Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών.


θα συνεδριάσει σε τακτική Συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσών "την 31η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.        Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπετσών έτους 2019.

2.        Έγκριση προϋπολογισμού  Κέντρο Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπετσών έτους 2019.

3.        Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σπετσών έτους 2019 Β) Έγκριση Πινάκων Στοχοθεσίας Δήμου και Νομικών Προσώπων (Πίνακας 5Α).

4.        Αίτηση για την επισκευή κοινόχρηστου χώρου και εκ νέου διαμόρφωσης του στην αρχική κατάσταση, κατόπιν αιτήσεως του κ. Καστριώτη Δ. Γεωργίου.

5.        Πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.23 και Ο.Τ.26 του δήμου Σπετσών, κατόπιν αιτήσεως του κ. Μάρκ Φίσερ.

6.        Περί αποφάσεως επί της 4549/07-11-2018 αιτήσεως κ. Λαπατά Ιωάννη.

7.        Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ».

8.        Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 48 του ν.4325/2015) στο Δήμο Σπετσών έτους 2019.

9.        Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους στο Δήμο Σπετσών  έτους 2019.

10.    Περί τροποποίησης άρθρων της κανονιστικής διάταξης για τη ρύθμιση του κυκλοφοριακού στο νησί των Σπετσών.

11.    Περί διαγραφής οφειλών δημότη Σπετσών.

12.    Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σπετσών (Δ.ΕΠ.Α.Σ) που τελεί υπό εκκαθάριση, και συγκεκριμένα, έγκριση του Ισολογισμού Έναρξης Εκκαθάρισης της 01 Ιανουαρίου 2010 (Επαναδιατυπωμένου).

13.    Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σπετσών (Δ.ΕΠ.Α.Σ) που τελεί υπό εκκαθάριση, και συγκεκριμένα, έγκριση Ισολογισμού της ενδιάμεσης Περιόδου Εκκαθάρισης από 01 Ιανουαρίου 2010 έως 04 Αυγούστου 2010 (Επαναδιατυπωμένου) και των πεπραγμένων των εκκαθαριστών.

14.    Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σπετσών (Δ.ΕΠ.Α.Σ) που τελεί υπό εκκαθάριση, και συγκεκριμένα, έγκριση Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2010 (Πρώτης Περιόδου Εκκαθάρισης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 και των πεπραγμένων των εκκαθαριστών.

15.    Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σπετσών (Δ.ΕΠ.Α.Σ) που τελεί υπό εκκαθάριση, και συγκεκριμένα, έγκριση Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2011 (Δεύτερης Περιόδου Εκκαθάρισης από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011) και των πεπραγμένων των εκκαθαριστών.

16.    Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σπετσών (Δ.ΕΠ.Α.Σ) που τελεί υπό εκκαθάριση, και συγκεκριμένα, έγκριση Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2012 (Τρίτης Περιόδου Εκκαθάρισης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012) και των πεπραγμένων των εκκαθαριστών.

17.    Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σπετσών (Δ.ΕΠ.Α.Σ) που τελεί υπό εκκαθάριση, και συγκεκριμένα, έγκριση Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2013 (Τέταρτης Περιόδου Εκκαθάρισης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) και των πεπραγμένων των εκκαθαριστών.

18.    Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σπετσών (Δ.ΕΠ.Α.Σ) που τελεί υπό εκκαθάριση, και συγκεκριμένα, έγκριση Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2014 (Πέμπτης Περιόδου Εκκαθάρισης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014) και των πεπραγμένων των εκκαθαριστών.

19.    Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σπετσών (Δ.ΕΠ.Α.Σ) που τελεί υπό εκκαθάριση, και συγκεκριμένα, έγκριση Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2015 (Έκτης Περιόδου Εκκαθάρισης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015) και των πεπραγμένων των εκκαθαριστών.

20.    Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σπετσών (Δ.ΕΠ.Α.Σ) που τελεί υπό εκκαθάριση, και συγκεκριμένα, έγκριση Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2016 (Έβδομης Περιόδου Εκκαθάρισης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016) και των πεπραγμένων των εκκαθαριστών.

21.    Περί χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε ασθενή δημότη Σπετσών."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου