Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Σεμινάριο Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης Αιρετών της Περιφέρειας Αττικής , 06 & 07 Δεκεμβρίου 2012 στην Αθήνα ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΗΤΑΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ.


Σεμινάριο Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης Αιρετών Γυναικών της Περιφέρειας Αττικής , 06 & 07 Δεκεμβρίου 2012 στην Αθήνα  
Στην Αθήνα, πρόκειται να υλοποιηθεί στις 06 & 07 Δεκεμβρίου το 13ο Σεμινάριο Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης των αιρετών και υποψήφιων αιρετών γυναικών της Περιφέρειας Αττικής, που διοργανώνει η ΠΕΤΑ Α.Ε. σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. είναι τελικός δικαιούχος της Πράξης «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013Σημ 1: Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των γυναικών (από κάθε Δήμο) που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο  

Σημ 2: Όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής καλύπτονται από το έργο

Σημ 3: Για κρατήσεις δωματίων παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε άμεσα  στην παρακάτω δ/νση:

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Ο αντιδήμαρχος κ. Φαρδἐλλος στις Βρυξέλλες με το δίκτυο μικρών Νησιών.

Στο δίκτυο μικρών νησιών  ο Δήμος μας εκπροσωπείται από τον αντιδήμαρχο κ. Φαρδέλλο, ο οποίος και συμμετέχει στις ετήσιες συναντήσεις του δικτύου. ¨Οπως μας πληροφόρησε ο ίδιος, την επόμενη εβδομάδα θα συμμετάσχει και στην επισκεψη στις Βρυξέλλες. Το παρακάτω κείμενο του αντιδημάρχου κ. Φαρδέλλου αναφέρει αναλυτικά τα της επίσκεψης:"Κατόπιν πρόσκλησης του  Ευρωβουλευτή κ. Γεωργίου Σταυρακάκη, Αντιπροέδρου της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις Βρυξέλλες από 5 έως 7  Δεκεμβρίου.
Το Δήμο μας θα εκπροσωπήσει ο κ. Αντιδήμαρχος Φαρδέλλος Σπύρος και τον Εμπορικό Σύλλογο Σπετσών η πρόεδρος κα Μπεζάτη – Ορλώφ Αργυρώ.
Το πρόγραμμα προβλέπει :
·         συνάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την κα Χριστοφίδου Θέμιδα, Διευθύντρια του Γραφείου της Επιτρόπου αρμόδιας για θέματα Θαλάσσιας Πολιτικής, Δαμανάκη Μαρίας
·         συνάντηση και συζήτηση με εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO)
·         συνάντηση και συζήτηση με Έλληνες Ευρωβουλευτές για προβλήματα που αφορούν τα μικρά νησιά
·         συνάντηση με εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI)".

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Α.  ΓΕΝΙΚΑ

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ του ακτοπλοϊκού χάρτη της Χώρας.  Γραμμές Κορμού και ακτινωτές Γραμμές.
Δημιουργία ενός φορέα επίβλεψης της συγκοινωνίας των Νησιών.
Επανεξέταση του τρόπου χρηματοδότησης των Γραμμών Δημοσίου Συμφέροντος από κοινό ταμείο Συγκοινωνιών της χώρας.
Θεσμοθέτηση του Ελάχιστου μεταφορικού έργου ανά Νησί. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ  του μεταφορικού έργου της φέρουσας Ικανότητας ανά Νησί χειμώνα Καλοκαίρι.
Ένταξη χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ της απόκτησης πλοίων ( ΕΣΠΑ άξονας προτεραιότητας Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Κωδικός Επίγειες Θαλάσσιες Οδοί (Περιφερειακές και τοπικές ) και Επίγειες Θαλάσσιες Οδοί (ΤΕΝ -Τ)

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή.

Την Τρίτη 27 Νοεμβρίου στις 15.00 μ.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπετσών με θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2012.
  2. Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση στο μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά για την υπόθεση συμβιβασμού με την "Αφοί Θυμαρά Α.Ε."
  3. Αποδοχή τεχνικών προδιαγραφών της υπ'αριθ.68/2012μελέτης που συνέταξε  και θεώρησε το τμήμα τεχνικής Υποστήριξης  νησιωτικών Δήμων με τίτλο "Μεταφορα ποσίμου νερού στη νήσο Σπετσών με υδροφόρα πλωτά μέσα  για το έτος 2013-2014"και κατάρτιση όρων διαγωνισμού.
  4. Περί αναπροσαρμογής μισθώματος εκμετάλλευσης χρήσης αιγιαλού κατόπιν της υπ'αριθ, 2943/30-07-2012 αίτησης της "Ε. Κατσώρης & ΣΙΑ Ε.Ε."

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Φταινε οι υπάλληλοι του Δήμου;


 Της Καλομοίρας Αργυρίου-Κουμπή.

Δυο φορές μέσα σε λίγες μέρες , η παράταξη της πλειοψηφίας του Δήμου Σπετσών, τοποθετήθηκε σε θέματα που αφορούν την καλή λειτουργία του Δήμου , επιρρίπτοντας τις ευθύνες αποκλειστικά στους υπαλλήλους του Δήμου.
Στην  πρώτη περίπτωση στην τελευταία Οικονομική Επιτροπή, όταν τέθηκε το θέμα των ανείσπρακτων οφειλών προς το Δήμο από  την ύδρευση και τα μισθώματα, τα οποία με τον τρέχοντα λογαριασμό του νερού φτάνουν περίπου τις 900.000 Ευρώ ( από αυτές οι 200.000 υπολογίζεται να εισπραχθούν από τους τελευταίους λογαριασμούς νερού  χωρίς να χρειαστεί να γίνει κάτι άλλο).
Ο Δήμαρχος λοιπόν υποστήριξε πως έπρεπε οι υπάλληλοι χωρίς  εντολή δική του  να έχουν προβεί σε ενέργειες διακοπής της υδροδότησης αυτών που χρωστάνε, και μπορεί να τους κάνει ΕΔΕ ( ένορκη διοικητική εξέταση) επειδή δεν το έχουν κάνει και πως ο ίδιος θα είχε ευθύνη μόνο στην περίπτωση που  τους είχε εμποδίσει.
Στη  δεύτερη περίπτωση, στο Δημοτικό Συμβούλιο το προχθεσινό, όταν συζητείτο το θέμα με τα γάλατα που δικαιούνται οι εργάτες καθαριότητας ύδρευσης κλπ και τα οποία δεν έχουν πάρει τα 3 τελευταία χρόνια, ο Δημ. Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Σούλιας, υποστήριξε  πως αυτά δεν είναι θέματα που αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο  (!!!!) και πως θα πρέπει να επιλύονται από τους αρμοδίους υπαλλήλους. Φυσικά του απαντήσαμε πως οι υπάλληλοι έχουν προϊστάμενο( το Δήμαρχο) και πως ο Δήμος ως Υπηρεσία δεν είναι ακέφαλη.
Πιθανώς  κάποιος τους συμβούλευσε αποφύγουν τα δύσκολα επιρρίπτοντας  τις ευθύνες στους υπαλλήλους  και τη συμβουλή τη χρησιμοποιούν  σε κάθε περίπτωση κατά το "είπαν στη γριά να...κι εκείνη...."

Σε κάποιο Δημοτικό Συμβούλιο στις αρχές του καλοκαιριού, όταν είχε αρχίσει να αποκαλύπτεται το θέμα που υπάρχει με τις καταγγελίες για τη μεταφορά του νερού, είχαμε πει απευθυνόμενοι στη συμπολίτευση: "Και μην εκθέτετε με τη στάση σας σε κινδύνους τους υπαλλήλους του Δήμου".
Οι φόβοι μας δεν ήταν αβάσιμοι.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Δεκαπλάσιος φόρος ακινήτων αν οι δήμαρχοι δεν πιάσουν στόχους!Από:www.troktiko.eu

  • 34
     

Ποινές στους πολίτες και όχι στην ανεπαρκή δημόσια διοίκηση συνεπάγεται ο αυτόματος μηχανισμός επιβολής μέτρων, σε περίπτωση δημοσιονομικών αποκλίσεων, που θεσπίστηκε χθες με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία υπογράφηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο (θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή).

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Βλάβη σε ιπτάμενο δελφίνι.


Από το  http://gr.news.yahoo.com/ είναι η παρακάτω είδηση για βλάβη σε ιπτάμενο που εκτελουσε δρομολόγιο με προορισμό ϋδρα Σπέτσες Πόρτο Χέλι.
Τώρα θα πει κάποιος"σιγά την είδηση. Λες και δε συμβαίνει συχνά αυτό."
Το ερώτημα είναι τί ηλικία έχουν τα ιπτάμενα δελφίνια του στόλου της εταιρείας που εκτελούν δρομολόγια στον Αργοσαρωνικό;  Οι κάτοικοι των νησιών του Αργοσαρωνικού, και ειδικά των Σπετσών και της Ύδρας, είμαστε στο έλεος της εταιρείας που μονοπωλεί τη γραμμή.Πληρώνουμε εισιτήριο πανάκριβο χωρίς ανάλογες παροχές, ούτε στην ταχύτητα μεταφοράς, αφού με την ελάττωση των δρομολογίων, τα πλοία είναι "γαλατάδικα" και πιάνουν Πόρο , Ύδρα κι Ερμιόνη μέχρι να έλθουν στις Σπέτσες και το Πόρτο Χέλι,ούτε στην ποιότητα των πλοίων.

" Το επιβατικό/υδροπτέρυγο πλοίο «Flying Dolphin XVII» κατά τον απόπλου από το λιμάνι της Ύδρας παρουσίασε βλάβη στον άξονα της αριστερής κύριας μηχανής του.
Το πλοίο επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι της Ύδρας, ενώ από επαγγελματία δύτη διαπιστώθηκε ρωγμή στο αριστερό πρυμναίο πτερύγιο.
Το «Flying Dolphin XVII» εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Ύδρα για Ερμιόνη – Σπέτσες – Π. Χέλι 18 επιβάτες οι οποίοι προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.
Από το Λιμεναρχείο Ύδρας απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου, μέχρι προσκόμισης σχετικού βεβαιωτικού από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί."

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Παράνομη η αυθαίρετη ενεργοποίηση μεταφοράς data μέσω κινητής

Πηγή: www.in.gr

 Τι σας χρέωναν αυθαίρετα Cosmote, Vodafone και Wind και τι θα πληρώσουν


Τα δίκτυα, και όχι τα smartphone, ενεργοποιούσαν αυθαίρετα τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.


Η Cosmote καλείται να καταβάλλει 1,5 εκατομμύρια ευρώ, η Vodafone 1 εκατομμύριο ευρώ και η Wind 500.000 ευρώ επειδή ενεργοποιούσαν την υπηρεσία μεταφοράς δεδομένων μέσω των δικτύων τους χωρίς προηγουμένως να ενημερώσουν τους συνδρομητές τους.

  • Η ενεργοποίηση της μεταφοράς δεδομένων μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας μπορεί να επιφέρει υψηλές χρεώσεις, όταν οι ρυθμίσεις επιτρέπουν τις αυτόματες ενημερώσεις είτε του λειτουργικού συστήματος του smartphone, είτε άλλων εφαρμογών που χρειάζονται το Διαδίκτυο για να λειτουργήσουν, όπως το e-mail, το Facebook, το Twitter κ.ά.
  • Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να απενεργοποιήσει την μεταφορά δεδομένων

Δεν φταίνε μόνο οι εφοπλιστές για την απομόνωση των νησιών μας

Από τη μείζονα  αντιπολίτευση του Πόρου λάβαμε το παρακάτω δελτίο τύπου για το πολύ καυτό θέμα των δρομολογίων των πλοίων του Αργοσαρωνικού, που αφορά και τις Σπέτσες, γι αυτό και το παραθέτουμε.
 
" Την ώρα που η Πολιτεία και οι ακτοπλοϊκές εταιρίες μετατρέπουν τον Αργοσαρωνικό σε άγονη γραμμή, οι τοπικοί Δήμοι αδυνατούν να συγκροτήσουν ενιαίο μέτωπο αντίστασης και να κάνουν πράξη τη βασικότερη αρχή της στρατηγικής «ισχύς εν τη ενώσει». Στις 26 Ιουλίου 2012 η μειοψηφία του Δήμου Πόρου έφερε ως κατεπείγον θέμα στο ΔΣ την ψήφιση κοινού Ψηφίσματος των Δήμων του Αργοσαρωνικού, με αιτήματα τη δρομολόγηση νέων πλοίων, την αύξηση των δρομολογίων και την επιβολή με Υπουργική Απόφαση υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας στα ήδη δρομολογημένα πλοία για το εναπομείναν διάστημα της τουριστικής περιόδου (κατ’ εφαρμογή του Ν. 2932/2001). Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση που ελήφθη, το Ψήφισμα θα αποστελλόταν άμεσα στους υπόλοιπους Δήμους για να το προσυπογράψουν και εν συνεχεία θα υποβαλλόταν στον Πρωθυπουργό και τον αρμόδιο Υπουργό.
Ωστόσο, ο Δήμος Πόρου το απέστειλε στους άλλους Δήμους στις 2 Αυγούστου, το ΔΣ Ύδρας το υπερψήφισε στις 23 Αυγούστου, το ΔΣ Σπετσών στις 10 Οκτωβρίου,  το ΔΣ Τροιζηνίας δεν το συζήτησε καν, ενώ στο ΔΣ Αίγινας δεν στάλθηκε ποτέ! Στις 11 Οκτωβρίου, η παράταξή μας ζήτησε από το Δήμο Πόρου την κοινοποίηση των διαβιβαστικών του Ψηφίσματος. Όπως αποδείχθηκε, ο Δήμος Πόρου δεν το διαβίβασε ποτέ στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Ναυτιλίας, παρά μόνο στις 11 Οκτωβρίου, αφού τον ρωτήσαμε.
Έτσι, την ώρα που οι ακτοοπλόοι ανακοίνωναν νέες περικοπές στα δρομολόγιά τους, τα γραφεία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας λάμβαναν ένα απλό e mail, με το οποίο οι Δήμοι Πόρου, Ύδρας και Σπετσών τούς καλούσαν να επιβάλουν παροχή δημόσιας υπηρεσίας στην τουριστική περίοδο ..του Αυγούστου που πέρασε!
Αν σκεφτεί κανείς ότι οι θεσμικές παρεμβάσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα περιορίζονται στα παραπάνω κωμικοτραγικά (τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Δήμο Πόρου), τότε μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό γιατί οι εφοπλιστές «παίζουν μπάλα μόνοι τους». Για την αντιμετώπιση του  ακτοπλοϊκού ζητήματος είναι απαραίτητη  η συγκρότηση ενιαίου μετώπου των κατοίκων και των ΔΣ του Αργοσαρωνικού, με επικεφαλής τους Δημάρχους, τους τοπικούς βουλευτές και τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων. Η παράταξή μας απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις του Αργοσαρωνικού ώστε η Πολιτεία να ανταποκριθεί στα αιτήματά μας."  
 

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή

Την Τρίτη στις 15.00 μ.μ συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου με θέματα :
Τη διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού 2012,  τη  έγκριση ποσού για έδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  για τα ταχυδρομικά τέλη του Δήμου και ορισμός δικηγόρου για  προάσπιση Δημοτικού χώρου στην περιοχή αγίου Φανουρίου.

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

Επιστολή Μαρίας Ρεπούση προς τον Δήμαρχο Σπετσών Από το www.mellon.gr   (http://www.mellon.gr/%CE%95%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3/tabid/68/vw/1/ItemID/3464/Default.aspx)
     πληροφορηθήκαμε το παρακάτω και το αναδημοσιεύουμε , διότι δημοσιεύσαμε α περί δηλώσεών της , οπότε είναι δίκαιο να δημοσιεύσουμε και τη διάψευσή τους.

 "  Επιστολή προς τον Δήμαρχο Σπετσών κ. Παναγιώτη Λυράκη απέστειλε η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ κα Μαρία Ρεπούση. Διαβάστε την ολόκληρη."Αγαπητέ Δήμαρχε,

  Με αφορμή τα ατυχή δημοσιεύματα για φερόμενες δηλώσεις μου, σχετικά με την κατάργηση των εορταστικών επετειακών εκδηλώσεων και παρόλο που έχω ήδη δημοσιεύσει σχετική δήλωση μου διαψεύδοντας τα, θεώρησα πρέπον να σας ενημερώσω και προσωπικά.
Στο πλαίσιο του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου και σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου αναφορικά με τους εορτασμούς των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης εξέθεσα τους προβληματισμούς μου για  την αλλαγή του τρόπου εορτασμού των εθνικών επετείων, ώστε να πάψουν να είναι στερεοτυπικές και να γίνουν περισσότερο αναστοχαστικές και χρήσιμες για την ιστορική μας μνήμη, αλλά και την προοπτική της χώρας μας. Τα υπόλοιπα αποτελούν αποκυήματα δημοσιογραφικής φαντασίας.
Ευελπιστώ στην ειλικρινή και ουσιαστική μας συνεργασία, για την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων του νησιού και τη βελτίωση της καθημερινότητας των Σπετσιωτών."


Με εκτίμηση,
     
                     Μαρία Ρεπούση"

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ

ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΣΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΨΩΝ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ.
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
 
 
ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ

Κραυγή απόγνωσης από τους μικρονησιώτες Δήμαρχους  Κάσου Δημήτρη Ερωτόκριτο και Λειψών Μπενέτο Σπύρου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα νησιά τους με το μεσοπρόθεσμο σχέδιο για τη Στελέχωση του Δημόσιου τομέα αλλά και το Καλλικράτη.
Στην επιστολή πού έστειλαν οι δύο Δήμαρχοι τονίζουν την τραγικότητα της κατάστασης.
Ήδη η Κάσος έμεινε χωρίς Δημοτικό Υπάλληλο, κατάσταση  στην οποία θα επέλθουν σύντομα και τα άλλα μικρά νησιά του Αιγαίου.
Αφήστε μας να ζήσουμε  τονίζει στην επιστολή του προς το πρωθυπουργό ο Δήμαρχος Κάσου και η τραγικότητα της φράσης του είναι πραγματικότητα στα ακριτικά νησιά της πατρίδας μας το 2012.
Δυστυχώς τονίζει ο πρόεδρος του ΕΔΜΝ Ελευθέριος Κεχαγιόγλου αυτό πού μπορούμε να πούμε σήμερα είναι ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΑΙΓΑΙΟ…


Τηλ επικοινωνίας:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΣ  ΕΔΜΝ 6937659825
ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΥ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΙΨΩΝ   6932748179
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΟΥ 6977807680