Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

Σήμερα 29/10/2015 συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών

 Σήμερα στις 18.00 , συνεδριάζει σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών , με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σπετσών έτους 2016.

2.    Τσιμεντόστρωση οδού έξωθεν ιδιοκτησίας κ. Μώρου Ιωάννη κατόπιν αιτήσεώς του, με ιδίες δαπάνες,  στην περιοχή πλησίον Δημοτικού Σχολείου Σπετσών.

3.    Περί απόφασης επί του υπ’ αρ. 151/19-01-2015 αιτήματος του κ. Μιαούλη Ανδρέα για τον λογαριασμό ύδρευσής του Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2014.

4.    Ανανέωση προγραμματικής σύμβασης ΟΑΕΔ για την λειτουργία του γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ.

5.    Καταβολή χρηματικού βοηθήματος 1.000,00 € σε άπορο δημότη Σπετσών για έξοδα κηδείας.

6.    Αποδοχή ποσού για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων.

7.    Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπετσών.


Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών σήμερα Πέμτη 22/10/2015 ώρα 18.00


Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή ποσού 15.000,00 € από δωρεές για εκδηλώσεις «Αρμάτα 2015» & Αναμόρφωση προϋπολογισμού. 2. Αποδοχή ποσού 150.000,00 € από επιχορήγηση για την υδροδότηση της νήσου με υδροφόρα πλοία (2015). 3. Λήψη απόφασης για την επιβολή τελών δικαιωμάτων και εισφορών, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σπετσών για το έτος 2016. 4. Λήψη απόφασης για την επιβολή τελών δικαιωμάτων και εισφορών, ύδρευσης του Δήμου Σπετσών για το έτος 2016. 5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σπετσών έτους 2015. 6. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σπετσών έτους 2016.