Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών


Το Δ.Σ. Του Δήμου Σπετσών  θα συνεδριάσει την 28η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.     Περί του υπ’ αρ. 2124/11-06-2018 αιτήματος της Notedly Investments LTD.
2.    Καθορισμός δαπάνης ιδιωτικών οικοπέδων από το δήμο Σπετσών, σύμφωνα με το αρ. 94 παρ.1, περ.26  του Ν. 3852/2010.
3.    Έγκριση της 1/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σπετσών.
4.    Έγκριση της 2/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σπετσών.
5.    Χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε ασθενή δημότη Σπετσών.
6.    Χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε ασθενή δημότη Σπετσών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου