Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Δρόμοι-παγίδες.

Παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες μας για την απαράδεκτη κατάσταση στους δρόμους που σκάφτηκαν για το αποχετευτικό έργο, η κατάσταση παραμένει ίδια. Οι αυθαιρεσίες συνεχίζονται, η ταλαιπωρία του κόσμου δεν έχει τέλος. Έχουμε ξαναπεί πως τα μεγάλα έργα είναι λογικό να δημιουργούν κάποια αναστάτωση, αλλά εδώ δεν πρόκειται περί αυτού, αφού η κατάσταση "έχει ξεφύγει" τελείως. Δρόμοι σκαμμένοι εδώ και πάρα πολύ καιρό, με την πρώτη βροχή έγινα παγίδες επικίνδυνες για πεζούς και οχήματα.Αυτή η κατάσταση δεν έχει καμιά λογική και δεν προβλέπεται σε καμιά σύμβαση.

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Η απάντηση της Αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την πρόσβαση των Δημοτικών Συμβούλων στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Δήμου


Εδώ και χρόνια , τα μέλη της παράταξής μας ,προσπαθούμε να επιτελέσουμε τα καθήκοντά μας όσο πιο καλά μπορούμε και προσκρούουμε στην άρνηση της συμπολίτευσης (Δημάρχου-αντιδημάρχων κλπ) να μας χορηγούν τα αιτούμενα στοιχεία και κυρίως την κίνηση των  Τραπεζικών Λογαριασμών του Δήμου, με την αιτιολογία πως περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
Έχουμε γράψει κι έχουμε πει πάρα πολλές φορές την άποψή μας σχετικά με το θέμα αυτό, δηλαδή πως δεν περιέχουν κανένα προσωπικό δεδομένο και πως αυτό είναι μια πρόφαση για να μη μπορέσουμε να αποκτήσουμε πρόσβαση σ'αυτούς τους λογαριασμούς και στα λοιπά στοιχεία. 
Τελικά, τον περασμένο μήνα, ο Δημοτικός Σύμβουλος της αντιπολίτευσης και αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπετσών κ. Νίκος Μέξης, κατήγγειλε την τακτική αυτή στην Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία απάντησε και κοινοποίησε στο Δήμο την απάντησή της.
Είπε  πως η πρόσβαση σ'αυτά αποτελεί νόμιμο δικαίωμά μας  και πως  ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να δίδει αυτά τα στοιχεία.
Αυτό το νόμιμο δικαίωμά μας είμαστε αποφασισμένοι να το διεκδικήσουμε,με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι είναι απαραίτητο για την επιτέλεση του έργου μας για την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

Παραθέτουμε τα κείμενα τόσο της καταγγελίας, όσο και της απάντησης:


Νικόλαος Μέξης
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σπετσών
Τηλ.: 697 7334829
Fax: 2298074479
 Διευθυνση:nicosmexis10@gmail.com

Προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Fax: 210 6475628


                                                                                Σπέτσες, 20.8.2016
Κυρίες και Κύριοι,
Με την παρούσα αναφορά καταγγέλλω τα εξής:
Είμαι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής στο Δήμο Σπετσών. Προκειμένου να ασκήσω τα καθήκοντά μου ως δημοτικός σύμβουλος και ως Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, στα οποία συγκαταλέγονται ο έλεγχος της τηρήσεως των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, ζήτησα πρόσβαση σε όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στο δήμο, μεταξύ άλλων και σε αναλυτικές καταστάσεις τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο δήμος.
Δεδομένης της ιδιότητας μου ως δημοτικού συμβούλου του δήμου, λογίζομαι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 90/2009 Απόφαση της Αρχής ως υπεύθυνος επεξεργασίας και όχι ως τρίτος και συνεπώς έχω δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με το δήμο προκειμένου να ασκήσω τις αρμοδιότητές μου και να εκτελέσω τα καθήκοντά μου, όπως αυτά προκύπτουν από τη θεσμική μου ιδιότητα, ως μέλους του συλλογικού οργάνου του δημοτικού συμβουλίου. Συγκεκριμένα, ως δημοτικός σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έχω καθήκον να ελέγξω εάν οι πληρωμές από τον τραπεζικό λογαριασμό του δήμου διενεργούνται κατά τρόπο νόμιμο.
Με την υπ’αριθ. πρωτ. 1587/17.5.2016 αίτησή μου προς το δήμο Σπετσών (σχετ. 1) αιτήθηκα, από κοινού με την επικεφαλής της αντιπολίτευσης Καλομοίρα Αργυρίου-Κουμπή, α) την κατάσταση των γραμματίων είσπραξης από 1.1.2016 έως 17.5.2016, β) την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του δήμου από 1.1.2013 έως 17.5.2016, γ) τη βεβαίωση του χρηματικού υπολοίπου 31.12.2012 και 31.12.2015, δ) την κατάσταση εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων από 1.1.2016 έως 17.5.2016 και ε) αντίγραφο του βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών και πληρωμών από 1.1.2016 έως 17.5.2016.
Με την υπ’αριθ. πρωτ. 2653/8.8.2016 αίτησή μου προς το δήμο Σπετσών (σχετ. 2) αιτήθηκα εκ νέου α) την κατάσταση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για το χρονικό διάστημα από 15.5.2016 έως 31.7.2016, β) κατάσταση των γραμματίων είσπραξης για το χρονικό διάστημα από 15.5.2016 έως 31.7.2016, γ) αντίγραφο του βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών και πληρωμών για το χρονικό διάστημα από 15.5.2016 έως 31.7.2016, δ) ταμειακό απολογισμό εσόδων και εξόδων από 1η έως 30η.6.2016 και ε) κίνηση όλων των τραπεζικών λογαριασμών από 1.1.2013 έως 31.7.2016.
Ωστόσο, ο δήμος, καίτοι ικανοποίησε προγενέστερη συναφή μου αίτηση για τη χορήγηση οικονομικών πληροφοριών που αφορούν στο δήμο για προγενέστερο χρονικό διάστημα δεν ικανοποίησε αυθαιρέτως τις μεταγενέστερες αιτήσεις μου, παραβιάζοντας το κατ’ άρθρο 12 του ν. 2472/1997 δικαίωμα πρόσβασης. Δεδομένου ότι η σχετική παράβαση συνεπάγεται τις κατ’ άρθρο 21 επ. του ν. 2472/1997 σχετικές κυρώσεις, απευθύνομαι στην Αρχή προκειμένου να λάβει τις νόμιμες ενέργειες.

Με τιμή,


Nικόλαος Μέξης

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΠΡΟΣ


Δ/νση Γραμματείας                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Τμήμα            :Ελεγκτών
Ταχ.  Δ/νση    :Κηφισίας 1-3, Αθήνα                                                                               
Ταχ.  Κώδ.      :115 23
Πληροφ.         :Κ.Καρβέλη
Τηλ.               :210-6475682
Fax                 :210-6475628
Email             :kalli-k@dpa.gr
Ιστοσελίδα     : www.dpa.grΝικόλαο Μέξη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμος Σπετσών
ΣΠΕΤΣΕΣ 180 50


    

     Αθήνα, 21-09-2016

     Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5245-1/21-09-2016
     
ΠΡΟΣ
Νικόλαο Μέξη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμος Σπετσών
ΣΠΕΤΣΕΣ 180 50


ΘΕΜΑ: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/5245/23.08.2016 καταγγελία του Νικόλαου Μέξη στην Αρχή.

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας καταγγέλλετε στην Αρχή ότι ενώ ζητήσατε με την ιδιότητά σας ως δημοτικού συμβούλου και Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Σπετσών με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 1587/17.05.2016 και 2653/08.08.2016 αιτήσεις σας τη χορήγηση οικονομικών πληροφοριών που αφορούν στο δήμο, (καταστάσεις γραμματίων είσπραξης και χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, κίνηση τραπεζικού λογαριασμού του δήμου, καταστάσεις εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων, αντίγραφο του βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών και πληρωμών και ταμειακό απολογισμό εσόδων και εξόδων), ο δήμος δεν σας χορήγησε τα αιτούμενα στοιχεία.
Σε απάντηση της καταγγελίας σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Mε την με αριθμ. 90/2009 απόφαση της Αρχής (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Αρχής: www.dpa.gr), οι δημοτικοί σύμβουλοι, ως μέλη της διοίκησης και εκφραστές της βούλησης του νομικού προσώπου του πρωτοβάθμιου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, εντάσσονται στην οργανωτική δομή (επέχουν θέση) υπευθύνου επεξεργασίας κατά το άρθρο 2 στοιχ. ζ’ του ν. 2472/1997 και δεν είναι τρίτοι, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης άμεσης συνάφειας μεταξύ της σκοπούμενης επεξεργασίας των δεδομένων και της εκπλήρωσης των κατά νόμο καθηκόντων τους.
Άλλωστε, ο δημοτικός σύμβουλος θεωρείται εκ της ιδιότητός του ως «ενδιαφερόμενος» κατά την έννοια του άρθρ. 5 παρ. 1 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔιαδ.) για την πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων του δήμου και των οργάνων αυτού, όπως έκρινε το ΣτΕ στην με αριθμ. 94/2013 απόφαση του (διαθέσιμη στην ΝΟΜΟΣ). 
Συνεπώς, η χορήγηση στοιχείων σε δημοτικούς συμβούλους δεν αποτελεί διαβίβαση σε τρίτους, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. θ΄ του  ν. 2472/1997, αλλά χρήση των προσωπικών δεδομένων από τον ίδιο τον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή τον δήμο, υπό την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι ενεργούν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και όχι για ιδιωτικό σκοπό ή/και χρήση.
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, έχετε εκ του νόμου δικαίωμα πρόσβασης στα αιτούμενα στοιχεία και ο δήμος υπέχει υποχρέωση για την χορήγησή τους.Το μέλος της Αρχής

Με εντολή του Προέδρου
Η εισηγήτρια – ελέγκτρια

Σπυρίδων Βλαχόπουλος
Καθηγητής  Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Κάλλη Καρβέλη
Ε.Ε.Π.-ΔικηγόροςΤακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών

Εκδόθηκε πρόσκληση για  τακτική  συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών  για "την 28η του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

1.    Άρση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 105 του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Σπετσών, σε ιδιοκτησία κ. Σωκράτη Αργείτη.
2.    Έγκριση του πρακτικού καθορισμού αξίας προσκυρούμενου χώρου λόγω ρυμοτομίας στο Δήμο Σπετσών, Ο.Τ. 461 & 463 επί οδών ανωνύμων εγκεκριμένων στην περιοχή Παλιό Λιμάνι, στην ιδιοκτησία κ. Άννας συζ. Λεονάρδου Ρήγα.
3.    Έγκριση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Δήμου Σπετσών».
4.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ – ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ».
5.    Επίλυση διαφοράς που αφορά στην άρνηση του μέλους της επιτροπής παραλαβής  μεταφορών και υπηρεσιών, κ.  Αθανασίου Θυμαρά να υπογράψει το πρωτόκολλο παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Συμβούλου για την Εξεύρεση Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» που παρείχε η αντισυμβαλλόμενη του δήμου εταιρεία «ΕΝCON – Δ. Μπάμπος & Συνεργάτες Ε.Ε.» και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί της ένστασης της εν λόγω εταιρείας κατά της άρνησης υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής.
6.    Διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € για δαπάνες εκδήλωσης «Spetses Mini Marathon 2016»
7.    Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην κ. Μπεζάτη Αργυρώ."


Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Το φως της μέρας δείχνει το μέγεθος της καταστροφής.


Με το φως της μέρας , όχι απλώς επιβεβαιώνονται τα όσα γράψαμε χθες τη νύχτα, ( κάποιοι τα αμφισβήτησαν), αλλά αποδεικνύουν :

 1. Ότι η καταστροφή του δρόμου είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι φανταζόμασταν και περιγράψαμε.
 2. Ότι καμιά ευαισθησία για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και του οδοστρώματος δεν υπάρχει, αφού , αντί να απομακρύνουν άμεσα τα βράχια και να αποκαταστήσουν τη ζημιά του δρόμου,άφησαν να περάσουν 12 ώρες , αλλά και και τα σπάζουν "με το πάσο τους"σε κομμάτια επί του δρόμου, καταστρέφοντάς τον ακόμα περισσότερο, προκειμένου στη συνέχεια να τα εκμεταλλευτούν και να τα σπάσουν σε αμμοχάλικο . 
 3. Προστίθενται σχόλια αναγνωστών στη δική μας ανακοίνωση,
  που  φέρνουν στο φως άγνωστες πτυχές του θέματος, όπως το ότι ένας βράχος έπεσε στο σπιτάκι της ανακύκλωσης κι ευτυχώς που ο Άγγελος που μένει, είχε γενέθλια κι απουσίαζε.

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Έχει κλείσει ο περιφερειακός προς Αγίους Αναργύρους.

Συμπολίτες μας , μας παραπονέθηκαν απόψε πως δεν μπορούσαν να πάνε στα σπίτια τους και τις δουλειές τους γιατί διαπίστωσαν πως στο σημείο του Νταμαριού, εκεί που θα γίνει η εγκατάσταση του βιολογικού, από τα φουρνέλα έχουν πέσει βράχια κι έχει κλείσει ο δρόμος. Μπροστά έχουν τοποθετηθεί δυο μπουλντόζες για να κλείνουν εντελώς τη διάβαση.
Σύμβουλος της αντιπολίτευσης που πήγε εκεί, διαπίστωσε πράγματι την κατάσταση αυτή κι ενημέρωσε τον αντιπεριφερειάρχη Νήσων και την Αστυνομία.
Σίγουρα η δημιουργία έργων σαν τον βιολογικό,απαιτεί κάποιες θυσίες, αλλά δε δικαιολογείται σε καμιά περίπτωση ανευθυνότητα και  έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών .Το πιο ανησυχητικό στην περίπτωση αυτή είναι το γεγονός ότι η εξόρυξη δεν είναι ελεγχόμενη και είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια των πολιτών.Χρήζει έρευνας δε, το κατά πόσον υπάρχουν οι σχετικές αδειοδοτήσεις για τον τρόπο αυτό με τον οποίο γίνεται.
Κανονικά πρέπει ο εργολάβος να κόψει το λαιμό του να αποκαταστήσει άμεσα την κυκλοφορία στο νησί, απόψε κιόλας, αφού ακόμα ούτε νεκρή περίοδος είναι, ούτε υπήρχε κατάλληλη προετοιμασία κι εναλλακτικές για την κυκλοφορία εκεί.

Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

Ντροπή!

 Κατά  συνεδρίαση της 29ης Ιουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων ( των προ ημερησίας  και των κανονικών)πήραμε το λόγο και θέσαμε το ζήτημα που προέκυψε με την προμήθεια του νερού.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της αντιπολίτευσης κ.Αθανάσιος  Θυμαράς , με την ιδιότητα του μέλους της επιτροπής παραλαβής προμηθειών κι εργασιών,είχε αρνηθεί  να υπογράψει την παραλαβή προμήθειας του νερού, διότι σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τη σύμβαση  με τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου της πηγής που ισχύουν , δεν πρόκειται για προμήθεια νερού όπως έγραφε το πρακτικό   αλλά για παροχή Υπηρεσίας.
Με απλά λόγια ,με τα νέα δεδομένα πλέον δεν αγοράζουμε νερό, αλλά πληρώνουμε  την υπηρεσία της άντλησης κλπ.διότι σύμφωνα με τη σύμβαση η χρήση της πηγής μας ανήκει.
Αυτό στην πράξη μεταφράζεται σε μικρότερο κόστος , που τελικά θα έφτανε στον καταναλωτή, αφού η παροχή εργασίας δεν πληρώνεται ανεξέλεγκτα κι είναι λιγότερα τα ποσά που τελικά προκύπτουν.
Ο κ. Θυμαράς έπραξε το καθήκον του , δέχτηκε όμως πιέσεις και ψυχολογική βία προκειμένου να υπογράψει προμήθεια με τα ανάλογα ποσά.
Τους είπαμε λοιπόν, αντί να εκβιάζουν συνειδήσεις και καταστάσεις να φροντίσουν να πράξουν τα σωστά  ώστε και ο ιδιοκτήτης να πληρωθεί και να είναι σύννομες οι ενέργειες.
Στο άκουσμα αυτών, στήθηκε ένα σκηνικό προσπάθειας φίμωσης της αντιπολίτευσης, πέρα από κάθε έννοια δημοκρατίας .
Οι λεπτομέρειες είναι όντως ανατριχιαστικές.
Από αίσθημα αυτοσεβασμού και ευθύνης αποχωρήσαμε από τη συνεδρίαση, καταγγέλλοντας στο Δημοτικό Συμβούλιο την απαράδεκτη αυτή κατάσταση και ζητώντας να καταγραφεί στα πρακτικά η διαμαρτυρία μας.
 Τελικά η ντροπή έχει χαθεί.
Αυτοί που είναι ανύπαρκτοι, που ελαφρά τη καρδία άνοιξαν πληγές  που δεν  μπορούν να κλείσουν, χωρίς σχεδιασμό κι αίσθημα ευθύνης, τολμούν να φιμώνουν κάθε φωνή που τολμά να πει τα αυτονόητα.  Κάθε φωνή που τολμά να τους καλέσει να πράξουν το καθήκον τους.
Δημοτικός  Σύμβουλος που αναπτύσσει δοσοληψίες  επαγγελματικές με το Δήμο,( Λιμενικό ταμείο κλπ) επετέθη φραστικά σε συναδέλφους του της αντιπολίτευσης ενώ ταυτόχρονα  προσπαθούσε   να καλύψει με τη φωνή τους κάθε άλλη φωνή.
Άλλος επαναλάμβανε στον κ. Θυμαρά: "Δε θα μιλήσεις γιατί δε θα σ'αφήσω εγώ να μιλήσεις".και πολλά άλλα.....

Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες παραπόνων από αγανακτισμένους συμπολίτες μας για την κατάσταση. "Μα κάντε κάτι, δεν πάει άλλο", μας λένε. Κι αναφέρονται στο κυκλοφοριακό, την καθαριότητα, τους ρυθμούς και τον τρόπο που γίνεται το έργο της αποχέτευσης  και στην όλη την κατάσταση.

Δεν είναι δυνατόν να μην τα ακούνε κι αυτοί που πρέπει να τ'ακούσουν , οι υπεύθυνοι της κατάστασης. Δεν είναι δυνατόν αυτοί να μην εισπράττουν την αγανάκτηση του κόσμου.
Εμείς πράττουμε το καθήκον μας, είμαστε παρόντες και κάνουμε ό,τι μπορούμε για το συμφέρον των δημοτών.

Σε κανένα μας δεν αρέσει να γίνεται κακός με κανέναν, κάτι τέτοιο θα ήταν διαστροφικό άλλωστε. Όμως ο θεσμικός μας ρόλος μας επιβάλλει να προασπίζουμε το κοινό συμφέρον.
Όταν κάποιες ενέργειες μειώνουν το κόστος της ύδρευσης, ή της καθαριότητας για το δημότη, δε δικαιούται κανείς να πράττει διαφορετικά.
Και μια που είπαμε για καθαριότητα, τα ανακυκλώσιμα , σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει κάνει ο Δήμος με τον ιδιώτη στον οποίο έχει αναθέσει την ανακύκλωση, οφείλει να τα αποκομίζει ο ιδιώτης με δικά του μέσα κι έξοδα κι όχι να επιβαρύνει το Δήμο.
Αντί γι αυτό όμως  τα συγκεντρώνει ο Δήμος με τ'απορριμματοφόρα του και με τους υπαλλήλους του, ενώ δεν του περισσεύουν για κάτι τέτοιο. Δεν είναι μόνο  ότι κοστίζουν στο Δήμο και τους δημότες ενώ δεν πρέπει, αλλά με το να απασχολούνται τα απορριμματοφόρα με τη συλλογή των απορριμμάτων της ανακύκλωσης συγκεντρώνονται σκουπίδια  και μένουν περισσότερο χρόνο  και μάλιστα εν μέσω θέρους.Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους

Εδώ και μέρες είναι αραγμένο το απορριμματοφόρο του Δήμου μπροστά από το Ξενοδοχείο lefka palace. Προφανώς έπαθε κάποια βλάβη ενώ ήταν γεμάτο. Παραμένει εκεί ως εστία βρωμιάς που αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.Τα ζουμιά από τα σκουπίδια διασχίζουν το δρόμο.
Σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο η αντιπολίτευση του Δήμου επεσήμανε προβλήματα στον τομέα της καθαριότητας,ιδιαίτερα στην περιοχή αυτή.
Επειδή όμως με επισημάνσεις τελικά δεν λύνονται τα προβλήματα καλούμε τους αρμόδιους να πράξουν το καθήκον τους και να μην εκθέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία  και μάλιστα εν μέσω τουριστικής σεζόν.
Ήδη ενημερώθηκε για το ζήτημα τόσο ο προϊστάμενος των Υπηρεσιών του Δήμου, όσο και ο Διοικητής του Αστυνομικού τμήματος

Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016

Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών.

 Tην 23η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 θα συνεδριάσει σε τακτική συνεδριαση το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:


1.     Περί συγκρότησης επιτροπής επίβλεψης χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σπετσών.
2.     Διαθέσεις πιστώσεων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις «Αρμάτα 2016».
3.     Περί του από 18-08-2016 αιτήματος του ΝΟΠ Σπετσών.
4.     Περί παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου στον κ. Ρούσσο Ιορδάνη για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
5.     Ανανέωση ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής εντός του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» της «Dynamic Discovery SA» που λειτουργεί εντός του ξενοδοχείου «ΝΗΣΙΑ».
6.     Διαγραφή ή μη οφειλής του κ. Μαρκαντωνάτου Γερ. από χρηματικούς καταλόγους τέλους παρεπιδημούντων και προστίμου έτους 2010.

7.    Διαγραφή ή μη οφειλής της  κ. Μπεζάτη Αργυρούς από χρηματικούς καταλόγους τέλους επί των ακαθαρίστων και προστίμου έτους  2010.

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Σήμερα, συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Σπετσών

Σήμερα την 30η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Σαββάτο και ώρα 12.00 θα συνεδριάσει σετακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του δήμου Σπετσών με θέματα ημερήσιας  διάταξης:


1.     Διάθεση πίστωσης για προμήθεια βιβλίων για αναμνηστικά δώρα.
2.     Διάθεση πίστωσης για έξοδα τουριστικής προβολής της νήσου Σπετσών.
3.     Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2016.
4.     Τροποποίηση της υπ’ αρ. 26/2009 και 31/2010 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου για διάθεση εσόδων από ΣΑΤΑ.
5.     Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη Σπετσών που χρήζει νοσοκομειακής περίθαλψης.
6.     Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη Σπετσών.
7.     Παραχώρηση ή μη κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της κ. Αδαμοπούλου Νεφέλης.


Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Ποιος χορηγός, ποιος;;

Το παρακάτω έγγραφο γεννά εύλογες απορίες και επιδέχεται πολλών σχολίων πολύπλευρα.
Εμείς θ' αρκεστούμε σ'ένα ερώτημα προς τον αντιδήμαρχο: Ποιος είναι χορηγός, με ποια χορηγία που δεν πήραμε χαμπάρι;Πότε την αποδεχθήκαμε;
Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών.
Καλομοίρα Αργυρίου-Κουμπή


Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών

Βγήκε πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπετσών για "την 29η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:


1.    Αποδοχή ποσού από δαπάνες πυροπροστασίας 2016.
2.    Διάθεση πίστωσης 1.500,00 € για ηχητική κάλυψη και μεταφορικά έξοδα στα πλαίσια της διοργάνωσης των αγώνων «Spetses Classic Yacht Race 2016».
3.    Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών έτους 2016.
4.    Άδεια τομών – εκσκαφών και κατάληψης οδοστρώματος για το έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Δήμου Σπετσών.
5.    Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σπετσών (αρ. 7 του Ν. 4368/2016).
6.    Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «Παντοπωλείο  - Κάβα εμφιαλωμένων ποτών – Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών κ.λ.π» στην κ. Μάλλιαρη Κλυταιμήστρα.
7.    Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης  αναψυχής – μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος, στην «ΜΕΔΟΥΣΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ» με νομ. εκπρόσωπο τον κ. Σύρμα Εμμανουήλ.
8.    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν.3852/2010) κατόπιν της 18/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής."


Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

...και τί δεν ειπώθηκε

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, περιμέναμε  να  συζητηθεί το θέμα που θέσαμε για τον αντιδήμαρχο, να τοποθετηθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και να δοθούν οι εξηγήσεις που ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος είχαν πει πως θα έδιναν "στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο". Τίποτα από αυτά δεν έγινε, ο δε αντιδήμαρχος απάντησε "όταν θέλω εγώ, όταν αποφασίσω εγώ, όταν θα είμαι έτοιμος εγώ θα απαντήσω".
Εμείς, όπως αναφέραμε στην επιστολή, το καθήκον μας το πράξαμε. Η συμπολίτευση έχει την ευθύνη αποκλειστικά πλέον.

Με αφορμή συζήτηση για το σχολείο που θα λειτουργήσει το καλοκαίρι στην Αναργύρειο και θα προωθεί την ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης και θα επικεντρωθεί στη σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος και των απορριμμάτων κλπ, είπα πως ελπίζω στο διάστημα αυτό οι μαθητές να μη δουν να καίμε σκουπίδια στη χωματερή. Ο δήμαρχος είπε πως δεν καίνε σκουπίδια αλλά κλαδιά διότι τί να τα κάνει; Του απάντησα πως λύσεις υπάρχουν και του ανέφερα ενδεικτικά μηχάνημα που τα συνθλίβει και τα μετατρέπει σε  υλικό για καύση προς  θέρμανση, που μπορεί να αποδώσει στο Δήμο και κέρδος.

Το θέμα είναι πως ο κόσμος  τους ψήφισε για να βρουν λύση στα διάφορα προβλήματα , όπως αυτό της διαχείρισης των αδρανών και των κλαδεμάτων κι όχι να θεωρούν μονόδρομο τη συνέχιση απαράδεκτων και επικίνδυνων επιλογών που βάζουν και σε δικαστικές περιπέτειες και έξοδα το Δήμο, αφού ο Δήμος καλύπτει τα δικαστικά έξοδα για τις μηνύσεις που κάνουν οι αρμόδιοι φορείς της πολιτείας εις βάρος των εκάστοτε αντιδημάρχων

Τους είπα στη συνέχεια , πως η τακτική αυτή να καίνε ενώ η χωματερή έχει αποκατασταθεί,πέρα από το ότι  βλάπτει κι ενοχλεί το σύνολο για  τις όποιες επιπτώσεις και συγκεκριμένους συμπολίτες μας  κι ανέφερα το παράδειγμα συμπολίτη μας που πρόσφατα ίδρυσε μια επιχείρηση  κι έχει τα άλογά του, προσπαθώντας να ορθοποδήσει επαγγελματικά κι η τακτική αυτή τον ενοχλεί και τον καταστρέφει κι έχει επανειλημμένα διαμαρτυθεί.. Ο δήμαρχος είπε πως"έτσι  μας βρήκε και  το ήξερε όταν ήλθε εκεί πως έτσι γίνεται. Να μην ερχότανε.". ( Φοβερό επιχείρημα).
Ο δε αντιδήμαρχος εξαπέλυσε μια επίθεση προσωπική εναντίον μου λέγοντας μάλιστα πως "τις φωτογραφίες τις τραβάει ο ...-ο συμπολίτης μας που έχει την επιχείρηση με τα άλογα-και τις φωτιές βάζει ο ίδιος με υπόδειξή σου".
Δε σκέφτηκε καν πως μόλις πριν ο δήμαρχος είχε παραδεχθεί πως  καίνε και πως ο ίδιος, λίγες μέρες πριν, ενώπιον συμπολιτών μας ,του Δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης κ. Μέξη  είπε στον αστυνομικό πως θα κάνει ελεγχόμενη καύση μια φορά το μήνα με την άδεια και παρουσία  της πυροσβεστικής.
Ας μας πει, ποια άδεια πήρε  και πότε ; Και κλαδιά καίνε και σκουπίδια που δε χωράει το απορριμματοφόρο  για τη μεταφορά καίνε κάτω από τα κλαδιά και με εντολή του αντιδημάρχου γίνεται αυτό από εργάτη της καθαριότητας.

Μεταξύ αλαζονείας και απειλών, είπε "εγώ είμαι ο πιο νόμιμος και ο πιο εντάξει από όλους ".
Μας προκαλεί να του θυμίσουμε πως δεν είναι καθόλου νόμιμος κι εντάξει. Τον ρωτάμε να μας απαντήσει , με ποια απόφαση, με ποια σύμβαση, με ποια ασφάλεια από τον παρελθόντα Αύγουστο και για ένα επτάμηνο, συγγενής του οδηγούσε το απορριμματοφόρο που έκανε τη μεταφορά στη Φυλή ;;Και πώς τον πλήρωσε; Ακόμα και στην περίπτωση  "δωρητών"και "χορηγών" ,οι δωρεές πρέπει να περνούν μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες αποδοχής κλπ. Μαύρο χρήμα δε μπορεί να κυκλοφορεί στο Δήμο. Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση εργαζομένων  με τέτοιο τρόπο στον τομέα της καθαριότητας. Για κάποιες έκτακτες περιπτώσεις θα μπορούσε κανείς   να δείξει ανοχή. Υπάρχουν όμως όρια και κυρίως όποιος επιλέγει αυτές τις τακτικές οφείλει να μιλάει σεμνά ,ή ακόμα καλύτερα, να σιωπά εντελώς.

Δεν είναι όμως τα παραπάνω οι μοναδικοί λόγοι για τους οποίους δεν είναι εντάξει και νόμιμος.
Με τον εργολάβο του έργου της τσιμεντόστρωσης από Δεξαμενή έως Ανάληψη έχει υπογραφεί η 1η συμπληρωματική σύμβαση  με την οποία υποχρεούται ο εργολάβος έναντι 134.000 Ευρώ να αποκαταστήσει τις ελλείψεις  και τις συνδέσεις στο δίκτυο ύδρευσης που υπήρχαν από παλιές εργολαβίες σε αντικατάσταση κάποιων αμιαντοσωλήνων. Μέρος του έργου αυτού γίνεται τώρα, πλην όμως το κάνουν οι υπάλληλοι του Δήμου κι όχι εργάτες του αναδόχου με την ανοχή και την επίβλεψη του Δημάρχου και του αντιδημάρχου.Αυτό προς όφελος ποιού; Με ποιο δικαίωμα  τους υπαλλήλους που τους πληρώνει ο φορολογούμενος σπετσιώτης για να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες του (βλάβες στο δίκτυο κλπ), τους απασχολούν σ'ένα έργο που είναι υποχρεωμένος ο εργολάβος να κάνει;;
Πέραν αυτού, πολλές φορές έχουμε θίξει το θέμα της επικινδυνότητας του δρόμου με τα έργα του βιολογικού και της έλλειψης μέτρων προστασίας. Ρωτάμε: Πώς θα επιβάλλει στον εργολάβο και τον ανάδοχο  ο αντιδήμαρχος την τήρηση των υποχρεώσεών του, όταν  ο ίδιος ο  αντιδήμαρχος είναι υπάλληλός τους ως εργαζόμενος στο έργο;
 Καλομοίρα Αργυρίου-Κουμπή

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών

Αύριο, την 7η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 , θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών  με θέματα  ημερήσιας διάταξης:


1.    3η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σπετσών έτους 2016.
2.    Έκθεση 1ου  τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σπετσών έτους 2016.
3.    1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2016.
4.    Παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση – τσιμεντόστρωση οδού από περιοχή Δεξαμενή έως Ανάληψη Ν. Σπετσών».
5.    Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση – τσιμεντόστρωση οδού από περιοχή Δεξαμενή έως Ανάληψη Ν. Σπετσών».
6.    Καταβολή χρηματικού βοηθήματος 1.500,00 € σε δημότη μας.
7.    Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στο Σύλλογο Γυναικών για την διοργάνωση έκθεσης βιβλίου 2016.
8.    Διαγραφή εν μέρει οφειλής της κ. Βλαμίδη Μαρίας.
9.    Ανανέωση ή μη της άδειας μουσικών οργάνων και χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Μπουλαμάτση Χρήστου.
10. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν.3852/2010) κατόπιν της 18/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
11. Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Σπετσών για την διοργάνωση συναυλίας.
12.  Α)Περί συμμετοχής του Δήμου Σπετσών στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής.
Β)Περί συμμετοχής σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» με διακριτικό τίτλο «Ο.Τ.Δ. ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ»Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Η επιστολή μας για το θέμα του αντιδημάρχου.

Χθες πριν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου καταθέσαμε στον πρόεδρο του Δ. Σ. επιστολή η οποία απευθύνεται προς το Δήμαρχο, με το αίτημα να αναγνωσθεί,  και καλεί να μέλη του Δ.Σ. να τοποθετηθούν.
Ο πρόεδρος τη διάβασε  και μας είπε πως στο επόμενο Δ.Σ. θα γίνει η τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του θέματος.
Παραθέτουμε την επιστολή μας :

"Κύριε Δήμαρχε
Σας ζητούμε να ανακαλέσετε από τα καθήκοντά του τον αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Πάνου, επειδή   τα ασκεί πλημμελώς.
 Ενδεικτικά αναφέρουμε  τις παρακάτω περιπτώσεις  στις οποίες είναι εμφανής  η πλημμελής άσκηση των καθηκόντων του ως υπευθύνου αντιδημάρχου για τα οικονομικά και προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπετσών, και η εξ αυτής ζημία του Δήμου:
 • Καθυστέρησαν οι τριμηνιαίες εκθέσεις για την καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού  του 3ου τριμήνου του 2015, πράγμα σημαντικό για την άντληση οικονομικών στοιχείων για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού.Δεν κατατέθηκε ο προϋπολογισμς του 2016 μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.
·         Άργησαν να γίνουν οι ανατροπές των ανειλημμένων υποχρεώσεων του 2015, χάθηκαν οι προθεσμίες όχι μόνο για την απόφασή τους , αλλά κυρίως για την ανάρτησή τους στη διαύγεια, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει  δημοσιονομική εγκριση νομιμότητας  και να μη μπορούν να πληρωθούν οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις του 2015  προς ελέυθερους επαγγελματίες και προμηθευτές..
·         Δε βεβαιώθηκαν έσοδα του Δήμου , κυρίως από ύδρευση, με αποτέλεσμα  να μην έχει εισπράξει ο Δήμος ποσά που μπορούσε να εισπράξει.
 • Δεν εισπράχθηκαν έσοδα του Δήμου από οφειλές  παρελθόντων ετών(μισθώματα Αγίας Παρασκευής, παλιό Λιμεναρχείο).
 • ·         Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα  η η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αποτέλεσμα δυσλειτουργία στις πληρωμές και τα έσοδα. Και κυρίως εξ αιτίας αυτής της αργοπορίας έχει καθυστερήσει το έργο της τσιμεντόστρωσης από Δεξαμενή έως Ανάληψη, επειδή στην αναμόρφωση  περιμένουμε να συμπεριληφθεί η δαπάνη για τις ιδιωτικές συνδέσεις , ώστε να προχωρήσει ο πρόχειρος διαγωνισμός.

Θεωρούμε μείζον  θέμα, που αφορά τόσο στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, όσο και στην «έξωθεν καλή μαρτυρία» των παραγόντων της Τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου μας, το θέμα της εργασίας του αντιδημάρχου κ. Π. Πάνου στο έργο .. με τα μηχανήματά του.
Γινόμαστε καθημερινά, αποδέκτες παραπόνων οργισμένων συμπολιτών μας, οι οποίοι  περίμεναν την έναρξη του έργου για να εργαστούν και να πάρουν μια ανάσα στις δύσκολες εποχές που ζούμε, όπως εσείς προεκλογικά τους είχατε υποσχεθεί και αντ’ αυτού βλέπουν πως σχεδόν ο μόνος που εργάζεται στο έργο ως επαγγελματίας είναι ο αντιδήμαρχος.
Δε γνωρίζουμε  με ποια σύμβαση εργάζεται, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει, διότι το μείζον είναι ότι μαρτυρείται από όλους , οι οποίοι και μας προσκομίζουν φωτογραφικό υλικό, ότι απασχολείται με τα  σκαπτικά μηχανήματά του καθημερινά, από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, προκαλώντας την κοινή γνώμη.
Πέρα όμως από τις δικαιολογημένες  αντιδράσεις και διαμαρτυρίες των συμπολιτών μας, κι εμείς ως θεσμικά όργανα του Δήμου Σπετσών παρατηρούμε πως ο εν λόγω αντιδήμαρχος ασκεί πλημμελώς τα καθήκοντά του και παραβιάζει τα προβλεπόμενα από το Νόμο ασυμβίβαστα.
Διότι δε μπορεί , ως εκ της θέσεώς του, να είναι διατάκτης  πληρωμής ενταλμάτων προς την εταιρεία (ανάδοχος)της οποίας είναι εργαζόμενος, (ουσιαστικά).
Εκτός αυτού όμως, η πολύωρη καθημερινή του εργασία στο έργο δεν του επιτρέπει , διότι δεν του αφήνει χρόνο, την άσκηση των καθηκόντων του αντιδημάρχου, με αποτέλεσμα  όλα όσα εκθέσαμε ανωτέρω.
Για όλα τα παραπάνω, σας καλούμε να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και να προτιμήσετε το συμφέρον του Δήμου.
Επίσης καλούμε τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να πράξει τα δέοντα  σχετικά με τα  ασυμβίβαστα της εργασίας του κ. Πάνου με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου.
Δείξαμε ανοχή για τον κύριο Πάνου ως προς τα ασυμβίβαστα που είχε για να συμμετάσχει στις εκλογές ενώ είχε συναλλαγή μεγάλου ποσού με το Δήμου  από τη θεομηνία,  δεν διαμαρτυρηθήκαμε ποτέ για το έργο της μεταφοράς των μαθητών από το γιο του αντιδημάρχου, αλλά τώρα αυτό ξεπερνάει κάθε όριο ανοχής μας.
Θεωρούμε ιδιαίτερη προκλητική την απάντησή του «εγώ θα δουλεύω και ο μόνος αρμόδιος να  με εμποδίσει είναι ο Δήμαρχος. Εγώ θα δουλεύω ……..».
Καλούμε και τους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας να τοποθετηθούν επί του θέματος και δηλώνουμε με την παρούσα μας πως εμείς το καθήκον μας το πράξαμε και η ευθύνη πλέον βαρύνει αποκλειστικά αυτούς.
Ζητούμε δε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιώργο Λυράκη, να τεθεί θέμα Δημοτικού Συμβουλίου, να αναγνωσθεί η παρούσα κατά τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να τοποθετηθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι .
Για την παράταξη της μειοψηφίας
Η επικεφαλής
Καλομοίρα Αργυρίου –Κουμπή"


Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών σήμερα Δευτέρα 30 Μαϊου.

Εκδόθηκε πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών, για σήμερα, "την 30η του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση υποβολής πρότασης για Ένταξη και Χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της Β’ Φάσης, της Πράξης : «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Σπετσών», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλοντος & Αειφόρος Ανάπτυξη»/ Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία Περιβάλλοντος  - Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης Πόρων (ΤΣ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ.: οικ. 2572/07-03-2016 Πρόσκληση (κωδικός 14.29.14.1) του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού.
2.    Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2016 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής παιδείας του Δήμου Σπετσών για απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπετσών της Α’ κατανομής έτους 2016, ποσού 8.127,79 €, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
3.    Έγκριση της υπ’ αρ. 2/2016 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής παιδείας του Δήμου Σπετσών για απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπετσών της Β’ κατανομής έτους 2016, ποσού 8.127,79 €, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
4.    Περί της υπ’ αρ. 221/21-01-2016 αίτησης της κ. Κατσώρη Ελισσάβετ, για διαγραφή ποσού λογαριασμού ύδρευσης.
5.    Διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών για τις ανάγκες του φεστιβάλ «Αρμάτα 2016»».
6.    Επιχορήγηση Μουσικού Συλλόγου Σπετσών για τη διεξαγωγή του 9ου Χορωδιακού φεστιβάλ στις 29/05/2016 στο νησί των Σπετσών.
7.    Σύσταση επιτροπής καθορισμού τιμής μονάδος προσκυρούμενων  κοινόχρηστων χώρων.
8.    Απευθείας ανάθεση προμήθειας βενζίνης Δήμου Σπετσών για το έτος 2016 λόγω ματαίωσης του σχετικού διαγωνισμού.
9.    Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις υφιστάμενες εντός αιγιαλού κατασκευές στους χώρους που εξομοιώνονται με Χερσαία Ζώνη Λιμένα (ΧΖΛ) στο Παλιό Λιμάνι Σπετσών.
10. Διόρθωση οφειλής της κ. Ρούσσου Παναγιώτας που αφορά τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων και του προστίμου για το έτος 2010.
11. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στην Επιχείρηση αναψυχής – προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών και Επιχείηρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προδφοράς πλήρους γεύματος, της «TOLE CAFÉ’ – Ι. Μωράκης & Σία Ε.Ε.», στην περιοχή Παλιό Λιμάνι Σπετσών.
12.  Ανανέωση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και χορήγηση ή μη της άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων  στο κατάστημα «Καφετέρια – Μπαρ» της «Γαβ. Κούρκουλας & Σία Ε.Ε.», στην περιοχή Παλιό Λιμάνι Σπετσών.
13. Παραχώρηση ή μη κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο υπό ίδρυση κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Μόσχοβου Απόστολου."


.

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών

Έχει εκδοθεί πρόσκληση για σημεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών για σήμερα, "την 4η του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος ημερήσιας διάταξης:


1.    Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι).
2.    Αδειοδότηση κυκλοφορίας φορτηγού για το έργο «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Δήμου Σπετσών».

3.    Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος και αναψυχής προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών στην εταιρεία «COCKATOO IKE».

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Tακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα 24/2/2016

Σήμερα στις 18.00 το απόγευμα θα συνεδριάσει τακτικά το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων Σπετσών.
 2. Αποδοχή παραίτησης  της δημοτικής Συμβούλου κ. Παπαγεωργίου Αγγελικής  από μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  Σπετσών και αντικάτάστασή της.
 3. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού παιδικού σταθμού.
 4. Περί αιτήματος  του Poseidonion Grand hotel.
 5. Περί αιτήματος  του Poseidonion Grand hotel.
 6. Επανεξέταση του αιτήματος του κ.Σπυρίδωνος Χριστοδούλου για διαμόρφωση χώρου έξωθεν της οικίας του στο Ο.Τ.101.
 7. Χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης καταστήματος Λιανικής τροφίμων και ποτών στην κ. Παπαδέα Αικατερίνη στο Ο.Τ.216.
 8. Χορήγηση προέγκρισης άδειας  ΚΥΕ  ( αναψυκτήριο-καφετέρια) στην  Αφοί Καραγιάννη Ο.Ε. στην περιοχή αγίου Μάμμα.
 9. Αίτηση τομής οδοστρώματος σε κοινόχρηστο χώρο ,μεταξύ Ο.Τ.77 και εκτός σχεδίου περιοχής , κατόπιν αιτήσεως του κ. Φακίνου Αποστόλου με δαπάνες του.
 10. Αίτηση για έγκριση χρήσης γης ιδιωτικού υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην περιοχή αγία Μαρίνα , κατόπιν αιτήσεως του κ. Αποστόλου φακίνου.
 11. Τροποποίηση των υπ'αριθ.26/2009 και 34/2010 αποφάσεων Δ.Σ. για διάθεση εσόδων από ΣΑΤΑ.
 12. Περί λήψης απόφασης επί του εγγράφου του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σπετσών.

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών

Εκδόθηκε πρόσκληση για τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. Σπετσών, για  την 26η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00  με θέματα  ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή μελέτης με τίτλο : «Τοπογραφικές αποτυπώσεις σε διάφορες περιοχές του Δήμου Σπετσών.
 2. Αίτηση διαμόρφωσης κοινοχρήστου χώρου έξωθεν Ο.Τ. 101, περιοχή Κουνουπίτσας κατόπιν αιτήσεως κ. Σπυρίδωνος Χριστοδούλου με δαπάνες του.
 3. Τροποποίηση των υπ’ αρ. 26/2009 & 34/2010 αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου για διάθεση των εσόδων από ΣΑΤΑ
. 4. Καθορισμός τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
 5. Ανανέωση ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και χορήγηση ή μη της άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Καφετέρια» του κ. Γερασιμίδη Χρήστου, στην περιοχή Δώδεκα Μαγαζιά Σπετσών.
 6. Διαγραφή (εν μέρει) οφειλής του κ. Γ. Καραμαλή.
 7. Διαγραφή (εν μέρει) οφειλής του κ. Αντ. Μπαρδάκου.
 8. Ορισμός μελών στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης κινηματογράφων, θεάτρων, κ.λ.π. του Δήμου Σπετσών για το έτος 2016.
9. Ορισμός μελών στην Επιτροπή παραλαβής προμηθειών ΟΤΑ, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, του Δήμου Σπετσών, για το έτος 2016.
10.Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαγωνισμών έργων μέχρι της 2ης τάξης ΜΕΕΠ, του Δήμου Σπετσών, για το έτος 2016.
11.Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαγωνισμών μελετών του Δήμου Σπετσών, για το έτος 2016. 12.Ορισμός μελών στην Επιτροπή παραλαβής μεταφορών και εργασιών, του Δήμου Σπετσών, για το έτος 2016.
13.Ορισμός μελών στην Επιτροπή παραλαβής έργων άνω των 5.869,41 €, του Δήμου Σπετσών, για το έτος 2016.
14.Ορισμός μελών στην Επιτροπή παραλαβής έργων μέχρι 5.869,41 €, του Δήμου Σπετσών, για το έτος 2016.
 15.Ορισμός μελών στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών μισθώσεων – εκμισθώσεων, του Δήμου Σπετσών, για το έτος 2016.
 16.Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων γενικά μεταξύ Δήμου Σπετσών και φορολογουμένων αυτού, για το έτος 2016.
 17.Συγκρότηση Επιτροπής Σφράγισης Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου Σπετσών για το έτος 2016.
18.Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ελέγχου τήρησης όρων λειτουργίας Παιδότοπων (άρθρο 10, παρ. 1, ΚΥΑ 36873/2007), του Δήμου Σπετσών για το έτος 2016.
19.Συγκρότηση Επιτροπής Συντήρησης και επισκευής οχημάτων, του Δήμου Σπετσών για το έτος 2016.
20.Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παραλαβής καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των οχημάτων του Δήμου, για το έτος 2016. 

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές με διαγωνισμό

Κάποιες από αυτές είναι για καταγόμενους από Σπέτσες κλπ.
Πιθανώς ενδιαφέρουν Σπετσιώτες πτυχιούχους.


Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε τα κληροδοτήματα από τα έσοδα των οποίων θα χορηγηθούν, με διαγωνισμό, υποτροφίες, κατά  το Παν/κό έτος 2013-14 για μεταπτυχιακές σπουδές
1. Ιωάνου Αλεβιζάτου - Κόντου:  Τρεις (3) υποτροφίες σε αριστούχους πτυχιούχους όλων των Σχολών και των Τμημάτων του Εθν.και Καποδ.Παν/μίου Αθηνών για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εσωτερικό ή Εξωτερικό. Μηνιαίο ποσό για μεταπτυχιακές σπουδές: α) στο Εξωτερικό  Ευρώ 700,00 και β)  στην Ελλάδα  Ευρώ 350,00.
2. Ματθίλδης χας Κυρ.Βαρβαρέσου: Μία (1) υποτροφία για οικονομικές μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό σε διδάκτορα ή πτυχιούχο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της  Σχολής ΝΟΠΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 700,00.
3. Ελένης Θεοδωρίδου : Μία (1) υποτροφία σε οικονομικά αδύνατο πτυχιούχο οποιουδήποτε Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας ή της Ρωσίας. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 500,00.
4. Ελένης Θεοδωρίδου – Stimson : Δύο (2) υποτροφίες  σε οικονομικά αδύνατους πτυχιούχους οποιουδήποτε Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας ή της Ρωσίας ή της Αγγλίας. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 700,00.
5. Κωνσταντίνου Κριεζή: Τρεις (3) υποτροφίες για μεταδιδακτορικές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό, για μία τριετία, στους καλύτερους διδάκτορες ή και πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής, Οδοντιατρικού Τμήματος και της Σχολής Νομικών , Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών όλων των ΑΕΙ της Χώρας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν όλων των λοιπών Σχολών των ΑΕΙ της Χώρας, που κατάγονται από τα Νησιά ΄Υδρα και Σπέτσες και κατέχουν την Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα, προτιμωμένων σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνων που φέρουν εξ αίματος το επώνυμο « Κριεζής» από την ΄Υδρα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να κατάγονται από τα Νησιά ΄Υδρα και Σπέτσες, θα γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό και όσοι κατάγονται από άλλες περιοχές της Ελλάδος. (Ηλικία μέχρι 27ετών).Μηνιαίο ποσό υποτροφίας   Ευρώ 700,00.
6. Αντωνίου Παπαδάκη: Πέντε (5) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό ή Εσωτερικό σε πτυχιούχους όλων των σχολών των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδ.Πανεπιστημίου Αθηνών.Μηνιαίο ποσό υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές: α) στο Εσωτερικό Ευρώ 450,00 και  β) στο Εξωτερικό  Ευρώ 800,00.
7. Σινανίδη Ορέστη: Μία (1) υποτροφία υπό την επωνυμία «Υποτροφία Ορέστη και Florence ΣΙΝΑΝΙΔΗ», σε πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, σε ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος με τη χρήση ηλεκτρικών θεραπευτικών μέσων (εκτός των ακτινοθεραπευτικών) που θα εφαρμόζονται δια των οφθαλμών, του θυροειδούς αδένα και του περικαρδίου. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 300,00.
8. Περικλέους Φρειδερίκου: Πέντε (5) υποτροφίες σε άπορους πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καταγόμενους από το Ν. Αττικής και κατά προτίμηση από την Αθήνα, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη και κατά προτίμηση στη Γερμανία. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 700,00.
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:    22/02/2016
Δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο πτυχίου,με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».(Για το Κληροδότημα Ιωάννου Αλεβιζάτου - Κόντου με βαθμό «΄Αριστα») και όπου απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα.
2. Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια ή η Ελληνική καταγωγή και η ηλικία, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών. (Για τη λήψη υποτροφίας από το Κληροδότημα Κων. Κριεζή  ηλικία μέχρι 27 ετών) (αναζητείται αυτεπάγγελτα).
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν ή δε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλο ή το ίδιο Κληρ/μα-Κληρ/μία ή Δωρεά και ούτε έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
4. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών (αναζητείται αυτεπάγγελτα).
5. Πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει, ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής, που να καλύπτει όλο το χρόνο παραμονής τους στο Εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης υποτροφίας τους, διαφορετικά  θα χάνουν την υποτροφία (αναζητείται αυτεπάγγελτα).
Επί πλέον θα πρέπει να υποβάλουν για την λήψη υποτροφίας από:
1. Δωρεά Ματθίλδης Χας Κυρ.Βαρβαρέσου: Έκθεση τυχόν επαγγελματικής απασχόλησης μετά την λήψη του πτυχίου.
2. Για τη Δωρεά και Κληρ/μία Ελένης Θεοδωρίδου (Stimson): Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας για το φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων και της οικογενείας τους και αντίγραφο του εντύπου δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των υποψηφίων και της οικογενείας τους.
3. Κληρ/μία Κωνσταντίνου Κριεζή: α)΄Οσοι υποψήφιοι κατάγονται από ΄Υδρα και Σπέτσες πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή από τα Νησιά ΄Υδρα και Σπέτσες και β) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσεως της Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας (Lower ή Certifikat).
4. Κληρ/μία Ορέστη Σινανίδη Τρία (3) αντίτυπα μιας επιστημονικής εργασίας με θέμα τις ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος και τη θεραπεία τους και
5. Κληροδότημα Περικλέους Φρειδερίκου: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια, η ηλικία, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών και η καταγωγή από την Αθήνα ή το Ν. Αττικής,  β) Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας για το φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων και της οικογενείας τους και αντίγραφο του εντύπου δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των υποψηφίων και της οικογενείας τους.
ΓΕΝΙΚΑ:
Οι διαγωνισμοί θα διενεργηθούν στο κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής, αίθουσα ΑΟΥΛΑ- Πανεπιστημιούπολη. Τα μαθήματα κλάδου, στα οποία θα εξεταστούν στις 30/03/2016, 31/3/2016 και 01/04/2016 οι υποψήφιοι, αναγράφονται στις σχετικές προκηρύξεις που είναι αναρτημένες στους πίνακες ανακοινώσεων της Διεύθυνσής μας, καθώς και στις Γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Η βαθμολογία θα γίνει με τους αριθμούς 0-20, οι δε διαγωνιζόμενοι πρέπει να συγκεντρώσουν στα μαθήματα του Κλάδου μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 14/20.
Οι υποψήφιοι για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό θα εξεταστούν επίσης γραπτά και προφορικά, στις 23/03/2016, στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν, δηλαδή στη γλώσσα στην οποία θα διδαχθούν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο που θα μετεκπαιδευτούν.  Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα (Μ.Ο.βαθμολογίας, γραπτά και προφορικά,τουλάχιστον 14/20) αποτελεί  απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις των υπολοίπων μαθημάτων. Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δε γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπονται από το Νόμο.
 Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε δύο (2) χρόνια, με δυνατότητα παράτασης  δύο (2) ακόμη χρόνια. Ειδικά για τα Κληροδοτήματα: α) Κων/νου Κριεζή η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε τρία (3) χρόνια και β) για το Κληροδότημα Περικλέους Φρειδερίκου σε τρία (3) χρόνια με δυνατότητα παράτασης ένα (1) ακόμη χρόνο. Στους υποτρόφους που θα κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό θα καταβληθούν επίσης τα έξοδα μετάβασης στο Εξωτερικό και επιστροφής, εφ΄ όσον προσκομίσουν το απόκομμα του εισιτηρίου και απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
 Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να προσκομίζουν πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής και κάθε εξάμηνο πρωτότυπα πιστοποιητικά προόδου επικυρωμένα από το Ελληνικό Προξενείο ή την Ελληνική Πρεσβεία, του Προξένου ή του Πρέσβεως βεβαιούντος την τακτική και ευδόκιμο φοίτηση. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας, που έχουν λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν.2039/39).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο,Παν/μίου 30 ), μέχρι 22/02/2016, αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.