Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα,την 31η του μηνός Ιουλίου  ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, θα συνεδριάσει δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Λήψη απόφασης για την μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπετσών.
2.    Χορήγηση ή μη παράτασης χρήσης μουσικής στον κ. Ντάλκο Ιάσονα για την επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών που λειτουργεί στην περιοχή Π. Λιμάνι Σπετσών.
3.    Ανάκληση ή μη της παραχώρησης τμημάτων κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματος «ΘΡΟΥΜΠΙ» στην τοποθεσία Π. Λιμάνι Σπετσών.
4.    Διάθεση πιστώσεων για έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σπετσών «ΑΡΜΑΤΑ 2017».
5.    Αποδοχή παραίτησης του κ. Φαρδέλλου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπετσών»,  ορισμός νέου μέλους του διοικητικού συμβουλίου και εκλογή νέου Προέδρου.
6.    Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών.
7.    Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπετσών.
8.    Περί του αιτήματος του δημοτικού συμβούλου κ. Τζιάμου Κων/νου για συγκρότηση επιτροπής σχετικής με το έργο «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Δ. Σπετσών».
9.    Μετατόπιση περιπτέρου της δικαιούχου κ. Θυμαρά Αικατερίνης κατόπιν αιτήσεώς της.
10. Μετατόπιση περιπτέρου της δικαιούχου κ. Λίλλου Κων/νας κατόπιν αιτήσεώς της.
11. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παροχή νομικών υπηρεσιών – νομικής υποστήριξης για την τακτοποίηση τίτλων ακινήτων του Δήμου Σπετσών.
12. Οριστική διακοπή ή μη της λειτουργίας κυε της “Summer Breeze Ε.Ε.” με νομ. εκπρόσωπο τον κ. Τριανταφύλλου Κων/νο – Ερμή.
13. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων – ποδηλάτων στον κ. Κόκκορη Κωνσταντίνο στην περιοχή Κουνουπίτσα.
14.  Περί της ένστασης της κ. Ζωής Ταρή κατά της παρ. 1 της 73/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
15.  Περί του αιτήματος της Gallery Floraki για την παροχή της αιγίδας του δήμου Σπετσών στην έκθεση θαλασσογραφίας που θα πραγματοποιηθεί στην Α.Κ.Σ.Σ από τις 3/8/2017 έως 18/8/2017.
16.  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Κονταράτο Φίλιππο.
17.  Αναγόρευση του κ. Νανόπουλου Δημήτριου σε επίτιμο δημότη Σπετσών.

            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου