Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015, θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Ορισμός μελών στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης κινηματογράφων, θεάτρων, κ.λ.π.  του Δήμου Σπετσών για το έτος 2015.
2.    Ορισμός μελών στην Επιτροπή παραλαβής προμηθειών ΟΤΑ, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, του Δήμου Σπετσών, για το έτος 2015.
3.    Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαγωνισμών έργων μέχρι της 2ης τάξης ΜΕΕΠ, του Δήμου Σπετσών, για το έτος 2015.
4.    Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαγωνισμών έργων άνω της 2ης τάξης ΜΕΕΠ, του Δήμου Σπετσών, για το έτος 2015.
5.    Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαγωνισμών μελετών του Δήμου Σπετσών, για το έτος 2015.
6.    Ορισμός μελών στην Επιτροπή παραλαβής μεταφορών και εργασιών, του Δήμου Σπετσών, για το έτος 2015.
7.    Ορισμός μελών στην Επιτροπή παραλαβής έργων άνω των 5.869,41 €, του Δήμου Σπετσών, για το έτος 2015.
8.    Ορισμός μελών στην Επιτροπή παραλαβής έργων μέχρι 5.869,41 €, του Δήμου Σπετσών, για το έτος 2015.
9.    Ορισμός μελών στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών μισθώσεων – εκμισθώσεων, του Δήμου Σπετσών, για το έτος 2015.
10. Περί συγκρότησης Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων γενικά μεταξύ Δήμου Σπετσών και φορολογουμένων αυτού, για το έτος 2015.
11. Περί συγκρότησης Επιτροπής επίβλεψης έργων διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων με δαπάνες ιδιωτών, του Δήμου Σπετσών, για το έτος 2015.
12.Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων ενός έτους και χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων για το έτος 2015 στο κατάστημα «Εστιατόριο – Οβεληστήριο» με την επωνυμία «Cocatoo» της «Αφοί Δ. Τσαμπά Ο.Ε.» στην περιοχή Ντάπια.
13. Καθορισμός προγράμματος (θέσεις – ημέρες) λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στο Δήμο Σπετσών.

14. Έγκριση για εκσκαφή χάνδακα τοποθέτησης υπόγειου καλωδίου Χαμηλής Τάσης για την ηλεκτροδότηση οικίας κ. Ζωτιάδη Βασιλείου στην περιοχή πλησίον Πιτιούσας, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. πρωτ. 2546/5-11-14 και 2796/11-12-14 αιτήσεις της ΔΕΔΔΗΕ.

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Εγκληματική αμέλεια και άλλα.

Ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά.
Δυστυχώς για την παράταξή μας η χρονιά ξεκίνησε με ένα ατύχημα Δημοτικού συμβούλου, ο οποίος έπεσε με το μηχανάκι του στα νερά που λιμνάζουν μπροστά από τις παλιές δεξαμενές του Καστελλιού και ταλαιπωρείται και θα ταλαιπωρείται για μήνες. Το νερό αυτό, τρέχει εδώ και μήνες και παρά ταύτα ακόμα και μετά το ατύχημα δεν διορθώθηκε.Πρόκειται για αμέλεια εγκληματική εις βάρος των δημοτών.

Εμείς, ως αντιπολίτευση, συνεχίζουμε να είμαστε παρόντες ουσιαστικά και  να ασκούμε το έργο της θετικής αντιπολίτευσης εις όφελος των δημοτών μας. Απαντήσεις σε πάρα πολλά ερωτήματα που έχουμε θέσει στο Δήμαρχο δεν έχουμε λάβει , ο θεσμός εξακολουθεί να μη λειτουργεί, αφού πάρα πολλές αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην του δημοτικού Συμβουλίου.

Παράδειγμα , η αλλάγές που έγιναν στις λαϊκές αγορές, για τις οποίες δεν ερωτήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά τις μάθαμε απλά όπως οι δημότες.

Απάντηση για το καθεστώς κάτω από το οποίο γίνονται οι εργασίες αποκατάστασης της χωματερής  δεν έχουμε λάβει, παρότι το θεσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. ( Θυμίζουμε πως το έργο αποκατάστασης της χὼματερής, στο οποίο εργάζονται πολλοί Σπετσιώτες , είναι εξ ολοκλήρου έργο του προηγούμενου δημάρχου κ.Κονταξάκη και είναι δίκαιο να το πούμε).

Το καθεστώς κάτω από το οποίο γίνεται ο καθαρισμός των ρεμάτων επίσης, παραμένει για μας άγνωστο.

Απάντηση για το πόσα είναι τα έξοδα για τον ηλεκτροφωτισμό των κοινόχρηστων χώρων ( πλατειών κλπ) δεν έχουμε λάβει.

Τα τέλη ηλεκτροφωτισμού που εισπράττουμε από τους δημότες μας είναι ανταποδοτικά και υπολογίζουμε πως στηνπροηγούμενη τετραετία το ποσόν από το πλεόνασμά τους  είναι περί τις 700.000 Ευρώ. Η αντιπολίτευση πρότεινε να προβεί ο Δήμος σε μείωση των τελών ηλεκτροφωτισμού, αλλά δεν έγινε δεκτή η πρότασή μας.

Η μεταφορά των απορριμμάτων , που έπρεπε να είχε ξεκινήσει, δεν ξεκίνησε, παρά το ότι γίνεται αποκατάσταση της χωματερής. εν τω μεταξύ , είτε τα μεταφέρουμε , είτε όχι, πληρώνουμε κατ΄έτος περίπου 100.000 Ευρώ για χρήση της χωματερής της Φυλής.
Δηλαδή στην τετραετία, ήδη μας έχει κοστίσει 400.000 Ευρώ.
Αυτά, πολύ συνοπτικά,επιφυλλασσόμενοι  για πιο αναλυτική ενημέρωση.

Καλομοίρα Αργυρίου-Κουμπή.