Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΜΑΣ

Πιστεύουμε πως μια καλή αντιπολίτευση έχει ως αποτέλεσμα μια καλή κυβέρνηση. Κι αυτό ισχύσει και στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Καλή αντιπολίτευση θεωρούμε αυτήν που :
·                   Μένει πιστή στις αρχές της .
·                      Δεν συναλλάσσεται άνομα με την πλειοψηφία .
·                      Δεν εγκαταλείπει τη "μάχη" από πίκρα γιατί δεν κέρδισε τις εκλογές .
·                      Συνεργεί σε κάθε καλό κι οφέλιμο για τους δημότες έργο.
·                      Αντιστέκεται σε κάθε πρόταση  που πιστεύει πως είναι επιζήμια για τον τόπο και τους δημότες, ή άδικη ή παράνομη.
·                      Προσπαθεί να εμποδίσει την πλειοψηφία από λάθη και δεν περιμένει να της τα καταλογίσει εκ των υστέρων, αφού πρώτα την αφήσει να τα κάνει.
·                      Κάνει τα πάντα για να προωθήσει τη διαφάνεια σε όσα αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
·                      Διεκδικεί το ρόλο που της δίνει ο νόμος στη λειτουργία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και δεν επιτρέπει σε κανέναν να την αγνοήσει.Έτσι διασφαλίζει το δικαίωμα σωστής έκφρασης όσων με την ψήφο τους της έδωσαν την εντολή να τους εκπροσωπήσει.
·                      Δεν αποθαρρύνεται από το γεγονός πως είναι μειοψηφία.Μπορεί να μην έχει την πλειοψηφία, αλλά έχει λόγο. Ο λόγος είναι ισχυρότερος από την ψήφο. Η πρώτη υπερισχύει σε κάποια χρονική στιγμή. Ο λόγος μένει  για πάντα στη μνήμη και τις συνειδήσεις των ανθρώπων.

Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Η πίτα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σπετσών.

Την Κυριακή 23-1-2011 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σπετσών έκοψε την πίτα του στο κατάστημα "Αργυρης' στην πλατεία του Ρολογιού. Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν μέλη του Συλλόγου, ο Δήμαρχος και δημοτικοί Σύμβουλοι.
Ο κ. Γιώργος Μυτιληναίος, πρόεδρος και ψυχή του Συλλόγου  μίλησε πολύ σύντομα , ευχήθηκε σε όλους και ανακοίνωσε πως η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που θα γίνει στις 6 Φεβρουαρίου.

Το νέο Διοικ. Συμβούλιο του Εμπορ. Βιοτεχν. Συλλόγου Σπετσών.

Στις τελευταίες εκλογές του Ε.Β.Σ.Σ. ,εκλέχτηκαν για το Δ.Σ. οι παρακάτω:

Πρόεδρος:  Αργυρώ Μπεζάτη Ορλώφ
Αντιπρόεδρος: Ξένος Σαφράνογλου
Γραμματέας: Αλεξανδρίδης Νίκος
Ταμίας: Μαρκέλλα Μπαϊρακτάρη

Μέλος: Ιάσονας Ορλάνδος
Μέλος: Χρήστος Γκίνης

Αναπλ. Μέλος: Αντώνης Ορλώφ

Για την επιτροπή διαβούλευσης στον Δήμο: Ιάσονας Ορλάνδος
Για την επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης στον Δήμο: Χρήστος Γκίνης

Τους ευχόμαστε  καλή επιτυχία στο έργο τους.
 Στους εμποροβιοτέχνες του νησιού ευχόμαστε καλές δουλειές , γιατί οι εποχή μας έχει δυσκολίες και χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες για την πρόοδο και την ανάπτυξη.

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 1-2-2011 και ώρα 17,30

Σήμερα  μετά το μεσημέρι λάβαμε πρόσκληση για νέα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη στις 5,30 το απόγευμα στο Δημαρχείο.
Υπάρχουν 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Σ'αυτά περιλαμβάνονται διάφορα αιτήματα  συμπολιτών μας , καθώς και  θέματα όπως:
 •  Η συγκρότηση ή μη, Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σπετσών,( ο Καλλικράτης στο άρθρο 76 προβλέπει τα εξής για την επιτροπή Διαβούλευσης:
  "1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
  α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
  β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
  γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
  δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
  ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
  στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
  ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
  η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
  θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
  ι) δημότες.
  Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα(50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
  Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικώνοργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επι κεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
  2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
  α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης
  του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
  β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό
  συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
  γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για
  την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση τωνδυνατοτήτων αυτών.
  δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
  Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
  3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3)μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
  4. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την
  παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.").
 • Η έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΚΑΠΗ.
 • Η έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου ηλεκτροδότησης του γηπέδου.
 • Ο προσδιορισμός της θέσης που θα τοποθετηθεί περίπτερο στο Καστέλλι κοντά στην Εκκλησία του Αγ. Γεωργίου.
 • Η συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) , για την εφαρμογή του προγράμματος «Διαύγεια» .( Σχετικά με την ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των πράξεων και αποφάσεων του Δήμου).
 • Η συγκρότηση επιτροπών  για την παραλαβή των προμηθειών του Λιμενικού Ταμείου για το 2011.
 •  Η σύναψη σύμβασης με το Δήμο Πειραιά  για Υπηρεσίες πρόσθετες αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στους Δήμους. ( Το άρθρο 95 του 3852 /2010 λέει:   "2. Αν σε δήμους του ίδιου νομού, δεν υφίστανται υπηρεσίες, με επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού, προς άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που απονέμονται σε αυτούς με το άρθρο 94, περιλαμβανομένων και των τεχνικών υπηρεσιών, για τις σχετικές αρμοδιότητες παρέχεται, υποχρεωτικώς, διοικητική υποστήριξη από το δήμο της έδρας του νομού ή από άλλο εγγύτερο δήμο, όπως αυτός ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία εκδίδεται μέχρ 31.10.2010. Για την έκδοση της προηγούμενης απόφασης, σχετικά με τον προσδιορισμό του εγγύτερου δήμου, απαιτείται προηγούμενη εισήγηση του δήμου που θα εξυπηρετηθεί διοικητικά, η οποία παρέχεται εντός μηνός αφότου ζητηθεί. Αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα μονομελή ή συλλογικά αιρετά όργανα ασκούνται από τον οικείο δήμο.
  3. Ο δήμος της έδρας του νομού παρέχει, επίσης, διοικητική υποστήριξη για την έκδοση οικοδομικών αδειών.
  Εάν η οικεία αρμοδιότητα έχει απονεμηθεί με σχετικό προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση
  του άρθρου 61 του ν. 947/1979 (ΦΕΚ 69 Α΄) σε άλλουςδήμους του ίδιου νομού, οι δήμοι αυτοί εξακολουθούν να  την ασκούν.
  4. Η διοικητική υποστήριξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των προηγούμενων παραγράφων από το δήμο
  της έδρας του νομού παρέχεται μέχρι 31.12.2012. Μέχριτην ίδια ημερομηνία οι λοιποί δήμοι του ίδιου νομού υποχρεούνται να έχουν οργανώσει αντίστοιχες υπηρεσιακές μονάδες")
Παραθέτουμε τα θέματα ημερήσιας διάταξης όπως ακριβώς αναγράφονται στον κατάλογο που συνοδεύει  τη σχετική πρόσκληση.

