Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

Προκήρυξη διαγωνισμού για 122 προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα


Τον διαγωνισμό για την πρόσληψη 122 υπαλλήλων του κλάδου κύριου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του δικτύου της ,ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα ανατεθεί στο ΑΣΕΠ.
Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν αίτηση - δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο το οποίο θα διατίθεται και θα συμπληρώνεται στο κατάστημα της τράπεζας στο οποίο θα υποβάλλεται η αίτηση.
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από 14/07/2014 μέχρι και την 22/07/2014.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2103341431210334124321033423282103342634,210334142821033413222103341432.
Για το κατάστημα των Σπετσών έχουν προκηρυχθεί 3 θέσεις για πτυχιούχους ΑΕΙ μέχρι 30 ετών.