Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών.


 Θα συνεδριάσει σήμερα, την 27η του μηνός Μαΐου  του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19.30 σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.           Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών έτους 2018.
2.           Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού δήμου Σπετσών έτους 2018.
3.           Περί του υπ’ αρ. 2295/21-06-2018 αιτήματος των κ.κ. Βλαμίδη Μ. και Σκαρμούτσου Α.
4.           Περί του υπ’ αρ. 2178/13-06-2018 αιτήματος  του κ. Παρίση Σωτήριου εκπρ. της «Πλατά Μ. & Σία Ο.Ε.», για χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής.
5.           Περί του υπ’ αρ. 1150/03-04-2018 αιτήματος  του κ. Βελούδη Βασίλειου, για χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής.
6.           Περί του υπ’ αρ. 2055/06-06-2018 αιτήματος του κ. Πάνου Δημήτριου για διαμόρφωση εισόδου παραλίας Κουνουπίτσας.
7.           Περί του υπ’ αρ. 1283/16-04-2018 αιτήματος του κ. Πάνου Δημήτριου για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
8.           Επιχορήγηση Δήμου Σπετσών στον «Α.Ο. Μπουμπουλίνα», για τη διεξαγωγή τριήμερου αθλητικού τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου από 15/06/18 έως 18/06/18.
9.           Περί επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Κοκκινάρια , μετατόπιση κολόνας      ΔΕΗ   στην περιοχή Αγ. Θεοδοσίου και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε διάφορα σημεία του νησιού.
10.       Διαγραφή οφειλών που αφορούν στο τέλος καθαριότητας - ηλεκτροφωτσμού και ηλεκτροδοτούμενων χώρων και επαναβεβαίωσή τους, λόγω λανθασμένης χρέωσης.
11.                 Διαγραφή οφειλών που αφορούν στο τέλος ύδρευσης και επαναβεβαίωσή τους,  λόγω λανθασμένης χρέωσης.
12.       Διαγραφή οφειλών που αφορούν στο τέλος χρήσεως παραλίας και επαναβεβαίωση υπολειπόμενου ποσού λόγω τροποποίησης συμφωνητικού.
13.       Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης από τους ΚΑΠ 2018.
14.       Αποδοχή ποσού από δωρεά Ε.Τ.Ε.
15.       Διαθέσεις πιστώσεων για πολιτιστικές εκδηλώσεις και λοιπές δαπάνες στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων ΑΡΜΑΤΑ 2018.


                                        

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών την 22α του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 , 
για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.        Χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε δημότη Σπετσών για έξοδα νοσηλείας.
2.        Περίαιτήματος της οργανωτικής επιτροπής του SpetsesTerraChallengeγια διεξαγωγή επίσημου τριήμερου διεθνή αγώνα ορεινής ποδηλασίας, υπό την αιγίδα του δήμου Σπετσών.
3.        Περί του υπ’ αρ. 1696/14-05-2018 αιτήματος ιδιοκτητών τουριστικών ημερόπλοιων νηολογίου Σπετσών.
4.        Περί έγκρισης τσιμεντόστρωσης κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν ιδιοκτησίας κ. Κόκορη Ελευθέριου στην περιοχή Αγ. Ελευθέριου, κατόπιν αιτήσεώς του και με δικές του δαπάνες.
5.        Διάθεση πίστωσης για κάλυψη δαπανών ενόψει της επίσκεψης Της Αυτού Θείας Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, και της ανακήρυξής Του σε επίτιμο δημότη Σπετσών.
6.        Περί έγκρισης συμβολικής δενδροφύτευσης μίας ελιάς από ΤηνΑυτού Θεία Παναγιώτητα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, στον περιβάλλοντα χώρο του Ι.Μ.Ν. Αγίου Νικολάου Σπετσών.
7.        Διάθεση πίστωσης για ηχητική κάλυψη και μεταφορικά έξοδα στα πλαίσια της διοργάνωσης των αγώνων «SpetsesClassicYachtRace 2018».
8.        1η αναμόρφωση προϋπολογισμού δήμου Σπετσών έτους 2018 κατόπιν αποδοχής ποσού 60.000,00 € για αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες.
9.        Περί υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υφιστάμενων και δημιουργίας νέων παιδικών χαρών του δήμου Σπετσών.
10.    Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” για την επισκευή-συντήρηση του αύλειου χώρου του γυμνάσιου Σπετσών." 
Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών


Θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών την 8η του μηνός Μαΐου  του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 19.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.        Περί αφαίρεσης κουβουκλίων υφισταμένων περιπτέρων τα οποία στερούνται αδείας.
2.        Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 193/2013 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Σπετσών με θέμα: «Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Σπετσών μεταξύ των Ο.Τ. 129 & 130 στην ενορία Αγ. Αντωνίου του δήμου Σπετσών» κατόπιν αιτήσεως κ. Φρίντζάλα Ηλία.
3.        Περί συγκρότησης επιτροπής για τη διερεύνηση τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων που αφορούν την έκδοση ειδικής κάρτας εισόδου – εξόδου οχημάτων στο νησί των Σπετσών.
4.        Περί χορήγησης ή μη αδειών κατάληψης χώρου στην περιοχή της Ντάπιας λόγω επικινδυνότητας.
5.        Περί έγκρισης συμμετοχής του δήμου Σπετσών και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με τίτλο ‘Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού.
6.        Έγκριση του 7ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση – τσιμεντόστρωση οδού από περιοχή Δεξαμενή έως Ανάληψη Ν. Σπετσών».
7.        Περί ανακηρύξεως της Αυτού Θείας Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, σε επίτιμο δημότη Σπετσών.
8.        Περί παραχώρησης ή μη τμήματος της Πλατείας Ποσειδωνίου στον Σύλλογο Γυναικών Σπετσών για την διοργάνωση της Έκθεσης βιβλίου τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο, κατόπιν αιτήσεως.
9.        Περί παραχώρησης ή μη χώρου στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων δημοτικού σχολείου Σπετσών για πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από 29/05/2018 έως 02/06/2018.
10.    Περί παραχώρησης ή μη κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή Αγ. Μάμμα,  στην «ΑΝΕΔΗΚ Α.Ε.»,  για επαγγελματική χρήση, κατόπιν αιτήσεώς της.
11.    Διάθεση πίστωσης για διαφημιστική καταχώρηση τουριστικής προβολής του δήμου Σπετσών.
12.    Διάθεση πίστωσης για παραγωγή οπτικοακουστικού διαφημιστικού υλικού τουριστικής προβολής του δήμου Σπετσών.
13.    Διάθεση πίστωσης για κάλυψη εξόδων στα πλαίσια του «Spetsathlon 2018”.
14.     Περί χορήγησης παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων στον κ. Κιώφο Μιχάλη, κατόπιν αιτήσεώς του.
15.    Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην «Faster I.K.E».
 

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Στη σκιά γεγονότων αντιπαράθεσης , πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.


Στη σκιά γεγονότων έντονης αντιπαράθεσης, που καθώς φαίνεται ξέφυγε από τα όρια της λεκτικής , ανάμεσα στον αντιδήμαρχο κ. Πάνου και τον προϊστάμενο του Δήμου, εκδόθηκε πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την 14η του μηνός Μαρτίου  του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών έτους 2018.
2.    Περί του υπ’ αρ. 135/9-3-2018 αιτήματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών για αύξηση ισχύος ηλεκτρολογικού πίνακα στην περιοχή Αγίου Νικολάου Σπετσών.
3.    Αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.
4.    Περί της υπ’ αρ. 865/08-03-2018 αίτησης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπετσών για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος ρομποτικής.
5.    Περί της υπ’ αρ. 705/27-02-2018 αίτησης δημότη για μείωση βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικά τέλη και φόρους.
6.    Διάθεση πίστωσης για φιλοξενία τηλεοπτικού συνεργείου που θα πραγματοποιήσει γυρίσματα τηλεοπτικής εκπομπής στις Σπέτσες.
7.    Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΙΕΚ στο δήμο Σπετσών.
8.    Διάθεση πίστωσης για έξοδα εκδηλώσεων δήμου Σπετσών για τον εορτασμό των επετείων 25ης Μαρτίου και 3ης Απριλίου.
9.    Διάθεση πίστωσης εκδηλώσεις εορτασμού του Πάσχα έτους 2018.
10. Διάθεση  πίστωσης για προμήθεια τροφίμων για τους άπορους δημότες του νησιού στα πλαίσια των Εορτών του Πάσχα 2018.
11. Διάθεση πίστωσης για συνδρομή δήμου Σπετσών έτους 2018 στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών.
12. Χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους συνδημότες μας.

 

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών  θα συνεδριάσει σε τακτική συνεδρίαση, την 22α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση – Τσιμεντόστρωση οδού από περιοχή δεξαμενής έως Ανάληψη» Ν. Σπετσών.
2.    Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης, καθώς και των τμηματικών προθεσμιών, του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων δήμου Σπετσών».
3.    Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σπετσών που παραχωρούνται για χρήση.
4.    Καθορισμός ωραρίου εισόδου – εξόδου οχημάτων λαϊκής αγοράς Σπετσών.


Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών  θα συνεδριάσει σε τακτική συνεδρίαση, την 7η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.    Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπετσών.
2.    Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπετσών.
3.    Περί της αιτήματος της Συνεδριακής Α.Ε. σχετικά με το 3ο συμπόσιο νευρολογίας στρατιωτικών νοσοκομείων που θα πραγματοποιηθεί στις Σπέτσες 12-14 Απριλίου 2018.
4.    Περί έγκρισης δαπανών για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων εορτασμού των Τριών Σπετσιωτών Νεομαρτύρων.
5.    Περί έγκρισης δαπανών για την πραγματοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων Αποκριάς 2018.
6.    Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 142/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου «Περί παροχής σύμφωνης γνώμης επί της προτάσεως οριοθέτησης του ιστορικού τόπου της νήσου των Σπετσών, κατόπιν πρότασης της ΕΝΜΑ σύμφωνα με το Ν. 3028/2002».


Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών.

Θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών, σήμερα, την 22η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σπετσών για το έτος 2018.
  2. Αναπροσαρμογή η μη του τέλους ύδρευσης του Δήμου Σπετσών για το έτος 2018.
  3. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2018.
  4. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή ΤΑΠ για το έτος 2018
  5. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σπετσών για το έτος 2018.
  6. Καθορισμός τρόπου καταβολής τέλους κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018.
  7. Περί μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγής από αυτούς σε ευπαθείες κοινωνικές ομάδες.
  8. Έγκριση Προυπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών για το έτος 2018.
  9. Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών οικ. έτους 2018.
  10. Έγκριση της 5/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σπετσών.

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών.

Θα συνεδριάσει, σε τακτική συνεδρίαση, το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών, σήμερα, την 1η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      5η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2017.
2.     Έγκριση της 4/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σπετσών.
3.     Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου για μεταφορά ασθενούς δημότη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας και κατάθεση ιατρικών φακέλων δημοτών στα ΚΕΠΑ Πειραιά.
4.     Περί αποδοχής ποσού από δωρεά για εκδηλώσεις ΑΡΜΑΤΑ 2017.
5.     Απόφαση έγκρισης του 5ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση – τσιμεντόστρωση οδού από περιοχή Δεξαμενή έως Ανάληψη Ν. Σπετσών.
6.     Απόφαση έγκρισης διαμόρφωσης κοινοχρήστου χώρου έξωθεν οικίας Κοκκινάκη Κων/νου στην περιοχή Π. Λιμάνι Σπετσών με δαπάνες του και κατόπιν αιτήσεώς του.
7.     Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σπετσών έτους 2018.
8.     Έγκριση παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Νηπιαγωγείου Σπετσών για εκδήλωσή του στις 16-17/12/2017.
9.     Έγκριση παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για το Χριστουγεννιάτικο παζάρι της Γ’ Γυμνασίου στις 06/12/2017.
10.  Ανανέωση προγραμματικής σύμβασης με ΟΑΕΔ για την λειτουργία του γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ.
11.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνες από τους ΚΑΠ έτους 2017.
12.     Έγκριση της 5ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών.
13.     Διάθεση πίστωσης για προμήθεια χριστουγεννιάτικου διακόσμου για τις εορτές των Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς.
14.     Διάθεση πίστωσης για προμήθεια τροφίμων για τις άπορες οικογένειες της νήσου στα πλαίσια των εορτών των Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς.
15.     Διάθεση πίστωσης για έξοδα Δήμου Σπετσών για τον εορτασμό των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς & των Θεοφανείων.
16.     Λήψη απόφασης για έγκριση δωρεάν παραχώρησης χώρου για την υλοποίηση του προγράμματος: «Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σπετσών» στο δικαιούχο φορέα «Ε.Π.Ε.Κ.Α.».
17.     Περί της υπ’ αρ. 4350/24-11-2017 αιτήσεως της κ. Παρασκευά Ιωάννας για διαγραφή κυβικών λογαριασμού ύδρευσης.
18.     Περί του υπ’ αρ. 3903/27-10-2017 αιτήματος της κ. Μπεζάτη Αργυρώς σχετικά με θέματα ανακύκλωσης.
19.     Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε δημότη Σπετσών για έξοδα νοσηλείας.
20.     Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε δημότη Σπετσών για έξοδα νοσηλείας.
21.     Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε δημότη Σπετσών για έξοδα νοσηλείας.
22.     Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη Σπετσών.Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπετσών.

Εκδόθηκε πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπετσών για την 30η του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.        4η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2017.
2.        Απευθείας ανάθεση προμήθειας βενζίνης Δήμου Σπετσών κατόπιν άγονου διαγωνισμού.
3.        Περί παροχής κινήτρων σε εργαζόμενους από το Δήμο Σπετσών σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4483/2017.
4.        Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντος.
5.        Έγκριση της 3/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σπετσών.
6.        Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών έτους 2017.
7.        Διαγραφή τελών  ύδρευσης και επαναβεβαίωσή τους.
8.        Παροχή χρηματικού βοηθήματος σε ασθενή δημότη Σπετσών.
9.        Διόρθωση λογαριασμού ύδρευσης κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας.
10.     Περί της υπ’ αρ. 2547/04-08-2017  αίτησης της κ. ΚατσώρηΕλισσάβετΕυαγ. για διαγραφή ποσού λογαριασμού ύδρευσης.
11.     Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στην «Θυμαράς Ανάργυρος & Σία Ο.Ε».
12.     Οριστική ή μη διακοπή λειτουργίας ΚΥΕ της «SUMMERBREEZEE.E.» με νομ. εκπρ. τον κ. Τριανταφύλλου Κων/νο – Ερμή.
13.     Αποδοχή ποσού 6.400,00 € από 1η και 2η εντολή για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
14.     Αποδοχή ποσού 321,90 € για πρόγραμμα ανακύκλωσης.
15.     Αποδοχή ποσού 7.700,00 € από δωρεές για εκδηλώσεις ΑΡΜΑΤΑ 2017.
16.     Περί του αιτήματος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπετσών για παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Ποσειδωνίου για τη διεξαγωγή του Χριστουγεννιάτικου Παζαριού στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2017.
17.     Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου σε δικαστήριο για υπόθεση του δήμου.
18.     Περί μεταφοράς διαθεσίμων δήμου Σπετσών στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250- Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2469/97 και Νο 260- Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
19.     Συμμετοχή ή μη του δήμου Σπετσών στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
20.     Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Σπετσών και της Περιφέρειας Αττικής για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη υπογειοποίησης αντλιοστασίων αποχετευτικού δικτύου δήμου Σπετσών και γεωτεχνική μελέτη περιοχών έδρασης υπογειοποιημένων αντλιοστασίων δικτύου βιολογικού καθαρισμού Σπετσών.
21.     Λήψη απόφασης για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων έτους 2018.
22.     Προσδιορισμός αμοιβής δικηγόρων κατόπιν της υπ’ αρ. 63/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

την 4η του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών  επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση Ταμιακού Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2012.
2.    Έγκριση Ταμιακού Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2013.
3.    Έγκριση Ταμιακού Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2014.
4.    Έγκριση Ταμιακού Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2015.
5.    Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών έτους 2017.  
6.    Αποδοχή ποσού από δωρεές για εκδηλώσεις «ΑΡΜΑΤΑ 2017».
7.    Διάθεση πίστωσης για έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΑΡΜΑΤΑ 2017».
8.    Διαγραφή οφειλής της κ. Καρπαθίου Μαριέττας του Νικολάου.
9.    Επιστροφή ποσού λόγω αφαίρεσης ειδικής κάρτας εισόδου – εξόδου.
10. Διαγραφή κυβικών νερού σε λογαριασμό ύδρευσης που χρεώθηκαν εκ παραδρομής.
11. Διαγραφή οφειλών τέλους ύδρευσης και επαναβεβαίωση.
12. Επιχορήγηση Ναυτικού Ομίλου Σπετσών για την οργάνωση ναυταθλητικών αγώνων στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΑΡΜΑΤΑ 2017».
13. Περί της αιτήσεως αυτοκινητιστών της νήσου για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για στάθμευση των οχημάτων τους.Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα,την 31η του μηνός Ιουλίου  ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, θα συνεδριάσει δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Λήψη απόφασης για την μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπετσών.
2.    Χορήγηση ή μη παράτασης χρήσης μουσικής στον κ. Ντάλκο Ιάσονα για την επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών που λειτουργεί στην περιοχή Π. Λιμάνι Σπετσών.
3.    Ανάκληση ή μη της παραχώρησης τμημάτων κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματος «ΘΡΟΥΜΠΙ» στην τοποθεσία Π. Λιμάνι Σπετσών.
4.    Διάθεση πιστώσεων για έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σπετσών «ΑΡΜΑΤΑ 2017».
5.    Αποδοχή παραίτησης του κ. Φαρδέλλου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπετσών»,  ορισμός νέου μέλους του διοικητικού συμβουλίου και εκλογή νέου Προέδρου.
6.    Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών.
7.    Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπετσών.
8.    Περί του αιτήματος του δημοτικού συμβούλου κ. Τζιάμου Κων/νου για συγκρότηση επιτροπής σχετικής με το έργο «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Δ. Σπετσών».
9.    Μετατόπιση περιπτέρου της δικαιούχου κ. Θυμαρά Αικατερίνης κατόπιν αιτήσεώς της.
10. Μετατόπιση περιπτέρου της δικαιούχου κ. Λίλλου Κων/νας κατόπιν αιτήσεώς της.
11. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παροχή νομικών υπηρεσιών – νομικής υποστήριξης για την τακτοποίηση τίτλων ακινήτων του Δήμου Σπετσών.
12. Οριστική διακοπή ή μη της λειτουργίας κυε της “Summer Breeze Ε.Ε.” με νομ. εκπρόσωπο τον κ. Τριανταφύλλου Κων/νο – Ερμή.
13. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων – ποδηλάτων στον κ. Κόκκορη Κωνσταντίνο στην περιοχή Κουνουπίτσα.
14.  Περί της ένστασης της κ. Ζωής Ταρή κατά της παρ. 1 της 73/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
15.  Περί του αιτήματος της Gallery Floraki για την παροχή της αιγίδας του δήμου Σπετσών στην έκθεση θαλασσογραφίας που θα πραγματοποιηθεί στην Α.Κ.Σ.Σ από τις 3/8/2017 έως 18/8/2017.
16.  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Κονταράτο Φίλιππο.
17.  Αναγόρευση του κ. Νανόπουλου Δημήτριου σε επίτιμο δημότη Σπετσών.

            

Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Η απάντηση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στο αίτημά μας για σύγκληση Δ.Σ.και η συνέντευξη του δημάρχου στην τηλεόραση για το θέμα αυτό.

