Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών.

Θα συνεδριάσει  το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών , σε τακτική συνεδρίαση,την 30η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή σε εταιρικό κοινωνικό σχήμα (σύμπραξη) και την υποβολή πρότασης για την υλοποίηση του έργου (πράξης) με τίτλο: «Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό παντοπωλείο και κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Σπετσών».
 2. Ανανέωση προγραμματικής σύμβασης ΟΑΕΔ για την λειτουργία του γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ.
 3. Ανανέωση ή μη άδειας μουσικών οργάνων και χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο ΚΥΕ της «Ιορδάνης Ρούσσος & Σία ΟΕ».
4. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών.
5. Αποδοχή ποσού 2.000,00 € για Γραφείο Ανταποκριτή ΟΑΕΔ
 6. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σπετσών 2017. 

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Αύριο το μεσημέρι τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπετσών.

Αύριο, την 19η του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα  Σάββατο και ώρα 12.00, θα συνεδριάσει σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών,  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος ημερήσιας διάταξης:

1.    Λήψη απόφασης άσκησης  αιτήσεως αναιρέσεως κατά της με αριθμό 397/2016 αποφάσεως του τριμελούς Εφετείου Πειραιώς (Τακτική Διαδικασία) και  παροχή ειδικής εντολής και  πληρεξουσιότητας προς του Δικηγόρους, α)  Παναγιώτη Γεωργίου Πρωτοπαππά και β) Ηλία Νικολάου Αρβανιτόπουλο,  να προβούν ως εντολοδόχοι του ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ, σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά της εν λόγω αποφάσεως,  ιδία δε να την προσβάλουν δι’ αιτήσεως αναιρέσεως, να καταθέσουν αίτηση αναιρέσεως για τον προσδιορισμό της συζήτησης και να χειρισθούν την υπόθεση ενώπιον του Αρείου Πάγου.
2.    Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Κουρείο στον κ. Στρατάκο Ευστάθιο.
3.    Οριστική αφαίρεση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ της «Summer Breeze E.E.» με νομ. Εκπρ. τον κ. Τριανταφύλλου Κων/νο Ερμή.
4.    Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη Σπετσών.
5.    Διάθεση πίστωσης για την παροχή γεύματος (catering) στα πλαίσια των εγκαινίων του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου του Δήμου Σπετσών.
6.    Παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση – τσιμεντόστρωση οδού από περιοχή Δεξαμενή – Ανάληψη Ν. Σπετσών».
7.    Έγκριση & αποδοχή της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση – τσιμεντόστρωση οδού από περιοχή Δεξαμενή – Ανάληψη Ν. Σπετσών».
8.    Παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δήμου Σπετσών» της αναδόχου βάσει συμβάσεως μελετήτριας κ. Μαλιώκα Μαριάνθης πολιτικού μηχανικού.
9.    Μεταφορά αγωγού ύδρευσης από εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Ανάργυρου Τσάνα σε εντός σχεδίου πόλεως περιοχή, στο όριο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σπετσών.
10. Αποδοχή προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές σε κοινόχρηστο χώρο με φερόμενους κατασκευαστές κ.κ. Σύρμα Ευγενία περιοχή Ντάπια – Αγ. Αντώνιος και Βατικιώτη Νικόλαο περιοχή Κοκκινάρια.
11. Διαγραφή λογαριασμού νερού από τον χρηματικό κατάλογο ύδρευσης Δήμου Σπετσών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016, λόγω εσφαλμένης καταχώρησης.
12. Περί διαγραφής ή μείωσης των κυβικών μέτρων νερού & του αντίστοιχου ποσού, για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2016, κατόπιν των υπ’ αρ. 1792/30-05-2016 & 2999/09-09-2016 αιτήσεων της κ. Χιλιαρχοπούλου Έλλης του Χαραλ.
13. Διαγραφή (εν μέρει) οφειλής του κ. Σταναθιώτη Γεώργιου από χρηματικούς καταλόγους του τέλους επί των ακαθαρίστων και αντιστοίχου προστίμου έτους 2010.
14. Αποδοχή ποσού 250.000,00 € από επιχορήγηση για την υδροδότηση της νήσου με υδροφόρα πλοία (2016).
15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών έτους 2016, κατόπιν της υπ’ αρ. 67/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

16. Παράταση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ανακύκλωσης στο Δήμο Σπετσών.