Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών


Θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών, την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 19.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.     Περί ανάκλησης ή μη της υπ’ αρ. 2066/11-08-2017 άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων του κ. Κόκκορη Κωνσταντίνου.
2.     Αποδοχή ποσού από 5η, 6η, 7η & 8η εντολή για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ).
3.     Αποδοχή ποσών από δωρεές για εκδηλώσεις ΑΡΜΑΤΑ 2018.
4.     Αποδοχή ποσού για πρόγραμμα ανακύκλωσης.
5.     Αποδοχή ποσού για δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων & εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Σπετσών (Β’ Φάση – Ολοκλήρωση).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου