Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Η απάντηση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στο αίτημά μας για σύγκληση Δ.Σ.και η συνέντευξη του δημάρχου στην τηλεόραση για το θέμα αυτό.

Λάβαμε πριν λίγες μέρες με email την παρακάτω απάντηση στο αίτημά μας για έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. προκειμένου να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για το πολύ σοβαρό θέμα του αιτήματος διάλυσης της σύμβασης του έργου του βιολογικού- αποχετευτικού από πλευράς του αναδόχου.Την παραθέτουμε:

" Προς

Τους δημοτικούς συμβούλους της

αντιπολίτευσης του δήμου Σπετσών,

δια της επικεφαλής της αντιπολίτευσης

κ. Αργυρίου – Κουμπή Καλομοίρας

Κοιν:
1. δήμαρχο Σπετσών
2. λοιπούς δημοτικούς σύμβουλοςδήμου Σπετσών
ΘΕΜΑ : Σύγκληση έκτακτου δημοτικού συμβουλίου

Σχετ.: Το υπ’ αρ. 2214/04-07-2017 αίτημά σας


Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού αιτήματός σας, σχετικά με την έκτακτη σύγκληση

δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με το αρ. 67, παρ. 2,3 του Ν. 3852/2010, με θέμα την
ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με την αίτηση διάλυσης της σύμβασης του αναδόχου του έργου
«Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων Δ. Σπετσών» σας
γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του Δ.Σ.

αλλά και τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προέδρου του και των συμβούλων (άρθρα 65,
67, 68 και 69 Ν 3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 14 και 15 του κώδικα διοικητικής
διαδικασίας, δηλαδή του ν 2690/1999) δεν προβλέπεται σύγκληση δημοτικού συμβουλίου σε
συνεδρίαση με θέμα την ενημέρωση και μόνον των μελών του συμβουλίου.

Συμβούλιο με μοναδικό θέμα την «ενημέρωση …» σχετικώς με οιοδήποτε ζήτημα, δεν

προβλέπεται στο νόμο να συγκληθεί και να λάβει χώρα, γιατί το δημοτικό συμβούλιο έχει
αρμοδιότητα να συζητά και να λαμβάνει αποφάσεις μόνον επί θεμάτων για τα οποία έχει
αρμοδιότητα το συμβούλιο να εκδίδει ατομική ή κανονιστική διοικητική πράξη ή να παρέχει απλή
ή σύμφωνη γνώμη.

Πέραν των ανωτέρω αναφορικά με το αίτημά σας, σχετικά με το ομολογουμένως σοβαρό θέμα

της πορείας του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων καθαρισμού
λυμάτων Δ. Σπετσών» σας ενημερώνουμε ότι ο δήμος Σπετσών δρομολογεί συνάντηση με τις
εποπτεύουσες υπηρεσίες του έργου, δηλαδή την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων
και την Αντιπεριφέρεια Νήσων, προς ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων αλλά και όλων των
πολιτών των Σπετσών για τις εξελίξεις που αφορούν σ’ αυτό.

Συμπληρωματικά σας αναφέρω, ότι στα πλαίσια της ενημέρωσή σας για το έργο πρόσφατα σας

χορηγήθηκαν από τον κ. δήμαρχο και όλα τα σχετικά έγγραφα." 


Ούτε λίγο ούτε πολύ με το πρόσχημα πως η ενημέρωση δεν προβλέπεται να αποτελεί αντικείμενο σύγκλησης Δ.Σ. αρνούνται να συζητήσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα και να χαραχθεί μια από κοινού απόφαση αντιμετώπισης. Γιατί όταν ζητήσαμε ως θέμα Δ.Σ. την ενημέρωση, εννοούσαμε αυτό ακριβώς. Ας μην παίζουμε με τις λέξεις.


