Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπετσών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών  θα συνεδριάσει σε τακτική συνεδρίαση, την 22α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση – Τσιμεντόστρωση οδού από περιοχή δεξαμενής έως Ανάληψη» Ν. Σπετσών.
2.    Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης, καθώς και των τμηματικών προθεσμιών, του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων δήμου Σπετσών».
3.    Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σπετσών που παραχωρούνται για χρήση.
4.    Καθορισμός ωραρίου εισόδου – εξόδου οχημάτων λαϊκής αγοράς Σπετσών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου