Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Θα συνεδριάσει σήμερα την 30η του μηνός Ιουνίου  ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών σε τακτική συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σπετσών Γ’ τριμήνου του έτους 2016.
2.    Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σπετσών Δ’ τριμήνου του έτους 2016.
3.    1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2017.
4.    Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER Π.Ε. Νήσων Αττικής.
5.    Έγκριση της υπ’ αρ. 2/2017 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής παιδείας του Δήμου Σπετσών για απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπετσών της Β’ κατανομής έτους 2017, ποσού 8.127,79 €, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
6.    Αποδοχή από τον Δήμο Σπετσών της εισφοράς γης επί εκτάσεως ιδιοκτησίας Φριντζάλα Παναγιώτη μεταξύ των Ο.Τ. 129 και 130 στην ενορία Αγίου Αντωνίου Σπετσών κατόπιν αιτήσεώς του.
7.    Παραχώρηση χώρου επί της πλατείας Ποσειδωνίου στον Σύλλογο Γυναικών Σπετσών, για την πραγματοποίηση έκθεσης βιβλίου από 15 Ιουλίου έως τέλη Αυγούστου.


Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών

Θα συνεδριάσει σήμερα, την 13η του μηνός Ιουνίου  ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών με θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση παραχώρησης τμήματος Πλατείας Ποσειδωνίου για τις ανάγκες διεξαγωγής του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley στις 16-18 Ιουνίου 2017 με συνδιοργανωτή τον Δήμο Σπετσών και διάθεση πιστώσεων για τις ανάγκες της συνδιοργάνωσης.
2.    Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος.
3.    Διάθεση πίστωσης για την παραχώρηση δείπνου στην Πανελλήνια Ένωση Εισαγγελέων στις 23/06/2017.
4.    Παραχώρηση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σχολείου Σπετσών για την φιλοξενία ναυτοπροσκόπων κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης των αγώνων «Spetses Classic Yacht Race 2017».
5.    Διάθεση πίστωσης 1.500,00 € για ηχητική κάλυψη και μεταφορικά έξοδα στα πλαίσια της διοργάνωσης των αγώνων «Spetses Classic Yacht Race 2017».