"1.    Περί έγκρισης των Φύλλων Αυτόνομων Οικισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για την απογραφή κτιρίων και πληθυσμού – κατοικιών 2011.
2.    Περί έγκρισης μετακίνησης του Αντιδημάρχου Σπετσών κ. Δαμδημόπουλου Κων/νου στον Πειραιά την Τρίτη 25/01/2011 και Τετάρτη 26/01/2011.
3.    Περί συγκρότησης Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) του Δήμου Σπετσών, για την εφαρμογή του προγράμματος «Διαύγεια»  (άρθρο 6 παρ.1 Ν.3861/2010).
4.    Περί συγκρότησης επιτροπών σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ για τις προμήθειες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών έτους 2011.
5.    Περί αιτήματος για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Πειραιά, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του αρ. 95 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, που αφορούν υπηρεσίες σύμφωνα με τις πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων του αρ. 94 του παραπάνω Νόμου.
6.    Περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Ηλεκτροδότηση γηπέδου ποδοσφαίρου».
7.    Περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΚΑΠΗ Δήμου Σπετσών».
8.    Περί προσδιορισμού της ακριβής θέσης τοποθέτησης του περιπτέρου πλησίον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στην περιοχή Καστέλλι.
9.    Περί αποφάσεως επί του υπ’ αρ. πρωτ.: 141/14-01-2011 αιτήματος των κ.κ. Ορλάνδου Ιάσονα και Καναβού Μαρίας για επιστροφή ποσού.
10. Περί αποφάσεως επί του υπ’ αρ. πρωτ.: 5200/08-10-2010 αιτήματος του Γυμνασίου Σπετσών, για μείωση ποσού επί του λογαριασμού ύδρευσης.
11. Περί αποφάσεως επί του υπ’ αρ. πρωτ.: 4917/24-09-2010 αιτήματος της κ. Τσαπάρα Αικατερίνης, για διαγραφή ή μείωση ποσού επί του λογαριασμού ύδρευσης.
12. Περί αποφάσεως επί της εισήγησης του Γραφείου Ύδρευσης του Δήμου για διόρθωση υοθ λογαριασμού νερού Ε’ διμήνου 2010 του κ. Λάμπρου Ιωάννη Λάμπρου.
13. Περί αποφάσεως επί του υπ’ αρ. πρωτ.: 6223/22-12-2010 εγγράφου του κ. Κόκκορη Ελευθέριου.
14. Περί αποφάσεως για την συγκρότηση ή μη Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σπετσών.
15. Περί αποφάσεως για έγκριση τοποθέτησης μηχανημάτων ψύξης – θέρμανσης σε κοινόχρηστο χώρο και επί της νοτιοανατολικής όψης του κτιρίου στο Ο.Τ. 204, περιοχή Λιμάνι Σπετσών, κατόπιν αιτήσεως των κ.κ. Ευάγγελου Νικολαΐδη και Αντώνιου Μπαρδάκου."


Τα Δημοτικά Συμβούλια

Η ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων για την ημερομηνία και τα θέματα των Δημοτικών Συμβουλίων , πρέπει να γίνεται 5 μέρες πριν. Δηλαδή να μεσολαβούν 3 πλήρεις μέρες μεταξύ της ημερομηνίας επίδοσης και της ημερομηνίας πραγματοποίησής τους.
Δεν αναφέρει  βέβαια ο νόμος τη λέξη "εργάσιμες"μέρες, αλλά εξυπακούεται πως θα πρέπει αυτές οι μέρες να είναι εργάσιμες, διότι το νόημα του χρονικού περιθωρίου αυτού είναι να μπορούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να αντλήσουν στοιχεία από το δήμο ώστε να προσέλθουν ενημερωμένοι.Οπότε αν δε μεσολαβούν  3 εργάσιμες, πώς θα εξασφαλίζεται η ενημέρωση των Συμβούλων; Θα λειτουργεί ο Δήμος για το σκοπό αυτό τις αργίες; Αυτό είναι παράλογο. Το λογικό είναι να είναι εργάσιμες αυτές οι μέρες , εφ'όσον δεν πρόκειται για κάτι εξαιρετικά έκτακτο που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
 Μας είναι πολύ δυσάρεστο να παλεύουμε για τα αυτονόητα στη λειτουργία του θεσμού και για πράγματα που κανονικά θα έπρεπε να είναι δεδομένα .

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Επιτροπή Απογραφής.

Αύριο Παρασκευή, 28-1-2011 και ώρα 12 μ. , ο πρόεδρος της Επιτροπής Απογραφής κ. Κώστας Δαμδημόπουλος κάλεσε τα μέλη  της επιτροπής στις αποθήκες του Δήμου που ευρίσκονται στην περιοχη "Σφαγεία", να καταγράψει τα "προς καταστοφήν" υλικά και αντικείμενα που αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του Δήμου κι ευρίσκονται εκεί.
Η παράταξή μας μετέχει στην Επιτροπή αυτή με τακτικό μέλος την Καλομοίρα Αργυρίου-Κουμπή και αναπληρωματικό τον Γιώργο Νεοφώτιστο.
Η επιτροπή αυτή είναι παράτυπη ως προς τη σύστασή της, διότι περιλαμβάνει ένα νομικό ενώ προβλέπεται να μετέχει σ'αυτήν ο νομικός σύμβουλος του Δήμου μόνον αν ο Δήμος διαθέτει νομικό Σύμβουλο. Παρά  το γεγονός αυτό και το  ότι η σχετική εγκύκλιος προέβλεπε απογραφή για συγκεκριμένες περιπτώσεις, το όλο έργο  της  απογραφής  και της εκκαθάρισης  που ξεκινάει είναι απαραίτητο και θα συνεργαστούμε όσο μπορούμε καλύτερα για να το φέρουμε εις πέρας. Άλλωστε ουδέποτε ως τώρα αντιμετωπίσαμε πρόβλημα στη συνεργασία μας με τον κ. Δαμδημόπουλο.

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Τα καρνάγια

Τα παραδοσιακά καρνάγια αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια ένα θέμα νομιμότητας και είναι ουσιαστικά "ὑπό διωγμόν". Σε μια συνάντηση που είχε γίνει το καλοκαίρι στο Δημαρχείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος των καραβομαραγκών, το τελικό συμπέρασμα που βγήκε, (σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συνάντηση αυτή από τους νομικούς που παρίσταντο), ήταν ότι υπάρχει νομοθετικό κενό για την προστασία τους. Δηλαδή η νομοθεσία δεν εξαιρεί τα καρνάγια από το νόμο για τη χρήση των αιγιαλών, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται σαν κοινοί καταπατητές του αιγιαλού , οπότε μόνο μια νομοθετική ρύθμιση θα λύσει το πρόβλημά τους . Οι ίδιοι οι καραβομαραγκοί ,μετά τις πρόσφατες μηνύσεις που έχουν ν΄αντιμετωπίσουν , μάλλον συνειδητοποίησαν πως πρέπει να είναι ενωμένοι για να πετύχουν το στόχο τους  και συντονίζουν τις ενέργειές τους.

Από την καλοκαιρινή συνάντηση των καραβομαραγκών στο Δημαρχείο.


Λιμενικό Ταμείο

Την Τετάρτη 19-1-2011 έγινε η πρώτη συνάντηση των μελών του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Σπετσών. Από τη συνάντηση που έγινε με πρόσκληση του προέδρου της κ. Θωμά Τομπαζιάδη, απουσίαζε μόνον ο κ. Ηλίας Φριτζάλας.
Επρόκειτο για μια συνάντηση γνωριμίας κυρίως.
Στη συζήτηση που έγινε μεταξύ των μελών του Δ.Σ.,αναφέρθηκε το πρόβλημα με τα καρνάγια. Ο προεδρος έθεσε σαν προτεραιότητα που θα απασχολήσει τις επόμενες συναντήσεις τον τεχνικό προγραμματισμό και την κατάρτιση του  προϋπολογισμού.

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Οικονομική Επιτροπή.

Στην πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ήταν απών ο κ. Κώστας Τζιάμος, ο οποίος  ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα είχε ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο για την απουσία του.
Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος, και οι κ. Ηλίας Φριτζάλας, Παναγής Γιαννακούλιας, Γιάννης Σούλιας , Νίκος Μέξης και Καλομοίρα Κουμπή.
Η συνεδρίαση ήταν ανοικτή στο κοινό και παρίσταντο και οι αντιδήμαρχοι και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κάποιοι δημοτικοί Σύμβουλοι κι ελάχιστοι πολίτες.
Πριν ξεκινήσει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η΄Κ. Κουμπή επεσήμανε πως πρέπει απαραίτητα στην πρώτη αυτή συνεδρίαση, πριν από ο,τιδήποτε άλλο, να γίνει η εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής  Επιτροπής.
Ο αντιπρόεδρος, σύμφωνα με το νόμο ,εκλέγεται από τη μειοψηφία. Έτσι υποψήφιοι ήταν δύο:Ο Ν. Μέξης και η Κ. Κουμπή, αφού και οι δυο εξέφρασαν την επιθυμία αυτή.
Εκλέχτηκε, στη φανερή ψηφοφορία που ακολούθησε, με απόλυτη πλειοψηφία η Κ. Κουμπή.
Στη συνέχεια προχώρησε η εξέταση των θεμάτων ημερησιας διάταξης.
 1. Στο πρώτο θέμα, που αφορούσε τη συμμετοχή μας στο δίκτυο των μικρών νησιών,  μας ενημέρωσε ο κ. Φαρδέλος  πως κοστίζει  στο Δήμο μας 1.500 Ευρώ το χρόνο, αλλά στοχεύει  εκτός των άλλων στη διεκδίκηση της νομοθετικής ρύθμισης, που ισχύει σε πολλά άλλα κράτη, ώστε να  κοστίζουν οι θαλάσσιες μεταφορές στους πολίτες, όσο οι χερσαίες ίσης απόστασης. Εμείς ( όταν λέμε εμείς εννοούμε η Κ. Κουμπή που εκπροσωπεί την παράταξή μας) ,ψηφίσαμε με τη σκέψη πως ήδη μετέχουμε σ΄αυτό και  στοχεύει σε κάτι που πιστεύουμε πως είναι δίκαιο και θα ανακουφίσει αν επιτευχθεί( το πόσο πιθανό είναι αυτό, είναι άλλη ιστορία),τους κατοίκους των νησιών μας.
 2. Το δεύτερο θέμα αφορούσε την αποδοχή μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου. Ο Δήμαρχος μας ενημέρωσε πως οι ασφάλειες των οχημάτων κοστίζουν στο Δήμο  ως τώρα 7.100 Ευρώ ετησίως. Το ψηφίσαμε κι αυτό.
 3. Το τρίτο θέμα ήταν για ορισμό νομικού συμβούλου στην Επιτροπή απογραφής. Εδώ επιμείναμε ( Κ. Κουμπή)πως δεν έχει κανένα νόημα αυτό και πως είναι παράνομο, διότι η σχετική εγκύκλιος που ορίζει τα μέλη που αποτελούν την επιτροπή ( την έχουμε δημοσιεύσει σε προηγούμενη ανάρτησή μας) λέει πως συμμετέχει ο νομικός Σύμβουλος του Δήμου, αν υπάρχει. Ο δήμος μας δεν έχει, δηλαδή δεν έχει δικηγόρο με το μήνα που να έχει προσληφθεί μετά από διαγωνισμό, άρα δεν έχει νομικό Σύμβουλο, άρα δε συμμετέχει νομικός Σύμβουλος. Εμείς εκφράσαμε τη διαφωνία μας, αλλά και γενικά δεν ετέθη σε ψηφοφορία.
 4. Τέταρτο θέμα ήταν η ανάθεση της υπόθεσης της Αρμάτας , την οποία ως τώρα χειριζόταν ως δικηγόρος  της πλευράς του Δήμου ο κ. Φραντζής, σε δυο άλλους δικηγόρους. Στον κ. Ηλία Αρβανιτόπουλο, που είναι επιλογή της πλειοψηφίας και τον κ. Πρωτόπαπα, του οποίου ανέγνωσε μια επιστολή ο Δήμαρχος , στην οποία έλεγε πως , σε συνέχεια της προφορικής συνεννόησης με το Δήμαρχο, δέχεται να αναλάβει την υπόθεση της Μονής,αφιλοκερδώς, όπως κάνει ως τώρα με το Ναό της Αναλήψεως. Βέβαια, αν εκδικαστεί αποζημίωση υπέρ του Δήμου, δεν είναι διατεθειμένος να κάνει εις βάρος του πλουσιότερο το Δήμο Σπετσών. Ο κ. Μέξης υποστήριξε την άποψη να συνεχίσει ο κ. Φραντζής την υπόθεση, διότι την γνωρίζει επί οκτώ έτη.Εμείς  είπαμε πως εφ'όσον ο Δήμαρχος και η πλειοψηφία, έχει έστω και υπόνοιες για το μη καλό χειρισμό της υπόθεσηςαπό το δικηγόρο,δικαιούται να τον αλλάξει. Διατυπωσαμε επίσης και κάποια επιφύλαξη όσον αφορά τις διεκδικήσεις του δικηγόρου σε περίπτωση που εκδικαστεί αποζημίωση για δικαστικά έξοδα υπέρ του Δήμου.Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ασχολείται πολλά χρόνια με την υπόθεση ως δικηγόρος της Αναλήψεως. Να μη διεκδικήσει αποζημίωση ως να ήτο δικηγόρος του δήμου όλα αυτά τα χρόνια. Ψηφίσαμε την ανάθεση στους δυο αυτούς δικηγόρους με το σκεπτικό πως είναι λογικό να αναγνωρίζουμε στο  Δήμαρχο το δικαίωμα να συνεργάζεται με δικηγόρους της επιλογής του και της εμπιστοσύνης του.Μειοψήφισε ο κ. Μέξης.
 5. Πέμπτο θέμα ήταν η ανάθεση εντολής σε νομικό για την υπόθεση δυο προσφυγών πολιτών. Ψηφίσαμε και πάλι το δικηγόρο που πρότεινε ο Δήμαρχος.
 6. Έκτο θέμα ήταν η διάθεση  πίστωσης για τη μεταφορά των ειδών ένδυσης που συγκεντρώνει η κυρία Κούλα Θυμαρά, προς το δίκτυο αλληλεγγύης της Περιφέρειας Αττικής.Είναι 80 σακούλες και το κόστος της μεταφοράς είναι 430,50. Το ψηφίσαμε φυσικά.
 7. Έβδομο θέμα η  χορήγηση άδειας μουσικής σε κατλαστημα στην Κουνουπίτσα. Το ψηφίσαμε.
 8. Το όγδοο θέμα αναβλήθηκε γιατί δεν υπήρχε η προσφορα.Δεν ετέθη καν.
 9. Τελευταίο θέμα, από τη συζήτηση του οποίου εξαιρέθηκε ο κ. Φριτζάλας, γιατί αφορούσε υπόθεση στην οποία είχε έννομο συμφέρον, ήταν η ανάθεση εντολής σε νομικό για εκπροσώπιση του Δήμου στον Άρειο Πάγο. Το ψηφίσαμε.
Αν δει κανείς τον κατάλογο με  τα θέματα θα διαπιστώσει μια αντίφαση. Από τη μια προτείνεται η συμμετοχή νομικού Συμβούλου στην επιτροπή απογραφής, κι από την άλλη αναθέτει ο Δήμος εντολές σε νομικούς για εκπροσώπιση σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις.
Αν ο Δήμος έχει νομικό Σύμβουλο, αυτός αναλαμβάνει αυτοδικαίως τις υποθέσεις του Δήμου. Δε μπορεί και να έχει νομικό σύμβουλο και να κάνει αναθέσεις. Νομικό Σύμβουλο δεν έχει βέβαια .

Πρόσκληση σύγκλησης οικονομικής Επιτροπής.

Λάβαμε για σήμερα , ημέρα Πέμπτη, 20-1-2011, στις 17,30 το απόγευμα στο Δημαρχείο,προσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπετσών, με αρ. πρωτ. 180 και ημερομ. 18-1-2011.
Τα Θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
 1. Περί διάθεσης ποσού στο Ελληνικό δίκτυο μικρών νησιών για το 2011.
 2. περί αποδοχής όρων σύνταξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου.
 3. Περί ορισμού νομικού συμβούλου στην επιτροπή απογραφής.
 4. Περί ανάθεσης εντολής σε νομικό για να παραστεί στην εκδίκαση της υπόθεσης της Αρμάτας.
 5. Περί ανάθεσης εντολής σε νομικό για να αναλάβει την υπόθεση των προσφυγών δυο πολιτών κατά του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κλπ.
 6. περί διάθεσης πίστωσης για τη μεταφορά ένδυσης στο δίκτυο αλληλεγγύης  Περιφερειας Αττικής.
 7. Περί χορήγησης άδειας μουσικής σε κατάστημα στην περιοχή της Κουνουπίτσας.
 8. περί έγκρισης ... για την επέκταση του τραπεζιού του  Δημοτικού Συμβουλίου.
 9. Περί ανάθεσης εντολής σε νομικό για την εκπροσώπιση του Δήμου Σπετσών ενώπιον του Αρείου Πάγου στις 28-2-2011....
Τα σχόλιά μας θα τα κάνουμε μετά τη Συνεδρίαση.

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Τα αυτονόητα

Στην προεκλογική μας διακήρυξη είχαμε πει, πως αγωνιζόμαστε για τα αυτονόητα.
Δεν περιμέναμε βέβαια πως αυτό θα αφορά και στον τρόπο λειτουργίας του δημοτικου Συμβουλίου και στα τόσο, μα τόσο αυτονόητα.
Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε αγώνα ώστε:

 1. Να τηρούνται οι διαδικασίες κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα:
Να γίνεται μια κανονική εισήγηση του κάθε θέματος  από το δήμαρχο, ή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή κάποιον σύμβουλο που αυτοί έχουν ορίσει κι αν το θέμα είναι ειδικό να καλείται ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου για να ενημερώνει σχετικά το Συμβούλιο .
Στη συνέχεια ο λόγος να δίνεται στους επι κεφαλής των παρατάξεων .
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να μην απαντά σε καθέναν ομιλητή "αποκρούοντάς" τον κάθε φορά που μιλά. Αν χρειάζεται κάποιος να απαντήσει, ας το κάνει ο εισηγητής, η ο Δήμαρχος κλπ.
Στο κάτω κάτω είνα υποτιμητικό για το Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους αυτό. Δηλαδή τι; Δεν είναι ικανοί αυτοί να εισηγηθούν ένα θέμα ή να απαντήσουν και έχουν τον πρόεδρο για όλες τις δουλειές;
Κάποια φορά, κάποιο θέμα, θα τύχει να το εισηγηθεί ή να το απαντήσει κι αυτός. Αλλά το να υπάρχει ένα "παιχνίδι"μεταξύ προέδρου και καθενός ομιλητή είναι απαράδεκτο.

2.Οι εισηγήσεις να είναι προετοιμασμένες και σοβαρές.
 Δε μπορεί να τίθεται ένα θέμα "προς ψήφισιν"χωρίς στοιχεία, όπως έγινε με το θέμα της στέγασης του Λυκείου. Κάτι τέτοιο προσβάλλει το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου.Η απαίτηση αυτή δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του θεσμού. Οι διάφοροι εισηγητές ή ομιλητές της πλειοψηφίας δεν έπιτρέπεται να λένε πράγματα αντιφατικά μεταξύ τους, όπως στο δημοτικό Συμβούλιο της 12-1-2011, που  οιομιλητές είπαν  διαφορετικά πράγματα για το ποιου πρωτοβουλία ήταν το αίτημα για τη στέγαση του Λυκείου στο "παράρτημα῾.
Ο Δήμαρχος υποστήριξε πως ή πρόταση αυτή ήταν της πλευράς του, ("δική μας" , όπως είπε) , ο κ. Γ. Λυρακης είπε πως ήταν μια πρόταση που την έκανε από μόνη της η Επιτροπή , αυτοί που είχαν έλθει στο μνημόσυνο του Αναργύρου.Επίσης  σχετικά με τη συνάντηση με την Επιτροπή την Α.Κ.Σ.Σ.,που  αρχικά παρουσιάστηκε  ως μια συζήτηση που έγινε μεταξύ του δημάρχου και συμβούλων της πλειοψηφίας  και μετά από όσα ανέφερε ο κ. Δαμδημόπουλος, φάνηκε πως έγινε την παραμονή του μνημοσύνου και είχαν κληθεί  και συμμετείχαν εκπρόσωποι άλλων εμπλεκομένων φορέων.

3.Το Δημοτικό Συμβούλιο να λαβαίνει υπ'όψιν του τις διάφορες επιτροπές που λειτουργούν στο πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου. Δε μπορεί να συζητά ένα σοβαρό θέμα που αφορά τη στέγαση σχολείου, όπως έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 12-1-2011, και  να κάνει επιλογές  αφήνοντας έξω από τη διαδικασία την Επιτροπή Παιδείας. Τότε τι νόημα έχει η σύσταση επιτροπών;  Δε μπορεί να προχωράει στη σύσταση και επιτροπών που δεν προβλέπονται,  για να δείξει πως λειτουργεί δημοκρατικά και να αγνοεί στην πράξη το ρόλο των βασικών επιτροπών που προβλέπονται από το νόμο.

4.Να υπάρχει συνέπεια και ακρίβεια στην ενημέρωση που γίνεται προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι απαράδεκτο το περιστατικό με το έγγραφο, που δόθηκε πριν από το Δημοτικο  Συμβούλιο από τον πρόεδρο , σχετικά με το θέμα της επιτροπής της Καποδιστριακής , το οποίο ανέφερε πως συμμετέχει στην επιτροπή αυτή  ένας σύμβουλος της συμπολίτευσης κι ένας της αντιπολίτευσης , και μάλιστα περιείχε προτεινόμενα μέλη,ενώ την ώρα του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώθηκε πως αποφάσισαν να συμμετέχουν δύο σύμβουλοι της συμπολίτευσης και κανένας της αντιπολίτευσης .Όπως απαράδεκτες είναι απαντήσεις που υποτιμούν τη νοημοσύνη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου: "Δεν είναι ενημέρωση, δεν είναι πρόταση..είναι έγγραφο που αναφέρεται σε επιτροπές". Ή η απάντηση στην ερώτηση για ποιο λόγο αποφάσισαν τη μη συμμετοχή της μειοψηφίας; :"πολιτική μας.".Και η φαιδρή απάντηση (στην ερώτηση γιατί δεν έστελνε η επιτροπή μια επιστολή που να λέει ότι .. κλπ ;)  " Θα σας απαντήσω στο επόμενο δημοτικό Συμβούλιο". Και συνεχίζεται ο διάλογος."Τότε , μπορούμε να το αναβάλλουμε  για το επόμενο δημοτικό Συμβούλιο;;  Απάντηση:"¨οχι γιατί είναι πολύ βιαστικό".

5. Είναι αδιανόητο να τίθενται "προς ψήφισιν"προτάσεις που είναι παράνομες. Η προϋπόθεση που ορίζει ο νόμος για τις επιχορηγήσεις σε συλλόγους κλπ, του να έχουν περιληφθεί τα ποσά αυτά στον προϋπολογισμό δεν μπορεί να αγνοείται, όσο κι αν ο σκοπός είναι καλός.Κι όταν λέει στον προϋπολογισμό, εννοεί αυτού του οικονομικού έτους . Χωρίς εγγραφή στον προϋπολογισμό, χωρίς να έχει καν συνταχθεί ο προϋπολογισμός δε γίνεται να αποφασίζεις διάθεση ποσού. Στη δημοσιονομική δεοντολογία κανενας σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα.
Αν απορριφθούν αυτές οι αποφάσεις κανείς δεν έχει δικαίωμα να πει στον κόσμο:"Εμείς το ψηφίσαμε , αλλά ο επίτροπος τα απορρίπτει.Τι να κάνουμε;" Οφείλουμε να του πούμε :"Κακώς το ψηφίσαμε γιατί άλλα  προέβλεπε ο νόμος , και μας πήρανε χαμπάρι."

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Εορτασμός του Αγίου Αντωνίου

 Πανηγύριζε σήμερα ,στη μνήμη του Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου, ο  ομώνυμος ενοριακός ναός .
Τόσο τον εσπερινό, όσο  και τη θεία Λειτουργία παρακολούθησαν πολλοί πιστοί.
Μετά τη λειτουργία, έγινε η καθιερωμένη λειτανία. Εκτός από τους ιερείς των Σπετσών, ήλθε από το Κρανίδι και συμμετείχε στον εσπερινό και τη Θεία λειτουργία ο νεοχειροτονηθείς ιερέας π. Ιερόθεος Λουμουσιώτης.

Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

ΣΧΟΛΙΑ

Μας ρωτούν πολλοί φίλοι, πώς μπορούν να κάνουν σχόλια στις αναρτήσεις μας. Λοιπόν:
 1. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν ένα λογαριασμό στο gmail. Μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δηλαδή.
 2. Επίσης πρέπει να εγγραφούν στο blog μας
 3. Πρέπει να ανοίξουν την ανάρτηση στην οποία θέλουν να κάνουν σχόλιο. Όχι απλά να τη διαβάσουν , αλλά να κάνουν κλικ στον τίτλο της να ανοίξει. Κάτω, στο τέλος , ανοίγει ένα ειδικό πλαίσιο για σχόλια. Εκεί γράφουν  και πατούν αποστολή.
ΑΝ ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ,ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΑΠΛΑ ΜΕ MAIL ΣΤΟ kalarkou@gmail.com  ό,τι θέλετε να αναρτήσετε ή να σχολιάσετε.

Αν ανοίγετε έτσι τα θέματα, κάνοντας κλικ στον τίτλο τους, ανοίγουν και τα τυχόν σχόλια από κάτω. Αλλιώς πρέπει να πατήσετε εκεί που λέει στο τέλος "σχόλια"και τον αριθμό τους πχ 1, 2, κλπ.

Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη

Σε συνέχεια των όσων αναφέραμε σχετικά με τις επιχορηγήσεις των συλλόγων παραθέτουμε σχετικό απόσπασμα από το προεδρικό διάταγμα με αριθμό 113/2010."Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες,(Α194 και 109), που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του ν 2362/1995 (Α247), όπως προστέθηκε με το άρθρο 23 του ν.3871/2010 "Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη"( 141) .
"
Επί του άρθρου 4.
6α. Με τη λήξη του Οικονομικού έτους, αναλήψεις που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, ανατρέπονται , με απόφαση του διατάκτη και διαγράφεται το ποσό που δεσμεύθηκε  τόσο από το Μητρώο δεσμέυσεων, όσο και από το βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής.
β 1) Οι αρμόδιες Υπηρεσίες, με την έναρξη του επόμενου Οικονομικού έτους, δεν θα καταχωρούν αναλήψεις  οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, εάν προηγουμένως δεν έχει δεσμευθεί, με νέες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, πίστωση ισόποση με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων που έχουν ανατραπεί στο τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους."

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Οι επιχορηγήσεις των συλλόγων

http://www.youtube.com/watch?v=GEr7jqrIfdE

Το τελευταίο  σε σειρά θέμα που συζητηθηκε, αφορούσε τις επιχορηγήσεις που κάνει ο δήμος στους συλλόγους για τα προγράμματά τους.Μετά την κατάργηση της ΔΕΠΑΣ  , ο δήμος χρηματοδοτεί τους συλλόγους του νησιού για να πραγματοποιούν τα διαφορα προγράμματα που έκανε , αιτιολογώντας αυτή τη χρηματοδότηση με το δικαίωμα που έχει εκ του νόμου να ενισχύει συλλόγους , σωματεία κλπ με ποσόν που συνολικά δεν ξεπερνά το 1,5% των τακτικών εσόδων του.
Παραθετουμε το σχετικό άρθρο του Κ.Δ.Κ του 2006:

Αρθρο 202

Επιχορηγήσεις και βοηθήματα

1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας, σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς και σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στους οικείους Δήμους ή Κοινότητες για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκ δηλώσεων. Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του...

Η θέση μας στο θέμα είναι η εξής: Φυσικά και επικροτούμε την ενίσχυση των συλλόγων και θεωρούμε πως τα προγράμματα που πραγματοποιούν όχι απλά πρέπει να γίνονται και να συνεχίσουν να γίνονται, καθόσον μάλιστα είναι από τα λίγα πράγματα που γίνονται στον τόπο μας για τους νέους και τα παιδιά, αλλά θα πρέπει να αφήσουμε τους συλλόγους ελεύθερους να κάνουν αυτοί την επιλογή των εκπαιδευτών και να καταρτίσουν το πρόγραμμά της δραστηριότητας για την οποία επιχορηγούνται. Μ'αυτόν τον τρόπο δίνουμε στους συλλόγους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το ποσόν όχι μόνον για την πληρωμή των διδακτικών ωρών, αλλά για ό,τι έξοδο απαιτεί η πραγματοποίηση των προγραμμάτων. Για παράδειγμα:Ένας σύλλογος που εφαρμόζει πρόγραμμα ποδοσφαίρου, έχει να καλύψει και έξοδα μετακίνησης των παιδιών για τη συμμετοχή τους σε αγώνες εκτός Σπετσών, ή τα χορευτικά τμήματα χρειάζεται να νοικιάζουν φορεσιές κλπ. ;Έτσι  προστατεύονται οι εργαζόμενοι από πιθανά σχόλια για το αν και κατά πόσον  τα ποσά δικαιολογούνται από τις διδακτικές ώρες κλπ.

Ως προς την έγκριση της αμοιβής  των εκπαιδευτών , οι οποίοι ήδη εργάζονται από το Φθινόπωρο στα προγράμματα,σε καμιά περίπτωση δε μπορούμε να ενεργήσουμε με τρόπο παράνομο κι ανορθόδοξο δημοσιονομικά.Ο συναισθηματικός εκβιασμός  που μας δημιουργείται,έτσι κι αλλιώς  δεν έχει νόημα,διότι δεν πρόκειται να εγκριθεί τέτοια απόφαση  από τον επίτροπο ,χωρίς να έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του 2011. Μακάρι να εγκριθεί.Δεν  είναι σωστό για λόγους εντυπώσεων να  παίρνουμε  αποφάσεις που ξέρουμε πως δεν είναι νομότυπες, οι οποίες στη συνέχεια  θα  απορρίπτονται , μόνο και μόνο για να λέμε στους ενδιαφερομένους:"Εμείς κάναμε ότι μπορούσαμε , αλλά τι να κάνουμε;; Δεν εγκρίθηκαν". Ούτε στέκει το επιχείρημα πως είναι ποσά του 2010.Τα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στο 2011.
Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να λέμε στον κόσμο την αλήθεια. Αν τη γνωρίζουμε κι εμείς.
Ο Δήμαρχος μας κατηγόρησε  για αυτοαναίρεση γιατί, όπως είπε, δεν υποστηρίζουμε τα δυο θέματα που είναι για τη νεολαία, το Λύκειο και τα προγράμματα. Επαναλάβαμε σε σημείο κουραστικό, πως δεν έχουμε καμιά αντίρρηση, ούτε για τα ποσά, ούτε για τα προγραμματα, κι ότι μόλις ψηφιστεί ο προϋπολογισμός δεν έχουμε καμιά αντίρρηση να ψηφίσουμε τη διάθεση του ποσού.
Ο λαϊκισμός είναι εύκολος, το δύσκολο είναι να  ξερουμε  πώς λειτουργούν οι διαδικασίες και να πραγματοποιούμε το πρόγραμμά μας  μέσα από την δημοσιονομικά  ορθή οδό. Και για τα δυο θέματα , το Λύκειο και τα προγράμματα, υποστηρίξαμε αυτό που πιστεύουμε πως είναι το καλύτερο για τα παιδιά μας ,αυτές τις επιλογές που έχουν σωστότερη και υπεύθυνη προοπτική και δε στοχεύουν στον εντυπωσιασμό της στιγμής.

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Το δημοτικό Συμβούλιο της 12ης Ιανουαρίου 2011. Θέμα: Στέγαση Λυκείου

 πατήστε στη διεύθυνση δίπλα για να δείτε απόσπασμα από το διαλογο.
http://www.youtube.com/watch?v=coImIq9CnFg
 Η εισήγηση του Δημάρχου. Στη συνέχεια το λόγο δίνει ο πρόεδρος στον κ. Γ.Λυράκη κι όχι ως όφειλε στους εκπροσώπους των άλλων παρτάξεων.


http://www.youtube.com/watch?v=nekAURLtfkk
 Κώστας Δαμδημόπουλος.

http://www.youtube.com/watch?v=f5Ilyq25zok
Γ.Λυράκης-Κ.Κουμπή.

http://www.youtube.com/watch?v=_cdwmdw-xUw
Π. Τσάνας-Προτάσεις .

http://www.youtube.com/watch?v=heq-3tCsbJg
Το κείμενο προς την Εκτ. Επ. της ΑΚΣΣΈνα από τα θέματα που απασχόλησαν αρκετά το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν η πρόταση του δημάρχου να ζητήσουμε από την Α.Κ.Σ.Σ. να μας παραχωρήσει για 50 χρόνια το κτήριο του παραρτήματος ,το οποίο στη συνέχεια θα επισκευάσει ο ΟΣΚ για να  στεγάσει το Λύκειο.
Ο Δήμαρχος μετά  από επαφές που είχε, ὀπως είπε , με τη Εκτελεστική επιτροπή της Αναργυρείου , όταν είχαν έλθει στις Σπέτσες για το μνημόσυνο του ευεργέτη και με τον υφυπουργό κ. Πανάρετο,κατέληξε σ'αυτή τη λύση που της επρότεινε η επιτροπή . Είπε μάλιστα  η λύση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί παράλληλα με την προσπάθεια για  κατασκευή Λυκείου στο καστέλλι. Φυσικά μόνο ένας αφελής μπορεί να πιστέψει πως κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Δηλαδή σε εποχές λιτότητας ο ΟΣΚ να ανακατασκευάσει το παραχωρημένο  για 50 χρόνια παράρτημα και να χτίζει ταυτόχρονα κι άλλο σχολείο.
Η αρχική αντίρρησή μας  στηριζεται στο γεγονός ότι δεν πρόκειται για μια σοβαρή κι ολοκληρωμένη πρόταση που κατεβάζει προς ψήφιση η πλειοψηφία, αφού βασίζεται σε μια συνομιλία.
Έπειτα δεν υπάρχει καμία , εστω πρόχειρη μελέτη, ώστε να δούμε αν καλύπτονται οι ανάγκες στέγασης του Λυκείου. Αν δεν το ελέγξουν μηχανικοί, να δουν αν απαιτεί απλή επισκευή ή αν απαιτεί κάτι περισσότερο, αν είναι στατικά ασφαλές, και τόσα άλλα, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σ'ένα τέτοιο αίτημα;;
Το επειχείρημα του Δημάρχου πως είναι λύση σύντομη  γιατί σε 1-1,5 χρόνο θα είναι έτοιμο είναι αφελές.Μέχρι να ανταλλαγούν έγγραφα με τα οποία το ζητάμε, να μας το παρχωρήσουν , μελέτες, διότι ο ΟΣΚ αν δεν προηγηθούν μελέτες ούτε χρηματοδοτεί, ούτε επισκευάζει, θα περάσουν αρκετά χρόνια.Βέβαια όλα αυτά για να έχουμε σχολείο σωστό. Διότι ακούστηκαν, όσο κι αν αυτό είναι σοκαριστικό, απόψεις του τύπου:" κι εμείς στο παράρτημα φοιτήσαμε, σε κάτι αίθουσες κλουβιά και δούλευε από κάτω και το μηχανοστάσιο, και δεν πάθαμε τίποτα". Αυτό δεν έχει νόημα καν να το αντικρούσουμε. Κι η γιαγιά μας μπορεί να μεγάλωσε τρώγοντας ψωμί με ζαχαρη, αλλά δε συμβιβαζόμαστε να εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας τέτοιο  επίπεδο διαβίωσης.
Μια άλλη παρατήρησή μας είναι  ότι η λύση της στέγασης του Λυκείου σε χώρο της Αναργυρείου, έχει ένα και μοναδικό πλεονέκτημα :Τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, των γηπέδων και του περιβάλλοντος χώρου. Είναι εξασφαλισμένο ότι με τη λύση αυτή θα έχουν τα παιδιά μας δικαίωμα χρήσης αυτών των χώρων;; Η σε επόμενη φάση θα περιφράξουν το χώρο αυτό, αποκόπτοντάς τον από τον λοιπό χώρο της Αναργυρείου;;
Και μια τελευταία, αλλά ουσιαστική μας επιφύλαξη προέρχεται από το γεγονός πως δεν εκλήθηκαν και δεν εξέφρασαν την άποψή τους οι εμπλεκόμενοι φορείς. Οι σύλλογοι γονέων ,μαθητών, καθηγητών.
Επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό και αφορά τις επόμενες γενιές, θεωρούμε πως απαιτείται σοβαρότερη αντιμετώπισή του.Για το λόγο αυτό δεν το ψηφίσαμε ούτε εμείς, ούτε η μείζων μειοψηφία, προτείνοντας την αναβολή του, ώστε να κληθούν όλοι αυτοί.. Ψηφίστηκε βέβαια από την πλειοψηφία. Θα επανέλθουμε στο θέμα και με άλλες λεπτομέρειες.