Δυστυχώς δε βλέπουμε καμιά σοβαρότητα με  ένα ζήτημα που απειλεί να τινάξει στον αέρα όχι μόνο το έργο αλλά και την ίδια τη λειτουργία του Δήμου για τα επόμενα χρόνια, αν αναγκαστεί ο Δήμος να καταβάλλει τα απαιτούμενα ως αποζημιώσεις και τόκους υπερημερίας, μυθικά  ποσά .
Για το θέμα έδωσε συνέντευξη στη  τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο δήμαρχος  και διαβάζουμε στη σχετική σελίδα :


"Για ένα έργο βιολογικού καθαρισμού στις Σπέτσες που θυμίζει... Γιοφύρι της Άρτας μίλησε ο Δήμαρχος Σπετσών Παναγιώτης Λυράκης στο ''Ακραίως''  του ΣΚΑΪ και στους Τάκη Χατζή και Γιώργο Παπαχρήστο.
Σύμφωνα με τον ίδιο ''To έργο αυτό του βιολογικού καθαρισμού δημοπρατήθηκε τον Απρίλιο του 2012, ενώ είχε υπογραφεί τον Μάρτιο του 2011. Οι Δημότες πλήρωσαν για τη μελέτη. Στην πορεία βρέθηκαν πολλά λάθη. Ήδη, έχουν πάρει 1.740.000 εκατ. ευρώ οι εργολάβοι.''
Όπως τόνισε ''Το έργο είναι σε εξέλιξη. Εντάχθηκε στο καινούριο πρόγραμμα τώρα και λείπουν κάποια τιμολόγια. Ωστόσο, θα επαναδημοπρατηθεί''. 
Ο κ. Λυράκης υπογράμμισε σχετικά με το έργο αυτό ''Δεν είμαι θεατής και δεν είμαι αρμόδιος. Αρμόδια είναι η Περιφέρεια και σύντομα θα βρεθεί λύση. Είναι ένα έργο που το περιμέναμε επί σειρά δεκαετιών''. Αυτά φαίνεται πως είπε ο δήμαρχος. Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι ούτε έτσι, ούτε τόσο απλά.
Θα κατανοούσαμε την επιθυμία του δημάρχου να σιωπήσει όσο είναι σε εξέλιξη το θέμα( για το λόγο αυτό μέχρι σήμερα δε δημοσιεύσαμε την απάντηση για το αίτημά μας για Δ.Σ.) , αλλά το να δίνει συνεντεύξεις στις οποίες  λέει ανακρίβειες και παραπληροφορεί είναι πέρα από κάθε κατανόηση.
Το πράγμα δεν έφτασε ως εδώ αυτομάτως. Έφτασε βήμα- βήμα επειδή οι έχοντες την ευθύνη το άφησαν να φτάσει.

Το θέμα είναι απλό:
Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε από το Δήμο Σπετσών και την Περιφέρεια Αττικής 14 Απριλίου 2014 (παραμονές εκλογών). Υπογράφηκε εν όψει των εκλογών χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες  αδειοδοτήσεις και κάποιες μελέτες.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε και έπρεπε να είχε τελειώσει σε 2 χρόνια, δηλαδή τον Απρίλιο του 2016.
Ο Δήμος Σπετσών είναι ο κύριος  του έργου, του οποίου φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Αττικής.
Υπάρχει Επιτροπή παρακολούθησης του έργου στην οποία μετέχει ο Δήμαρχος Σπετσών.
Στο διάστημα που πέρασε δεν εξασφαλίστηκαν οι απαιτούμενες άδειες, έφτασε ο Απρίλιος του 2016 και το έργο δεν είχε τελειώσει οπότε και για να συνεχιστεί έπρεπε να επανενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ.
Αποτέλεσμα όλης αυτής της καθυστέρησης είναι η σημερινή κατάσταση με το αίτημα διάλυσης της σύμβασης από την πλευρά του εργολάβου και την απαίτηση τόκων υπερημερίας και αποζημίωσης τα οποία καλείται να καταβάλει ο Δήμος.

Το ερώτημα είναι ένα:
Γιατί άφησαν να φτάσει εδώ που έφτασε το πράγμα; Με τα θέματα αυτά δεν μπορεί κανείς να παίζει ούτε να αποποιείται τις ευθύνες του.
 Τα ερωτηματικά πολλά.
Στην καλύτερη περίπτωση, οι πιο καλόπιστοι δέχονται την ανικανότητα ως αιτία . Οι πιο υποψιασμένοι, από την αρχή είχαν προβλέψει το σενάριο αυτής της εξέλιξης , το οποίο θα ζημιώσει θανάσιμα το Δήμο,( η αποζημίωση μαζί  με τους τόκους υπερημερίας μπορεί να φτάσουν και το ποσόν των 5.000.000 Ευρώ),  σε κάποιους  όμως θα αποφέρει κέρδη πολλά.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου