Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2018

Συνεδρίαση Δ. Σ. Δήμου Σπετσών στις 24.12.2018 το απόγευμα. ( Ναι, καλά διαβάσατε, την παραμονή των Χριστουγέννων).


Θα συνεδριάσει σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών την 24η του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


1.   Αποδοχή ποσού από επιχορήγηση για την υδροδότηση της νήσου με υδροφόρα πλοία.
2.   Επιχορήγηση Ναυτικού Ομίλου Σπετσών κατόπιν αιτήσεώς του.
3.   Παράταση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ανακύκλωσης στο Δήμο Σπετσών.
4.   Έγκριση της 4/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σπετσών.
                                          

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών


Θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών, την 27η του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.        Περί του υπ’ αρ. 4307/18-10-2018 αιτήματος υπαλλήλων του δήμου για εξωδικαστικό συμβιβασμό αναφορικά με την υπ’ αρ. ΑΓ4701/20-07-2010 αγωγή τους κατά του δήμου Σπετσών.

2.        Αποδοχή ποσού από 9η, 10η, 11η & 12η εντολή για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (Πρώην ΣΑΤΑ).

3.        Έγκριση 4ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών.

4.        Απόφαση για την παλαιότητα βόθρου εντός κοινόχρηστου χώρου και διατήρησης ή μη έως την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Σπετσών, στην περιοχή πηγάδι Σταυρού – Αγ. Ελευθέριος, κατόπιν αιτήσεως.

5.        Χορήγηση άδειας τομής στην Cosmote AE για την εγκατάσταση ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις περιοχές σύμφωνα με την αίτηση της εν λόγω εταιρείας.

6.        Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

7.        Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση – Τσιμεντόστρωση οδού από περιοχή Δεξαμενής έως Ανάληψη του δήμου Σπετσών».

8.        Σύνταξη έκθεσης Α’ τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού δήμου Σπετσών.

9.        Σύνταξη έκθεσης Β’ τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού δήμου Σπετσών.

10.    Αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σπετσών για το έτος 2019.

11.    Αναπροσαρμογή η μη του τέλους ύδρευσης του Δήμου Σπετσών για το έτος 2019.

12.    Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019.

13.    Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή ΤΑΠ για το έτος 2019.

14.     Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου  Σπετσών για το έτος 2019.

15.    Λήψη απόφασης για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων έτους 2019.

16.    Περί μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγής από αυτούς σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
17.    Καθορισμός τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου.  

18.    Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε ασθενή δημότη Σπετσών.

19.    Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη Σπετσών.

                                          


Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών


Θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών, την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 19.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.     Περί ανάκλησης ή μη της υπ’ αρ. 2066/11-08-2017 άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων του κ. Κόκκορη Κωνσταντίνου.
2.     Αποδοχή ποσού από 5η, 6η, 7η & 8η εντολή για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ).
3.     Αποδοχή ποσών από δωρεές για εκδηλώσεις ΑΡΜΑΤΑ 2018.
4.     Αποδοχή ποσού για πρόγραμμα ανακύκλωσης.
5.     Αποδοχή ποσού για δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων & εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Σπετσών (Β’ Φάση – Ολοκλήρωση).


Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών


Το Δ.Σ. Του Δήμου Σπετσών  θα συνεδριάσει την 28η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.     Περί του υπ’ αρ. 2124/11-06-2018 αιτήματος της Notedly Investments LTD.
2.    Καθορισμός δαπάνης ιδιωτικών οικοπέδων από το δήμο Σπετσών, σύμφωνα με το αρ. 94 παρ.1, περ.26  του Ν. 3852/2010.
3.    Έγκριση της 1/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σπετσών.
4.    Έγκριση της 2/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σπετσών.
5.    Χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε ασθενή δημότη Σπετσών.
6.    Χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε ασθενή δημότη Σπετσών.


Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών.


θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών, την 31η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 19.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.    Περί της υπ’ αρ. 2705/17-07-2018 αίτησης του κ. Μάρκου Παναγιώτη σχετικά με την στάθμευση οχήματος για την εξυπηρέτηση των κυβερνητών των θαλασσίων ταξί.
2.    Περί αποδοχής της παραίτησης μέλους του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών και ορισμού νέου μέλους.
3.    Περί του υπ’ αρ. 2710/17-07-2018 αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σπετσών για παραχώρηση ειδικού χώρου για έκθεση και διάθεση εκδόσεών του κατά την διάρκεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΑΡΜΑΤΑ 2018».
4.    Περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν ξενοδοχείου «STAR», για την τοποθέτηση πάγκου για bazzar προϊόντων του «Χαμόγελου του Παιδιού από 06-08/09/2018.
5.    Περί διαγραφής (εν μέρει οφειλής) δημότη σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ.174 του ν. 3463/2006.
6.    Περί του υπ’ αρ. 2659/13-07-2018 αιτήματος της κ. Κούβελα Καλλιρόης για έγκριση διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών στην περιοχή Αγίας Παρασκευής.

                                                    

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών.


 Θα συνεδριάσει σήμερα, την 27η του μηνός Μαΐου  του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19.30 σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.           Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών έτους 2018.
2.           Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού δήμου Σπετσών έτους 2018.
3.           Περί του υπ’ αρ. 2295/21-06-2018 αιτήματος των κ.κ. Βλαμίδη Μ. και Σκαρμούτσου Α.
4.           Περί του υπ’ αρ. 2178/13-06-2018 αιτήματος  του κ. Παρίση Σωτήριου εκπρ. της «Πλατά Μ. & Σία Ο.Ε.», για χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής.
5.           Περί του υπ’ αρ. 1150/03-04-2018 αιτήματος  του κ. Βελούδη Βασίλειου, για χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής.
6.           Περί του υπ’ αρ. 2055/06-06-2018 αιτήματος του κ. Πάνου Δημήτριου για διαμόρφωση εισόδου παραλίας Κουνουπίτσας.
7.           Περί του υπ’ αρ. 1283/16-04-2018 αιτήματος του κ. Πάνου Δημήτριου για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
8.           Επιχορήγηση Δήμου Σπετσών στον «Α.Ο. Μπουμπουλίνα», για τη διεξαγωγή τριήμερου αθλητικού τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου από 15/06/18 έως 18/06/18.
9.           Περί επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Κοκκινάρια , μετατόπιση κολόνας      ΔΕΗ   στην περιοχή Αγ. Θεοδοσίου και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε διάφορα σημεία του νησιού.
10.       Διαγραφή οφειλών που αφορούν στο τέλος καθαριότητας - ηλεκτροφωτσμού και ηλεκτροδοτούμενων χώρων και επαναβεβαίωσή τους, λόγω λανθασμένης χρέωσης.
11.                 Διαγραφή οφειλών που αφορούν στο τέλος ύδρευσης και επαναβεβαίωσή τους,  λόγω λανθασμένης χρέωσης.
12.       Διαγραφή οφειλών που αφορούν στο τέλος χρήσεως παραλίας και επαναβεβαίωση υπολειπόμενου ποσού λόγω τροποποίησης συμφωνητικού.
13.       Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης από τους ΚΑΠ 2018.
14.       Αποδοχή ποσού από δωρεά Ε.Τ.Ε.
15.       Διαθέσεις πιστώσεων για πολιτιστικές εκδηλώσεις και λοιπές δαπάνες στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων ΑΡΜΑΤΑ 2018.


                                        

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών την 22α του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 , 
για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.        Χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε δημότη Σπετσών για έξοδα νοσηλείας.
2.        Περίαιτήματος της οργανωτικής επιτροπής του SpetsesTerraChallengeγια διεξαγωγή επίσημου τριήμερου διεθνή αγώνα ορεινής ποδηλασίας, υπό την αιγίδα του δήμου Σπετσών.
3.        Περί του υπ’ αρ. 1696/14-05-2018 αιτήματος ιδιοκτητών τουριστικών ημερόπλοιων νηολογίου Σπετσών.
4.        Περί έγκρισης τσιμεντόστρωσης κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν ιδιοκτησίας κ. Κόκορη Ελευθέριου στην περιοχή Αγ. Ελευθέριου, κατόπιν αιτήσεώς του και με δικές του δαπάνες.
5.        Διάθεση πίστωσης για κάλυψη δαπανών ενόψει της επίσκεψης Της Αυτού Θείας Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, και της ανακήρυξής Του σε επίτιμο δημότη Σπετσών.
6.        Περί έγκρισης συμβολικής δενδροφύτευσης μίας ελιάς από ΤηνΑυτού Θεία Παναγιώτητα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, στον περιβάλλοντα χώρο του Ι.Μ.Ν. Αγίου Νικολάου Σπετσών.
7.        Διάθεση πίστωσης για ηχητική κάλυψη και μεταφορικά έξοδα στα πλαίσια της διοργάνωσης των αγώνων «SpetsesClassicYachtRace 2018».
8.        1η αναμόρφωση προϋπολογισμού δήμου Σπετσών έτους 2018 κατόπιν αποδοχής ποσού 60.000,00 € για αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες.
9.        Περί υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υφιστάμενων και δημιουργίας νέων παιδικών χαρών του δήμου Σπετσών.
10.    Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” για την επισκευή-συντήρηση του αύλειου χώρου του γυμνάσιου Σπετσών." 
Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών


Θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών την 8η του μηνός Μαΐου  του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 19.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.        Περί αφαίρεσης κουβουκλίων υφισταμένων περιπτέρων τα οποία στερούνται αδείας.
2.        Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 193/2013 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Σπετσών με θέμα: «Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Σπετσών μεταξύ των Ο.Τ. 129 & 130 στην ενορία Αγ. Αντωνίου του δήμου Σπετσών» κατόπιν αιτήσεως κ. Φρίντζάλα Ηλία.
3.        Περί συγκρότησης επιτροπής για τη διερεύνηση τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων που αφορούν την έκδοση ειδικής κάρτας εισόδου – εξόδου οχημάτων στο νησί των Σπετσών.
4.        Περί χορήγησης ή μη αδειών κατάληψης χώρου στην περιοχή της Ντάπιας λόγω επικινδυνότητας.
5.        Περί έγκρισης συμμετοχής του δήμου Σπετσών και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με τίτλο ‘Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού.
6.        Έγκριση του 7ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση – τσιμεντόστρωση οδού από περιοχή Δεξαμενή έως Ανάληψη Ν. Σπετσών».
7.        Περί ανακηρύξεως της Αυτού Θείας Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, σε επίτιμο δημότη Σπετσών.
8.        Περί παραχώρησης ή μη τμήματος της Πλατείας Ποσειδωνίου στον Σύλλογο Γυναικών Σπετσών για την διοργάνωση της Έκθεσης βιβλίου τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο, κατόπιν αιτήσεως.
9.        Περί παραχώρησης ή μη χώρου στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων δημοτικού σχολείου Σπετσών για πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από 29/05/2018 έως 02/06/2018.
10.    Περί παραχώρησης ή μη κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή Αγ. Μάμμα,  στην «ΑΝΕΔΗΚ Α.Ε.»,  για επαγγελματική χρήση, κατόπιν αιτήσεώς της.
11.    Διάθεση πίστωσης για διαφημιστική καταχώρηση τουριστικής προβολής του δήμου Σπετσών.
12.    Διάθεση πίστωσης για παραγωγή οπτικοακουστικού διαφημιστικού υλικού τουριστικής προβολής του δήμου Σπετσών.
13.    Διάθεση πίστωσης για κάλυψη εξόδων στα πλαίσια του «Spetsathlon 2018”.
14.     Περί χορήγησης παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων στον κ. Κιώφο Μιχάλη, κατόπιν αιτήσεώς του.
15.    Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην «Faster I.K.E».
 

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Στη σκιά γεγονότων αντιπαράθεσης , πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.


Στη σκιά γεγονότων έντονης αντιπαράθεσης, που καθώς φαίνεται ξέφυγε από τα όρια της λεκτικής , ανάμεσα στον αντιδήμαρχο κ. Πάνου και τον προϊστάμενο του Δήμου, εκδόθηκε πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την 14η του μηνός Μαρτίου  του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών έτους 2018.
2.    Περί του υπ’ αρ. 135/9-3-2018 αιτήματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών για αύξηση ισχύος ηλεκτρολογικού πίνακα στην περιοχή Αγίου Νικολάου Σπετσών.
3.    Αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.
4.    Περί της υπ’ αρ. 865/08-03-2018 αίτησης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπετσών για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος ρομποτικής.
5.    Περί της υπ’ αρ. 705/27-02-2018 αίτησης δημότη για μείωση βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικά τέλη και φόρους.
6.    Διάθεση πίστωσης για φιλοξενία τηλεοπτικού συνεργείου που θα πραγματοποιήσει γυρίσματα τηλεοπτικής εκπομπής στις Σπέτσες.
7.    Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΙΕΚ στο δήμο Σπετσών.
8.    Διάθεση πίστωσης για έξοδα εκδηλώσεων δήμου Σπετσών για τον εορτασμό των επετείων 25ης Μαρτίου και 3ης Απριλίου.
9.    Διάθεση πίστωσης εκδηλώσεις εορτασμού του Πάσχα έτους 2018.
10. Διάθεση  πίστωσης για προμήθεια τροφίμων για τους άπορους δημότες του νησιού στα πλαίσια των Εορτών του Πάσχα 2018.
11. Διάθεση πίστωσης για συνδρομή δήμου Σπετσών έτους 2018 στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών.
12. Χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους συνδημότες μας.

 

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών  θα συνεδριάσει σε τακτική συνεδρίαση, την 22α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση – Τσιμεντόστρωση οδού από περιοχή δεξαμενής έως Ανάληψη» Ν. Σπετσών.
2.    Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης, καθώς και των τμηματικών προθεσμιών, του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων δήμου Σπετσών».
3.    Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σπετσών που παραχωρούνται για χρήση.
4.    Καθορισμός ωραρίου εισόδου – εξόδου οχημάτων λαϊκής αγοράς Σπετσών.


Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών  θα συνεδριάσει σε τακτική συνεδρίαση, την 7η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.    Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπετσών.
2.    Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπετσών.
3.    Περί της αιτήματος της Συνεδριακής Α.Ε. σχετικά με το 3ο συμπόσιο νευρολογίας στρατιωτικών νοσοκομείων που θα πραγματοποιηθεί στις Σπέτσες 12-14 Απριλίου 2018.
4.    Περί έγκρισης δαπανών για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων εορτασμού των Τριών Σπετσιωτών Νεομαρτύρων.
5.    Περί έγκρισης δαπανών για την πραγματοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων Αποκριάς 2018.
6.    Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 142/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου «Περί παροχής σύμφωνης γνώμης επί της προτάσεως οριοθέτησης του ιστορικού τόπου της νήσου των Σπετσών, κατόπιν πρότασης της ΕΝΜΑ σύμφωνα με το Ν. 3028/2002».


Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών.

Θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών, σήμερα, την 22η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σπετσών για το έτος 2018.
  2. Αναπροσαρμογή η μη του τέλους ύδρευσης του Δήμου Σπετσών για το έτος 2018.
  3. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2018.
  4. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή ΤΑΠ για το έτος 2018
  5. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σπετσών για το έτος 2018.
  6. Καθορισμός τρόπου καταβολής τέλους κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018.
  7. Περί μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγής από αυτούς σε ευπαθείες κοινωνικές ομάδες.
  8. Έγκριση Προυπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών για το έτος 2018.
  9. Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών οικ. έτους 2018.
  10. Έγκριση της 5/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σπετσών.

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών.

Θα συνεδριάσει, σε τακτική συνεδρίαση, το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών, σήμερα, την 1η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      5η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2017.
2.     Έγκριση της 4/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σπετσών.
3.     Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου για μεταφορά ασθενούς δημότη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας και κατάθεση ιατρικών φακέλων δημοτών στα ΚΕΠΑ Πειραιά.
4.     Περί αποδοχής ποσού από δωρεά για εκδηλώσεις ΑΡΜΑΤΑ 2017.
5.     Απόφαση έγκρισης του 5ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση – τσιμεντόστρωση οδού από περιοχή Δεξαμενή έως Ανάληψη Ν. Σπετσών.
6.     Απόφαση έγκρισης διαμόρφωσης κοινοχρήστου χώρου έξωθεν οικίας Κοκκινάκη Κων/νου στην περιοχή Π. Λιμάνι Σπετσών με δαπάνες του και κατόπιν αιτήσεώς του.
7.     Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σπετσών έτους 2018.
8.     Έγκριση παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Νηπιαγωγείου Σπετσών για εκδήλωσή του στις 16-17/12/2017.
9.     Έγκριση παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για το Χριστουγεννιάτικο παζάρι της Γ’ Γυμνασίου στις 06/12/2017.
10.  Ανανέωση προγραμματικής σύμβασης με ΟΑΕΔ για την λειτουργία του γραφείου ανταποκριτή ΟΑΕΔ.
11.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνες από τους ΚΑΠ έτους 2017.
12.     Έγκριση της 5ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών.
13.     Διάθεση πίστωσης για προμήθεια χριστουγεννιάτικου διακόσμου για τις εορτές των Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς.
14.     Διάθεση πίστωσης για προμήθεια τροφίμων για τις άπορες οικογένειες της νήσου στα πλαίσια των εορτών των Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς.
15.     Διάθεση πίστωσης για έξοδα Δήμου Σπετσών για τον εορτασμό των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς & των Θεοφανείων.
16.     Λήψη απόφασης για έγκριση δωρεάν παραχώρησης χώρου για την υλοποίηση του προγράμματος: «Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σπετσών» στο δικαιούχο φορέα «Ε.Π.Ε.Κ.Α.».
17.     Περί της υπ’ αρ. 4350/24-11-2017 αιτήσεως της κ. Παρασκευά Ιωάννας για διαγραφή κυβικών λογαριασμού ύδρευσης.
18.     Περί του υπ’ αρ. 3903/27-10-2017 αιτήματος της κ. Μπεζάτη Αργυρώς σχετικά με θέματα ανακύκλωσης.
19.     Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε δημότη Σπετσών για έξοδα νοσηλείας.
20.     Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε δημότη Σπετσών για έξοδα νοσηλείας.
21.     Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε δημότη Σπετσών για έξοδα νοσηλείας.
22.     Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη Σπετσών.