Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Σπετσών.


Θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Δήμου Σπετσὠν, την 19η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


1.   Αντικατάσταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών κατόπιν παραίτησής του.
2.   Έγκριση Αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών.
3.   Περί του υπ ‘αρ. 703/15-03-2019 αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Σπετσών για παραχώρηση της Πλατείας Ποσειδωνίου στις 10-04-2019.
4.   Περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου κατόπιν αιτήσεως.
5.   Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αρίθμ. Υπουργικής αποφ., αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών , Γ. Χουλιαράκη, κατόπιν της υπ’ αρ. 7/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου