΕ.
γ. Να έχουν IQ ραδικιού.
δ. Να έχουν «αποκλίνουσα» σεξουαλική συμπεριφορά
ε. Πάνω από όλα να έχουν οικολογική συνείδηση και να γνωρίζουν τους «κινδύνους» από την δήθεν υπερθέρμανση του πλανήτη.
στ. Να είναι της άποψης ότι η ιστορία όλων των λαών πρέπει να ξαναγραφεί.
13. Μετά από όλα αυτά τα ΜΜΕ φροντίζουν μέσα από το σύνολο σχεδόν του προγράμματός τους να κρατούν τον κόσμο ανήσυχο για το αύριο, ώστε να είνα απόλυτα ελεγχόμενος. Και λίγος ψεκασμός κατασταλτικών ουσιών μέσω chemtrails δεν βλάπτει.
Εφόσον δεν απαιτείται, κάποια από τα παραπάνω βήματα δεν εκτέλούνται.
Κάθε ομοιότητα με γεγονότα των οποίων έχετε την προσωπική εμπειρία, ή έχετε ακούσει ότι έχουν συμβεί δεν είναι καθόλου συμπτωματική.
Μετά την Αίγυπτο, χαμός και στη Λιβύη. Χιλιάδες πλέον οι νεκροί. Ήρθε η ώρα για «πλέρια δημοκρατία» και στη χώρα αυτή, όπως και στις υπόλοιπες της περιφέρειας της Μεσογείου.

Αποστασιοποίηση( Χωρίς λόγια. Τα συμπεράσματα, δικά σας).


Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

ΤΩΡΑ Η ΠΟΤΕ
Στο πρωτοσέλιδο της σημερινής Κυριακάτικης έκδοσης της εφημερίδας "Το Βήμα" δέσποζε το σύνθημα "Τώρα ή ποτέ".  Φαίνεται πως όχι μόνον παραμένει επίκαιρο ως σύνθημα, αλλά  ως σύνθημα δεν αφορά τη δική μας μικρή κοινωνία των Σπετσών μόνον.

Τα κράνη των εξεγερμένων Αιγυπτίων ( Χωρίς λόγια).Το εκπαιδευτικό μας σύστημα

Ένα ενδιαφερον άρθρο που διαβάσαμε έχει τίτλο "Αν τα παιδιά μας ζούσαν στη Φιλανδία"
Είναι κοινή διαπίστωση όλων , εδώ και δεκαετίες, πως το εκπαιδευτικό μας σύστημα χωλαίνει.
Το άρθρο αυτό προβάλλει ένα πετυχημένο μοντέλο εκπαιδευτικού  συστήματος  που εφαρμόζει η Φιλανδία.
Εμείς οι Σπετσιώτες ειδικά, είχαμε την τύχη να έχουμε στο νησί μας ένα πρότυπο σχολείο, την Αναργύρειο Σχολή, που ήταν για την εποχή του πρωτοποριακό. Παράλληλα, με αγώνες πολλούς πολλών, ιδρύθηκε το "παράρτημα" για τα παιδιά των Σπετσών, μετά το 6τάξιο Γυμνάσιο που λειτούργησε στην οικία Πετρόγκωνα, του οποίου Γυμνασίου οι τελευταίες τάξεις για μεγάλο διάστημα ήταν παράρτημα του Γυμνασίου Ύδρας κλπ.  αργότερα οικοδομήθηκε το Γυμνάσιο στα κοκινάρια , κλπ.Η σκέψη πως σε σχέση με τότε υπάρχει μια εξέλιξη, δεν  αποσκοπεί στο να μας κάνει να συμβιβαστούμε με τα όσα έχουμε σήμερα, αλλά να δούμε πως  με συντονισμένες προσπάθειες και αγώνες μπορούμε να κατακτήσουμε καλύτερες συνθήκες παιδείας, τόσο ειδικά εμείς εδώ, όσο και η Πατρίδα μας γενικότερα.. Γιατί η παιδεία είναι ανάγκη, από τις μεγαλύτερες κι όχι πολυτέλεια. Και φυσικά ,σωστή παιδεία δεν είναι μόνο οι σωστές υλικοτεχνικές υποδομές;, αλλά και ο σωστός προσανατολισμός της από πλευράς παιδαγωγικών στόχων. Αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Είναι πολύ άσχημο τα παιδιά μας να μορφώνονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, αλλά είναι εγκληματικό να ολοκληρώνουν ένα κύκλο σπουδών και να μην έχουν αποκτήσει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα τα βοηθήσουν να αποκτήσουν σωστή αίσθηση της πολιτιστικής  κι εθνικής συνείδησης. Παραθέτουμε το άρθρο:


Αν τα παιδιά μας ζούσαν στη Φινλανδία…
Γράφει: Ειρήνη - Μυρσίνη Παπάνη*
25/02/2011
Μελετώντας κανείς τα εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών και το μέγεθος της αποτελεσματικότητάς τους, δεν μπορεί να μην κοντοσταθεί σε εκείνο της Φινλανδίας. Και αυτό γιατί, ενώ οι πόροι που διατίθενται από το κράτος δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλοι - κατά μέσο όρο 6% του εθνικού προϋπολογισμού -, οι μαθητές σημειώνουν ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις και διακρίνονται κατ’ επανάληψη σε ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους διαγωνισμούς. Δεν είναι λίγα τα κράτη που κατά καιρούς προσπάθησαν να αντιγράψουν το φινλανδικό μοντέλο, χωρίς όμως πάντα να έχουν την προσδοκώμενη επιτυχία, αφού το κοινωνικό πλαίσιο διαφέρει από χώρα σε χώρα και οι μεταρρυθμίσεις απαιτούν χρόνο και σταθερότητα στις πολιτικές αποφάσεις.
Βασική αρχή του φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές - μια αρχή που εφαρμόζεται και δεν περιορίζεται σε μεγαλόστομες διακηρύξεις. Τα σχολεία διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές, τα εργαστήρια είναι άρτια εξοπλισμένα και οι βιβλιοθήκες πλούσιες σε εκπαιδευτικό υλικό.
Ίσως ένας από τους παράγοντες επιτυχίας του φινλανδικού εκπαιδευτικού μοντέλου να είναι ο αποκεντρωτικός χαρακτήρας του. Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν αυξημένες αρμοδιότητες στη διοίκηση και τη χρηματοδότηση των σχολείων ευθύνης τους, με αποτέλεσμα την έγκαιρη-έγκυρη διάγνωση των αναγκών και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, καθώς αποφεύγονται οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Διερωτάται κανείς αν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ισχύσει στη χώρα μας κάτω από τις τωρινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και την επικρατούσα κουλτούρα και νοοτροπία της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών κάθε χρόνο σε προγράμματα επιμόρφωσης θεωρείται υποχρεωτική, ώστε να διασφαλίζεται η καλή κατάρτιση και η ποιοτική διδασκαλία. Αν κάτι τέτοιο ίσχυε στην Ελλάδα, πιθανόν οι αντιδράσεις των συνδικαλιστικών φορέων να ήταν έντονες και τα κύματα διαμαρτυρίας πολλά. Από την άλλη πλευρά, όμως, δεν πρέπει να παραβλέψει κανείς ότι οι εκπαιδευτικοί στη Φινλανδία δεν είναι απλά εκτελεστικά όργανα, αλλά χαίρουν υψηλού μισθού, κύρους και εκτίμησης και ότι η γνώμη τους λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Αυτό, πάντως, που προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη είναι ότι οι μαθητές στη Φινλανδία κάνουν λιγότερες ώρες μάθημα την εβδομάδα, σε σύγκριση με τα Ελληνόπουλα, που σημειώνουν και τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Φεύγοντας από το σχολείο έχουν ήδη ολοκληρώσει τη μελέτη τους για την επόμενη ημέρα, τη στιγμή που για τα Ελληνόπουλα το τελευταίο κουδούνι σημαίνει την έναρξη του καθημερινού Γολγοθά τους: φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα, ξένες γλώσσες, πολύωρη μελέτη στο σπίτι. Ο Φινλανδός μαθητής παίρνει πρωτοβουλίες, οργανώνει ο ίδιος τις σπουδές του και επιλέγει τα μαθήματα που τον ενδιαφέρουν, ενώ ο Έλληνας διαμορφώνεται σε άβουλη, χωρίς κριτική σκέψη προσωπικότητα, που χαραμίζει τα καλύτερα χρόνια της ζωής του στην ανώφελη βαθμοθηρία.

Μεγάλη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη δωρεάν

Βρήκαμε  μιά διεύθυνση με πάρα πολλά Ελληνικά βιβλία
που είναι ταξινομημένα  θεματολογικά,
(ιστορία, επιστήμη, ποίηση, λογοτεχνία, κόμικς) κ.λ.π.
Διατίθενται γιά κατέβασμα δωρεάν
εφόσον επιλέξετε την αργή ταχύτητα
που ενεγοποιείται απλά
με καθυστέρηση 30 δευτερολέπτων.
http://e-vivlia.blogspot.com/

Αφού κατεβάσετε το επιλεγμένο σας βιβλίο
και μπείτε σε αυτό,
στη συνέχεια επιλέγετε στη μπάρα :
FILE 
SAVE AS 
DIRECTORY
και εκεί φυλάτε τα βιβλία αυτούσια,
και αναγνώσιμα
όποτε στο μέλλον θελήσετε!

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

Πόσο απέχουμε;

Στο βιντεάκι βλέπουμε την καθημερινότητα του " αύριο". Πόσο κοντά μας άραγε είναι;
http://www.youtube.com/watch?v=6Cf7IL_eZ38

Δηλητηριάζουν κατοικίδια και αδέσποτα

 

Πριν ακόμα ξεκινήσει η συζήτηση για τα θέματα ημερήσιας διάταξης ,κάποιος από το ακροατήριο( Τάσος Καραμπίνας)  έθιξε το θέμα της οργανωμένης δηλητηρίασης ζώων σε όλη την έκταση του οικισμού των Σπετσών.
Όλοι συμφώνησαν ότι αυτό συμβαίνει .Ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε πως δεν προέρχεται από το Δήμο αυτή η ενέργεια, μάλιστα είπε πως κι ο ίδιος έχει υποστεί τις συνέπειες, αφού του δηλητηρίασαν δυο πρόβατα που ψόφησαν βγάζοντας αφρούς από το στόμα.Επισημάνθηκε τι απρόβλεπτες συνέπειες μπορεί να έχει αυτή η ενέργεια, αν κάποιο παιδάκι κατά λάθος βάλει στο στόμα του από τις δηλητηριασμένες τροφές που ρίχνουν.
Εμείς θυμίσαμε πως ο 3170/2003 επιβάλλει στους Δήμους να μεριμνούν για την περισυλλογή , την διατροφή και τη φροντίδα των αδέσποτων, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με αρμόδια φιλοζωϊκά σωματεία. Παλιά  κάποια τέτοια φιλοζωϊκή οργάνωση της Ερμιονίδας δραστηριοποιείτο κι εδώ. Τελευταία όμως δεν έρχονται. Προτείναμε ο δήμος να ενισχύσει αυτούς που με δική τους πρωτοβουλία φροντίζουν εδώ στις Σπέτσες και ταϊζουν καθημερινά αδέσποτα. Και είναι κάποιοι που το κάνουν αυτό συστηματικά εδώ και χρόνια.Ο αντιδήμαρχος κ. Κώστας Δαμδημόπουλος μας διαβεβαίωσε πως είναι σε επικοινωνία με κάποια φιλοζωϊκή εταιρία των Αθηνών και θα φροντίσει να τακτοποιηθεί το θέμα.
Μόνον όποιος έχει κατοικίδιο μπορεί να καταλάβει πόσο δένεται κανείς μαζί τους και πόσο μεγάλο πλήγμα είναι η απώλειά τους.

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Και λίγο χιούμορ: Τυπική διακήρυξη κόμματος .ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΠ' ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ

Στην πρώτη ανάγνωση ( από την αρχή ως το τέλος)  όσα θα δαβάσετε θα σας θυμίσουν αυτά που ακούτε προεκλογικά από τα κόμματα. Στη δεύτερη ανάγνωση, (από το τέλος στην αρχή) , όσα διαπιστώνετε στη συνέχεια  πως πραγματικά είχαν κατά νουν.

Διαβάστε το ως το τέλος, είναι πολύ ενδιαφέρον.

Στο κόμμα μας, πραγματοποιούμε αυτό που υποσχόμαστε. 
Μόνο οι ανόητοι θα μπορούσαν να πιστέψουν ότι 
δεν αγωνιζόμαστε κατά της διαφθοράς. 
Διότι, ένα είναι βέβαιο για μας: 
Η τιμιότητα και η διαφάνεια είναι προϋπόθεση για να πετύχουμε τους στόχους μας. 
Αποδεικνύουμε ότι πλανάται όποιος πιστεύει πως 
οι μαφιόζοι θα συνεχίσουν να μετέχουν στην κυβέρνηση όπως στο παρελθόν. 
Διασφαλίζουμε, χωρίς ίχνος αμφιβολίας, ότι 
η κοινωνική δικαιοσύνη θα είναι ο κύριος σκοπός της διακυβέρνησής μας. 
Παρά ταύτα, υπάρχουν ακόμα ανόητοι άνθρωποι που πιστεύουν πως 
θα είναι δυνατόν να εξακολουθεί κανείς να κυβερνά 
με παλαιοπολιτικά τερτίπια. 
Όταν αναλάβουμε την εξουσία, θα κάνουμε το παν ώστε 
να τεθεί τέρμα στις προνομιακές καταστάσεις και στην ευνοιοκρατία 
δεν θα επιτρέψουμε σε καμιά περίπτωση 
να πεθάνουν της πείνας τα παιδιά μας 
Θα πραγματοποιήσουμε τα σχέδιά μας ακόμα και 
να στερέψουν πλήρως οι οικονομικοί πόροι 
θα ασκήσουμε την εξουσία ώσπου 
θα έχετε καταλάβει ότι από δω και πέρα 
είμαστε η «ΝΕ.ΠΟ», η «Νέα Πολιτική». 

Διαβάστε τώρα από κάτω προς τα πάνω..
αρχίζοντας από την τελευταία γραμμή και
ανεβαίνοντας γραμμή-γραμμή ως την αρχή.

Το Τεχνικό πρόγραμμα του 2011.

Ένα από τα θέματα που περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη του Δημοτκού Συμβουλίου της 23-2-2011 ήταν  το τεχνικό πρόγραμμα  (ο προγραμματισμός των έργων που θα γινουν) για το 2011.
Αυτά  είναι όσα ήδη έχουν ξεκινήσει από προηγούμενα χρόνια και είναι σε εξέλιξη , ή υπάρχει κάποια εκκρεμότητα σχετικά με αυτά και όσα προγραμματίζονται και δρομολογούνται για πρώτη φορά.
 Αυτά είναι τα εξής:
 •  Η ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου.Είναι σε  πρώϊμη φάση, χωρίς δαπάνη  (1 ευρώ)                 για τη χρονιά αυτή.Ρωτήσαμε αν υπάρχει έστω κατα νουν κάποιος χώρος και μας είπαν πως υπάρχει ένα οικόπεδο που είχε αγοραστεί το 2001 από τον κ. Παπαγεωργίου στα Κοκκινάρια.Πλην είναι ρυμοτομούμενο. Πρέπει πρώτα να ξεκαθαριστεί,αφού γίνει το νέο ρυμοτομικό σχέδιο, να   χαρακτηριστεί ως Σχολικός χώρος και μετά να γίνει μελέτη. Εκτός κι αν γίνει το Λύκειο στα πλυντήρια(Αναργύρειος) ,οπότε το γήπεδο θα γίνει εκεί που προ γραμματίζεται να γίνει τώρα το Λύκειο (Καστέλι).
 • Η Μελέτη αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Σπετσών.Η προηγούμενη Δημοτική αρχή είχε αντιμετωπίσει το δίλημμα :Να κάνει αναθεώρηση του ρυμοτομικού, ή Γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό;  ( για καθορισμό χρήσης γης.   και δυνητικά και επέκταση σχεδίου πόλεως). Η δαπάνη ήταν τόση που   δεν επέτρεπε ταυτόχρονα να γίνουν και τα δυο.Προτίμησε λοιπόν το δεύτερο,το   οποίο όμως δεν ξεκίνησε. Η προβλεπόμενη δαπάνη είναι 328.000 Ευρώ. Ρωτήσαμε πώς θα καλυφθεί δημοσιονομικά; Η κ. Σιδέρη μας ενημέρωσε πως ο γενικός πολεοδομικός σχεδιασμός είχε  ενταχθεί στον "Θησέα". Οπότε το ποσόν που είχε εγκριθεί για το γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό θα το χρησιμοποιήσουμε (έχουμε δικαίωμα μετατροπής) για τη μελέτη της αναθεώρησης τυ ρυμοτομικού. Βέβαια ο "Θησέας"καταργήθηκε και  δεν ξέρουμε αν θα επανεγγραφούν τα εγκεκριμένα ποσά στο νέο πρόγραμμα "Ελλάδα" που θα αντικαταστήσει κατά κάποιον τρόπο το "Θησέα".
 • Η μελέτη του δικτύου ύδρευσης και αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων σε κάποια περιοχή. Η δαπάνη  της μελέτης προϋπολογίζεται να είναι 150.000 Ευρώ.
 • Αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή    Πᾳυλίνα, προϋπολογισμού 9.500 Ευρώ.
 • Προμήθεια νέας δεξαμενής νερού δαπάνης 150.000 ευρώ.
Όλα ψηφίστηκαν από τους 12 Δημοτικούς Συμβούλους που συμμετείχαν στη Συνεδρίαση . Άλλοι 2 ήταν απόντες και οι τρεις της μείζονος μειοψηφίας αποχώρησαν μετά τις καταστάσεις που ήδη έχουμε αναφέρει.

Καλλιτεχνικές παρεμβάσεις σε πολυκατάστημα του Μπουένος Άιρες

"Την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, οκτώ τραγουδιστές της Όπερας "εισέβαλαν" στο
Πολυκατάστημα "Άνω Παλέρμο" (του Μπουένος Άιρες) για μια καλλιτεχνική
εκδήλωση (παρέμβαση) που ποτέ άλλοτε δεν είχε πραγματοποιηθεί  στη χώρα αυτή
(Αργεντινή). Η γνωστή Γαλλίδα Mezzosoprano Vera CIRKOVIC, συνοδευόμενη από
λυρικούς αοιδούς, ερμήνευσε θέματα από το παραδοσιακό ρεπερτόριο της Όπερας.
Η "Habanera" (χορός της Κούβας / η γυναίκα της Αβάνας) από την Όπερα
"Carmen"  (του Bizet),   το "O Sole Mio"(ναπολιτάνικο τραγούδι) και το "Ας
Πιούμε" ("Libiamo"),  από την περίφημη πρόποση από την Όπερα "Traviata" (του
Verdi) ήταν τα θέματα που επελέγησαν γι' αυτήν τη δραστηριότητα προκειμένου
να εορτασθεί η Εβδομάδα του Πολυκαταστήματος.

Οι τραγουδιστές προέρχονταν από το Θέατρο- Όπερα "COLON". Ήταν στ’ αλήθεια
(μεγάλη) έκπληξη... Κανείς δεν γνώριζε τίποτε.....Οι τραγουδιστές φορούσαν
ρούχα αστυνομικού, καθαριστών, πελατών, πωλήτριας............

http://www.youtube.com/watch?v=O5r8dmo6vsk
<http://www.youtube.com/watch?v=O5r8dmo6vsk%20>

Συμπληρωματικά:

Η Αργεντινή, με πληθυσμό περίπου 40 εκατομ., είναι μία ωραιότατη και
αξιοθαύμαστη χώρα και οι κάτοικοί της, που αποτελούν ένα "εκπληκτικό
μεσογειακό κυρίως μίγμα", κατά πλειοψηφία, Ισπανών και Ιταλών αλλά επίσης
και Ελλήνων και ορισμένων άλλων λευκών, είναι ένας υπέροχος λαός, οι δε
γυναίκες της είναι, ως επί το πλείστον, καλλονές. Υπάρχει επίσης και ένα
πολύ μικρό ποσοστό γηγενών (Ινδιάνων). Αυτό εξηγεί, άλλωστε, γιατί  η
Αργεντινή θεωρείται ως η περισσότερο "Ευρωπαϊκή" χώρα της Λατινικής
Αμερικής.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο πρώτος Έλληνας, που πήγε εκεί, το 1536, ήταν ο
Εξερευνητής Στέφανος Ροδίτης. Επίσης, υπηρέτησαν στο Πολεμικό Ναυτικό της
Αργεντινής, από τα έτη 1810 - 1811, ως αξιωματικοί, οι Έλληνες (από την
Ύδρα) Νικόλαος Γεώργιος (Jorge) Κολμανιάτης (που έφθασε στο βαθμό του
Υποναυάρχου) και ο Μιχαήλ Σαμουήλ Σπύρου (Miguel Samuel Spiro), οι οποίοι
τιμήθηκαν ως εθνικοί ήρωες, για την ανδρεία και τις υπηρεσίες τους. Έτσι,
από το 1937, δόθηκαν το όνομα του μεν πρώτου από αυτούς στη Σχολή του
Πολεμικού Ναυτικού της Αργεντινής, του δε δεύτερου σε μία πολεμική φρεγάτα
της χώρας.   Θα πρέπει ακόμη να υπογραμμισθεί ότι ένας Πρόεδρος της
Αργεντινής Δημοκρατίας, κατά την περίοδο : 1862 - 1868, ήταν ο Έλληνας
Bartolomé Mitre (Μητρόπουλος). Βέβαια, και πολλοί άλλοι Έλληνες
μετανάστευσαν εκεί κατά περιόδους από το 1890 μέχρι το 1954.

Το Θέατρο (Όπερα) του Buenos Aires,  ονομαζόμενο "COLON" (δηλαδή,
"ΚΟΛΟΜΒΟΣ"), είναι μεγαλοπρεπέστατο, θωρούμενο, από πλευράς ακουστικής, ως
περιλαμβανόμενο μεταξύ των πέντε (5) καλλίτερων θεάτρων του κόσμου.  Η
έναρξη της λειτουργίας του έγινε στις 25/5/1908, με την παρουσίαση της
Όπερας "Aida" του Verdi.

Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι το  "Libiamo" είναι ένα τα
περιφημότερα "ντουέτα" της "Traviata" του Verdi,  αποτελώντας ένα από τα πιο
γνωστά αποσπάσματα  όπερας σ' όλο τον κόσμο. Μάλιστα λέγεται ότι κάθε
μεγάλος τενόρος είναι υποχρεωμένος να "εκτελέσει" οπωσδήποτε το κομμάτι
αυτό. (Libiamo ne' lieti calici .......Άς πιούμε από τους ευχάριστους
κάλυκες....).

Aπολαύστε το!!!!

Ταινιάκι κόμικς που εξηγεί το τραπεζικό σύστημα

Ένα καταπληκτικό ταινιάκι κόμικς που μας δείχνει με αρκετά διασκεδαστικό τρόπο την απάτη πίσω από το τραπεζικό σύστημα (παγκοσμίως).  Σε δυο μέρη.
 
http://www.youtube.com/watch?v=O2OtMO13Iy4&feature=related

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Προχωράμε

Παρότι  έχουμε υποσχεθεί στους αναγνώστες μας αναλυτική ενημέρωση για όλα, όμως τα σχετικά με τη χτεσινή αναστάτωση , μετά την ανάγνωση της ενημερωτικής επιστολής του π. Δημάρχου κ. Γιώργου Θυμαρά  και τη διαμάχη του με τον τ. Δήμαρχο κ. Ευ. Κονταξάκη, προτιμάμε να τα αντιπαρέλθουμε και να μη μπούμε σε λεπτομέρειες,διότι το κλίμα που δημιουργήθηκε δεν προάγει την πολιτική ζωή του τόπου.Και το κλίμα δεν δημιουργήθηκε από την ανάγνωση της επιστολής , αλλά από τα σχόλια που ακολούθησαν.Δεν υπήρχε κανένας λόγος αναφοράς σε γεγονότα που συνέβησαν προ 8ετίας που ήταν τραυματικά για κάποιους και μπορεί να έχουν κάθε δίκιο, αλλά δεν ήταν ο χώρος κι η στιγμή για να το βρουν, σε μια συνεδρίαση που οι πρωταγωνιστές ήταν απόντες και που σίγουρα κάποιοι ένιωσαν άσχημα επειδή αισθάνθηκαν , ίσως λανθασμένα,αποδέκτες της οργής και της απαξίωσης για πράγματα που δεν αναλογούν σ'αυτούς.
Νιώσαμε έκπληξη για το πού μπορεί να φτάσει η έλλειψη αιδούς.
Πόσο εύκολα γίνονται ξανά υμνητές ενός ανθρώπου, εκ του ασφαλούς, αυτοί που τον αρνήθηκαν τρις "πριν αλέκτορα φωνήσαι".
Πώς τολμούν, "ελαφρά τη καρδία"  να προσβάλλουν την ικανότητα της μνήμης μας ,άνθρωποι που αποτέλεσαν τους "αυλικούς"αυτού που κατηγορούν ,για πράξεις που  έγιναν κάτω από τον ήχο του δικού τους άναρθρου αλαλαγμού και "ζήτω", του ίδιου "ζήτω"που ακόμα ηχεί στ'αυτιά μας από τους ίδιους για το διάδοχό του . Όσο οι ηγέτες εκτρέφουν αυλικούς είναι νομοτέλεια να εισπράττουν το "γιούχα"αυτών που τους ζητωκραύγαζαν. Σε όλα αυτά πρέπει να μπει ένα τέλος και να μη τα τροφοδοτήσουμε άλλο.

Διότι ,κάθε άνθρωπος και κάθε πολιτικός, στη διάρκεια της ζωής του, της προσωπικής και της πολιτικής, ενδέχεται να κάνει μικρά ή μεγάλα λάθη. Όμως το να τροφοδοτεί κλίμα πολιτικού κανιβαλισμού είναι ασύγγνωστο αμάρτημα, το οποίο εμείς δε θα συγχωρούσαμε στους εαυτούς μας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να είναι "ναός της Δημοκρατίας"κι όχι "παρατράγουδο".

Η Ανακοίνωση της Ε.Ε. της Α.Κ.Σ.Σ. για τα φωτοβολταϊκά

Με την έναρξη της Συνεδρίασης του Δ.Σ. διαβάστηκε μια ανακοίνωση της Ε.Ε. της Αναργυρείου για τη  εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον στη Νότια πλευρά του νησιού όπώς αναφέρει .
Η ανακοίνωση είναι η εξής:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΣτα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για την επέκταση των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, η ΔΕΗ ανακοίνωσε πρόσφατα την παροχή  αδειοδοτήσεων σε συνδεδεμένα νησιά, συμπεριλαμβανομένης  και της νήσου των Σπετσών.
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ιδρύματος Α.Κ.Σ.Σ., θεωρώντας υποχρέωσή της την ενίσχυση της εθνικής πολιτικής ενέργειας, προτίθεται να ενοικιάσει αγροτεμάχια του Ιδρύματος για το σκοπό, έχοντας δεχθεί ήδη σχετικές προτάσεις.
Προτάσεις που θα υποβληθούν μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου θα συνεκτιμηθούν.Γεώργιος Δάσιος
Πρόεδρος

Πέτρος Πετρακόπουλος
Γραμματέας Τα σχόλιά μας:
 • Απομένουν  μόνο 5 μέρες ( 4 σήμερα) για την εκπνοή της προθεσμίας της 28ης Φεβρουαρίου. Μέσα στο διάστημα αυτό είναι μάλλον αδύνατον να προλάβει κάποιος να υποβάλλει προτάσεις που όπως λέει η ανακοίνωση "Θα συνεκτιμηθούν".
 • Η ανακοίνωση δεν αναφέρει ούτε πόση έκταση ούτε πού ακριβώς, ούτε με ποιους όρους θα διατεθεί.
 • Είναι σαφές  και προκύπτει από τη φράση "έχοντας ήδη δεχτεί κάποιες προτάσεις"πως υπάρχει τουλάχιστον ένας ενδιαφερόμενος με τον οποίο έχει έλθει σε  συνεννοήσεις. Δεν αναφέρεται πώς θα συνεκτιμηθούν οι προτάσεις. Αυτόν τον ήδη ενδιαφερόμενο πώς θα τον ανταγωνιστεί τυχόν άλλος ενδιαφερόμενος. Πλειοδοτώντας; Με τόσο ασαφή στοιχεία μέσα σε 4 μέρες;

Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

Επεισοδιακό Δημοτικό ΣυμβούλιοΕπεισοδιακό το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο  με μεγάλη ένταση που δημιουργήθηκε μετά από την ανάγνωση επιστολής του π. Δημάρχου κ. Γ. Θυμαρά που αναφερόταν στην διεκδίκηση και είσπραξη από τον τ. Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Κονταξάκη ποσού σημαντικού που είχε  επιβληθεί στον πρώτο υπέρ του δεύτερου.
Μετά από την ανάγνωση της επιστολής ακολούθησαν σχόλια από Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας  που αναφέρθηκαν στην εποχή της μετάβασης από τη Δημοτική Αρχή του Θυμαρά σ'αυτην του Κονταξάκη. (Πριν 8 χρόνια).
Το κλιμα φορτίστηκε, δημιουργήθηκε ένταση, υπήρξαν παρεμβάσεις άτακτες από το ακροατήριο και γενικά η κατάσταση  εκτραχύνθηκε.Προτείναμε να σταματήσει  αυτό διότι σε λίγο  θα παρασυρθούμε από τις μνήμες μας και θα φτάσει η κατάσταση σε σημεία άσχημα και θα αρχίσει ο κεθένας να θυμάται ποιοί ήταν με ποιούς τότε με απρόβλεπτες συνέπειες.Ακολούθησε  ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και μετά η μείζων μειοψηφία ( οι τρεις παρόντες) αποχώρησαν. Η  Συνεδρίαση συνεχίστηκε με 12 μόνον παρόντες . Η ένταση ωστόσο και οι παρεμβάσεις από το ακροατήριο και στα θέματα που ακολούθησαν, συνεχίστηκαν μέχρι το τέλος.
Αναλυτικά θ΄αναφερθούμε στη συνέχεια.
Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Τι έφτιαξαν οι Αυστραλοί για να διδάξουν τα παιδιά τους Ελληνική μυθολογία

Δείτε τι έφτιαξαν οι...... Αυστραλοί  για να διδάξουν στους μαθητές  τους ελληνική Μυθολογία!!! 
The Greek Mythology Website is produced by the Australian Broadcasting
Corporation in association with The University of Melbourn
 

Πολύ ενδιαφέρον site


AΥΤΟ ΤΟ SITE ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ;

Ψηφιακή Ελλάδα   - Χρησιμότατο !!!
Κάντε κλικ στο site και ...... !!!
Με το που θα μπείτε θα δείτε μια μικρή πόλη που επάνω στα κτίρια έχει
ταμπελίτσες,  κάνοντας κλικ στις ταμπελίτσες θα πάρετε απίστευτες
πληροφορίες....για δημόσιες υπηρεσίες, δικαιολογητικά κλπ.
 

Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 23-2-2011

Την Τετάρτη στις 17.30 μ.μ θα συνεδριάσει το Δ.Σ.με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 • Διάθεση ποσού στο ΕΔΜΝ για το 2011.
 • Αποδοχή ποσού και εγγραφή του στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου Σπετσών του 2011.
 • Η έγκριση του οικονομικού απολογισμού του Λυκείου του 2009  και 2010.
 • Ο προσδιορισμός ακριβώς της θέσης που θα τοποθετηθούν τα περίπτερα στον Άγιο Γιώργη  στο Καστέλλι και  στο "Μουράγιο", στο παλιό Λιμάνι.
 • Η αποδοχή και διάθεση  ποσού στην Πρωτοβάθμια  Σχολική Επιτροπή για την αποζημίωση σχολικού τροχονόμου για το διάστημα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2010.
 • Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ και με σύμβαση έργου στο Δήμο Σπετσών για το 2011.
 • Η έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 2011.
 • Η συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου για το 2011.
Περιμέναμε πως θα είχαν περιληφθεί στα θέματα του Δ.Σ. αυτά που προτείναμε: Οι προτάσεις μας ( όλης της αντιπολίτευσης) για μέτρα πυρασφάλειας, οι δικές μας προτάσεις για ολοκλήρωση   της μελέτης και υλοποίηση της μόνιμης εγκατάστασης πυροσβεστικού κλιμακίου στις Σπέτσες και τα μέτρα για την τουριστική προβολή του νησιού εν όψει της νέας σεζόν. Το τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη  δεν καλύπτει το αίτημα αυτό.  Για περισσότερα επιφυλασσόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα

Αύριο Δευτέρα,21-2-2011 ( 22 γράφει η πρόσκληση προφανως εκ παραδρομής),στις 14. 00 μ.μ. θα συγκληθεί η Οικονομική Επιτροπη του Δήμου με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 • Την έγκριση της καταβολής των εξόδων επίδοσης της αίτησης αναίρεσης του Δήμου Σπετσών κατά της απόφασης του Εφετείου Πειραιά στη δικαστική διαφορά του Δήμου με τους Ηλία, Κων/νο και Νικ.Φριτζάλα. (Πρόκειται προφανώς για τα έξοδα του δικαστικού επιμελητή του επέδωσε την απόφαση).
 • Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και της σύνταξης των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια του νερού στο Δήμο Σπετσών.
 • Την ανάκληση ή όχι της απόφασης της Οικον. επιτροπής με αρ. 3/2011 για την περαιτέρω ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου μας.
 • Την ενεργοποίηση πάγιας εντολής στο Δήμο μας .
 • Και την  έγκριση ενταλματων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών.

Η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Χθες πραγματοποιήθηκε στην Καποδιστριακή Στέγη η συζήτηση που οργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σπετσών, με θέμα :"Η Αποκάλυψη του Ιωάννη και το όνομα του θηρίου 666", και κύριο ομιλητή τον κ. Γιώργο Μυτιληναίο.
Η συμμετοχή  ξεπέρασε τις προσδοκίες του Δ.Σ. και ήταν ουσιαστική,  αφού στο διάλογο που ακολούθησε πήραν το λόγο πολλοί ομιλητές και υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον. Το γενικό συμπέρασμα ήταν: Οι Χριστιανοί δεν κινδυνεύουμε από καμιά κάρτα και κανέναν αριθμό. Το σημαντικό είναι ο προσανατολισμός της ελευθερίας μας.
Θα ακολουθήσουν κι άλλες συζητήσεις με διάφορα θέματα.

Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Σήμερα είναι η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Σας υπενθυμίζουμε πως σήμερα στις 18.00 μ.μ. στην Καποδιστριακή είναι η ομιλία και συζήτηση που οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος με θέμα :"Η Αποκάλυψη του Ιωάννη και το όνομα του θηρίου 666". Κύριος ομιλητής ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Γ. Μυτιληναίος.
Είναι από τις λίγες ευκαιρίες που έχουμε στον τόπο μας για συζήτηση και δεν πρέπει να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη.Η βροχή που τυχόν θα υπάρχει δεν πρέπει να γίνει εμπόδιο.
 Θα ακολουθήσουν κι άλλες τέτοιες  συζητήσεις με διάφορα θέματα.

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Η απάντηση όλης της μειοψηφίας στην επιστολή του προέδρου

Μετά την καταχρηστική άρνηση του προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ. ως όφειλε, συναντηθήκαμε με τη μείζονα μειοψηφία ( στα καφενεία, αφού η στέγαση των παρατάξεων που ο νόμος μας παρέχει δε μας δίδεται από την πλειοψηφία) ,και συζητήσαμε για τα δυο αυτά θέματα . Η δική μας πλευρά έχει  να εισηγηθεί μέτρα για την τουριστική προβολή, κυρίως απλά πράγματα που  πρέπει  να γίνουν άμεσα ώστε να μη χάσουμε το τρένο της φετινής σεζόν, πρόταση για υλοποίηση και ολοκλήρωση της μελέτης για εγκατάσταση μόνιμου πυροσβεστικού κλιμακίου στο νησί και κάποια μέτρα οργάνωσης για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς. Ο κ. Πέτρος Τσάνας από τη μείζονα μειοψηφία, έχει κάποιες σημαντικές  προτάσεις για την πυροπροστασία του δάσους που είναι αναγκαίο να γινουν άμεσα και δεν επιδέχονται αναβολής. Συμφωνησαμε όλοι πως πρέπει οπωσδήποτε αυτά να γίνουν άμεσα.
Η απάντηση ολόκληρης της μειοψηφίας στην επιστολή του προέδρου του Δ.Σ. κ. Πάτραλη , την οποία καταθέσαμε σήμερα το πρωί είναι η εξής:

Κύριε Πρόεδρε
Απαντώντας  στην από 16-2-2011 επιστολή σας, σας  λέμε ότι:

 
1.      Το δικαίωμα της αντιπολίτευσης να ζητά «προ ημερησίας διατάξεως» συζήτηση, δεν προϋποθέτει την ύπαρξη επείγοντος ζητήματος. Αντίθετα, αποσκοπεί στη συμμετοχή της στα δημοτικά πράγματα, σε αυτονόητο κλίμα συνεργασίας, ώστε να υποβάλλει τεκμηριωμένες προτάσεις για θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και να μην περιορίζεται σε στείρα αντιπολίτευση.Άλλωστε ο ρόλος που αναλάβαμε είναι να είμαστε χρήσιμοι στους δημότες μας κι όχι αρεστοί σε σας.

2.      Με την από 14.02.2011 επιστολή μας, ζητήσαμε τη συζήτηση των 2 θεμάτων (τουριστική προβολή  & πυροσβεστικός σταθμός) είτε στο Δ.Σ. της 11.02.2010, είτε σε επόμενο (τακτικό ή έκτακτο). Ως εκ τούτου, δεν τίθεται θέμα διατάραξης της ομαλής λειτουργίας αυτού, ή παρακώλυσης του έργου της δημοτικής αρχής. Και τα δυο αυτά θέματα επείγει να συζητηθούν κατ’αυτή τη χρονική περίοδο καθόσον οι επιπτώσεις τους και τα αποτελέσματά τους θα είναι εντός τουλάχιστον τριών μηνών άμεσα ορατά για την οικονομία και την περιβαλλοντική προστασία του νησιού μας. Ως εκ τούτου εισάγονται εγκαίρως ενώπιον του Δ.Σ. χωρίς όμως να υπάρχουν  περιθώρια καθυστέρησης. Ειδικά ο σχολικός τουρισμός  ξεκινάει από το Μάρτιο, κι αν κάνουμε συντονισμένες κινήσεις που περιέχονται στην εισήγηση (Καλ. Κουμπή), μπορούμε να προλάβουμε και να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα.

3.      Ως προς το θέμα του πυροσβεστικού κλιμακίου, σημειώνεται ότι υφίσταται μελέτη και απομένει η εξεύρεση χρηματοδότησης. Στη σχετική εισήγησή μας προτείνουμε την ένταξη του έργου σε πρόγραμμα ΣΔΙΤ. Δεδομένου του βραδέος ρυθμού λειτουργίας των εμπλεκόμενων φορέων, θεωρούμε επιτακτική την άμεση εκκίνηση των απαιτούμενων ενεργειών, ώστε να επιτευχθεί η ταχύτερη έναρξη της κατασκευής του έργου. Παράλληλα συνηγορούμε και με την άμεση προετοιμασία και ανάληψη εκ μέρους της Δ. Αρχής των προτεινομένων από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πέτρο Τσάνα μέτρων πυρασφάλειας για την προσεχή αντιπυρική περίοδο, η μη τήρηση των οποίων θα θέσει σε κίνδυνο το νησί κι εσάς προ των ευθυνών σας.
4.      Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου του Δ.Σ.. Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός ότι «θα αποφανθεί σχετικά το Δ.Σ.» στερείται νομικής βάσης και η υποχρέωση του Προέδρου να φέρει τα θέματα προς συζήτηση παραμένει. Τυχόν άρνησή του, συνιστά παράβαση καθήκοντος.

Η έως τώρα στάση μας, τόσο σε ουσιαστικά όσο και σε τυπικά-διαδικαστικά ζητήματα αποσκοπούσε στην εμπέδωση κλίματος συνεργασίας, προς όφελος του νησιού. Ωστόσο, η συνεργασία δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Η απαρέγκλιτη τήρηση της νομιμότητας (τόσο ως προς το ουσιαστικό όσο και ως προς το τυπικό σκέλος) αποτελεί υποχρέωση της δημοτικής αρχής και ο έλεγχος της τήρησής της συνιστά δικαίωμα και καθήκον της αντιπολίτευσης (σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Πολιτείας).
Να είστε σίγουροι ότι στο μέλλον οι κατά νόμον προσφυγές μας στα διοικητικά, δημοσιονομικά  και ποινικά όργανα της πολιτείας, θα λάβουν σάρκα και οστά  σε περιπτώσεις που κατά την άποψή μας θίγεται η διαδικαστική νομιμότητα , προστατεύοντας το δημόσιο συμφέρον, καθώς έχουμε εκ του νόμου υποχρέωση.
Κατόπιν όλων αυτών τελούμε σε θεμιτή προσδοκία εισαγωγής των κρινομένων θεμάτων στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο.Η Συνεδρίαση του Δ.Σ. Του Λιμενικού Ταμείου.

Τη Δευτέρα  14 Φεβρουαρίου, έγινε  η πρώτη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου, μετά από πρόσκληση του προέδρου του κ. Θωμά  Τομπαζιάδη.
 Θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν :
 1. Η έγκριση τεχνικού προγράμματος για το έτος 2011.
 2. Η αποδοχή εκπόνησης τοπογραφικών διαγραμμάτων -αποτυπώσεων σε περιοχές των Σπετσών.
 3. Ο ορισμός υπαλλήλων και μελών του Δ.Σ. σε διάφορες επιτροπές παραλαβής προμηθειών και έργων.
 4. Ο καθορισμός ανταλλάγματος απλής χρήσης σε εξομοιούμενους χώρους ζώνης λιμένα Σπετσών και χερσαίας ζώνης Αγ. Αναργύρων Σπετσών για το έτος 2011.
Η Συνεδρίαση έγινε σε κλίμα συνεργασίας . Ο κ. Θωμάς Τομπαζιάδης είναι ανοικτός στις προτάσεις των μελών του Δ.Σ. και από οτι φαίνεται το Λιμενικό ταμείο είναι σε καλό δρόμο.
Το τεχνικό πρόγραμμα του 2011 περιλαμβάνει 3 κατηγορίες :
Α. Έργα :
εργασίες επισκευής και συντήρησης μόλου Αγ. Νικολάου, Αγίων Αναργύρων ,Α.Κ.Σ.Σ., Κουνουπίτσας , εργασίες προβλήτας Ντάπιας, καθαριότητας του παραλιακού χώρου λιμένων, ηλεκτρολογικές  και υδραυλικές εργασίες  των λιμένων παρ. χώρων, συντήρησης "σκιάδων"στο λιμένα Σπετσών, τοποθέτηση λιμενικού φυλακίου στο Π. Λιμάνι Σπετσών και επισκευή και στήριξη του παραλιακού τοίχου.
Β. Τοπογραφικά και πολεοδομικά:
αποτύπωση παρ. χώρων, εκπόνηση μελέτης ΣΑΛΕ ,παρ. χώρων και σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετωπισης θαλάσσιας ρύπανσης  των λιμενικών εγκαταστάσεων ευθύνης Δ.Λ.Τ.Σ.
Γ'Προμήθειες.
Υλικών που απαιτούνται για την καλύτερη οργάνωση του χώρου που είναι στην ευθύνη του Λ.Τ. ( ηλεκτρολογικός εξοπλισμός παρ.  χώρων, παγκάκια, υλικά απορρύπανσης, πινακίδες ονοματοδοσίας και κυκλοφορίας, πυροσβεστικός εξοπλισμός, προσκρουστήρες κλπ).
Αποφασίστηκε να μη κάνουν ανατιμήσεις ( ως προς τον καθορισμό ανταλλάγματος)  και μάλιστα να μειώσουν τό ποσόν που καταβάλλει ο "Νηρέας"από τα 240 Ευρώ στα 150..               

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Η επιστολή-απάντηση στο αίτημά μας , από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Πριν από το Δημοτικό Συμβούλιο της 11ης Φεβρουαρίου, καταθέσαμε στον κ. Πάτραλη, τον πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου  την παρακάτω αίτηση :
ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δ.Σ. Δήμου Σπετσών
ΘΕΜΑ: Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου     Σας ζητούμε  να συγκαλέσετε το Δημοτικό Συμβούλιο, εντός έξι (6) ημερών ,σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/06, και το 67 του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

·         Τουριστική προβολή του νησιού, εν όψει της νέας τουριστικής περιόδου.
·         Ίδρυση Πυροσβεστικού κλιμακίου στις Σπέτσες, μέτρα πυρασφάλειας .
Εναλλακτικά προτείνουμε  να συμπεριλάβετε ως επέιγοντα εκτός ημερήσιας διάταξης στο  Δημ. Συμβούλιο της 11ης  Φεβρουαρίου 2011 τα θέματα αυτά.

                                                  Σπέτσες 11-2-2011

Καλ. Κουμπ                               Καλομοίρα Κουμπη, Πέτρος Τσάνας, Νικος Μέξης  ,
Νίκ. Μέξης,                              Κονδυλία Τομπαζιάδη, Νεκτ. Ζουμπουλάκης, Γ. Νεοφώτιστος

Προχθές  μας τηλεφώνησε και μας ρώτησε , αν δεχόμαστε να γίνει τη Δευτέρα το Δ.Σ. έξω από το όριο των 6 ημερών, ώστε να είναι παρών κι ο Δήμαρχος που από χθες και μέχρι την Παρασκευή θα απουσιάζει. Τους απαντήσαμε θετικά, παρότι θα απουσιάζει ο ένας από τους τρεις της παράταξής μας σε προγραμματισμένο ταξίδι στο εξωτερικό, κι αυτό διότι θεωρούμε σημαντική την παρουσία του Δημάρχου σε δυο τόσο σοβαρά ζητήματα.
 Σήμερα λάβαμε την παρακάτω επιστολή από τον πρόεδρο:

" Σας ενημερώνω ότι δεν θα συγκαλέσω το Δημοτικό Συμβούλιο υπό τους όρους  που μου ζητήσατε  με την υπ’αριθ. πρωτοκόλλου  559/14/02/2011 αίτησή σας , διότι-όπως γνωρίζετε  αφού σας το είχα ανακοινώσει και προφορικώς  στην προηγούμενη συνεδρίαση Δ.Σ. –έχω προγραμματίσει  σύγκληση του Δ.Σ. του Δήμου μας την 23η Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Τετάρτη.


