Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Θα  Συνεδριάσει σε τακτική Δημόσια  Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών την 22η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.    Χορήγηση ή μη προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος», στην «Ι. Τοσουνίδης & Σία Ε.Ε.» στην περιοχή Άγιοι Απόστολοι».
2.    Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Ισαάκ  Τοσουνίδη.
3.    Διάθεση πίστωσης για έξοδα αναλώσιμων υλικών ιατρικού κλιμακίου στα πλαίσια της ενημερωτικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις Σπέτσες στις 3 & 4 Μαρτίου 2017.
4.    Διάθεση πίστωσης για συνδρομή Δήμου Σπετσών στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών έτους 2017.
5.    Διάθεση πίστωσης για έξοδα αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2017.
6.    Περί εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης του Δάκου για το έτος 2017 στο Δήμο Σπετσών.
7.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σπετσών κατόπιν της υπ’ αρ. 7/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
8.    Οριοθέτηση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην περιοχή Πλατείας Ρολογιού Σπετσών κατόπιν εκπόνησης και κατάθεσης τοπογραφικού διαγράμματος.
9.    Έγκριση οικονομικού απολογισμού ετών 2013, 2014 & 2015 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σπετσών.
10. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης ανάθεσης υπηρεσιών Δήμου Σπετσών έτους 2017.

11. Περί λήψης απόφασης καθορισμού κατώτατου χρηματικού ποσού οφειλής για διακοπή παροχών ύδρευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου