Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

Το "εξώδικο " προς εργάτες καθαριότητας.


Σε κάθε Δήμο ο τομέας της καθαριότητας είναι νευραλγικός , αφού σε κάποιο βαθμό καθορίζει  την ποιότητα  ζωής των κατοίκων και επισκεπτών και διαμορφώνει  την εικόνα   του τόπου.
Οι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας  στους Δήμους, σηκώνουν το βάρος  αυτής της  ευθύνης, μαζί με το βάρος  που συνεπάγεται  ένα βαρύ και ανθυγιεινό επάγγελμα.
Κάθε εργαζόμενος  έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα.
Πάγια δική μας θέση είναι ότι οι εργαζόμενοι στο Δήμο πρέπει να είναι συνεπείς  στις υποχρεώσεις  τους και να απολαμβάνουν των δικαιωμάτων τους.
Χθες  επιδόθηκε σε  11 εργάτες  καθαριότητας ένα έγγραφο με την υπογραφή του αρμοδίου αντιδημάρχου κ. Παν. Πάνου ,που   στο πάνω μέρος γράφει :
Ενώπιον κάθε αρμόδιας Δικαστικής Αρχής, ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Δήμου Σπετσών.
Ακολουθεί  ένα κείμενο , στο οποίο  αναφέρεται πως οι εργάτες στους οποίους απευθύνεται δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, δεν τηρούν το 8ωρο εργασίας  και τους προειδοποιεί πως ο Δήμος θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια ώστε να διασφαλίσει τα δικαιώματά του.
 Ως αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου Σπετσών, όχι μόνον δικαιούμαστε, αλλά υποχρεούμαστε να πάρουμε θέση σχετικά με το ζήτημα αυτό. Αφού ξεκαθαρίσαμε παραπάνω  τα περί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εργαζομένων, έχουμε τις εξής παρατηρήσεις -θέσεις:
1.       Όσον αφορά το έγγραφο, αυτό φέρει μεν την υπογραφή του αντιδημάρχου, αλλά δεν φέρει στρογγυλή σφραγίδα, άνευ της οποίας  δεν είναι έγκυρο κανένα επίσημο  δημόσιο έγγραφο.
2.       Επιδόθηκε  στους εργάτες,  όχι από δικαστικό επιμελητή , όπως επιδίδονται  οι εξώδικες προσκλήσεις, αλλά από συνάδελφό τους που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των παραληπτών. Το γεγονός αυτό είναι απαράδεκτο, όχι γιατί  πλήττει την εγκυρότητα του εγγράφου, αλλά  για το πνεύμα και κλίμα  που καλλιεργεί μεταξύ των εργαζομένων  και τα όσα αυτό συνεπάγεται.
3.       Για κάθε δικαστική ενέργεια αρμόδια  να αποφασίζει είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και κανένας άλλος, εκτός κι αν ο κ. αντιδήμαρχος θεωρεί πως η θέση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του δίνει το δικαίωμα να την υποκαθιστά, με την ίδια έννοια που ο Λουδοβίκος υποκαθιστούσε το κράτος (l' etat c' est moi).
4.       Ως προς το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας των εργατών καθαριότητας  , δεν είναι 8ωρο, αλλά 32 ώρες την εβδομάδα. Αν τις δουλεύουν ή δεν τις δουλεύουν , οφείλει ο ίδιος ο αρμόδιος αντιδήμαρχος να ελέγχει  ποιοι  εργάζονται όπως οφείλουν και ποιοι όχι, αφού  είναι προϊστάμενός  τους. Ο δήμαρχος είναι  σύμφωνα με το Νόμο προϊστάμενος όλων των Υπηρεσιών του Δήμου και εξυπακούεται πως ο αρμόδιος αντιδήμαρχος  είναι πριν το δήμαρχο  προϊστάμενος των Υπηρεσιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του).
5.       Οι εργάτες καθαριότητας (μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου) δεν έχουν μόνον υποχρεώσεις, αλλά και δικαιώματα, που αφορούν μέτρα που διασφαλίζουν  την υγεία τους , την προστασία και τη σωματική τους ακεραιότητα. Οι συγκεκριμένοι εργάτες του δικού μας Δήμου εργάζονται με συνθήκες που απέχουν αυτών των μέτρων. Δεν επιτρέπεται να αναγκάζονται να οδηγούν ή να επιβαίνουν  σε αυτοκίνητα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις καλής λειτουργίας, ή να σηκώνουν με τα χέρια τους κάδους που σε πολλές περιπτώσεις είναι τρύπιοι. Εκτός αυτού δικαιούνται εξοπλισμού και γάλακτος, το οποίο αν δεν τους δόθηκε έγκαιρα, οφείλει ο Δήμος να τους πληρώσει  εκ των υστέρων την αξία του. (Η δυνατότητα  αυτή  ισχύει από το 2006 και επικαιροποιήθηκε πρόσφατα  με νόμο του 2014).Στους συγκεκριμένους, οφείλονται γάλατα ετών και παρά τις παρεμβάσεις μας και κατά την προηγούμενη τετραετία δεν τους δόθηκαν. Ένα πολύ βασικό ζήτημα επίσης , είναι ότι αναγκάζονται να επιβαίνουν στα απορριμματοφόρα, που  πάρα πολλές φορές , ιδίως στις αργίες τα οδηγούν ιδιώτες που όχι μόνο σύμβαση εργασίας δεν έχουν με το Δήμο, αλλά ούτε καν  άδεια να οδηγούν τέτοιας κατηγορίας οχήματα Επανειλημμένα έχουμε επισημάνει το γεγονός, το οποίο δε μπορούν να αμφισβητήσουν.( Δεν  δημοσιεύουμε,  σε πρώτη φάση, σχετικές φωτογραφίες, αλλά αν το αμφισβητήσει  κάποιος θα το κάνουμε).
6.       Οι εργάτες καθαριότητας  που αποτελούν μόνιμο προσωπικό του Δήμου αναγκάζονται να οδηγούν φορτηγάκι του Δήμου που μεταφέρει κλαδέματα , επιλεκτικά, ψηφοφόρων των αρμοδίων. Κι αυτό το έχουμε επισημάνει και πρέπει να σταματήσει. Δε μπορεί  κάποιοι  δημότες να τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης  κι οι  υπόλοιποι να πληρώνουν κάδους και τρίκυκλα για να πετάξουν τα κλαδέματά τους.
7.       Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει η "μαύρη εργασία" στο Δήμο. Αν κάποιος πολίτης  χορηγεί ποσά για την καθαριότητα, πρέπει να εγγράφονται ως έσοδο και  να προσλαμβάνονται με διαφανείς διαδικασίες  οι εργαζόμενοι. Είναι αδιανόητο να εργάζονται  στο Δήμο  και ειδικά στον τομέα καθαριότητας άνθρωποι χωρίς σύμβαση κι ασφάλεια.
8.       Ο Δήμαρχος  κι οι συνεργάτες του  κατηγορούν συστηματικά την αντιπολίτευση πως "τα βάζει με τους εργαζόμενους" κλπ. Ενώ αυτοί  είναι φιλεργατικοί, φυσικά εννοοώντας  ,όχι τους εργάτες  καθαριότητας, γιατί μ' αυτούς  δεν χρειάζεται να συνεργαστούν  άμεσα  και να χρειάζονται την κάλυψή τους....
9.       Η θέση μας λοιπόν είναι πως όλοι , διοικητικοί και εργάτες καθαριότητας στο Δήμο, είναι εργαζόμενοι που πρέπει να κάνουν τίμια κι ευσυνείδητα τη δουλειά τους, αλλά και να προστατεύονται , όπως ορίζει ο Νόμος. Τίποτα  περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Η ευαισθησία για το αν εργάζονται τις ώρες που πρέπει ( αφού πρώτα μάθει ο αντιδήμαρχος  πόσες είναι)  πρέπει να ισχύει για όλους. Μια περιήγηση στις αναρτήσεις στη "διαύγεια" μας δίνει πολλές πληροφορίες για έγκριση  υπερωριακής απασχόλησης  πολλών ωρών  διοικητικών υπαλλήλων(αναφέρονται οι ώρες  και ο κάθε υπάλληλος).. Δεν είμαστε αντίθετοι μ'αυτό , αν τις δουλεύουν οι διοικητικοί. Είμαστε αντίθετοι  στην επιλεκτική ευαισθησία. θεωρούμε πως πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη και ισονομία , στους πολίτες και στους εργαζόμενους. και να τηρούνται τα ίδια μέτρα και σταθμά. Όχι όλη η ανοχή  να εξαντλείται σε κάποιους  υπαλλήλους επιλεκτικά, και οι εργάτες καθαριότητας να διώκονται  και να μην απολαμβάνουν των δικαιωμάτων τους.
10.   Οι ιδιαίτερα "πονηρές" συνθήκες  που επικρατούν στις μέρες μας , θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την εργασία στο δημόσιο τομέα. Μήπως, δεν είναι τυχαία η αποστολή αυτού του εγγράφου, και φανερώνει πως σε περίπτωση  πίεσης για μείωση των υπαλλήλων βρέθηκε η  δεξαμενή από την οποία θα αντληθούν-ο τομέας της καθαριότητας- και μάλιστα οικοδομείται  και το άλλοθι για κάτι τέτοιο με τον τρόπο αυτό; καθόσον μάλιστα βολεύει διπλά κάποιους αυτό, αφού το κενό που θα δημιουργηθεί ανοίγει δρόμους για  "σφετέρους".


Καλομοίρα  Αργυρίου-Κουμπή.


13 σχόλια:

 1. Καλές οι θέσεις σας, καλό το κείμενο, αλλά για λίγους. Μου επιτρέπεις φαντάζομαι να κάνω μια ελεύθερη απόδοση για να το καταλάβουν κι όσοι δεν πιάνουν τα υπονοούμενά σου.
  Λοιπόν έχουμε και λέμε.
  Το έγγραφο αυτό είναι ένα κ----χαρτο χωρίς σφραγίδα.
  Το έστειλε με υπάλληλο και καλλιεργεί το χαφιεδισμό και τη ρουφιανιά.
  Ο αντιδήμαρχος την έχει δει απόλυτος μονάρχης και χωρίς να ξέρει που πανε τα 4 βγάζει φιρμάνια
  Το στέλνει σε ανθρώπους που δουλεύουνε με κίνδυνο της ζωής τους και θα πρεπε να κάνει το σταυρό του που δεν του έχουνε στείλει αυτοί εξώδικα για τις παραλείψεις του και τον κίνδυνο στον οποίο τους βάζει.

  Τους χρωστάει ο Δήμος τον άμπακο από υπερωρίες και γάλατα και άλλα και ζητάει και τα ρέστα. ισχύει το εκέι που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι.
  Τους διοικητικούς τους έχουνε ανάγκη να τους καλύπτουν οπότε αλληλοκαλύπτονται. Υπάρχει άλλη σχέση.
  Αν πιεστεί ο Δήμος να προτείνει ποιοι πρέπει να απολυθούν είναι φανερό πως τα θύματα θα είναι οι εργάτες καθαριότητας, διότι φοβούνται να αγγίξουν άλλους.
  Η μαύρη εργασία δίνει και παίρνει. Δουλεύουνε στο Δήμο ανασφάλιστοι άνθρωποι που διορίζονται από το παράθυρο και στόχος να αδειάσουν κι άλλες θέσεις για να οργιάσει ακόμα περισσότερο αυτό το γλέντι.

  Μου επιτρέπεις πιστεύω και μια δική μου προσθήκη, να κλείσω με μια παροιμία :όταν στο βάλτο μαλώνουν τα βουβάλια , την πληρώνουν τα βατράχια. Αυτό, να εξηγιέμαι δεν υπονοεί πως φταίτε εσείς που υποστηρίζετε το σωστό. Αλίμονο αν δεν το κάνει κανείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είναι απαραίτητο να πιεστεί για να προτείνει απολύσεις. παίζει και το να έχει βρει ήδη ο αντιδήμαρχος εταιρεία να αναλάβει την καθαριότητα και ψάχνει τρόπο να το σερβίρει. Διότι σου λέει, πώς να ξεφουρνίσω στα καλά καθούμενα πως έχω κάνει νταραβεράκι ;λέω τώρα ο καχύποπτος....

   Διαγραφή
 2. Όταν σπαίρνεις ανέμους,θερίζεις θύελλες λέει μια παλιά παροιμία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μια που πιάσατε τις παροιμίες να πω κι εγώ μια που μου ήρθε στο μυαλό με όσα διάβασα: Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν επιδέξιους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εγω πιστευω οτι τα αντανακλαστικα σασ ειναι πολυ γρηγορα σε αυτην την περιπτωση αλλα δεν εχω ακουσει εσασ να θιγετε αλλη φορα αυτο το θεμα και εδω οντωσ υπαρχει ενα θεμα και καλωσ θιχτηκε απο τον τωρινο αντιδημαρχο.
  δεν μπορει οι εργατεσ στο ωραριο που πληρωνονται απο το δημο να ασχολουνται με τα χομπυ τουσ η ακομη χειροτερα με αλλεσ εμμισθεσ εργασιεσ, η και αλλεσ φορεσ να χρησιμοποιουν τα ιδια τα εργαλεια και μηχανηματα του δημου για να κερδιζουν οιιδιοι.
  και ποιοσ μου λεει εμενα οτι δεν τουσ εγινε η δεν τουσ εχει γινει νυξη επανειλημενοσ να τηρουν το ωραριο εργασιασ και να κανουν τη δουλεια τουσ με περισοτερη ευσυνειδησια και αυτοι δεν ακουνκανενα!
  πιστευω οτι με το να τασεσται ετσι αναφανδο υπερ των εργαζωμενων δεν προσφερετε καλεσ υπηρεσιεσ προσ τουσ δημοτεσ σασ, σε ενα θεμα που αξιζει να συζητηθει με πολυ ψυχραιμια και ειλικρινια σε σχεση με το τι θα μπορουσαν αυτοι οι ανθρωποι που ολοι μασ πληρωνουμε να κανουν και τι τελικωσ κανουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσύ που γράφεις όλα αυτά μάθε πρώτα να γράφεις. Στο Ελληνικό αλφάβητο υπάρχουν τόνοι. Υπάρχει σύνταξη. Α !!! ναι υπάρχει και τελικό ς το οποίο αν δεν το έχεις βρει ακόμη είναι στη θέση του w στον υπολογιστή σου.
   Αμάν πια, κάθε απολίτιστος αγράμματος έμαθε τι είναι ο υπολογιστής και "έβγαλε η μύγα κώλο και έχεσε τον κόσμο όλο".
   Ανεγκέφαλοι....

   Διαγραφή
  2. ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ Η ΚΥΡΙΑ ΜΟΙΡΟΥΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΛΛΙΩΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟΒΟ ΤΡΑΜΠΟΥΚΩΝ ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΙΛΟΥΣΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ.ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΙΣΑΣΤΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ.
   ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΓΑΜΗΝΕΣ ΜΟΥ, ΛΑΘΟΣ ΠΟΡΤΑ ΧΤΥΠΗΣΕΣ.

   Διαγραφή
 5. Ανώνυμε φίλε, τα αντανακλαστικά μας είναι πολύ γρήγορα σε κάθε περίτωση και το έχουμε αποδείξει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ποσες ωρες δουλευουν τα παιδια???ποσες ωρες καναν τον γυρω του νησιου οταν ειχαμε εκλογες να υπονομευουν τον απεναντι συνδυασμο κ. Κουμπη???απλος ππολιτης ειμαι και αναρρωτιεμαι γιατι ετσι θελω και γω μια θεση στον δημο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο άσχετος και οι κακίες,ότι να ναι

   Διαγραφή
 7. Οι ταχύτητες του (και όχι μόνο) παρουσιάζουν πρόβλημα. Αρκεί να δει κανείς τις ημερομηνίες: είκοσι έξι (26) μέρες, αφότου ανέλαβε καθήκοντα, του έφτασαν για να κάνει διαπιστώσεις και επανειλημμένες συστάσεις (είναι μέσα και τα Σαββατοκύριακα;;;) και δεκαπέντε (15) μέρες έκανε το έγγραφο να πρωτοκολληθεί στο Δήμο και να επιδοθεί στους εργάτες!!! Και επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο... O tempora o mores !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ένα σχόλιο για τον αντιδήμαρχο κ.Πάνου.
  Αυτο το ταλέντο ο προοδευτικός άνθρωπος, πού ήτανε κρυμένος τόσα χρόνια;Μόλις μπήκε στο δήμο τα έβαλε με τους εργάτες ενώ το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η δική του επαγγελματική δραστηριότητα. Αφού πρώτα πήρε περίπου 30.000 Ευρώ από το έργο της θεομηνίας συνεχίζει να εργάζεται, ένας Θεός ξέρει κάτω από ποιο καθεστώς στην αποκατάσταση της χωματερήw εκμεταλευόμενος τη θέση τουκαι χρησιμοποιώντας την εξουσία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πες τα Χρυσόστομε. Ο νέος δήμος είναι ένας προς έναν. Σωτήρες του νησιού.

   Διαγραφή