Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών.


Θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσὠν, την 19η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


1.   Αντικατάσταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών κατόπιν παραίτησής του.
2.   Έγκριση Αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών.
3.   Περί του υπ ‘αρ. 703/15-03-2019 αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Σπετσών για παραχώρηση της Πλατείας Ποσειδωνίου στις 10-04-2019.
4.   Περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου κατόπιν αιτήσεως.
5.   Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αρίθμ. Υπουργικής αποφ., αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών , Γ. Χουλιαράκη, κατόπιν της υπ’ αρ. 7/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.


Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019

Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών.

Σήμερα στις 18,30 θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών. Για τη συνεδρίαση αυτή είχε εκδοθεί πρόσκληση για τη 1 Μαρτίου και στη συνέχεια ανακοίνωση αναβολής. Τα παραθέτουμε.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
                                                  Σπέτσες  25/02/2019

                                                  Αριθ. Πρωτ: 464

ΠΡΟΣ:
1. κ. Δήμαρχο Σπετσών
2. Προς μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σπετσών

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 1η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.   Περί αντικατάστασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών.
2.   Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευές κτιρίων και στεγών Γυμνασίου Σπετσών».
3.   Περί του υπ’ αρ. 461/19-02-2019 αιτήματος του κ. Τσακιρίδη Σπυρίδων.
4.   Διαγραφή οφειλής του κ. Ζαλώνη Νικ. & Σία Ο.Ε. και επαναβεβαίωση.


Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για την Παρασκευή 01/03/2019 τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, αναβάλλεται για την Δευτέρα 04/03/2019 και ώρα 18.30,  με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, καθώς θα απουσιάζει ο αντιδήμαρχος κ. Πάνου Παναγιώτης.  

Ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου

Φαρδέλλος Σπυρίδων

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών.


θα συνεδριάσει σε τακτική Συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών "την 31η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.        Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπετσών έτους 2019.

2.        Έγκριση προϋπολογισμού  Κέντρο Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπετσών έτους 2019.

3.        Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σπετσών έτους 2019 Β) Έγκριση Πινάκων Στοχοθεσίας Δήμου και Νομικών Προσώπων (Πίνακας 5Α).

4.        Αίτηση για την επισκευή κοινόχρηστου χώρου και εκ νέου διαμόρφωσης του στην αρχική κατάσταση, κατόπιν αιτήσεως του κ. Καστριώτη Δ. Γεωργίου.

5.        Πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.23 και Ο.Τ.26 του δήμου Σπετσών, κατόπιν αιτήσεως του κ. Μάρκ Φίσερ.

6.        Περί αποφάσεως επί της 4549/07-11-2018 αιτήσεως κ. Λαπατά Ιωάννη.

7.        Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ».

8.        Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 48 του ν.4325/2015) στο Δήμο Σπετσών έτους 2019.

9.        Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στο Δήμο Σπετσών  έτους 2019.

10.    Περί τροποποίησης άρθρων της κανονιστικής διάταξης για τη ρύθμιση του κυκλοφοριακού στο νησί των Σπετσών.

11.    Περί διαγραφής οφειλών δημότη Σπετσών.

12.    Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σπετσών (Δ.ΕΠ.Α.Σ) που τελεί υπό εκκαθάριση, και συγκεκριμένα, έγκριση του Ισολογισμού Έναρξης Εκκαθάρισης της 01 Ιανουαρίου 2010 (Επαναδιατυπωμένου).

13.    Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σπετσών (Δ.ΕΠ.Α.Σ) που τελεί υπό εκκαθάριση, και συγκεκριμένα, έγκριση Ισολογισμού της ενδιάμεσης Περιόδου Εκκαθάρισης από 01 Ιανουαρίου 2010 έως 04 Αυγούστου 2010 (Επαναδιατυπωμένου) και των πεπραγμένων των εκκαθαριστών.

14.    Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σπετσών (Δ.ΕΠ.Α.Σ) που τελεί υπό εκκαθάριση, και συγκεκριμένα, έγκριση Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2010 (Πρώτης Περιόδου Εκκαθάρισης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 και των πεπραγμένων των εκκαθαριστών.

15.    Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σπετσών (Δ.ΕΠ.Α.Σ) που τελεί υπό εκκαθάριση, και συγκεκριμένα, έγκριση Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2011 (Δεύτερης Περιόδου Εκκαθάρισης από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011) και των πεπραγμένων των εκκαθαριστών.

16.    Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σπετσών (Δ.ΕΠ.Α.Σ) που τελεί υπό εκκαθάριση, και συγκεκριμένα, έγκριση Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2012 (Τρίτης Περιόδου Εκκαθάρισης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012) και των πεπραγμένων των εκκαθαριστών.

17.    Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σπετσών (Δ.ΕΠ.Α.Σ) που τελεί υπό εκκαθάριση, και συγκεκριμένα, έγκριση Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2013 (Τέταρτης Περιόδου Εκκαθάρισης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) και των πεπραγμένων των εκκαθαριστών.

18.    Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σπετσών (Δ.ΕΠ.Α.Σ) που τελεί υπό εκκαθάριση, και συγκεκριμένα, έγκριση Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2014 (Πέμπτης Περιόδου Εκκαθάρισης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014) και των πεπραγμένων των εκκαθαριστών.

19.    Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σπετσών (Δ.ΕΠ.Α.Σ) που τελεί υπό εκκαθάριση, και συγκεκριμένα, έγκριση Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2015 (Έκτης Περιόδου Εκκαθάρισης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015) και των πεπραγμένων των εκκαθαριστών.

20.    Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σπετσών (Δ.ΕΠ.Α.Σ) που τελεί υπό εκκαθάριση, και συγκεκριμένα, έγκριση Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2016 (Έβδομης Περιόδου Εκκαθάρισης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016) και των πεπραγμένων των εκκαθαριστών.

21.    Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε ασθενή δημότη Σπετσών."

Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2018

Συνεδρίαση Δ. Σ. Δήμου Σπετσών στις 24.12.2018 το απόγευμα. ( Ναι, καλά διαβάσατε, την παραμονή των Χριστουγέννων).


Θα συνεδριάσει σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών την 24η του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


1.   Αποδοχή ποσού από επιχορήγηση για την υδροδότηση της νήσου με υδροφόρα πλοία.
2.   Επιχορήγηση Ναυτικού Ομίλου Σπετσών κατόπιν αιτήσεώς του.
3.   Παράταση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ανακύκλωσης στο Δήμο Σπετσών.
4.   Έγκριση της 4/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σπετσών.
                                          

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών


Θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών, την 27η του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.        Περί του υπ’ αρ. 4307/18-10-2018 αιτήματος υπαλλήλων του δήμου για εξωδικαστικό συμβιβασμό αναφορικά με την υπ’ αρ. ΑΓ4701/20-07-2010 αγωγή τους κατά του δήμου Σπετσών.

2.        Αποδοχή ποσού από 9η, 10η, 11η & 12η εντολή για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (Πρώην ΣΑΤΑ).

3.        Έγκριση 4ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών.

4.        Απόφαση για την παλαιότητα βόθρου εντός κοινόχρηστου χώρου και διατήρησης ή μη έως την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Σπετσών, στην περιοχή πηγάδι Σταυρού – Αγ. Ελευθέριος, κατόπιν αιτήσεως.

5.        Χορήγηση άδειας τομής στην Cosmote AE για την εγκατάσταση ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις περιοχές σύμφωνα με την αίτηση της εν λόγω εταιρείας.

6.        Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

7.        Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση – Τσιμεντόστρωση οδού από περιοχή Δεξαμενής έως Ανάληψη του δήμου Σπετσών».

8.        Σύνταξη έκθεσης Α’ τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού δήμου Σπετσών.

9.        Σύνταξη έκθεσης Β’ τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού δήμου Σπετσών.

10.    Αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σπετσών για το έτος 2019.

11.    Αναπροσαρμογή η μη του τέλους ύδρευσης του Δήμου Σπετσών για το έτος 2019.

12.    Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019.

13.    Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή ΤΑΠ για το έτος 2019.

14.     Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου  Σπετσών για το έτος 2019.

15.    Λήψη απόφασης για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων έτους 2019.

16.    Περί μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγής από αυτούς σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
17.    Καθορισμός τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου.  

18.    Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε ασθενή δημότη Σπετσών.

19.    Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη Σπετσών.

                                          


Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών


Θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών, την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 19.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.     Περί ανάκλησης ή μη της υπ’ αρ. 2066/11-08-2017 άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων του κ. Κόκκορη Κωνσταντίνου.
2.     Αποδοχή ποσού από 5η, 6η, 7η & 8η εντολή για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ).
3.     Αποδοχή ποσών από δωρεές για εκδηλώσεις ΑΡΜΑΤΑ 2018.
4.     Αποδοχή ποσού για πρόγραμμα ανακύκλωσης.
5.     Αποδοχή ποσού για δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων & εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Σπετσών (Β’ Φάση – Ολοκλήρωση).


Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών


Το Δ.Σ. Του Δήμου Σπετσών  θα συνεδριάσει την 28η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.     Περί του υπ’ αρ. 2124/11-06-2018 αιτήματος της Notedly Investments LTD.
2.    Καθορισμός δαπάνης ιδιωτικών οικοπέδων από το δήμο Σπετσών, σύμφωνα με το αρ. 94 παρ.1, περ.26  του Ν. 3852/2010.
3.    Έγκριση της 1/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σπετσών.
4.    Έγκριση της 2/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σπετσών.
5.    Χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε ασθενή δημότη Σπετσών.
6.    Χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε ασθενή δημότη Σπετσών.


Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών.


θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών, την 31η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 19.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.    Περί της υπ’ αρ. 2705/17-07-2018 αίτησης του κ. Μάρκου Παναγιώτη σχετικά με την στάθμευση οχήματος για την εξυπηρέτηση των κυβερνητών των θαλασσίων ταξί.
2.    Περί αποδοχής της παραίτησης μέλους του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών και ορισμού νέου μέλους.
3.    Περί του υπ’ αρ. 2710/17-07-2018 αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σπετσών για παραχώρηση ειδικού χώρου για έκθεση και διάθεση εκδόσεών του κατά την διάρκεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΑΡΜΑΤΑ 2018».
4.    Περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν ξενοδοχείου «STAR», για την τοποθέτηση πάγκου για bazzar προϊόντων του «Χαμόγελου του Παιδιού από 06-08/09/2018.
5.    Περί διαγραφής (εν μέρει οφειλής) δημότη σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ.174 του ν. 3463/2006.
6.    Περί του υπ’ αρ. 2659/13-07-2018 αιτήματος της κ. Κούβελα Καλλιρόης για έγκριση διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών στην περιοχή Αγίας Παρασκευής.

                                                    

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών.


 Θα συνεδριάσει σήμερα, την 27η του μηνός Μαΐου  του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19.30 σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.           Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών έτους 2018.
2.           Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού δήμου Σπετσών έτους 2018.
3.           Περί του υπ’ αρ. 2295/21-06-2018 αιτήματος των κ.κ. Βλαμίδη Μ. και Σκαρμούτσου Α.
4.           Περί του υπ’ αρ. 2178/13-06-2018 αιτήματος  του κ. Παρίση Σωτήριου εκπρ. της «Πλατά Μ. & Σία Ο.Ε.», για χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής.
5.           Περί του υπ’ αρ. 1150/03-04-2018 αιτήματος  του κ. Βελούδη Βασίλειου, για χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής.
6.           Περί του υπ’ αρ. 2055/06-06-2018 αιτήματος του κ. Πάνου Δημήτριου για διαμόρφωση εισόδου παραλίας Κουνουπίτσας.
7.           Περί του υπ’ αρ. 1283/16-04-2018 αιτήματος του κ. Πάνου Δημήτριου για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
8.           Επιχορήγηση Δήμου Σπετσών στον «Α.Ο. Μπουμπουλίνα», για τη διεξαγωγή τριήμερου αθλητικού τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου από 15/06/18 έως 18/06/18.
9.           Περί επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Κοκκινάρια , μετατόπιση κολόνας      ΔΕΗ   στην περιοχή Αγ. Θεοδοσίου και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε διάφορα σημεία του νησιού.
10.       Διαγραφή οφειλών που αφορούν στο τέλος καθαριότητας - ηλεκτροφωτσμού και ηλεκτροδοτούμενων χώρων και επαναβεβαίωσή τους, λόγω λανθασμένης χρέωσης.
11.                 Διαγραφή οφειλών που αφορούν στο τέλος ύδρευσης και επαναβεβαίωσή τους,  λόγω λανθασμένης χρέωσης.
12.       Διαγραφή οφειλών που αφορούν στο τέλος χρήσεως παραλίας και επαναβεβαίωση υπολειπόμενου ποσού λόγω τροποποίησης συμφωνητικού.
13.       Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης από τους ΚΑΠ 2018.
14.       Αποδοχή ποσού από δωρεά Ε.Τ.Ε.
15.       Διαθέσεις πιστώσεων για πολιτιστικές εκδηλώσεις και λοιπές δαπάνες στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων ΑΡΜΑΤΑ 2018.