Λάβαμε πριν λίγες μέρες με email την παρακάτω απάντηση στο αίτημά μας για έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. προκειμένου να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για το πολύ σοβαρό θέμα του αιτήματος διάλυσης της σύμβασης του έργου του βιολογικού- αποχετευτικού από πλευράς του αναδόχου.Την παραθέτουμε:

" Προς

Τους δημοτικούς συμβούλους της

αντιπολίτευσης του δήμου Σπετσών,

δια της επικεφαλής της αντιπολίτευσης

κ. Αργυρίου – Κουμπή Καλομοίρας

Κοιν:
1. δήμαρχο Σπετσών
2. λοιπούς δημοτικούς σύμβουλοςδήμου Σπετσών
ΘΕΜΑ : Σύγκληση έκτακτου δημοτικού συμβουλίου

Σχετ.: Το υπ’ αρ. 2214/04-07-2017 αίτημά σας


Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού αιτήματός σας, σχετικά με την έκτακτη σύγκληση

δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με το αρ. 67, παρ. 2,3 του Ν. 3852/2010, με θέμα την
ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με την αίτηση διάλυσης της σύμβασης του αναδόχου του έργου
«Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Δ. Σπετσών» σας
γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του Δ.Σ.

αλλά και τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προέδρου του και των συμβούλων (άρθρα 65,
67, 68 και 69 Ν 3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 14 και 15 του κώδικα διοικητικής
διαδικασίας, δηλαδή του ν 2690/1999) δεν προβλέπεται σύγκληση δημοτικού συμβουλίου σε
συνεδρίαση με θέμα την ενημέρωση και μόνον των μελών του συμβουλίου.

Συμβούλιο με μοναδικό θέμα την «ενημέρωση …» σχετικώς με οιοδήποτε ζήτημα, δεν

προβλέπεται στο νόμο να συγκληθεί και να λάβει χώρα, γιατί το δημοτικό συμβούλιο έχει
αρμοδιότητα να συζητά και να λαμβάνει αποφάσεις μόνον επί θεμάτων για τα οποία έχει
αρμοδιότητα το συμβούλιο να εκδίδει ατομική ή κανονιστική διοικητική πράξη ή να παρέχει απλή
ή σύμφωνη γνώμη.

Πέραν των ανωτέρω αναφορικά με το αίτημά σας, σχετικά με το ομολογουμένως σοβαρό θέμα

της πορείας του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων καθαρισμού
λυμάτων Δ. Σπετσών» σας ενημερώνουμε ότι ο δήμος Σπετσών δρομολογεί συνάντηση με τις
εποπτεύουσες υπηρεσίες του έργου, δηλαδή την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων
και την Αντιπεριφέρεια Νήσων, προς ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων αλλά και όλων των
πολιτών των Σπετσών για τις εξελίξεις που αφορούν σ’ αυτό.

Συμπληρωματικά σας αναφέρω, ότι στα πλαίσια της ενημέρωσή σας για το έργο πρόσφατα σας

χορηγήθηκαν από τον κ. δήμαρχο και όλα τα σχετικά έγγραφα." 


Ούτε λίγο ούτε πολύ με το πρόσχημα πως η ενημέρωση δεν προβλέπεται να αποτελεί αντικείμενο σύγκλησης Δ.Σ. αρνούνται να συζητήσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα και να χαραχθεί μια από κοινού απόφαση αντιμετώπισης. Γιατί όταν ζητήσαμε ως θέμα Δ.Σ. την ενημέρωση, εννοούσαμε αυτό ακριβώς. Ας μην παίζουμε με τις λέξεις.


Δυστυχώς δε βλέπουμε καμιά σοβαρότητα με  ένα ζήτημα που απειλεί να τινάξει στον αέρα όχι μόνο το έργο αλλά και την ίδια τη λειτουργία του Δήμου για τα επόμενα χρόνια, αν αναγκαστεί ο Δήμος να καταβάλλει τα απαιτούμενα ως αποζημιώσεις και τόκους υπερημερίας, μυθικά  ποσά .
Για το θέμα έδωσε συνέντευξη στη  τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο δήμαρχος  και διαβάζουμε στη σχετική σελίδα :


"Για ένα έργο βιολογικού καθαρισμού στις Σπέτσες που θυμίζει... Γιοφύρι της Άρτας μίλησε ο Δήμαρχος Σπετσών Παναγιώτης Λυράκης στο ''Ακραίως''  του ΣΚΑΪ και στους Τάκη Χατζή και Γιώργο Παπαχρήστο.
Σύμφωνα με τον ίδιο ''To έργο αυτό του βιολογικού καθαρισμού δημοπρατήθηκε τον Απρίλιο του 2012, ενώ είχε υπογραφεί τον Μάρτιο του 2011. Οι Δημότες πλήρωσαν για τη μελέτη. Στην πορεία βρέθηκαν πολλά λάθη. Ήδη, έχουν πάρει 1.740.000 εκατ. ευρώ οι εργολάβοι.''
Όπως τόνισε ''Το έργο είναι σε εξέλιξη. Εντάχθηκε στο καινούριο πρόγραμμα τώρα και λείπουν κάποια τιμολόγια. Ωστόσο, θα επαναδημοπρατηθεί''. 
Ο κ. Λυράκης υπογράμμισε σχετικά με το έργο αυτό ''Δεν είμαι θεατής και δεν είμαι αρμόδιος. Αρμόδια είναι η Περιφέρεια και σύντομα θα βρεθεί λύση. Είναι ένα έργο που το περιμέναμε επί σειρά δεκαετιών''. Αυτά φαίνεται πως είπε ο δήμαρχος. Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι ούτε έτσι, ούτε τόσο απλά.
Θα κατανοούσαμε την επιθυμία του δημάρχου να σιωπήσει όσο είναι σε εξέλιξη το θέμα( για το λόγο αυτό μέχρι σήμερα δε δημοσιεύσαμε την απάντηση για το αίτημά μας για Δ.Σ.) , αλλά το να δίνει συνεντεύξεις στις οποίες  λέει ανακρίβειες και παραπληροφορεί είναι πέρα από κάθε κατανόηση.
Το πράγμα δεν έφτασε ως εδώ αυτομάτως. Έφτασε βήμα- βήμα επειδή οι έχοντες την ευθύνη το άφησαν να φτάσει.

Το θέμα είναι απλό:
Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε από το Δήμο Σπετσών και την Περιφέρεια Αττικής 14 Απριλίου 2014 (παραμονές εκλογών). Υπογράφηκε εν όψει των εκλογών χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες  αδειοδοτήσεις και κάποιες μελέτες.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε και έπρεπε να είχε τελειώσει σε 2 χρόνια, δηλαδή τον Απρίλιο του 2016.
Ο Δήμος Σπετσών είναι ο κύριος  του έργου, του οποίου φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Αττικής.
Υπάρχει Επιτροπή παρακολούθησης του έργου στην οποία μετέχει ο Δήμαρχος Σπετσών.
Στο διάστημα που πέρασε δεν εξασφαλίστηκαν οι απαιτούμενες άδειες, έφτασε ο Απρίλιος του 2016 και το έργο δεν είχε τελειώσει οπότε και για να συνεχιστεί έπρεπε να επανενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ.
Αποτέλεσμα όλης αυτής της καθυστέρησης είναι η σημερινή κατάσταση με το αίτημα διάλυσης της σύμβασης από την πλευρά του εργολάβου και την απαίτηση τόκων υπερημερίας και αποζημίωσης τα οποία καλείται να καταβάλει ο Δήμος.

Το ερώτημα είναι ένα:
Γιατί άφησαν να φτάσει εδώ που έφτασε το πράγμα; Με τα θέματα αυτά δεν μπορεί κανείς να παίζει ούτε να αποποιείται τις ευθύνες του.
 Τα ερωτηματικά πολλά.
Στην καλύτερη περίπτωση, οι πιο καλόπιστοι δέχονται την ανικανότητα ως αιτία . Οι πιο υποψιασμένοι, από την αρχή είχαν προβλέψει το σενάριο αυτής της εξέλιξης , το οποίο θα ζημιώσει θανάσιμα το Δήμο,( η αποζημίωση μαζί  με τους τόκους υπερημερίας μπορεί να φτάσουν και το ποσόν των 5.000.000 Ευρώ),  σε κάποιους  όμως θα αποφέρει κέρδη πολλά.