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Το δημοτικό Συμβούλιο της 12ης Ιανουαρίου 2011


Στις 12-1-2011 έγινε το πρώτο δημοτικό Συμβούλιο μετά την ανάδειξη του προεδρείου του.Θα ακολουθήσουν αναρτήσεις μας με αναλυτική παρουσίαση των όσων συζητήθηκαν και των  θέσεών μας.Επειδή παρατηρήσαμε,πράγμα  και για το οποίο διαμαρτυρηθήκαμε, πως   δεν ετηρείτο η απαιτούμενη  διαδικασία και  συγκεκριμένα  ο πρόεδρος  απαντούσε ο ίδιος στους εισηγητές και ανέπτυσσε ο ίδιος θέματα,παραθέτουμε παρακάτω τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού Συμβουλίου του 2008, που αναφέρει σαφώς στο άρθρο 9 ,πως  ο πρόεδρος δίνει το λόγο, κάθε φορά, σε κάθε θέμα , στο Δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο για να κάνουν τις εισηγήσεις,( εννοείται πως  δεν τις κάνει ο ίδιος).Αυτοί και απαντούν στις ερωτήσεις .
Επίσης στο άρθρο 3 ορίζει πως ο πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την τήρηση του Κ.Δ.Κ. και του παρόντος.
ένα θέμα δημιουργήθηκε με την επιτροπή της Καποδιστριακής Στέγης, διότι στα ενημερωτικά που μας είχε  μοιράσει ο πρόεδρος , ανέφερε πως στην επιτροπή της Καποδιστριακής ορίζεται ένας σύμβουλος της συμπολίτευσης κι ένας της αντιπολίτευσης, ενώ  όταν ετέθη το θέμα προς συζήτησιν μας είπε πως απεφάσισαν να τοποθετήσουν δύο συμβούλους της συμπολίτευσης. Διαμαρτυρηθήκαμε όχι γιατί δε θα εκπροσωπηθούμε σ'αυτή την επιτροπή που έτσι κι αλλιώς στηρίζει την καλή λειτουργία της και στα εκτός δημοτικού συμβουλίου μέλη της, ( Κεσσές , Τσαπάρας στη συγκεκριμενη περίπτωση), αλλά διότι θεωρήσαμε απαράδεκτη αυτή την ασυνέπεια , διότι δεν ενημερωθήκαμε έστω εκ των υστέρων για την αλλαγή, πριν το δημοτικό συμβούλιο. 


 .......Άρθρο 9


Αθήνα, 19 Μαρτίου 2008
Αριθ. Πρωτ.: 17552
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΑΠΟΦΑΣΗ
  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ. 8 ΚΔΚ (ν. 3463/ 2006, Α΄114).

2. Την υπ’ αριθμ. 118/ 2829/ 25.7.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ και του αριθμ’ 431/ 30.1.2008 εγγράφου αυτής

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/ 2005 (Α΄98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
Εκδίδουμε πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, ο οποίος έχει ως εξής:

Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα που ορίζεται στην πρόσκληση.
Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της συνεδρίασης εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων, καταγράφει τους απόντες από τη συνεδρίαση και σημειώνει εάν είναι δικαιολογημένοι ή όχι. Αφού διαπιστωθεί απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διευθύνει τη συζήτηση.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Γραμματέας σημειώνει τους υποψήφιους ομιλητές, την ψήφο των συμβούλων και καταγράφει όσους συμβούλους αποχωρούν από τη συνεδρίαση.
Μετά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο σώμα κάθε έγγραφο που απευθύνεται στο συμβούλιο.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ενημέρωση ή πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Μετά το Δήμαρχο, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, κατά τη σειρά της δύναμής τους, και στην συνέχεια οι λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι τυχόν συμμετέχοντες Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων μπορούν να προβούν σε ανακοινώσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο ή να απευθύνουν ερωτήσεις προς το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο, ανάλογα με το θέμα, Αντιδήμαρχο.
Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο.
Τυχόν προτάσεις που υποβάλλονται από τους αναφερόμενους δεν επιτρέπεται να συζητηθούν κατά την ίδια συνεδρίαση, εκτός αν χαρακτηρισθούν ως κατεπείγον θέμα από το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 95 του ΚΔΚ και η συζήτηση προηγείται των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ο χρόνος για τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων δεν μπορεί να ξεπερνά τη μία ώρα.
Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο κάθε φορά στο Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο που θα εισηγηθεί το θέμα και αυτοί με τη σειρά τους μπορούν να υποδείξουν κάποιον Δημοτικό Σύμβουλο ή υπηρεσιακό παράγοντα, που θα αναλύσει το θέμα. Ανάλογα με το θέμα που συζητείται, ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να καλεί στη συνεδρίαση δημοτικούς υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή ιδιώτες, προκειμένου να συμβάλουν με τις τοποθετήσεις τους στην καλύτερη διαμόρφωση της απόφασης. Η εισήγηση σε κάθε θέμα δεν μπορεί χρονικά να ξεπερνά τα δέκα (10) λεπτά της ώρας.
Μετά το πέρας της εισήγησης, καταρτίζεται από τον Γραμματέα κατάλογος ομιλητών και ο λόγος δίνεται σ’ αυτούς κατά τη σειρά εγγραφής, προηγουμένων των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων κατά τη σειρά της δύναμης κάθε δημοτικής παράταξης.
Η διάρκεια της πρωτομιλίας δεν ξεπερνά τα επτά (7) λεπτά της ώρας για τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και πέντε (5) για τους λοιπούς Δημοτικούς Συμβούλους.
Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις έπονται της εισήγησης και προηγούνται των τοποθετήσεων των ομιλητών.
Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών με τις πρωτομιλίες, ο Πρόεδρος διατυπώνει την οριστική πρόταση προς ψήφιση του θέματος, όπως διαμορφώθηκε με τις τροπολογίες που πιθανόν έχουν επέλθει.
Επί της τελικής αυτής πρότασης, έχουν δικαίωμα να δευτερολογήσουν όσοι ομίλησαν, χωρίς να ξεπεράσουν τα τρία (3) λεπτά της ώρας.
Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμαρχος κατά τη διάρκεια της συζήτησης μπορεί να λαμβάνει το λόγο κατά προτεραιότητα απέναντι σε κάθε άλλον και να εκφράζει τις απόψεις του.
Ο εισηγητής, εφόσον κρίνει απαραίτητο, δευτερολογεί για πέντε λεπτά της ώρας.
Τέλος, μετά την εξάντληση του θέματος, ο Πρόεδρος επαναλαμβάνει την πρόταση ή τις προτάσεις και γίνεται ψηφοφορία.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων, οι ομιλητές που τοποθετούνται απευθύνονται προς το σώμα και όχι προσωπικά.
Ο ομιλητής δεν διακόπτεται, παρά μόνο αν εκφεύγει του θέματος ή εκτρέπεται σε προσωπικές επιθέσεις και ύβρεις. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος δικαιούται να τον διακόψει ή και να του αφαιρέσει το λόγο.
Όποιος ζητήσει να απαντήσει σε προσωπικό ζήτημα που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης, του δίδεται ο Πρόεδρος του δίδει το λόγο, αφού προσδιορίσει επακριβώς το προσωπικό ζήτημα σε ένα λεπτό και η ομιλία του δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία λεπτά.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος οφείλει να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια και αμοιβαίο προς τους άλλους σεβασμό. Δεν επιτρέπεται να εκτρέπεται σε ύβρεις ή καταφρονητικές εκδηλώσεις και προσωπικές επιθέσεις και να διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος καλεί τον εκτρεπόμενο να ανακαλέσει ή να αναιρέσει τις ύβρεις, και σε περίπτωση άρνησης, τον καλεί στην τάξη και του αφαιρεί το λόγο.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος δικαιούται να θέσει θέμα διαδικασίας κατά τη συζήτηση, αν κατά την κρίση του παραβιάζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας και να ζητήσει να αποφανθεί το συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος θέτει άμεσα το θέμα για ψήφιση και το συμβούλιο αποφαίνεται χωρίς αγορεύσεις και διαλογικές συζητήσεις.
Αφού εξαντληθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης και όλοι οι σύμβουλοι προσέρχονται και υπογράφουν τα πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.
Αν κατά τη διαδικασία της συνεδρίασης δημιουργηθούν θόρυβοι που παρακωλύουν την ομαλή συνέχισή της, ο Πρόεδρος προειδοποιεί ότι θα τη διακόψει και αν η ίδια κατάσταση συνεχιστεί, ο Πρόεδρος διακόπτει τη συνεδρίαση για ορισμένη ώρα, που την ανακοινώνει στο σώμα. Κατά τη διακοπή οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εξέρχονται της αίθουσας συνεδρίασης. Μετά την παρέλευση του χρόνου διακοπής, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη συνέχιση της συνεδρίασης και, αν ο θόρυβος συνεχιστεί, δικαιούται να τη λύσει.
Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου οι παρευρισκόμενοι πολίτες πρέπει να είναι ευπρεπείς και ήσυχοι. Δεν επιτρέπεται να συνομιλούν, να σχολιάζουν, να επιδοκιμάζουν ή να αποδοκιμάζουν τις απόψεις των συμβούλων και γενικά να παρακωλύουν την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος μπορεί να αποβάλει από την αίθουσα καθένα από αυτούς που διαταράσσει την τάξη ή παρακωλύει τη συνεδρίαση ή και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το ακροατήριο.
Στους δημοσιογράφους και γενικά σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρέχεται κάθε διευκόλυνση. Επιτρέπεται η ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.


Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Συγκρότηση επιτροπής απογραφής

Με την υπ'αριθμ. 3 απόφασή του ο δήμαρχος Σπετσών συνέστησε ΄"επιτροπή απογραφής για την καταγραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων του δήμου Σπετσών."
Ερωτηθήκαμε αν επιθυμούμε να συμμετάσχουμε , ως ελλάσσων μειοψηφία, επειδή η μείζων που δικαιούτο να συμμετάσχει με έναν  αντιπρόσωπό της  αρνήθηκε και δεχθήκαμε.
Έτσι η επιτροπή αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:
 1. Δαμδημόπουλο Κων/νο ως πρόεδρο με αναπληρωτή το Γιαννακούλια Παναγή. (Σύμβουλο πλειοψηφίας).
 2. Μπούφη Ευάγγελο με αναπληρωτή τον Φριτζάλα Ηλία.(Σύμβουλο πλειοψηφίας).
 3. Αργυρίου-Κουμπή Καλομοίρα με αναπληρωτή το Νεοφώτιστο Γεώργιο (Σύμβουλο μειοψηφίας).
 4. Αρβανιτόπουλο Ηλία ως Νομικό Σύβουλο
 5. Βελιώτη Κων/νο( προϊστάμενο  Διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών στο δήμο τη 31-12-2010).
 6. Σιώρα Αικατερίνη( υπάλληλο υπεύθυνη για την εφαρμογή του κλαδικού λογιστικού σχεδίου)
 7. Τριανταφύλλου Νεκτάριο( ταμία)
 8. Σιδέρη Μαρία( μηχανικό του δήμου)
Η εγκύκλιος 74445 ορίζει πως η επιτροπή αποτελείται από τρεις δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων ένας από τη μείζονα μειοψηφία,ή αν δεν επιθυμεί κανείς από τη μείζονα, ένας από την ελλάσσονα,ένα  νομικό σύμβουλο του δήμου, εφόσον υπάρχει, τον υπάλληλο που εκτελούσε καθήκοντα προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου την 31-12-2010,τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, τον υπάλληλο που εκτελεί χρέη ταμία στο δήμο και τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ή ελλείψει αυτού ένα μηχανικό του Δήμου.
Το θέμα βέβαια  είναι αν ο κ. Αρβανιτόπουλος είναι νομικός σύμβουλος του δήμου. Γιατί νομικός σύμβουλος του δήμου δεν είναι αυτός που απλά παρέχει νομικές  συμβουλές ή αναλαμβάνει κάποιες δίκες του δήμου, αλλά αυτός που  κατόπιν διαγωνισμού έχει συνάψει σύμβαση εργασίας με το δήμο.
Αναφέρει η απόφαση παρακάτω ,πως  "Έργο της επιτροπής είναι η καταγραφή των απαιτήσεων που συνδέονται με τις μεταφερόμενες στους δήμους αρμοδιότητες, για τις οποίες δεν έχουν αποσταλεί οι χρηματικοί κατάλογοι στις Δ.Ο.Υ. για ταμειακή βεβαίωση , καθώς και των υποχρεώσεων για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά στοιχεία έως την 31-12-2010."
 Δεν είναι δυνατόν φυσικά, τη συγκεκριμένη επιτροπή να την αφορούν οι μεταφερόμενες  αρμοδιότητες γενικά στους δήμους, αλλά συγκεκριμένα στο δήμο Σπετσών  και αν κι εφόσον υπάρχουν τέτοιες.

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Η στέγαση των παρατάξεων της μειοψηφίας


Ο νέος νόμος 3852 που ρυθμίζει τα της τοπικής αυτοδιοίκησης , ορίζει στο άρθρο 66 παράγρ 7 ΄ότι

"Για την αποδοτικότερη λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων η δημοτική αρχή οφείλει να παραχωρεί σε αυτές κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη."
 και μάλιστα δεν πρόκειται για κάτι δυνητικό υπό προϋποθέσεις , που μπορεί και να μην εφαρμοστεί αν δεν υπάρχουν δυνατότητες, αλλά πλέον το ρήμα "οφείλει", δεν αφήνει κανένα περιθώριο για τη μη εφαρμογή του.
Όλα αυτά τα λέμε διότι σε σχετικό αίτημά μας αντιμετωπίσαμε αντίλογο του τύπου "και πού να πάμε να τα βρούμε; "
Η πλειοψηφία είναι υποχρεωμένη να βρει λύσεις ώστε να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της.
Άλλωστε όταν διεκδικούσε την ψήφο του κόσμου δεν άφηνε περιθώρια αδυναμίας εξεύρεσης λύσεων.
Ο χώρος που στέγαζε τη ΔΕΠΑΣ και που είναι κλειστός μπορεί άνετα να χρησιμοποιηθεί για τις δυο παρατάξεις της μειοψηφίας.Το ότι είναι τρεις οι παρατάξεις άρα τρεις χώροι πρέπει να εξευρεθούν , είναι τουλάχιστον φαιδρό. Η πλειοψηφία έχει όλους τους χώρους δικούς της.
Ούτε στέκει επίσης  πως πρέπει να παραμείνει κλειστός ο χώρος που στέγαζε τη ΔΕΠΑΣ μέχρι να έλθουν ορκωτοί λογιστές. Ο χώρος είναι άλλο πράγμα από τα αρχεία της. Προσκομίσαμε στον πρόεδρο του δημοτικού Συμβουλίου την εγκύκλιο που ορίζει πως των  ΝΠΔΔ που καταργούνται , τα αρχεία μεταφέρονται στο φορέα που αποτελεί διάδοχο των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους.
Είμαστε καλοπροαίρετοι , στόχος μας είναι να ασκήσουμε αντιπολίτευση εποικοδομητική για το καλό του τόπου, αλλά δεν είμαστε  καθόλου διατεθημένοι να υποχωρήσουμε σε οτιδήποτε αποτελεί νόμιμο δικαίωμά μας, όπως φυσικά δεν είμαστε και διατεθημένοι να υποχωρήσουμε σε οτιδήποτε θεωρήσουμε στο μέλλον πως δεν αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας.
Οι όποιες αντιπαραθέσεις σε πολιτικό επίπεδο δεν θεωρούμε πως αποτελούν αιτία διάστασης σε προσωπικό επίπεδο, όπως και οι καλές και φιλικές σχέσεις μας με τους εκπροσώπους των άλλων δημοτικών παρατάξεων δε σημαίνουν  σύμπραξη και στα θέματα του δήμου.Στους μικρούς τόπους όλοι κι όλοι είμαστε μια φούχτα άνθρωποι και δεν έχουμε την πολυτέλεια να  μικρύνουμε κι άλλο τον κύκλο των ανθρώπων με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε παρέα ή να λέμε απλά μια ζεστή καλημέρα .