Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Σήμερα, συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Σπετσών

Σήμερα την 30η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Σαββάτο και ώρα 12.00 θα συνεδριάσει σετακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του δήμου Σπετσών με θέματα ημερήσιας  διάταξης:


1.     Διάθεση πίστωσης για προμήθεια βιβλίων για αναμνηστικά δώρα.
2.     Διάθεση πίστωσης για έξοδα τουριστικής προβολής της νήσου Σπετσών.
3.     Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2016.
4.     Τροποποίηση της υπ’ αρ. 26/2009 και 31/2010 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου για διάθεση εσόδων από ΣΑΤΑ.
5.     Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη Σπετσών που χρήζει νοσοκομειακής περίθαλψης.
6.     Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη Σπετσών.
7.     Παραχώρηση ή μη κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της κ. Αδαμοπούλου Νεφέλης.