                                        

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών την 22α του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 , 
για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.        Χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε δημότη Σπετσών για έξοδα νοσηλείας.
2.        Περίαιτήματος της οργανωτικής επιτροπής του SpetsesTerraChallengeγια διεξαγωγή επίσημου τριήμερου διεθνή αγώνα ορεινής ποδηλασίας, υπό την αιγίδα του δήμου Σπετσών.
3.        Περί του υπ’ αρ. 1696/14-05-2018 αιτήματος ιδιοκτητών τουριστικών ημερόπλοιων νηολογίου Σπετσών.
4.        Περί έγκρισης τσιμεντόστρωσης κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν ιδιοκτησίας κ. Κόκορη Ελευθέριου στην περιοχή Αγ. Ελευθέριου, κατόπιν αιτήσεώς του και με δικές του δαπάνες.
5.        Διάθεση πίστωσης για κάλυψη δαπανών ενόψει της επίσκεψης Της Αυτού Θείας Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, και της ανακήρυξής Του σε επίτιμο δημότη Σπετσών.
6.        Περί έγκρισης συμβολικής δενδροφύτευσης μίας ελιάς από ΤηνΑυτού Θεία Παναγιώτητα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, στον περιβάλλοντα χώρο του Ι.Μ.Ν. Αγίου Νικολάου Σπετσών.
7.        Διάθεση πίστωσης για ηχητική κάλυψη και μεταφορικά έξοδα στα πλαίσια της διοργάνωσης των αγώνων «SpetsesClassicYachtRace 2018».
8.        1η αναμόρφωση προϋπολογισμού δήμου Σπετσών έτους 2018 κατόπιν αποδοχής ποσού 60.000,00 € για αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες.
9.        Περί υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υφιστάμενων και δημιουργίας νέων παιδικών χαρών του δήμου Σπετσών.
10.    Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” για την επισκευή-συντήρηση του αύλειου χώρου του γυμνάσιου Σπετσών." 
Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών


Θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών την 8η του μηνός Μαΐου  του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 19.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.        Περί αφαίρεσης κουβουκλίων υφισταμένων περιπτέρων τα οποία στερούνται αδείας.
2.        Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 193/2013 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Σπετσών με θέμα: «Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Σπετσών μεταξύ των Ο.Τ. 129 & 130 στην ενορία Αγ. Αντωνίου του δήμου Σπετσών» κατόπιν αιτήσεως κ. Φρίντζάλα Ηλία.
3.        Περί συγκρότησης επιτροπής για τη διερεύνηση τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων που αφορούν την έκδοση ειδικής κάρτας εισόδου – εξόδου οχημάτων στο νησί των Σπετσών.
4.        Περί χορήγησης ή μη αδειών κατάληψης χώρου στην περιοχή της Ντάπιας λόγω επικινδυνότητας.
5.        Περί έγκρισης συμμετοχής του δήμου Σπετσών και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με τίτλο ‘Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού.
6.        Έγκριση του 7ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση – τσιμεντόστρωση οδού από περιοχή Δεξαμενή έως Ανάληψη Ν. Σπετσών».
7.        Περί ανακηρύξεως της Αυτού Θείας Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, σε επίτιμο δημότη Σπετσών.
8.        Περί παραχώρησης ή μη τμήματος της Πλατείας Ποσειδωνίου στον Σύλλογο Γυναικών Σπετσών για την διοργάνωση της Έκθεσης βιβλίου τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο, κατόπιν αιτήσεως.
9.        Περί παραχώρησης ή μη χώρου στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων δημοτικού σχολείου Σπετσών για πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από 29/05/2018 έως 02/06/2018.
10.    Περί παραχώρησης ή μη κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή Αγ. Μάμμα,  στην «ΑΝΕΔΗΚ Α.Ε.»,  για επαγγελματική χρήση, κατόπιν αιτήσεώς της.
11.    Διάθεση πίστωσης για διαφημιστική καταχώρηση τουριστικής προβολής του δήμου Σπετσών.
12.    Διάθεση πίστωσης για παραγωγή οπτικοακουστικού διαφημιστικού υλικού τουριστικής προβολής του δήμου Σπετσών.
13.    Διάθεση πίστωσης για κάλυψη εξόδων στα πλαίσια του «Spetsathlon 2018”.
14.     Περί χορήγησης παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων στον κ. Κιώφο Μιχάλη, κατόπιν αιτήσεώς του.
15.    Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην «Faster I.K.E».