Όπως γνωρίζετε, τα δημοτικά Συμβούλια  συνεδριάζουν επί των θεμάτων  ημερησίας διατάξεως  τα οποία εκάστοτε προκρίνει ο Πρόεδρος του δημοτικού  συμβουλίου,αξιολογώντας  την αναγκαιότητά τους και τον επείγοντα χαρακτήρα τους , τις εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου και βεβαίως το πρόγραμμα και τις προτεραιότητες της  δημοτικής αρχής που έχει λάβει εντολή να διοικήσει το Δήμο.
Το δικαίωμα των συμβούλων της μειοψηφίας ή του ενός τρίτου του δημοτικού συμβουλίου να ζητούν με τη διαδικασία του άρθρου  67 παρ. 2 του Ν.3852/10 τη σύγκληση δημοτικού συμβουλίου ή την εκτός ΗΔ συζήτηση θεμάτων με τη διαδικασία της παρ. 7, πρέπει να ασκείται με φειδώ, εντός των ορίων που προδιαγράφονται από τις αρχἐς της δράσης , της αποτελεσματικότητας  και της συνεχούς και απρόσκοπτης  λειτουργίας των διοικητικών οργάνων, χωρίς να οδηγεί σε καταστρατήγηση του ρόλου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίως δηλαδή σε περιπτώσεις επέιγουσες  ή όταν  ο πρόεδρος του Δ.Σ. αδικαιολόγητα  δεν συγκαλεί τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο.Η επιλογή σας να ζητάτε  σύγκληση Δ.Σ για τα συγκεκριμένα δύο θέματα κάνοντας χρήση του δικαιώματος του άρθρου 67 από τις πρώτες 45  ημέρες της θητείας  του δημοτικού συμβουλίου ( που έχει ήδη συνεδριάσει  4 φορές) , φανερώνει ότι ζητάτε το δημοτικό συμβούλιο περισσότερο για δημιουργία εντυπώσεων. Άλλωστε οι περισσότεροι από εσάς ήσασταν δημοτικοί σύμβουλοι και σε προηγούμενες  δημοτικές περιόδους( κάποιοι μάλιστα εξ υμών διατελέσατε και αντιδήμαρχοι), δίχως ποτέ να ασχοληθείτε ή να ζητήσετε -αν και είχατε το σχετικό δικαίωμα-σύγκληση συμβουλίου για τα θέματα αυτά. Η δημοτική αρχή έχει εγκατασταθεί μόλις προ 45 ημερών και δεν θα ήταν ανθρωπίνως δυνατό σε αυτές τις  45 ημέρες να φέρει στο συμβούλιο προς συζήτηση όλα τα θέματα που απασχολούν το νησί.
Επίσης σας ενημερώνω αγαπητοί συνάδελφοι ότι αμφότερα τα θέματα (πυρασφάλεια και τουριστική προβολή του νησιού) συμπεριλαμβάνονται στις άμεσες προτεραιότητες της νέας Δημοτικής Αρχής, και δεν επιδέχονται πρόχειρων και  βιαστικών συζητήσεων και αποφάσεων χωρίς μελέτες, διαβούλευση και εισηγήσεις των δημοτικών υπηρεσιών, όπως το ζητάτε εσείς. προτού εισαχθούν προς συζήτηση στο συμβούλιο, θα πρέπει να προηγηθεί εισήγηση από τις υπηρεσίες του δήμου και διαβούλευση με τους δημότες , κατοίκους και επαγγελματίες του νησιού, ώστε τα θέματα να είναι ώριμα και να παρθούν συγκεκριμένες αποφάσεις. Μάλιστα  ειδικώς το ζήτημα της πυρασφάλειας απαιτεί και μελέτη.
Γι αυτό άλλωστε τον λόγο ο νομοθέτης προέβλεψε την συγκρότηση επιτροπών του Δήμου όπου μετέχουν κατά κύριο λόγο φορείς και πολίτες εξειδικευμένοι σε ανάλογα θέματα όπως του τουρισμού.
Αν παρ΄όλα αυτά εμμένετε στο αίτημά σας για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με τα συγκεκριμένα θέματα, είστε ελεύθεροι να προχωρήσετε όπως ορίζει ο νόμος και θα αποφανθεί σχετικώς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Σπετσών
Παναγιώτης Β. Πάτραλης.
Τα δικά μας σχόλια
 • Μια μέρα πριν συμφωνήσαμε για τη Δευτέρα. Πέρα από όλους τους προγραμματισμούς  ( του προέδρου, μια που χρησιμοποιεί κατά κόρον πρώτο ενικό πρόσωπο),  υπάρχει αυτό που στην απλή γλώσσα λεγεται «μπέσα» , και στην  ακόμα  πιο απλή:«σέβομαι τα παντελόνια που φοράω».
 • Κανείς μας δεν έχει διάθεση να καταστρατηγήσει το ρόλο του προέδρου, ούτε χρειάζεται να το κάνει .. Κι αυτό γιατί  ο ίδιος καταστρατηγεί  βάναυσα το ρόλο του.
 • Σίγουρα  σε 45 μέρες δεν ειναι δυνατόν να συζητηθούν όλα τα θέματα που απασχολούν το νησί. Όπως δεν είναι δυνατόν να μη συζητηθούν αυτά που "καίνε" περισσότερο το νησί.Και κυρίως αυτά που δεν επιδέχονται αναβολής από τη φύση τους .
 • Οι τρεις είναι οι μισοί των έξι, όχι οι περισσότεροι. Οι μισοί λοιπόν  ήταν ξανά δημοτικοί Σύμβουλοι κλπ. Το επιχείρημα πως τότε δεν είχαν συγκαλέσει Δημ. Συμβούλιο για τα θέματα αυτά είναι μάλλον ατυχές. Και επικίνδυνο να δημιουργήσει συνειρμούς του τύπου: Η αντιπολίτευση πώς λειτουργούσε στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή; Εμείς πάντως ενδώσαμε στον πειρασμό να απαντήσουμε μέσα μας.
 • Ευτυχώς που εμπέδωσαν  τις προτροπές μας να μην αντιμετωπίζουν πρόχειρα τα ζητήματα. Ευτυχώς που θυμήθηκαν  πως πρέπει να προηγούνται μελέτες, εισηγήσεις κλπ. Γιατί μας είχαν οδηγήσει σε έσχατη απελπισία φέρνοντας με τη διαδικασία του επείγοντος εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα της στέγασης του Λυκείου, χωρίς να προσκομίσουν  ούτε ένα χαρτί, ούτε μια εισήγηση ,ούτε μια επιστολή. Τότε που αγνόησαν κάθε επιτροπή. Εμείς δε λειτουργούμε έτσι. Μελέτη υπάρχει για το θέμα της πυρασφάλειας και θα την παρουσιάσουμε. Πιστέψαμε πως έχουν έτοιμες προτάσεις. Και δεν το πιστέψαμε αυθαίρετα, αλλά   βασιστήκαμε στο προεκλογικό τους πρόγραμμα ,που αναφέρει μεταξύ των πολλών και σπουδαίων εξαγγελιών για τον τουρισμό, πως "Ο Συνδιασμός "Σπέτσες ενεργοί πολίτες "αφού κατέγραψε  με κάθε λεπτομέρεια τις ελλείψεις , τις προλήψεις και τους λόγους που οδήγησαν  τον κλάδο του τουρισμού στο σημερινό αδιέξοδο καταθέτει ένα πλήρες, εμπεριστατωμένο και επαρκώς τεκμηριωμένο επιχειρησιακό πλάνο το οποίο είναι εφικτό και ρεαλιστικό και εμφανίζει  οικονομικό αποτέλεσμα από τον πρώτο κιόλας χρόνο της εφαρμογής του". Δεν δικαιολογούνται λοιπόν να επικαλούνται περίοδο  "λοχείας". Με τέτοια προετοιμασία, όχι 45 αλλά και 5  μέρες πρέπει να τους είναι αρκετές.
 •  Καλό το κοσκίνισμα , αλλά  αν παρατείνεται.....πάει το ζύμωμα.

 Θα επανέλθουμε

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Ρητά που μας ανησυχούν


«Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος είναι να διαγράψεις τη μνήμη του. Να καταστρέψεις τα βιβλία του, την κουλτούρα του, την ιστορία του. Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία, να κατασκευάσει μια νέα παιδεία, να επινοήσει μια νέα ιστορία. Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός για να αρχίσει αυτό το έθνος να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν. Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα». - Μίλαν Κούντερα